Заглaвия в антикварен раздел Медицина
Заглавие Автор изд. Цена
Наръчник по анестезиология и интензивно лечение .. Иван Смилов 2000 не е налична
Учебник по очни болести .. Колектив 1994 не е налична
Неврология .. Ив. Миланов, Ст. Янчева 2007 75.00 поръчай
Гинекология .. И. Карагьозов, Н. Доганов 2005 не е налична
Акушерство Проф. Карагьозов 2005 не е налична
Рекомбинантна ДНК .. Дж Уотсън, Дж. Тууз, Д, Курц 1989 6.00 не е налична
Точков масаж в спорта - традиционен китайски масаж - акупресура Зоя Горанова, Дейна Крайджикова 1991 не е налична
Рентгенова диференциална диагноза два тома професори Хаджигеков, Пешев,Ботев 1974 не е налична
Детски болести .. Учебник за студенти-медици Л. Бакалова, Ив. Вапцаров, Ст. Димитров 1974 не е налична
Химия на органичните лекарствени средства .. Д. Желязков 1973 16.00 поръчай
Въведение в "Медицина основана на доказателства" .. Evidence-Based Medicine Н. Атанасов, Н. Лазаров, А. Атанасов, Св. Димитров, К. Янков 2004 45.00 поръчай
Справочник на лекарствените средства .. Петко Узунов 1994 не е налична
Фармакогнозия .. Хр. Ахтарджиев 1979 30.00 поръчай
Ортопедия и травматология на опорно двигателния апарат .. Хадистамов, Балчев, Желев 1972 22.00 поръчай
Физиология на човека с физиология на спорта .. Д. Добрев, В. Георгиев, В. Гаврийски, Д. Стефанова 1987 25.00 поръчай
Гинекология .. Учебник за студенти-медици Илия Щъркалев 1971 не е налична
Практическо ръководство по физиотерапия .. Л. Бонев, Д. Костадинов, Д. Кочанков, Н. Хекимов 1964 не е налична
Терминологичен речник по офталмология - български термин ,тълкуване. Превод на - руски - латински -английски - френски - немски проф. д.м.н. Маждракова и колектив 1994 не е налична
Съдебно акушерство и гинекология .. Петко Лисаев, Григор Горчев 2000 не е налична
Вътрешни болести с терапия .. Петър Миронов 1970 не е налична
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на ортопедичната стоматология - илюстровано Русков, Ликов, Евтимов 1972 не е налична
Ръководство за практически упражнения по химия .. за студенти по медицина и стоматология Колектив 1989 12.00 поръчай
Медицинска физика В. Врански В. Врански 1978 не е налична
Анестезиология ... - за анестезиолози и лекари от всички специалности Йорданов, Саев, Стоянов Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов 1990 не е налична
Хирургични болести .. за студенти по медицина Станислав Баев 1998 не е налична
Фармакотерапевтичен наръчник за стоматолози .. Проф. Д. Свраков 1979 не е налична
Практически лекарствен наръчник с рецептура Г. Арнаудов 1955 не е налична
Речник по генно инженерство .. Стивън Оливър, Джон Уорд 1987 5.00 поръчай
Обща генетика .. Петър Попов 1987 10.00 поръчай
Биохимия .. Буко Ронков 1988 10.00 поръчай
Медицинска психология от Константин Мечков Константин Мечков 1995 не е налична
Шиацу .. Японско практическо ръководство за пръстов точков масаж и самомасаж Такуиро Намикоши 1992 не е налична
Ръководство по фармацевтична терминология .. Lingva Pharmacevtica. Ирен Кръстева, Петя Стоянова MCMXCV 7.00 поръчай
Латински език за медицинските колежи Ирена Велчева, Августина Джабарова-Попова 1998 не е налична
Нивалин - фармакология и клинично приложение Д. С. Пасков 1959 не е налична
Клинична ортопедия .. проф. Янаки Холевич 1988 не е налична
Ръководство по вътрешни болести. Том 1-4 .. Колектив 1983 - 87 20.00 поръчай
Справочник за отравянията с лечебни растения Проф. Петър Манолов д.м.н. 1987 не е налична
Лечебна физкултура .. Н. Манчева 1971 не е налична
Калолечебни находища и калолечение .. Т. Танев, В. Куситасева, Й. Меламед, К. Щерев, В. Карамихайлова, К. Николов 1962 не е налична
