Заглaвия в антикварен раздел Техническа л-ра, математика, електро.
Заглавие Автор изд. Цена
Електротехника .. Анаиев и чаушев 1983 6.00 поръчай
Електротехника от Ананиев и Куцаров Ананиев и Куцаров 1975 не е налична
Инженерна геодезия .. Милев 1975 не е налична
Механизация на хидромелиоративното строителство .. Кътов 1975 8.00 поръчай
Изчисление на еднофазни и трифазни асинхронни електродвигатели Лопухина, Сомихина 1975 не е налична
Експлоатация и ремонт на силовите трансформатори .. Бешков, Райчев 1975 22.00 поръчай
Асансьори .. Атанас Хубенов, Тошо Павлов, Тодор Батанов 1975 85.00 поръчай
Курс по теоретична механика том 1-2 .. Писареев, Парасков, Бъчваров 1975 не е налична
Курс по теоретична механика- 2 том- Динамика, Релативно движение, Механични системи, Теорема за движение на материална система, Динамика на твърдо тяло, Аналитична динамика, Трептения на механични системи, Теория на удара Писареев, Парасков, Бъчваров 1975 не е налична
Ръководство за курсово проектиране илабораторни упражнения по парни и газови турбини М. Опрев, Д. Узунов 1974 не е налична
Наръчник за проектиране на далекопроводни линии 20 - 400 кв К. Кузманов, Д. Шевиков, П. Ватралов, А. Ангелов 1971 300.00 поръчай
Разследване на пътно-транспортни произшествия .. Р. Байет, Р. Уотс 1988 не е налична
Проектиране на трикотажни и конфекционни машини .. Косю Косев 1979 16.00 поръчай
Електрозадвижване и автоматизация на кранове .. С. Йорданов, А. Попов, И. Чеуз 1974 9.00 поръчай
Топло- и масопренасяне .. С. Сендов 1983 не е налична
Кратък курс по висша математика .. Г. Тотов 1973 не е налична
Интегрално смятане от Тагамлицки Я. Тагамлицки 1971 20.00 поръчай
Усилвателна техника и акустика .. Ал. Георгиев, Ат. Иванов 1977 не е налична
Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане .. (функции на една променлива) Николай Проданов, Николай Хаджииванов, Иван Чобанов 1992 не е налична
Термодинамика .. Базаров И. П. Базаров 1984 не е налична
Статистика за икономисти Георги Мишев, Стоян Цветков 1998 не е налична
Как лесно да си поправим велосипеда .. Ханс Рихардс 1986 не е налична
Вариационна статистика Иван Михов 1976 не е налична
Въведение в ракетно-космическата техника .. Владимир Михайлов, Георги Аспарухов 1982 не е налична
Оптимална кодирана номенклатура. Лагери търкалящи .. Колектив 1987 65.00 поръчай
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРАНДИСКИ, ГЕОРГИЕВ, МЛАДЕНОВ, СТАНЧЕВА 2004 не е налична
Телевизионни антени (дециметров обхват) Васил Цанев 19?? 30.00 поръчай
Електронни музикални ефекти .. Симо Лазаров 1984 не е налична
Теоретични основи на съобщителната техника .. Георги Стоянов 1993 5.00 поръчай
Металургична топлотехника. Част 1 .. К Дойчев 1988 29.00 поръчай
.. Каролева 1978 30.00 поръчай
Техническа механика от К. Попов, Д. Панчовски К. Попов, Д. Панчовски 1979 не е налична
Реален и абстрактен анализ .. Едуин Хюит, Карл Стромбърг 1983 не е налична
Теория на електрозадвижването и автоматизацията на промишлените уредби В. Ключев 1989 не е налична
Ръководство по курсово проектиране на газотурбинни двигатели .. В.Костов 1982 20.00 поръчай
Основи на геометрията .. д-р Давид Хилберт 1987 45.00 поръчай
Логика ... Витан Стефанов 1995 не е налична
Ръководство за упражнения по кристалография, минералогия и петрография .. Д. Ставракиева, И. Иванов 1988 не е налична
Техническа термодинамика и топлотехника .. Доц. Иван Касабов 1980 10.00 поръчай
Математически анализ - методическо ръководство - 700 решени примери и 2000 задачи по ВИСША МАТЕМАТИКА 1 и 2 д-р И. Трендафилов, д-р Д. Владева 2007 не е налична
Математика. Обикновени диференциални уравнения, Криви и повърхнини, Интеграли и функции от много променливи .. Тодор Гичев 2000 60.00 поръчай
Кратък курс по висша математика .. Иван Георгиев 1954 25.00 поръчай
Кратък курс по дескриптивна геометрия - котирана, монжова, аксонометрия, централна перспектива Ст. Димитров 1956 не е налична
Безразрушителен контрол Скордев, Бъчваров, Маринов 1984 не е налична
Изгаряне на течни горива .. Ц. Торбов, В. Митов 1971 не е налична
Справочни материали по стандарти в машиностроенето. Том 2 .. Ц. Ценов, П. Пейчев, Й. Михайлов, А. Василев 1972 не е налична
Курс по техническа механика две книги, пълно издание, Статика, Кинематика, Динамика А. Писарев, Ц. Прасков, С. Бъчваров 1975 не е налична
Математически анализ 2 част Сендов Илин, Садовчин - Москва, Благовест Сендов - София 1989 не е налична
Ръководство по висша математика .. Колектив 1981 не е налична
Вятърни електроцентрали / Вятърни паркове. Част 1-2 .. Георги Тончев 2005 116.00 поръчай
Агрегатни машини .. Колектив 1984 не е налична
Монтаж и юстировка на оптически уреди .. А. Бардин 1977 29.00 поръчай
Пренавиване на електрически машини за променлив ток .. Ал. Теохаров 1960 не е налична
Колекторни машини за променлив ток .. Г. Гаджев 1960 не е налична
Електрически релета и релейни елементи .. П. Дановски 1979 14.00 поръчай
Основи на инженерното проектиране .. Колектив 2008 14.00 поръчай
Проективна геометрия .. А. Матеев 65 15.00 поръчай
Основи на математическия анализ .. У. Рудин 1973 не е налична
Металорежещи машини - справочник - стругове, пробивни, фрезови, стъргателни, шлифовъчни, зъбонарезни и др. - техн. характер., чертежи схеми и графики А. Любенов, С. Даскалов, П. Гълъбов, С. Гергов 1989 не е налична
Що е математика? .. Р. Курант, Х. Робинс 1969 17.00 поръчай
Статистика Георги Чобанов 2010 не е налична
Терминологичен справочник, петезичен речник по математика, физика механика, машиностроене, енергетика, електротехника, електроника на български, руский, english, frances, deutsch Колектив 1992 не е налична
Механична технология на текстилните материали Й. Николов, С. Колев 1963 не е налична
