Заглaвия в антикварен раздел Медицински атласи анатомия хирургия
Заглавие Автор изд. Цена
Sobotta. Atlas of Human Anatomy. Vol 1-4 Johannes Sobotta 2011 500.00 поръчай
Обща хирургия .. В. Димитрова 2007 25.00 поръчай
Анатомия на човека - Каданов, Балан, Станишев, два тома Каданов, Балан, Станишев 1964 не е налична
Анатомия на човека .. Вл.Овчаров,В.Ванков на Арсо синя Вл.Овчаров,В.Ванков 2002 не е налична
Хирургия на сърцето и съдовете 1 и 2 том - два тома А. Чирков 2002 не е налична
Хирургия. Том 1: Обща хирургия .. Колектив 2001 не е налична
Gray s Anatomy .. Henry Gray F.R.C. drawings by H. V. Carter б.г. не е налична
Анатомия на човека - учебник за медицински колежи А. Палов, П. Йотовски 2002 не е налична
Атлас по хематология .. Проф. А. Добрева, к.м.н. Т. Мешков 1984 не е налична
Атлас по рентгенова компютърна томография М. Лесев, Д. Петров 1988 не е налична
Спешна рентгенова диагностика .. Л. Величков, Ст. Крайчев 1993 не е налична
Атлас анатомии человека. Том 1-3 Р. Д. Синелников 1978-1983 90.00 поръчай
Атлас анатомии человека. том 3 .. отделен жълт Р. Д. Синелников 1972 32.00 поръчай
Атлас по стоматологична рентгенология .. Димитър Маджаров 1989 не е налична
Атлас по ортодонтия Колектив под редакцията на Л. Декова 1988 не е налична
Atlas der Anatomie des Menschen Band 1: Arm und Bein (Атлас по анатомия на човека - том 1, Кости и мускули) Bertolin / Leutert 1978 не е налична
Human Anatomy and Physiology .. Robert Carola, John P. Harley, Charles R. Noback 1990 80.00 поръчай
Sobotta Atlas of Human Anatomy. Vol 1-2.. Johannes Sobotta 1983 70.00 поръчай
Анатомия на човека. част 1-2 .. Учебник за студенти по медицина и стоматология Колектив 1996 135.00 поръчай
Оперативна ортопедия и травматология .. Б. Бойчев, Б. Конфорти, К. Чоканов 1958 38.00 поръчай
Лекарствени взаимодействия: механизми и клинично значение (Второ, преработено и допълнено издание) Душка Станева-Стойчева, Цанко Стойчев 1997 не е налична
Наръчник по хирургия Райнхард Шрот 1992 не е налична
Ангиографски атлас на бъбречните заболявания .. Лилия Тодорова, Иван Ушев 1987 не е налична
Атлас по хистология .. Колектив под редакцията на Петко Петков 1988 не е налична
Гнойносептична хирургия .. Стоян Попкиров 1984 не е налична
Ендокринна хирургия .. Стр. Зографски 1987 не е налична
Атлас по топографска анатомия на селскостопанските животни .. том 1-3 Петер Попеско 1980 не е налична
Анатомический атлас человеческого тела. Том 1-3 .. Ференц Кишш, Янош Сентаготаи 1973 85.00 поръчай
Атлас анатомии человека. Том 1-3 .. Р. Д. Синелников 1978-1983 не е налична
Анатомия - записи и рисунки / Анатомия на Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи 1965 не е налична
Книга на духовете .. Алан Кардек 1994 не е налична
Бойчева оперативна ортопедия и травматология .. том 1-2 Колектив 1983 - 88 не е налична
Color Atlas of Anatomy .. Rohen / Yokochi 1993 94.00 поръчай
Анатомия и физиология на човека Д. Пенев, Ст. Белчева, Б. Пирьова 1985 не е налична
Атлас глазных болезней .. Коллектив под редакцией Н. А. Пучковской 1981 не е налична
Человек: медико - биологические данные. (Човекът медико биологически параметри) Перевод с английского Ю. Д. Парфенова 1977 20.00 поръчай
Атлас анатомии человека. том 1-3 .. Р. Д. Синельников. Синелников 1970-1983 70.00 поръчай
Атлас клетка и тъкани .. Е. Чакъров, Ч. Начев 1993 не е налична
Анатомия и физиология на човека Д. Каданов, Т. Гоцев Д. Каданов, Т. Гоцев 1973 не е налична
A Colour Atlas of Human Anatomy / Цветен атлас на човешката анатомия ( учебник за студенти по медицина ) / R. M. H. Mc. Minn, R. T. Hutchings 1990 не е налична
Анатомия на човека .. Г. Гълъбов, В. Ванков Г. Гълъбов, В. Ванков 1986 10.00 поръчай
Оперативная хирургия .. Имре Литманн Имре Литманн 1982 не е налична
Grants аtlas of anatomy .. Anne Agur 1991 65.00 поръчай
Анатомия на човека .. Спиридон Моров Спиридон Моров 1981 не е налична
Анатомичен анализ на елементарни движения на тялото и на различни спортни дисциплини Спиридон Моров 1986 не е налична
Анатомия на човека Г.Гълъбов и В.Ванков Г.Гълъбов и В.Ванков 1990 не е налична
Human Anatomy and Physiology / Анатомия и физиология на човека за студенти по медицина / Joan G.Creager 1992 не е налична
Functional Human Anatomy .. James E. Grouch 1985 70.00 поръчай
Toldts Anatomischer Atlas für Studierende und Ärzte. Band 1 .. Ferdinand Hochstetter 1940 25.00 поръчай
Большой атлас по анатомии. Голям атлас по анатомия Й. Роен, Ч. Йокочи, Е. Лютьен - Дреколл 1998 не е налична
Human anatomy. Vol. 1-2 .. M. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich 1985 40.00 поръчай
Рентгено-диагностический атлас (в два тома) А. Руцкий, А. Михайлов 1987 не е налична
Histology. Color Atlas of Microscopic Anatomy Johannes Sobotta, Frithjof Hammersen 1985 130.00 поръчай
А. D. А. М. - Student Atlas of Anatomy / Атлас по анатомия на човека за студенти по медицина / Todd R. Olson 1996 не е налична
Оперативная хирургия и топографическая анатомия .. В.В.Кованова (редактор) 1978 20.00 поръчай
Surgery of the Larinx and Trachhea. Хирургия на ларинкс и трахея Herbert H.Dedo,M.D. 1990 не е налична