Рецептурен сборник .. Т. Трендафилов, Д. Станева-Стойчева 1969 не е налична
Клинична фитотерапия (билколечение) Петър Манолов, Бленика Манолова 1998 не е налична
Endoscopic, Aesthetic, & Reconstructive Surgery ендоскопна естетична и реконструктивна хирургия Gordon H. Sasaki 1996 40.00 поръчай
Current Neurologic Drugs неврологични лекарства Lewis P. Rowland 1998 40.00 поръчай
Ръководство по съдебна психиатрия .. Колектив под редакцията на П. Дончев 1987 не е налична
Ръководство по психиатрия. Том 1-2 .. Колектив под редакцията на Хр. Христозов 1987 - 88 не е налична
Съдебна медицина Стойчо Раданов 1999 не е налична
Педиатрия .. Драган Бобев и Евгений Генев Колектив под редакцията на Драган Бобев и Евгений Генев 2000 не е налична
Нов домашен лекар .. Колектив 1969 не е налична
Ръководството на д-р Спок .. Най-важното за бременността д-р Спок 2004 не е налична
Съдебномедицинска експертиза на живи лица .. С. Раданов 1986 17.00 поръчай
Диференциална диагноза на вътрешните болести том 1 и том 2 Колектив под редакцията на Валтер Зигенталер 1993 не е налична
Основи на вътрешната медицина. Том 3 .. Харисън 1996 14.00 поръчай
Основи на вътрешната медицина. Том 1 .. Харисън 1995 14.00 поръчай
Домашен лекар Изадор Розенфелд Изадор Розенфелд 1995 не е налична
Микробиологичен контрол на лекарствени средства .. Гинка Опълченова 1994 не е налична
Нормални биоконстанти на човекшки организъм и техни патологични отклонения .. Колектив под редакцията на Никола Бошев 1976 4.00 поръчай
Познания за човека .. Т. Гоцев, Г. налбантов 1975 5.00 поръчай
Ирисова диагностика .. Възможности и граници; Иридогенотиповете в лекарската практика Андрей Петров 1995 не е налична
Лазертерапия и лазерпунктура Янка Дафинова 1997 не е налична
Рецептите на "Лечител" - комплект 1, 2 и 3 част Колектив 1995 - 98 не е налична
Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура (учебник за студентите от НСА) Колектив под редакцията на Г. Каранешев 1991 не е налична
Занимателна анатомия и физиология на човека .. Т. Гоцев, Г. Налбантов 1968 14.00 поръчай
Диференциална диагноза на гастроентерологичните заболявания .. Светослав Иванов 1979 13.00 поръчай
Христоматия по история на медицината Миладин Апостолов, Пенка Иванова 1995 не е налична
Частични протези с моделно-лята основа .. Райнхард Маркскрос 1989 8.00 поръчай
Пропедевтика на ортопедичната стоматология Тодор Христозов 1974 не е налична
Лабораторни изследвания в стоматологията .. Колектив 1989 6.00 поръчай
Клиника на терапевтичната стоматология .. Е. Балчева 1981 не е налична
Вътрешни болести за стоматолози .. Стоян Николов 1974 6.00 поръчай
Пропедевтика на терапевтичната стоматология Т. Бурков, Е. Балчева, Е. Атанасова, А. Кодукова, Б. Дачев, П. Величкова, Пл. Попов, В. Азманова, Е. Джераси 1980 не е налична
Частични протези Ч. Ликов, Ив. Куликов 1987 не е налична
Детска стоматология .. Д. Н. Странски 1975 не е налична
Фармакотерапевтичен наръчник за стоматолози .. Д. Свраков, Н. Аврамов, Б. Дачев 1979 не е налична
Зъбен кариес .. Колектив 1978 не е налична
Материалознание - учебник за студенти по стоматология Ив. Тодоров 1989 не е налична
Детска стоматология .. М. Вутов, З. колимечкова, Н. Атанасов 1980 не е налична
Профилактика на пародонтитите .. Е. Н. Балчева, Е. П. Атанасова 1981 не е налична
Зъбният кариес и неговата профилактика .. Колектив под редакцията на П. Ботушанов 1987 18.00 поръчай
Пулпити .. Б. Дачев, П. Ботушанов 1985 не е налична
Ръководство за практически упражнения по ортодонтия Н. Гешева, Л. Декова, В. Андреева, К. Атанасов 1978 не е налична