Измерване на топлинни, хидравлични и механични величини .. А. Кирий 1989 9.00 поръчай
Въведение в измервателната техника .. Х. Харт 1982 9.00 поръчай
Наръчник по токозахранващи устройства - принципи, схеми, теория, практика и изчисления Марти Браун 1998 не е налична
Вредни действия на електричеството и защита от тях Колектив 1987 не е налична
Специална технология за електрозаварчици и газозаварчици .. Т. Ташков, П. Попов, И. Списаревски 1966 не е налична
Лилавати - Забавна математика - древноиндийски занимателни логически, математически и геометрични задачи Шчепан Еленски 1967 не е налична
Основи на ракетната техника .. И. И. Велтов, Й. И. Петров 1962 12.00 поръчай
Електронни часовникови устройства .. Ж. Георгиев, Н. Гълъбов 1983 не е налична
Примери за изчисляване на електронни схеми .. А. Шишков 1982 не е налична
Любителски системи за дистанционно управление .. М. Василев 1983 не е налична
Примери за изчисляване на любителски електронни схеми .. А. Шишков 1979 не е налична
Заваряване на чугун .. Р. Крняк 1962 15.00 поръчай
Ръководство по висша математика за икономически ВУЗ Димитър Генов, Андрей Иванов, Димитър Димитров, Бойко Атанасов, Кирил Николов, Петър Петров 1981 15.00 поръчай
Справочник по малотоннажному судостроению .. Б. Г. Мордвинов 1988 34.00 поръчай
Евристичните предизвикателства в съвременния свят .. Валентин Станков 2003 18.00 поръчай
Числени методи за определяне на напреженията и деформациите в хидротехническите съоръжения .. Колектив 1981 40.00 поръчай
Оптика и оптични уреди .. Н. Иванчев, Д. Алахверджиева 1987 не е налична
Хладилни технологични процеси и съоръжения .. Ангел Фикинин 1980 не е налична
Хладилни инсталации .. монтаж, експлоатация и ремонт Т. Тодоров, Б. Томов 1969 не е налична
Водни турбини .. Васил Геров 1973 48.00 поръчай
Справочник по лазерам. Том 1-2 .. Р. Присли 1978 20.00 поръчай
Силнотокова техника и технология. част 1.. С. Милев, К. Василев, П. Божинов, Н. Капитанов 1975 8.00 поръчай
За всички, които мислят, че не обичат математиката .. Харълд Джейкъбз 1983 25.00 поръчай
Металургия на благородните метали .. злато, сребро и платина Х. Василев 1964 65.00 поръчай
Живачни луминесцентни лампи .. Н. Гиргинов 1972 8.00 поръчай
Машинознание .. Цанко Недев, Витан Гълабов, Александър Лилов, Аспарух Андонов 1999 не е налична
Забравена слава - българското самолетостроене (голям албум за историята на българската авиация с чертежи, снимки и текст) Иван Бориславов 1997 не е налична
Луминесцентно осветление .. Кирил Богатев 1968 7.00 поръчай
Конструиране на мебели, врати и прозорци @1 Георги Кючуков 2004 не е налична
Ръководство за растително-маслената индустрия (съ 91 фигури и 12 таблици въ текста) Дръ Н. Ив. Бабачевъ 1939 не е налична
Изчисляване, проектиране и строеж на електрически мрежи и електропроводи (комплект 1 и 2 част) Мл. Ангелов, Г. Бабадалиев, Г. Велковски, К. Константинов, Ат. Начев 1960 не е налична
Занимателна математика Йоханес Леман 1984 не е налична
Диференциална геометрия .. Петканчин Боян Петканчин 1964 не е налична
Статистика в действие ,, Питър Спрент 1990 18.00 поръчай
Сборник задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия Доневска, Панайотов 1988 не е налична
Наръчник за проектиране на вътрешни електрически инсталации .. А. Андреев, Б. Костов, Т. Балджиев, З. Русимов, Г. Начев 1970 не е налична
Малки силови и специални трансформатори .. С. Бонев 1963 14.00 поръчай
Безконтактни изпълнителни устройства в промишлената автоматика .. Олег Авен, Сергей Доманицки 1964 7.00 поръчай
Електрически микромашини за автоматични устройства .. Ю. С. Чечет 1962 11.00 поръчай
Вълноводи и фидерни устройства .. Христо Шинев 1965 12.00 поръчай
Линейна алгебра и аналитична геометрия - теория, примери и задачи С. Доневска, И. Трендафилов 1994 не е налична
Обща технология .. Химична, биологична на суровини от растителен и животински произход. Стоян Танчев 1984 50.00 поръчай
По стъпките на Питагор .. Забавна математика Шчепан Еленски 1964 23.00 поръчай
Наръчник по операционни усилватели .. Джон Ленк 1980 не е налична
Металургични пещи Никола А. Лингурски, Петър Б. Начев 1961 24.00 поръчай
Технология на металолеенето - учебник за техникумите по механотехника, специалност технология на машиностроенето - топла обработка Г. Попов, Ал. Петров, П. Генчев, А. Пеев, Ст. Чемширов 1965 не е налична
Техника и технология за производство на брашно .. Д. Балджиев, К. Илиева, Н. Маринов 1983 55.00 поръчай
Справочник на младия шлосер .. В. Н. Федоров, Н. В. Мурашев 1960 16.00 поръчай
Правилник за устройството на електрическите уредби .. Колектив 1982 5.00 поръчай
Правилник за техническа експлоатация на енергопотребителите .. И. Стефанов, П. Кутов, Л. Дюлгеров, Б. Робев, К. Кондов, Г. Момчев 1981 5.00 поръчай
Технология на зърнопреработването .. А. Големинов, А. Ламбаджиев, М. Сяров 1975 29.00 поръчай
Машини за зърнопреработване .. Н. Гърков, Д. Стефанов, А. Ламбаджиев, Й. Недев 1963 не е налична
Справочник по чертане за младия работник .. А. серебряков 1962 14.00 поръчай
Шлосерство - шлосерско-монтажни работи .. Н. Е. Макиенко, Б. Е. Шугал 1957 14.00 поръчай
Справочник на младия стругар .. И. М. Мукин 1960 77.00 поръчай
Електроди за електродъгово заваряване и наваряване .. А. Занков, К. Велков, Б. Антонов 1960 26.00 поръчай
По-бързо от мисълта Н. Кобрински, В. Пекелис 1961 не е налична
Технология на машиностроенето .. А. И. Каширин 1956 не е налична
Технология на производството на пшенично и ръжено брашно .. Л. Е. Айзикович, Б. Н. Хорцев 1957 110.00 поръчай
Роботика .. Джон Ф. Йънг 1979 19.00 поръчай
Вечната геометрия .. Харолд Кокстер 1979 не е налична
Елементарна математика в съвременно изложение Люсиен Феликс 1971 не е налична
