Заглaвия в антикварен раздел Медицински атласи анатомия хирургия
Заглавие Автор изд. Цена
Обща хирургия .. В. Димитрова 2007 25.00 поръчай
Анатомия на човека - Каданов, Балан, Станишев, два тома Каданов, Балан, Станишев 1964 не е налична
Анатомия на човека .. Вл.Овчаров,В.Ванков на Арсо синя Вл.Овчаров,В.Ванков 2002 не е налична
Хирургия на сърцето и съдовете 1 и 2 том - два тома А. Чирков 2002 не е налична
Хирургия. Том 1: Обща хирургия .. Колектив 2001 не е налична
Gray s Anatomy .. Henry Gray F.R.C. drawings by H. V. Carter б.г. не е налична
Анатомия на човека - учебник за медицински колежи А. Палов, П. Йотовски 2002 не е налична
Атлас по хематология .. Проф. А. Добрева, к.м.н. Т. Мешков 1984 не е налична
Атлас по рентгенова компютърна томография М. Лесев, Д. Петров 1988 не е налична
Спешна рентгенова диагностика .. Л. Величков, Ст. Крайчев 1993 37.00 поръчай
Атлас анатомии человека. Том 1-3 Р. Д. Синелников 1978-1983 90.00 поръчай
Атлас анатомии человека. том 3 .. отделен жълт Р. Д. Синелников 1972 32.00 поръчай
Атлас по стоматологична рентгенология .. Димитър Маджаров 1989 не е налична
Атлас по ортодонтия Колектив под редакцията на Л. Декова 1988 не е налична
Atlas der Anatomie des Menschen Band 1: Arm und Bein (Атлас по анатомия на човека - том 1, Кости и мускули) Bertolin / Leutert 1978 не е налична
Human Anatomy and Physiology .. Robert Carola, John P. Harley, Charles R. Noback 1990 80.00 поръчай
Sobotta Atlas of Human Anatomy. Vol 1-2.. Johannes Sobotta 1983 90.00 поръчай
Анатомия на човека. част 1-2 .. Учебник за студенти по медицина и стоматология Колектив 1996 135.00 поръчай
Бойчева Оперативна ортопедия и травматология Б. Бойчев, Б. Конфорти, К. Чоканов 1958 не е налична
Лекарствени взаимодействия: механизми и клинично значение (Второ, преработено и допълнено издание) Душка Станева-Стойчева, Цанко Стойчев 1997 не е налична
Наръчник по хирургия Райнхард Шрот 1992 не е налична
Ангиографски атлас на бъбречните заболявания .. Лилия Тодорова, Иван Ушев 1987 13.00 поръчай
Атлас по хистология .. Колектив под редакцията на Петко Петков 1988 8.00 поръчай
Гнойносептична хирургия .. Стоян Попкиров 1984 40.00 поръчай
Ендокринна хирургия .. Стр. Зографски 1987 10.00 поръчай
Атлас по топографска анатомия на селскостопанските животни .. том 1-3 Петер Попеско 1980 не е налична
Анатомический атлас человеческого тела. Том 1-3 .. Ференц Кишш, Янош Сентаготаи 1973 85.00 поръчай
Атлас анатомии человека. Том 1-3 .. Р. Д. Синелников 1978-1983 89.00 поръчай
Анатомия - записи и рисунки / Анатомия на Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи 1965 не е налична
Книга на духовете .. Алан Кардек 1994 не е налична
Бойчева оперативна ортопедия и травматология .. том 1-2 Колектив 1983 - 88 не е налична
Color Atlas of Anatomy .. Rohen / Yokochi 1993 78.00 поръчай
Анатомия и физиология на човека Д. Пенев, Ст. Белчева, Б. Пирьова 1985 не е налична
Атлас глазных болезней .. Коллектив под редакцией Н. А. Пучковской 1981 не е налична
Человек: медико - биологические данные. (Човекът медико биологически параметри) Перевод с английского Ю. Д. Парфенова 1977 20.00 поръчай
Атлас анатомии человека. том 1-3 .. Р. Д. Синельников. Синелников 1970-1983 70.00 поръчай
Атлас клетка и тъкани .. Е. Чакъров, Ч. Начев 1993 не е налична
Анатомия и физиология на човека Д. Каданов, Т. Гоцев Д. Каданов, Т. Гоцев 1973 не е налична
A Colour Atlas of Human Anatomy / Цветен атлас на човешката анатомия ( учебник за студенти по медицина ) / R. M. H. Mc. Minn, R. T. Hutchings 1990 не е налична
Анатомия на човека .. Г. Гълъбов, В. Ванков Г. Гълъбов, В. Ванков 1986 10.00 поръчай
Оперативная хирургия .. Имре Литманн Имре Литманн 1982 35.00 поръчай
Grants аtlas of anatomy .. Anne Agur 1991 65.00 поръчай
Анатомия на човека .. Спиридон Моров Спиридон Моров 1981 не е налична
Анатомичен анализ на елементарни движения на тялото и на различни спортни дисциплини Спиридон Моров 1986 не е налична
Анатомия на човека Г.Гълъбов и В.Ванков Г.Гълъбов и В.Ванков 1990 не е налична
Human Anatomy and Physiology / Анатомия и физиология на човека за студенти по медицина / Joan G.Creager 1992 не е налична
Functional Human Anatomy .. James E. Grouch 1985 70.00 поръчай
Toldts Anatomischer Atlas für Studierende und Ärzte. Band 1 .. Ferdinand Hochstetter 1940 25.00 поръчай
Большой атлас по анатомии. Голям атлас по анатомия Й. Роен, Ч. Йокочи, Е. Лютьен - Дреколл 1998 не е налична
Human anatomy. Vol. 1-2 .. M. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich 1985 40.00 поръчай
Рентгено-диагностический атлас (в два тома) А. Руцкий, А. Михайлов 1987 не е налична
Histology. Color Atlas of Microscopic Anatomy Johannes Sobotta, Frithjof Hammersen 1985 130.00 поръчай
А. D. А. М. - Student Atlas of Anatomy / Атлас по анатомия на човека за студенти по медицина / Todd R. Olson 1996 не е налична
Оперативная хирургия и топографическая анатомия .. В.В.Кованова (редактор) 1978 20.00 поръчай
Surgery of the Larinx and Trachhea. Хирургия на ларинкс и трахея Herbert H.Dedo,M.D. 1990 не е налична