Ръководство за практически упражнения по детска стоматология .. За студенти-стоматолози Минчо Банчев, Димитър Маслинков, Здравка Колимечкова, Христина Матеева 1977 не е налична
Ръководство за практически упражнения по клиника на ортопедичната стоматология .. Ив. Куликов, Т. Пеев, З. Пехливанов 1990 5.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на терапевтичната стоматология .. Б. Дачев, Г. Цветкова, М. Голчев 1977 4.00 поръчай
Физикална терапия при неврита на лицевия нерв .. Димитър Костадинов Георгиев 1979 не е налична
Хистогенеза, морфология и физиология на зъбите у децата .. М. Банчев, Хр. Матеева 1989 10.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по хирургична стоматология Л. Боримечков, М. Деветаков, Г. Коларов 1975 4.00 поръчай
Наръчник на диабетика проф. д-р Е. Щандл и Х. Минелт 1998 не е налична
Хранене при синдрома "Х" - лечебно хранене при хипертония, исхемична болест, диабет , подагра, след инфаркт и инсулт, при повишена кръвна захар, холестерол Митко Ригов, Стоянка Ненова 2003 не е налична
Как да живеем с диабет Джоан Гомез 2002 не е налична
Хранене на бебета и малки деца .. Джудит Уилс 2007 30.00 поръчай
Биохимия за медици и стоматолози .. Ангелов, Гачев, Данчева, Кършова, Николов, Сираков 1995 не е налична
Су-джок и мокса .. ръководство за самолечение Пламен Иванов 2003 не е налична
Здравна енциклопедия - том 1 / оплаквания и симптоми или как да разберем от какво сме болни Колектив към издателство Емас 1994 не е налична
Семейна здравна енциклопедия Международен екип медици 1997 не е налична
Спешна хирургия Колектив под редакцията на А. Пинкас и Ив. Виячки 1993 не е налична
Латински език - учебник за средните медицински училища .. Сл. Милошева-Стаяйкова, Н. Кралева 1990 16.00 поръчай
Комплекси за лечебна физкултура при травматологични, ортопедични и неврологични заболявания Колектив под редакцията на Б. Соколов и Д. Милчева 1982 не е налична
Анатомия на двигателния апарат Д. Каданов 1954 не е налична
Химия в медицината .. Будин Михов 2001 не е налична
Спортна медицина - учебник за студенти от НСА Петър Слънчев 1992 не е налична
Атлас по ортодонтия Колектив под редакцията на Л. Декова 1988 не е налична
Клинична психофармакология Иван Темков, Кирил Киров 1969 не е налична
Ръководство за практически упражнения по физиология Б. Пирьова, Л. Митова, А. Логофетов, М. Георгиева, Е. Янков, В. Костов, Л. Йорданова, Хр. Гайдаджиев 1985 25.00 поръчай
Технология на лекарствата .. Иван Исаев, Мария Бояджиева, Евгений Минков 1981 не е налична
Физиология на човека .. Н. Бошев, Б. Полнарев, А. Бонева, И. Попов 1974 не е налична
Функционална биохимия на човека Борис Попов, Симона Попова, Анна Толекова 1994 не е налична
Богове и демони на медицината (в два тома) Фернанду Намора 1983 - 84 80.00 поръчай
От шоколада до морфина - Всичко, което трябва да знаете за променящите съзнанието дроги Д-р. Ендрю Уейл, Уинифред Роузън 2006 не е налична
Физическа активност и дълголетие Иван Петков 1985 не е налична
Пчелните продукти в медицината .. Павлина Починкова 1986 5.00 поръчай
Детски болести - симптомен диагностичен справочник Колектив под редакцията на Н. Бошев и Е. Генев 1993 не е налична
Двойната спирала ( откриването структурата на ДНК) Джеймс Д. Уотсън 1975 не е налична
Ирисова диагноза Д-ръ М. Мадаусъ 1934 не е налична
Repetitorium pathologo - anatomicum .. М. Златева 1994 15.00 поръчай
Интензивни грижи .. Колектив под редакцията на Й. Йорданов 1988 не е налична
Физиология и биохимия на микроорганизмите Райчо Димитров 1994 не е налична
Кратък микробиологичен речник .. Асен Тошков - съставител 1993 9.00 поръчай
Ръководство за практически занятия по генетика .. Г. КОнстантинов, Р. Белчева, А. Горанов, К. Ралчев, Г. Генова 1985 12.00 поръчай