Евклид - Елементи или Начала книги 1 до 10 от 15; превод и коментари с обяснения и чертежи Евклид; коментари Мордухай - Болотовски 1972 не е налична
Ефективни технологии за производство на лицеви кожи от нискокачествени суровини .. Колектив от симпозиума във Варна, 3-5 юни, 1971 г. 1972 не е налична
Технология на керамичните изделия .. Енчо Анастасов Герасимов, Светлан Живков Бъчваров 1977 не е налична
Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост.. Иван Желязков 1971 24.00 поръчай
Теория на автоматичното регулиране. Том 1-3 .. Николай Д. Наплатанов 1971 42.00 поръчай
Теория на автоматичното регулиране - том 3 / Импулсни системи Н. Е. Маджаров 1973 30.00 поръчай
Автоматика и телемеханика .. Любен Ат. Гунчев 1973 15.00 поръчай
Конструкции на дизелови локомотиви и двигатели К. Бончев, В. Живков, Б. Йорданов, Г. Колев, В. Бакалов 191971 не е налична
Автоматични влакови спирачки Ц. Симеонов, И. Илиев 1968 не е налична
Защита на асинхронни електродвигатели .. Калю Минков Мошеков 1979 8.00 поръчай
Теоретична електротехника: Анализ на линейни системи .. Христо Цочев 1996 40.00 поръчай
Фурнирно и шперплатно производство .. Ив. Шишков 1972 42.00 поръчай
Електроакустика пълен курс Иван Вълчев 1975 не е налична
Механизация и автоматизация на цеховете за галванични покрития А. Колев 1967 не е налична
Акумулационно електрическо отопление .. С. Стамов 1980 не е налична
Сензори и сензорни устройства Васил Цанев 1983 не е налична
Забавна механика .. Я. И. Перелман 1965 не е налична
Въпроси и отговори по електротехника (енциклопедичен речник , учебник, илюстрован, в три тома) Хуберт Мелузин 1975 не е налична
Електрически централизации - принципи, методи схеми за управление на стрелките, сигналите, и контрол на района на гарите Х. Христов 1978 не е налична
Основи на товароподемните машини. Ръководство .. Г. Петков, С. Стойчев 1989 22.00 поръчай
Основи на галванотехниката (електрохимия, галваностегия, галванопластика и метално оцветяване) Богомил Петров 1941 не е налична
Справочник на галваностега .. Б. Бартфай 1967 78.00 поръчай
Технология на брошуро-книговезките процеси .. З. Динекова, М. Димитров, Н. Арабаджиев 1981 не е налична
Хващащи механизми за промишлени манипулатори и роботи .. Ст. М. Делиев, Веселин Н. Наков 1982 25.00 поръчай
Автомобили в хидротехническото строителство .. В. Попов, В. Върбанов, Пл. Каменов, М. Миланов 1988 не е налична
Техническа механика - Христов, Г. Димчев Хр. Христов, Г. Димчев 2004 не е налична
Водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води. Част 2 .. Л. Мирянова 1992 не е налична
Технология на металите .. В. Джиджева, С. Милчева В. Джиджева, С. Милчева, М. Маврова, И. Ханджиев 1981 9.00 поръчай
Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 не е налична
Технология на маслото и техническите млечни продукти .. Специализирано млекарство П. Минева, Ан. Конфортов 1973 не е налична
Контрол на млякото и млечните продукти (специализирано млекарство) Н. Димов, Ив. Георгиев, С. Велев, Хр. Чомаков 1974 не е налична
Ремонт и поддържане на магнитофоните .. Петър К. Кънчев 1968 8.00 поръчай
Правилник за взаимното използуване на товарните вагони в международното съобщение RIV .. Колектив 1986 35.00 поръчай
Правилник за взаимното използуване на пътническите вагони и фургони в международното съобщение RIC .. Сборник 1990 35.00 поръчай
Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижния железопътен състав на български държавни железници .. Сборник 1985 32.00 поръчай
Правилник за взаимното използуване на товарните вагони в международното съобщение RIV. Том1-3 .. Международен съюз на железниците UIC 1982 90.00 поръчай
Теория и конструиране на механични и пневмохидравлични средства за автоматизация .. Л. Беров, Ф. Сифов 1968 20.00 поръчай
Механична част и спомагателни системи на дизеловите локомотиви .. Б. Илиев, Д. Йовчев 1982 не е налична
Предавателни системи на дизеловите локомотиви .. Б. Илиев, Д. Йовчев 1981 65.00 поръчай
Сборник от задачи по дескриптивна геометрия - монжова проекция и аксонометрия, решения, упътване Колектив 1979 не е налична
Пренавиване на електрически машини за постоянен ток .. В. Ралчовски 1983 20.00 поръчай
Съпротивление на материалите в примери и задачи .. Найден Танков, Васил Друмев 1979 10.00 поръчай
520 головоломок .. 520 главоблъсканици на руски език Генри Э. Дьюдени 1975 18.00 поръчай
Пресмятане и конструиране на машинни елементи .. Д. Христов, Г. Петков, Н. Чавушян, С. Начев, М. Проданов 1980 не е налична
Основи на електротехниката и електрониката .. доц. Д. Цветков, доц. Д. Цанов, доц Л. Павлов, доц. П. Ралчева 1989 14.00 поръчай
Електрически апарати .. Основи на електроапаратостроенето Петър Пенчев 1976 10.00 поръчай
Електрически машини. Част 1 .. А. Ангелов, Д. Димитров 1976 не е налична
Електрически двигатели с малка мощност .. А. Ангелов, С. Попадиин, В. Динов 1962 не е налична
Справочник по фина керамика .. Антоанета Панева, Добринка П. Лепкова, Лиляна П. Павлова, Веселин Х. Недев 1987 не е налична
Справочник по элементарной математике / Справочник по елементарна математика на руски език М. Я. Выгодский 1962 не е налична
Увод в теорията на диференциалните уравнения Л. Чакалов 1961 не е налична
Практически изчисления на топлинни изолации .. С. Хижняков 1982 23.00 поръчай
Ръководство за решаване на задачи по висша математика .. Л. Стойчев, Д. Токарев 1996 8.00 поръчай
Шевни машини и съоръжения .. Кирил Трифонов 1993 не е налична
Технология на производствата в хранителхата промишленост Иван Радов, Димитър Шаханов 1984 не е налична
Жива математика - Математически разкази и главоблъсканици Я. И. Перелман 1963 не е налична
Кратко ръководство по лепилата .. Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, Мих. Михайлов 1960 12.00 поръчай