Висша математика за фармацевти .. Др. Брайнов, Ив. Христова 1979 24.00 поръчай
Медицинска етика Ц. Воденичаров, М. Митова, Л. Гатева 1995 не е налична
Социална медицина - учебник за студенти по медицина В. Борисов, Зл. Глутникова, К. Юрукова 1994 не е налична
Наръчник по детски болести .. Михаел Хертл, Ренате Хертл 1999 16.00 поръчай
Микробиология .. Учебник за студенти по медицина Г. Митов, Г. Капрелян, Д. Димитров, Ю. Тягуненко, Р. Маринова, Ст. Златев 1983 не е налична
Фармацевтична ботаника - учебник за студенти по фармация Б. Стефанова-Гатева, Иван Асенов, Йосиф Бенбасат 2006 не е налична
Детска психиатрия Хр. Христозов 1975 не е налична
Психопатология Васил Милев Васил Милев 1976 не е налична
Основни проблеми на съдебната психиатрия Н. Шипковенски 1973 не е налична
Ръководство за практически упражнения по неврология С. Божинов 1974 не е налична
Хомеопатично мементо - От симптома към материя Медика Колектив под медицинската редакция на Иван Несторов 2006 не е налична
Фармакобиохимия .. Веселин Петков, Йордан Тодоров 1962 не е налична
Химия .. кафявата Лесичков учебник за студенти по медицина и стоматология Л. Дамянова, А. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 1983 не е налична
Библия на витамините на 21 век .. Ърл Миндъл 2000 не е налична
Лечебна физкултура при домашни условия Г. Каранешев, Л. Тодоров 1986 не е налична
Repetitorium anatomicum .. Г. Гълъбов, В. Василев 1976 не е налична
Семеен здравен съветник .. традиционни и алтернативни методи и лечение Колектив 2006 не е налична
Теория и методика на лечебната физкултура .. Колектив 1987 не е налична
Практикум по анатомия за студентите от факултет Кинезитерапия при НСА Мария Гикова 1998 не е налична
Лабораторни упражнения по физиология .. Колектив под редакцията на В. Гаврийски 1998 8.00 поръчай
Биохимия - учебник за националната спорта академияЕ. Гачев, Т. Джарова Е. Гачев, Т. Джарова 1992 не е налична
Химията, която лекува .. Евгени Головински 1979 не е налична
Медицинска физика .. Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев 1970 не е налична
Биофизика .. Колектив 1985 9.00 поръчай
Терминологический словарь по строительству на 12 языках .. Колектив 1988 60.00 поръчай
Анестезия в сърдечно-съдовата хирургия .. Венко Александров 1999 не е налична
Пулмоналната хипертония в анестезиологичната практика .. Венко Александров 2001 25.00 поръчай
Биопрепарати за медицинската практика .. Колектив под редакцията на Цв. Цветков 1992 8.00 поръчай
Хистология с хистологична техника .. О. Волкова, Ю. Елецки 1986 не е налична
Оперативна ортопедия и травматология .. Б. Бойчев, Б. Конфорти, К. Чоканов 1958 38.00 поръчай
Лекарствени взаимодействия: механизми и клинично значение (Второ, преработено и допълнено издание) Душка Станева-Стойчева, Цанко Стойчев 1997 не е налична
Лабораторна диагностика. Наръчник за клиницисти .. Детлеф Бекер 1991 не е налична
Наръчник по хирургия Райнхард Шрот 1992 не е налична
Хирургични болести - том 1 Колектив под редакцията на проф. Станислав Баев 1994 не е налична
Клинична фармакология В. Влахов, Н. Бакрачева, Е. Гачев, В. Кирков, Ч. Киров 1993 не е налична
Медицинско право Доцент Дарина Зиновиева 2004 не е налична
Фармакология Г. Фурнаджиев, Д. Торева 1983 не е налична
Аптечна технология на лекарствата .. И. В. Волкинд, И. Я. Гуревич, Д. Н. Синев 1980 не е налична
Клинична гастроентерология .. Колектив под редакцията на Христо Браилски 1989 не е налична
Рентгенова диагностика на сърдечно-съдовите заболявания .. Колектив под редакцията на Стефан Францов 1990 14.00 поръчай