Справочник на термиста Йосиф Фиргер 1985 не е налична
Заваряване в защитна газова среда .. Т. Ташков, А. Янков, В. Бакърджиев 1984 не е налична
Заваряване, рязане и спояване на металите К. Хренов 1972 не е налична
Справочник по заваряване - том 1 въглеродни и легирани стомани и цветни сплави; К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 20.00 поръчай
Справочник по строителна керамика .. Г. Жечков, Л. Константинова, П. Торньова, С. Узунова 1986 10.00 поръчай
Математически развлечения ( отделно 3 - ти том) Мартин Гарднер 1975 не е налична
Наръчник по памучно тъкачество .. Н. Карадачки, Л. Холечек, Д. Орозов, Г. Чакъров, Б. Хаджийски, П. Проданов, Г. Митов 1969 18.00 поръчай
Топлопренасяне .. Велислав Иванов, Михаил Михайлов 1978 7.00 поръчай
Висша математика .. Божоров Е. Божоров 1975 не е налична
Радиоприемане в автомобила Е. Шпиндлер 1989 15.00 поръчай
Силови електронни устройства .. В. И. Сенко, Т. С. Тодоров 1975 не е налична
Ръководство за анализ и проектиране на автономни инвертори .. Т. Тодоров, Н. Маджаров, Р. Петров, С. Алексиев 1990 не е налична
Първи стъпки в радиоелектрониката А. Шишков 1978 не е налична
Битова звукотехника Д. Попянев, К. Влахов 1981 не е налична
Звукотехнически устройства и системи .. С. Маляков, М. Момчеджиков, М. Димов 1986 12.00 поръчай
Наръчник на стругаря К. М. Великанов, М. А. Сергеев, В. Г. Подпоркин, И. С. Болшаков, А. М. Кучер, Ю. М. Ансеров, Б. А. Блюмберг, И. С. Амосов, В. А. Скраган 1973 не е налична
Хидравлика - последно трето преработено издание Стефан Д. Станчев 1974 не е налична
Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 не е налична
Турбокомпресори и вентилатори .. В. Маджирски 1964 не е налична
Намотки на асинхронни двигатели .. В. Ралчовски 1971 не е налична
Съпротивление на материалите .. Мандичев Георги Йосифов Мандичев 1996 16.00 поръчай
Металорежещи машини .. Ст. Попов 1977 не е налична
Справочник по плетачество .. Г. Красий, В. Керсек, В. Гамрецкая, Р. Сахарная 1980 26.00 поръчай
Подемно-транспортни машини К. Аспарухов 1988 не е налична
Електрически микромашини. Част 2: Електрически микромашини за обща употреба и за автоматическите устройства .. Стефан Попадиин 1970 14.00 поръчай
Електрически мрежи Николай Генков, Васил Захариев 1999 не е налична
Машинни елементи .. Георги Ангелов 1972 не е налична
Автомобиль ВАЗ-2121 Лада Нива 1.6 В. А. Вершигора, Л. И. Вихко, Е. М. Золотарев, А. П. Игнатов, Ю. М. Пашин, К. Б. Пятков 1982 не е налична
В помощ на взривника Н. Паунов, Б. Барбулов 1989 не е налична
Технология и безопасност на взривните работи в откритите рудници и кариери .. Стоян Андреев Николов 1986 19.00 поръчай
Висша математика - част 1 Цоню Екимов 2000 не е налична
Справочник по електромонтажни работи на трансформаторни подстанции, електропроводи и мрежи .. Ж. Каназирски, Г. Цанков 1978 не е налична
Сборник от задачи по съпротивление на материалите .. Б. Спасов 1976 4.00 поръчай
Съпротивление на материалите Б. Спасов, Я. Арнаудов Б. Спасов, Я. Арнаудов 1983 не е налична
Основи на техническата механика .. М. Мовнин, А. Израелит, А. Рубашкин 1980 не е налична
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 не е налична
Тайните на JAVA подробно ръководство в два тома Елиът Ръсти Харълд 1997 - 98 не е налична
Дескриптивна геометрия -- Л. Галев, С. Георгиев, В. Йончев, Ж. Георгиев Л. Галев, С. Георгиев, В. Йончев, Ж. Георгиев 1966 не е налична
Вятърни електроцентрали (част 1) Георги Тончев 2005 не е налична
Дървесинознание .. Е. Енчев 1984 35.00 поръчай
Динамична теория на еластичността Ив. Минчев 1972 не е налична
Дървесинознание .. Генка Блъскова 2004 70.00 поръчай
Механична технология на дървесината .. Г.Дончев, Б. Ганков, И. Шишков, К. Киров, Н. Йосифов, Г. Кючуков, А. Кавалов 1978 28.00 поръчай
Технология на мебелите (1 и 2 част) Андрей Кавалов 1994 не е налична
Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 не е налична
Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
Логическите парадокси във философска интерпретация .. Сава Петров 1971 не е налична
Поцинковане и кадмиране В. Илин 1961 не е налична
Калайдисване и пооловяване .. В. А. Илин 1961 не е налична
Възстановими енергийни източници. част 1 .. Бент Сьоренсен 1989 34.00 поръчай
Справочник по корозия .. Х. Рачев, С. Стефанова 1977 17.00 поръчай
Машинно и електротехническо чертане А. Рашков, Мария Джинева 1992 не е налична
Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане на производствени механизми А. Рашков, И. Златанов 1992 не е налична
Електрически пещи .. Г. Ковачев 1960 не е налична
Допуски, сглобки и технически измервания .. Л. Николов, К. Дамянов 1967 не е налична
Научни игри и викторини .. Я. И. Перелман 1966 10.00 поръчай
Водни електрически централи и язовири @1 Щ. Щилиянов, М. Соколова, Б. Божинов 1978 не е налична
Пречистване на промишлени отпадъчни води Цачо Цачев Цачо Цачев 1982 не е налична
Математически развлечения. 1-3 том .. Мартин Гарднер 1975-1980 не е налична
Наръчник търкалящи лагери .. Г. Ангелов, Н. Чупаров, Н. Райнов 1968 10.00 поръчай
Електротехнически наръчник. том 1-4 .. Колектив към издателство "Техника" 1957 - 58 70.00 поръчай
Намотки на електрически машини .. А. Ангелов, С. Попадиин, В. Динов 1964 не е налична
Терминологичен речник по металообработване .. Колектив 1990 не е налична
Летящият цирк на физиката .. Джърл Уокър 1985 не е налична
Методи на точно леене .. Керванбашиев Бояджиев 1964 14.00 поръчай
Задачи и теореми по висша алгебра с приложение теория на верижните дроби .. Никола Обрешков 1966 16.00 поръчай
Висша алгебра Никола Обрешков 1966 не е налична
Справочник на машиностроителя .. Й. Дамянов, В. Гизова, Т. дамянов, Д. Халеба, М. Митев 1981 20.00 поръчай