Педиатрия - Еторе Роси Колектив под редакцията на Еторе роси 1993 не е налична
Спортна медицина .. учебник за студенти по медицина А. Радев, Д. Шойлев, С. Савов, П. Минков 1989 8.00 поръчай
Какво е човекът .. Н. П. Дубинин 1985 не е налична
Атлас по хистология .. Колектив под редакцията на Петко Петков 1988 не е налична
Гнойносептична хирургия .. Стоян Попкиров 1984 не е налична
Ендокринна хирургия .. Стр. Зографски 1987 не е налична
Клинична хепатология .. Атанас Малеев 1988 5.00 поръчай
Наръчник на участъковия лекар Колектив под редакцията на Е. Гъбев и Г. Стефанов 1987 не е налична
Анатомия и физиология на човека. Том 1 .. Б. Пирьова, В. Василев, С. Белчева 1995 38.00 поръчай
Лекарственик с рецептура П. Николов, Д. Пасков 1954 не е налична
Ръководство за практически упражнения по технология на лекарствата (в две части) Ем. Димитрова, Н. Ламбов, Н. Рахнев, Ил. Тотев, С. Титева, Л. Драганова 1989 не е налична
Наръчник по лечебна физкултура за възрастни .. Иван Петков 1987 8.00 поръчай
Методи за диагностика и изследване в лечебната физкултура Г. Каранешев, Д. Милчева, Св. Янчева 1989 не е налична
Лечебна физкултура при травматични, ортопедични и хирургични заболявания - учебно помагало за специалисти Колектив под редакцията на Б. Соколов и Д. Милчева 1986 не е налична
Лечебна физкултура при нервни и при детски заболявания .. Б. Соколов и Д. Милчева 1988 44.00 поръчай
Электропунктурная рефлексотерапия .. Ф. Г. Портнов 1982 не е налична
Обща микробиология .. Стоян Влахов, Александър Иванов 1996 не е налична
Ръководство по акупресура с цветен атлас на точките и меридианите на човешкото тяло - Иванка Кирова (за лекари) Иванка Кирова 1990 не е налична
Фармакогнозия .. Иван Асенов, Стефан Николов, Йосиф Бенбасат 1989 не е налична
Анатомия - атлас-ръководство за НСА Т. Тодоров, Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова 1975 не е налична
Анатомия и физиология на човека .. учебник за студенти по педагогика, дефектология и психология Людмил Мавлов, Виолета Боянова 1994 не е налична
Акупресура - Иванка Кирова Иванка Кирова 1998 не е налична
Ръководство по кинезитерапия .. П. Слънчев, Л. Бончев, Ст. Банков 1986 не е налична
Технология на лекарствата - Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева 1981 не е налична
Физиотерапия за рехабилитатори Д. Кочанков, В. Нинов, Ст. Краваев 1974 не е налична
Неотложная хирургия / Спешна хирургия Коллектив под редакцией Н. И. Блинова и Б. М. Хромова 1970 20.00 поръчай
Нейрохирургия .. И. М. Иргер 1971 22.00 поръчай
Инхалационно лечение Ненчо Тодоров, Стоян Михайлов 1972 не е налична
Психологическа рехабилитация при нарушения в поведението в детската възраст В. Манова-Томова, Г. Пирьов, Р. Пенушлиева 1976 не е налична
Физиопрофилактика и закаляване .. Д. Кочанков, М. Михалков 1975 26.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по функционална анатомия .. Сп. Моров, Т. Тодоров, Ил. Стоянов 1973 16.00 поръчай
Хранене и диетика Лукан Балабански 1988 не е налична
Клинична кардиология .. Колектив 1984 5.00 поръчай
Хирургия - учебник за стоматолози Ат. Атанасов, Ан. Бовянски, Г. Милков, Ив. Зънзов, Л. Пачеджиев 1982 не е налична
Ортопедия и травматология .. Б. Бойчев 1963 не е налична
Рехабилитация при увреди на ръката .. Иван Б. Матев, Стефан Д. Банков 1977 58.00 поръчай
Специална физиотерапия .. Колектив под редакцията на Л. Николова 1978 не е налична
Генетика .. Г. Константинов, К. Ралчев 1990 10.00 поръчай
Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 не е налична
Анатомична номенклатура .. В. Ванков, М. Давидов 1993 20.00 поръчай
Ръководство по медицинска козметика .. Колектив под редакцията на П. Михайлов 1982 не е налична
Физиология за стоматолози .. Н. Начев, А. Пенчев, Ас. Иванов 1976 5.00 поръчай
Медицинска рехабилитация Колектив под редакцията на В. Т. Цончев и Б. Т. Деветаков 1967 не е налична
Торакална хирургия .. П. Червеняков и Ал. Червеняков 1997 не е налична
Български курорти / Климатът на курортите в България .. Д. Костадинов, Л. Цветкова, Д. Караколев / Х. Тишков 1972-1976 24.00 поръчай
Ортодонтия - учебник за студенти стоматолози Нора Гешева 1975 не е налична
Биохимия .. учебник за ВИФ Яков Афар Яков Афар 1973 7.00 поръчай
Обща физиотерапия Д. Кочанков, А. Челебиев, Н. Хекимов 1965 не е налична
Физика за биолози .. М. П. Михайлов, К. Н. Калайджиев 1979 30.00 поръчай
Ръководство по рефлекторен лечебен масаж .. Д. Костадинов, Т. Краев, Л. Тодоров 1980 не е налична
Човешкият ум Борис Сергеев 1988 не е налична
Бионика Изот Литинецки 1980 не е налична
Клиника на ортопедичната стоматология .. Боян Боянов 1973 9.00 поръчай
Антропософски ориентираната медицина и нейните лечебни средства Д - р Ото Волф 1993 не е налична
Да се яде и да се отслабва Д - р Берислав Димитриевич 1985 не е налична
Специална хирургия .. Владимир Томов 1956 не е налична
Харисън. Наръчник "Основи на вътрешната медицина". Фундаментът на медицинската теория и практика Харисън 2002 не е налична
Лабораторна диагностика - експресни тестове Михаил Василев 1990 не е налична
Резерви на нашия организъм .. Н. А. Агаджанян, А. Ю. Катков 1982 7.00 поръчай
Физкултура за възрастни Е. Бояджиев, Р. Маврова 1979 не е налична
Лабораторни упражнения по физиология .. Колектив под редакцията на Д. Добрев 1976 4.00 поръчай
Дишане и хемодинамика при придобити сърдечни пороци Христо Маринов 1989 не е налична
Болезни почек. (Бъбречни болести) С. И. Рябов 1982 10.00 поръчай
Бронхиальная астма. (Бронхиална астма) Г. Б. Федосеев, Г. П. Хлопотова 1988 10.00 поръчай
Коремна хирургия Колектив под редакцията на Г. Ганчев, Я. Добрев, К. Енев и В. Матеев 1980 не е налична
Память человека. Структуры и процессы .. Роберта Клацки 1978 14.00 поръчай
Техника на гипсовите превръзки Кънчо Кънев 1985 не е налична
Основи на реанимацията и интензивната терапия .. Колектив под редакцията на Й. Йорданов, Ст. Саев и Е. Стоянов 1987 20.00 поръчай
Шокови състояния и интензивно лечение при инфекциозните заболявания .. И. Диков, Ц. Димов, В. Зозиков, С. Йочев, М. Коен, Ж. Кънева, П. Манолов, М. Радев 1982 25.00 поръчай
Топографска анатомия .. В. Н. Ванков, К. Н. Ичев 1988 не е налична
Анатомический словарь (латинско - русский ~ русско - латинский). (Анатомически речник латинско- руско-латински) Т. Г. Казаченок 1976 не е налична
Сърдечни пороци Колектив под редакцията на Ч. Драгойчев, Ю. Белов и Цв. Павлов 1985 не е налична
Электрокардиографический атлас .. А. З. Чернов, М. И. Кечкер 1979 35.00 поръчай
Инфаркт на миокарда .. Колектив под редакцията на Л. Томов 1978 5.00 поръчай
Диференциална диагноза на вътрешните болести .. Роберт Хеглин 1978 75.00 поръчай
Медицинска микробиология И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев 2011 не е налична
Лечение на болестите на сърцето .. Илия Томов 1986 7.00 поръчай
Стенокардия Енчо Маламов 1985 не е налична
Болести на тънкото черво .. Николов 1984 не е налична
Медицинска психология .. Христо Христозов Христо Христозов 1989 19.00 поръчай
Практическо ръководство по неврология Г. Савов, Ив. Темков 1959 не е налична
Спортна травматология .. Димитър Шойлев 1983 24.00 поръчай
Лечебни и хранителни свойства на млякото и млечните продукти (Млекарство) Пейчо Пейчев, Пеню Пенев 1977 не е налична
Ръководство по отоневрология Колектив под редакцията на Ат. Кехайов 1982 не е налична