Електрически измервания .. сива Ж. Костов, Ив. Куртев, Ат. Лазаров, Б. Матраков, И. панамски, Д. Русев, Д, Самоковлийски, Ж. Ставракев, И. Станчев, В. Туренков, В. Филев, П. Чаушев, Е. Янков 1977 10.00 поръчай
Учебно помагало за водач на плавателен съд до 10 бруто регистър тона .. Колектив към ОСО 1989 20.00 поръчай
Теория и устройство на кораба .. А. А. Левков 1957 42.00 поръчай
Тънкослойна хроматография .. Петър Илинов 1988 20.00 поръчай
Висша математика - Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане - ОТДЕЛНО част 2 Г. Брадистилов 1965 не е налична
Технология на леярството .. Маркос Ботон 1973 не е налична
Справочник на домашния майстор Станислав Иванчиков 1988 не е налична
Наръчник на хакера .. Колектив 1998 6.00 поръчай
Силови трансформатори .. изчисляване и конструиране Иван Н. Попов 1959 59.00 поръчай
Увод в теория на вероятностите и нейните приложения Уилям Фелър 1986 не е налична
Частни диференциални уравнения .. Тодор Генчев 1972 8.00 поръчай
Аналитична геометрия Боян Петканчин 1966 не е налична
Диференциално смятане .. Ярослав Тагамлицки 1971 не е налична
Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 не е налична
Технология на нефта и газа .. М. Герасимов, К. Каишев, Г. Панков 1970 не е налична
Технология на маслопреработването .. Цв. Т. Хаджийски 1977 195.00 поръчай
Технология на производството на растителни масла Любомир Стефанов 1981 не е налична
Водни и ветрени двигатели, помпи и компресори .. Д. Вълков, М. Кътов 1972 34.00 поръчай
Електроматериалознание, електрически уредби и електрическо осветление с проектиране .. Л. Петков 1973 8.00 поръчай
Хидрокинетични електроцентрали .. Георги Тончев 2006 9.00 поръчай
Фотоволтаични електросистеми .. Райна Младенчева 2005 не е налична
Вятърни турбини .. Георги Тончев 2006 43.00 поръчай
Автомобилна революция .. Георги Тончев 2006 10.00 поръчай
Парни котли и парни двигатели .. Х. Руев, Щ. Стоянов 1962 не е налична
Норми за проектиране на топлопреносни мрежи и инструкция за проектиране на еднотръбни отоплителни инсталации с принудителна циркулация .. Колектив 1972 не е налична
Ръководство за лабораторни упражнения по водни турбини, помпи и вентилатори .. Г. Грозев, В. Обретенов 1985 не е налична
Отопление, климатични инсталации и топлофикация Й. Вучев, Н. Минчев 1962 не е налична
Хидрология, хидравлика и корекции на реки .. Б. Марчинков 1963 12.00 поръчай
Топлотехника .. М. Опрев, С. Батов, Д. Узунов Марин Опрев, Симеон Батов, Димитър Узунов 1978 10.00 поръчай
Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика .. Борис Спасов, Константин Стаевски 1990 16.00 поръчай
Ръководство по теория на вероятностите Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв. Игнатов, М. Танушев 1991 не е налична
Наръчник за кожухарската промишленост .. Д. Билева, И. Ботев, Л. Есауленко, В. Константинов, Л. Папазян 1980 22.00 поръчай
Ръководство за лабораторни упражнения по химия и технология на полимерите .. М. Георгиева, Р. Матеева, Х. Константинов, И. Главчев 1973 10.00 поръчай
Задачи по елементарна математика Ст. Копрински, Л. Топалов 1983 не е налична
Може би "ДА" - може би "НЕ" .. Георги Сапунджиев 1978 9.00 поръчай
Технология на металите Л. Калев Л. Калев 1965 не е налична
Дърворежещи инструменти .. А. Е. Грубе 1959 не е налична
Квантова механика Асен Дацев 1963 не е налична
Металургична топлотехника. Том 1: Теоретични основи .. В. Кривандин, В. Арутюнов, Б. Мастрюков, Г. Сборшчиков, A. Егоров, В. Кобахидзе, Ю. Филимонов, Р. Щейнгарт 1990 30.00 поръчай
Наръчник по военно инженерно дело .. Д. Дилов, Д. Стефанов 1960 не е налична
Математически енциклопедичен речник А - Я .. В. Гелерт, Х. Кестнер, З. Нойбер 1983 не е налична
Наръчник на заварчика. Част 2 .. О. Бръхлик, А. Храбовец, Л. Комора, Ф. Скокна, Б. Врана 1966-67 не е налична
Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания .. М. Стоименов, М. Барбарова 1982 не е налична
Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания Д. Димитров, Е. Вълева-Чобанова, Н. Наков, К. Христов, А. Семерджиев 1976 не е налична
Корекции на реки .. Т. Радославов 1963 не е налична
Използуване на водната енергия .. А. А. Морозов 1950 7.00 поръчай
Използуване на водната енергия .. Тодор Радославов 1960 25.00 поръчай
Ръководство за упражнения по хидравлика, хидравлични машини и хидродинамика Г. Стоянов, Г. Влайковски, К. Варсамов, К. Кузов, Т. Чакъров 1974 не е налична
Точност в машиностроенето .. Ц. С. Цветков 1962 не е налична
Изолационни работи в строителството - доклади Колектив под редакцията на А. Драганова 1982 не е налична
Ведомствени инструкции за изпълнение на системи с антикорозионен и огнезащитен ефект. Част 1 .. Сборник 1983 18.00 поръчай
Ведомствени инструкции за проектиране, нанасяне и контрол на системи с антикорозионен и огнезащитен ефект (в неагресивни, слабо и средно агресивни среди) Колектив към КНИПИ "Металпроект" 1983 не е налична
Заваряване на металите (електродъгово заваряване) Л. Калев 1964 30.00 поръчай
Висша математика за фармацевти .. Др. Брайнов, Ив. Христова 1979 24.00 поръчай
Токозахранващи устройства .. Й. Пенчев 1975 не е налична
Неизправности в електрическата уредба на автомобила Борис Божинов 1996 10.00 поръчай
Производство и приложение на лакове, безири и блажни бои .. Л. Н. Стоименов, Стоя Захариева 1957 36.00 поръчай
Релейна защита на разпределителни мрежи .. Яков Соломонович Гелфанд 1979 30.00 поръчай
Радио и телевизионни приемници Ив. Петров 1964 40.00 поръчай
Радиоприемники, Радиолы, Магнитофоны, электрофоны - альбом схем/ Радиоприемници, радиоли, магнетофони и електрофони - албум със схеми Ю. Г. Рехвиашвили, А. А. Бачинский 1969 40.00 поръчай
Наръчник по токозахранващи устройства .. Н. Стефанов, Т. Атанасов, А. Маноилов 1992 не е налична
Пробивно-взривно дело .. Гено Генов 1971 25.00 поръчай
Игра и математика Димитър Вакарелов 1986 не е налична
Справочник по експлоатация и ремонт на електрически двигатели .. Георги Дончев, Георги Стамболиев 1981 не е налична
Сушилни и пещи в керамичната промишленост .. И. Касабов 1992 15.00 поръчай
Теория на механизмите и машините .. И. И. Артоболевски 1956 20.00 поръчай
Справочник металлиста. том 1-5 .. Коллектив 1976-1978 70.00 поръчай
Специальные стали .. М. И. Гольдщейн, С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер 1985 32.00 поръчай
Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и пневмозадвижване и управление .. Н. Москов, С. Лазаров 1981 12.00 поръчай
Хидравлика и хидравлични машини .. Минко Дараков 1979 не е налична
Основи на пътни и строителни машини Д. Данчев, Д. Христов 1990 не е налична
Строителни и пътни машини .. Д. Христов 1975 9.00 поръчай
Введение в механику разрушения .. К. Хеллан 1988 15.00 поръчай
Легкое многоцелевое гусеничное шасси МТ-ЛБу .. Коллектив 1985 74.00 поръчай
Електрически уредби на автомобилите и тракторите Л. Илиев, Б. Трайков 1990 30.00 поръчай
Курсово проектиране по минни машини .. А. Кинов, Х. Цветков, К. Шейретов, В. Василев 1980 45.00 поръчай
Динамика на вискозни флуиди В. Шкадов, З. Запрянов 1986 не е налична
Механическое оборудование керамических и стекольных заводов .. А. П. Ильевич 1952 25.00 поръчай
Новая технология строительной керамики .. В. К. Канаев 1990 24.00 поръчай
Производство керамзита / Технология за производството на керамзит С. П. Онацкий 1987 40.00 поръчай
Справочник по кранам в двух томах / Справочник за крановете в два тома Коллектив под редакцией А. И. Дукельского 1971 - 73 не е налична
Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность .. С. В. Серенсен, В. П. Когаев, Р. М. Шнейдерович 1975 20.00 поръчай
Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част 1 Статика и кинематика С. Бъчваров, А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов 1990 10.00 поръчай
Машинознание .. Борис К. Попов 1976 не е налична
Справочные таблицы по деталям машин .. В. З. Васильев, А. А. Кохтев, В. С. Цацкин, К. А. Шапошников 1966 12.00 поръчай
Детали машин .. Машинни елементи на руски Д. Н. Решетов 1989 18.00 поръчай
Ръководство за упражнения по машинни елементи Велизар Т. Игнатов 1988 не е налична
Тиристорна техника .. Стефан Табаков 1989 4.00 поръчай
Механични трептения А. Писарев 1985 не е налична
Акумулатори на топлина Г. Бекман, П. Гили 1988 не е налична
Топлинни помпи .. Волфганг Едер, Франц Мозер 1984 14.00 поръчай
Съпротивление на материалите @1 Иван Малчев 1961 не е налична
Химическо чистене на облекло и други изделия .. З. Стоянов, Н. Станоев, Ив. Михайлова 1971 24.00 поръчай
Оптически съобщителни системи .. Колектив под редакцията на М. Хоуз и Д. Морган; Превод от английски Г. Бичев и Ю. Треновска 1983 10.00 поръчай
Отопление, вентилация и климатична техника .. В. Иванов, Б. Крапчев 1978 28.00 поръчай
Основи на хладилната техника .. Ангел Фикиин 1967 не е налична
Наръчник по хладилна техника .. Е. А. Хаджипетров, Т. С. Гачилов, Т. Т. Тодоров, Ц. Г. Цолов, Н. И. Комаров, М. К. Иванов 1970 не е налична
Вагони .. Ангел Михайлов 1958 60.00 поръчай
Горно строене и поддържане на железния път Гено Иванов 1980 не е налична
Диагностика и техническо обслужване на осигурителна техника в железопътния транспорт Г. Н. Александров 1993 не е налична
Поддържане и ремонт на железния път М. Събев 1985 не е налична
Мембрани и мембранни процеси при налягане В. Мавров, И. Добревски, А. Димов 1990 не е налична
Експериментални изследвания и идентификация Иван Николов Вучков 1990 не е налична
Проектиране и конструиране на трактора Йордан Димитров 1990 не е налична
Устройство на автомобилите, тракторите и карите С. Любенов, Д. Станчев, Р. Русев, Д. Лозанов 1989 не е налична
Сменяеми съоръжения за кари и високоповдигачи Г. Стоилов, П. Карадимитров 1989 30.00 поръчай
Механика на флуидите Л. К. Балканска 1994 не е налична
Суровини и материали в силикатното производство .. Д. Ставракева, П. Грозданова 1989 не е налична
Технологичен контрол в силикатното производство П. Торньова, М. Воденичарова, Л. Ваткова 1992 не е налична
Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства .. А. Асенов, М. Енчева, П. Панев 1990 14.00 поръчай
Любителско заваряване .. Ч. Крищоф 1990 14.00 поръчай
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика за ВХТИ (част 1 и 2) Д. Токарев, Л. Стойчев, Д. Пиргов, Г. стамболиева, Е. Пиргова, Г. Кутирков 1977 - 79 не е налична
Математически анализ (в две части) Н. Шополов, Е. Бончев, Б. Чешанков, А. Генов Н. Шополов, Е. Бончев, Б. Чешанков, А. Генов 1990 - 91 не е налична
Математическа икономия. Част 1-2 .. Камен Георгиев Миркович 1991 32.00 поръчай
Финансова математика; Как да изчислим своя финансов успех? Й. Йовкова, Б. Петков 1993 не е налична
Технологии и машини в дървообработващата промишленост. Част 1-2 .. П. Граматиков, Г. Мерджанов, К. Цочева, А. Георгиев, Д. Димитров 1989 50.00 поръчай
Машини за пресова и повърхностна обработка на дървесината .. П. Обрешков 1985 23.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по дърворежещи инструменти .. П. Григоров, В. Бърнеков, П. Маджаров 1987 30.00 поръчай
Пречистване на отпадъчни води - Част 2 / Пречистване на промишлени води Цачо Цачев 1992 не е налична
Опазване чистотата на водите .. Н. Игнатова 1992 28.00 поръчай
Филтриране на въздуха .. К. Дейвис 1985 не е налична
Практикум по измерителни методи в метеорологията Е. Донев, А. Танев 1989 не е налична
Хладилна техника В. Попов, Цв. Попова 1988 не е налична