Основы физиологии обмена веществ и ендокринной системы И. А. Држевецкая 1977 8.00 поръчай
Функционална диагностика на вътрешните болести .. Ръководство за практически упражнения Йонко Белоев 1979 не е налична
Психология и психопатология на напредналата възраст Колектив под редакцията на Хр. Христозов 1981 не е налична
Сърдечно - съдов травматизъм .. Г. Кръстанов 1980 10.00 поръчай
Психиатрия .. Ив. Темков, Вл. Иванов, Т. Ташев, Й. Стоименов 1983 24.00 поръчай
Имунология - Лерой Е. Худ, Ървинг Лерой Е. Худ, Ървинг Л. Вайсман, Уилям Б. Ууд 1985 не е налична
Клинична педиатрия. том 1-2 .. Колектив под редакцията на Бр. Братанов 1978 20.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекология .. Колектив 1985 не е налична
Пропедевтика на вътрешните болести Радол Цолов 1970 не е налична
Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания .. Колектив под редакцията на Н. Бошев и Г. Маждраков 1988 7.00 поръчай
Биохимия. том 1-2 .. Химические реакции в живой клетке Д. Мецлер 1980 40.00 поръчай
Методы исследований в иммунологии. (Методи на изследвания в имунологията) Коллектив под редакцией И. Лефковитса и Б. Перриса 1981 30.00 поръчай
Сердце при эндокринных заболеваниях. (Увреждания насърцето при разпространени ендокринни заболявания и съответно лечение) Л. И. Левина 1989 10.00 поръчай
Интенсивная терапия и обезболивание в урологии. (Интензивна терапия и обезболяване в урологията) В. В. Суслов 1981 10.00 поръчай
Имунология - подробен учебник, илюстрован на катедрата по медицинска микробиология на Калифорнийския университет Ели Бенджамин, Сидни Лесковиц 1998 не е налична
Детские болезни с уходом за детьми и анатомо - физиологическими особенностями детского возраста В. П. Бисярина 1981 25.00 поръчай
Руководство по общей и клинической трансфузиологии. Ръководство по обща и клинична трансфузиология Коллектив под редакцией Б. В. Петровского 1979 10.00 поръчай
Травматические вывихи и их лечение ( Травматични Изкълчвания и лечението им) Ю. М. Свердлов 1978 не е налична
Оперативная хирургия и топографическая анатомия .. С. И. Елизаровский, Р. Н. Калашников 1979 14.00 поръчай
Ортопедия и травматология детского возраста Коллектив под редакцией М. В. Волкова и Г. М. Тер - Егиазарова 1983 не е налична
Патологическая физиология. (Патологична физиология) Коллектив под редакцией А. Д. Адо и Л. М. Ишимовой 1980 не е налична
Хирургия заболеваний и повреждений кисти. (Хирургия при заболявания и увреждания на китката на ръката) Е. В. Усольцева, К. И. Машкара 1978 15.00 поръчай
Сложные трансплантанты в пластической хирургии лица. (Сложни трансплантанти в пластична лицева хирургия). Г. В. Кручинский 1978 30.00 поръчай
Актуальные проблемы офтальмологии .. Н. Б. Шульпина, З. А . Алиева, Л. К. Мошетова 1983 10.00 поръчай
Глазные болезни. (Очни болести) Коллектив под редакцией Т. И. Ерошевского и А. А. Бочкаревой 1983 не е налична
Диагностика на ендокринните заболявания Колектив под редакцията на Др. Колев 1988 не е налична
Диабет - Ръководство за лекари специалисти. Димитър Андреев 1978 не е налична
Кардиомиопатии .. Е. Маламов, К. Чичовски, А. Хекимян 1987 8.00 поръчай
Съдебна медицина .. Иван Попвасилев, Стойчо Раданов 1984 8.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия .. М. Златева и Хр. Миленков 1983 10.00 поръчай
Патологична физиология Здравка Кемилева, Иван Кирин 1976 не е налична
Сърдечна недостатъчност - патофизиология, клиника и лечение Л. Георгиев, Мл. Григоров 1985 не е налична
Грешки, опасности и усложнения в коремната хирургия .. Н. Василев, Н. Цанков 1983 11.00 поръчай
Цитология и обща хистология Петко Петков 1974 не е налична
Поясно-дискова болест .. П. Петров 1980 18.00 поръчай
Невровегатативна патология на ръката .. Венцеслав Боснев 1981 12.00 поръчай
Дерматология и венерология .. Ив. Толев, П. Михайлов, Сл. Георгиева, Зл. Пенев 1983 не е налична
Клинична фонокардиография .. Колектив 1980 7.00 поръчай
Ембриология на човека Ив. Георгиев 1975 не е налична
Инфекциозни болести .. Б. Тасков, В. Зозиков, М. Радев, Ст. Йочев 1978 6.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по микробиология Колектив под редакцията на Г. Митов 1978 не е налична
Кръвногрупови системи у човека .. Иван Попвасилев, Христо Близнаков 1980 6.00 поръчай
Хронична дихателна недостатъчност .. Борис Павлов, Борислав Цанев 1981 8.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по хистопатология .. Колектив 1978 не е налична
Фармакология .. Овчаров КОЛЕКТИВ - ред. Овчаров 1987 6.00 поръчай
Имунология Асен Тошков 1979 не е налична
Ръководство за практически упражнения по организация и икономика на фармацевтичното производство .. Ангел Кирков, Петър Филков, Цветана Бонева 1989 37.00 поръчай
Ръководство за упражнения по органична химия - за студенти фармацевти Л. Величков, И. Иванов, Д. Сиджакова, Кр. Христова 1983 не е налична
Физкултурни упражнения и комплекси против затлъстяване .. К. Костов, Н. Джелепов 1974 не е налична
Отслабване чрез движение И. Ханушова, П. Шмолик 1981 не е налична
Курс общей ентомологии Б. Н. Шванич 1949 не е налична
Хирургична стоматология .. К. Анасатасов 1979 7.00 поръчай
Обща ентомология .. Добри Буров 1975 25.00 поръчай
Обща биология .. Р. Попиванов, Б. Ботев 1977 не е налична
Лекарска експертиза на временната нетрудоспособност .. Хр. Василев и Св. Разбойников 1987 10.00 поръчай
Химия .. Учебник за студенти медици и стоматолози Александър Спасов 1971 не е налична
Биохимия Добрина Ст. Калицин, Кирана Ив. Данчева Добрина Ст. Калицин, Кирана Ив. Данчева 1977 не е налична
Теория и методика за бързо възстановяване на психофизическите сили Д. Кайков, З. Горанова, Д. Иванов 1990 не е налична
Физиология .. зелена Начо Начев, Антон Пенчев, Анна Николова, Димитър Страшимиров, Димчо Даскалов, Боряна Пирьова 1985 12.00 поръчай
Вътрешни болести - учебник в три тома Колектив под редакцията на Атанас Малеев 1984 - 88 не е налична
Български курорти .. Д. Костадинов, Л. Цветкова, Д. Караколев 1976 20.00 поръчай
Физиотерапия в дома .. Херберт Краус 1987 не е налична
Пътеводител в науката .. биологически науки Айзък Азимов 1989 не е налична
Произход на живота .. Джон Бернал 1971 3.00 поръчай
Животът. Малка биологична енциклопедия .. Колектив 1992 22.00 поръчай
Биохимия .. Д. Калицин, К. Данчева Д. Калицин, К. Данчева 1984 не е налична
Водолечение .. С.Йонков , Г.Найденов , Г.Каменов 1980 не е налична
Stedmans medical dictionary illustrated in color .. Marjory Spraycar (editor) 1995 40.00 поръчай
Акушерство .. И. Щъркалев, Л. Ламбрев 1978 не е налична
Български курорти / Балнеология .. Д. Костадинов, Л. Цветкова, Д. Караколев / Александър Дайски 1965-1976 22.00 поръчай
Физиотерапия Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов 1980 не е налична
Кинезиология Ивайло Калчев,Елисавета Морова 1993 не е налична
Физиология на човека А.Андреев,Г.Николов 1978 не е налична
Ушни, носни и гърлени болести .. В.Павлов,А.Гюлев 1975 не е налична
Анестезиология .. Колектив 1976 не е налична
Очни болести .. И.Василев, В.Василев, Р.Големинова, С.Дъбов 1973 4.00 поръчай
Мануална терапия .. Карел Левит 1981 150.00 поръчай
Съвременна генетика .. Франциско Ж.Айала, Джон А.Кигер 1987 не е налична
От симптома към диагнозата .. В. Хадорн 1971 не е налична