Обогатяване на полезни изкопаеми .. К. Ковачев, Г. Клисуранов 1987 70.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов 1978 не е налична
Сондови машини и механизми .. Н. Ненков 1990 не е налична
Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт С. Начев 1981 не е налична
Хидро и пневмо-машини и задвижвания .. Г. Грозев, С. Стоянов, Г. Гужгулов 1990 не е налична
Студено обемно щамповане .. Б. Йончев 1990 72.00 поръчай
Обработване на металите под налягане - общ курс .. Т. Тотев, К. Попов 1988 10.00 поръчай
Машини за пластична деформация на металите .. Т. Пенчев, Д. Нанкова 1990 не е налична
Технологична екипировка .. А. Недялков, П. Събчев, Д. маров 1987 не е налична
Подемно-транспортни машини и системи .. Вл. Й. Дивизиев, И. Г. Коларов, М. Н. Проданов, П. Д. Караиванов 1985 18.00 поръчай
Теоретична електротехника: решени примери Част 1 .. Колектив под редакцията на С. Фархи 1993 не е налична
Електронни измервания .. Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. манов 1989 6.00 поръчай
Електрически измервания .. тънка синя Панка Н. Панайотова, Веселин П. Пеев 1979 не е налична
Електрозадвижване и автоматизация на подемнотранспортни и строителни машини .. Св. Йорданов 1978 10.00 поръчай
Слаботокови измервания .. А. Петров, С. Мартулков, В. Писомов 1964 не е налична
Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини .. К. Йонов 1989 не е налична
Радиотехнически вериги и сигнали Георги Ненов 1993 не е налична
Телферни електродвигатели .. Д. Рачев 1980 не е налична
Телевизионна техника .. К. И. Конов, И. И. Щърбанов 1989 5.00 поръчай
Електрически измервания .. дебела бежова Н. П. Колев, А. И. Лазаров, Е. Х. Манов, Б. И. Матраков, В. Н. Туренков 1989 10.00 поръчай
Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми .. С. Вълков, И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов, Т. Василева 1992 не е налична
Технологично обзавеждане на консервната промишленост .. Л. Генчев, Р. Генчева, Е. Петкова 1986 14.00 поръчай
Технология на ремонтните механо-монтажни дейности .. С. Дичев, И. Янчев, А. Шекеров 1987 23.00 поръчай
Справочник по помпи .. П. Златарев, И. Върбанов, Б. Джонов, И. Тошев 1988 22.00 поръчай
Допуски и сглобки с примери и задачи .. Н. Коджанска, М. Симеонов, П. Русков 1973 не е налична
Взаимозаменяемост и технически измервания .. Д. Димитров 1977 не е налична
Рязане на металите .. С. Попов 1975 не е налична
Наръчник за проектиране на трансформаторни подстанции и трафопостове Г. Блъсков 1978 не е налична
Проектиране на електроразпределителни мрежи и уредби Д. Хинков, А. Градинарова 1975 не е налична
Вентиляция и кондиционирование воздуха. (вентилация и климатизация, отопление)Справочник проектировщика (справочник на проектанта) И. Г. Староверов 1977 не е налична
Полезна и забавна математика П. Арнаудов, Л. Арнаудова, Ал. Хованский 1966 не е налична
Специална технология по мебелно и строително столарство .. Т. Антонов, Г. Коларов, Д. Тодоров 1974 не е налична
Електрическа уредба на автомобила, трактора и мотоциклета / Неизправности в електрическата уредба на автомобила, трактора и мотоциклета .. Васил Вълев, Радостин Радев 1963 12.00 поръчай
Изчисления и задачи по физикохимия .. К. Х. Незер 1967 не е налична
Курс по висша алгебра .. А. Курош 1968 26.00 поръчай
Основи на електрозадвижването .. Д. Йорданов 1978 15.00 поръчай
Сборник от задачи по хидрология и хидравлика М. Соколова, П. Бакърджиева 1987 не е налична
Проектиране на електрически централи и подстанции .. Д. Хинков 1980 65.00 поръчай
Числени методи. част 1-2 .. Благовест Сендов, Васил Попов 1976 - 78 не е налична
Симетрия .. Херман Вайл 1969 не е налична
Пътищата към биониката И. Б. Литинецки 1975 не е налична
Висша математика (подробен учебник за Висшия лесотехнически институт) И. Михов 1973 30.00 поръчай
Ръководство за упражнения по хидротехнически съоръжения И. Папазчев, Л. Шейтанова, Х. Абаджиев 1975 не е налична
Сборник от задачи по съпротивление на материалите А. Умански, А. Афанасиев, А. Волмир, Ю. Григориев, А. Кондаев, В. Марин, В. Новицки 1966 не е налична
Математически методи на оптимално планиране и управление .. Н. Стойнова-Пенкова 1972 35.00 поръчай
Топлотехника .. Иван Кожухаров, Ясен Дочев, Петър Костов 1990 23.00 поръчай
Механична технология .. Калев, Кортенски, Стоянов 1971 4.00 поръчай
Технология на машиностроителните материали .. Любомир Калев 1987 22.00 поръчай
Наръчник на инженер-химика. Том 1-2 .. Колектив 1966 28.00 поръчай
Висша математика. част 1-3 Г. Брадистилов, Е. Божоров, Г. Тотов, С. Манолов 1957 - 61 не е налична
Автомобилни и тракторни двигатели Г. Жеков, Л. Хлебаров 1974 не е налична
Специална технология за книговезци .. А. Спасов, Д. Панов, М. Димитров 1965 34.00 поръчай
Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини .. Иван Г. Коларов 1988 8.00 поръчай
Радиожурналистика - теория и практика Михаил Минков 1987 не е налична
Правила за класификация и строеж на малки кораби и яхти Колектив под редакцията на инж. Д. Карагьозов 1987 не е налична
Висша математика. част 2 .. Спас Манолов, Ана Петрова-Денева, Ангел Генов, Николай Шополов 1977 6.00 поръчай
Парогенератори устройство и експлоатация .. П. Йорданов, И. Марков 1983 не е налична
Помпи, компресори и вентилатори .. П. Златарев 1983 не е налична
Водни турбини, помпи, компресори и вентилатори .. В. Геров, Б. Спасов 1976 30.00 поръчай
Водни и парни турбини М. Опрев, Г. Грозев 1980 не е налична
Пречистване на промишлени отпадъчни води .. Богоев, Папазов, Кабакчиева 1982 30.00 поръчай
Висша математика - част 1 (учебник за Висшия лесотехнически институт) К. Чимев, Ст. Стойков 1993 25.00 поръчай
Висша математика - част 1 Димитър Пиргов 1990 не е налична
Хидродинамика .. В. Маджирски 1979 не е налична
Теория на механизмите и машините .. М. Константинов, А. Вригазов, Е. Станчев, И. Неделчев 1980 не е налична
Парни котли .. Д. Димов 1958 не е налична
Сборник от задачи по висша математика. Част 1-4 .. С. Манолов, Н. Шополов, Л. Петрушев, К. Анастасова, П. Панайотов, Е. Божоров, А. Генов, К. Мишев, Н. Драгиева, Б. Доневски 1979 56.00 поръчай
Висша математика. Част 1-5 .. Ана Петрова-Денева; Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов 1973-1977 39.00 поръчай
Висша математика. Част 4: Специални глави .. Спас Манолов, Ангел Генов, Николай Шополов 1974 5.00 поръчай
Как се казва тази книга? Загадката на дракула и други логически главоблъсканици Реймънд Смълян 1985 не е налична
Уреди за измерване на линейни и ъглови размери Христо Радев 1989 не е налична
Технология на пречистването на водите .. Хр. Попов, М. Милев 1977 36.00 поръчай
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 3 В. С. Димова - Нанчева, Ал. М. Витанов, Г. И. Караджов, Ив. М. Михов, В. Б. Попов, Ст. Ст. Тодорова 1975 не е налична
Технически формули Справочник .. Иван Д. Кисьов 1971 7.00 поръчай
Полупроводникова техника.Част 1 .. Полупроводникови прибори; Атанас Шишков 1979 20.00 поръчай
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 не е налична
Заваряване в защитни газове А. Потапевски 1963 не е налична
Техника на очилата Улрих Максам 1993 не е налична
Времеизмерване ( учебник за V курс на техникума по фина механика и оптика ) Емануил Чичов 1962 не е налична
Времеизмерване ( учебник за III и IV курс на техникума по фина механика и оптика ) А. Фендян, Ив. Златарев, Т. Ранков 1962 не е налична
Механични часовници А. Х. Фендян, Е. Л. Чичов 1959 не е налична
Часовые механизмы .. И. С. Беляков 1957 70.00 поръчай
Ремонт Часов .. И. С. Беляков, С. Е. Крепс, П. Д. Сурин 1964 26.00 поръчай
Зубчатые передачи часовых механизмов .. 1963 не е налична
Электрочасовые системы и механизмы .. В. В. Трояновский 1951 22.00 поръчай
Технология часового производства .. С. В. Тарасов 1963 70.00 поръчай
Пластмасови покрития в машиностроенето и електропромишлеността Д. Купенов, Е. Ивани 1982 не е налична
Висша математика - справочник Георги Каменаров 1994 не е налична
Технология на консервирането на плодове и зеленчуци .. Петко Русков 1970 45.00 поръчай
Справочник по отопление, вентилация и климатизация. Част 1-3 .. Станчо Д. Стамов 1990 не е налична
Справочник по теплоснабжению и вентиляции. книга 1-2 .. Колектив 1976 не е налична
Хладилна техника .. Тенчо Тодоров 1977 не е налична
.. справочник П. Пейчев 1978 30.00 поръчай
Инженерное и художественное конструирование .. Дж. К. Джоунс 1976 7.00 поръчай
654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. Ян Шкержик 1970 34.00 поръчай
Измерване на шум и вибрации .. Цтирад Сметана 1976 9.00 поръчай
Справочник за пожарната опасност на веществата и материалите .. Колектив под редакцията на И. В. Рябов 1968 не е налична
Наръчник по лепилата .. Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, М. Михайлов 1968 20.00 поръчай
Органична химична технология .. К. Димов, П. Миладинов, И. Панайотов, Л. Желязков, И. Пецева, Р. Цървенкова 1972 не е налична
Техника за производство на облицовъчни материали .. Н. Мърхов, К. Грозева 1988 18.00 поръчай
Технология на заваряването Камен Ив. Велков 1987 не е налична
Физическа геодезия .. В. Стойнов 1974 не е налична
Фотограметрия .. И. Хайдушки 1978 15.00 поръчай
Теория на математическата обработка на геодезическите измервания .. Стегфан Атанасов 1978 22.00 поръчай
Технология на кожарското производство П. Пенев, А. Сербезов 1964 не е налична
Математически фолклор / В царството на съобразителността .. Иван Ганчев, Кирил Чимев, Йордан Стоянов / Емелян Игнатиев 1985-1987 не е налична
Инженерно разузнаване Колектив под редакцията на Богдан Толев 1989 не е налична
Математическая Энциклопедия (в пяти томах) / Математическа енциклопедия в пет тома Коллектив под редакцией И. М. Виноградова 1984 не е налична
Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 не е налична
Техническа термодинамика .. Живко Кръстев 1970 не е налична
Топлопренасяне .. Велислав Иванов 1969 7.00 поръчай
Расчет на прочность деталей машин .. И. А. Биргер, Б. Ф. Шорр, Г. Б. Иосилевич 1979 20.00 поръчай
Дескриптивна геометрия (учебник техникумите по строителство, горска промишленост, дървообработване, каменоделство и керамика) Л. Галев, С. Георгиев, В. Йончев, Ж. Георгиев 1976 не е налична
Електрокари .. Д. Б. Оракалиев, Ив. Ст. Диков, Хр. Г. Христов, Г. Д. Георгиев, Г. К. Стоилов 1971 35.00 поръчай
Висша математика. Част 1-2 .. Марга Георгиева 1995 25.00 поръчай
Наръчник по маслодобив и маслопреработка .. А. Попов, Н. Бабачев, А. Бъчваров, П. Кръстанов 1971 190.00 поръчай
Технология на обувното производство ( в две части) П. Цветков, Ф. Станчев, Н. Михайлова 1977 - 79 не е налична
Контрол на качеството на готовите кожи .. М. К. Пешева-Цачева 1980 30.00 поръчай
Въведение в кибернетиката У. Рош Ешби 1967 не е налична
Справочник по абразивна и диамантна обработка на материалите .. А. Н. Резников 1981 20.00 поръчай
Гидравлика / Хидравлика В. А. Комов 1951 не е налична
Висша математика - част 3 Спас Манолов, Ана Петрова-Денева, Ангел Генов, Николай Шополов 1973 25.00 поръчай
Термоциклична обработка на металите .. В. Федюкин 1988 18.00 поръчай
Прогресивни методи за изработване на точни отливки .. А. Лакеев, Л. Шчегловитов, Ю. Кузмин 1987 8.00 поръчай
Термично и химико-термично обработване в контролирани атмосфери .. А. Тошев 1989 10.00 поръчай
Технически средства за механизация и автоматизация на сглобяването .. В. Гановски, И. Бояджиев, Т. Нешков, Г. Генчев, Б. Рашев 1990 7.00 поръчай
Комбинирани съоръжения за пречистване на отпадни води И. Папазов, Т. Гиргинов 1984 не е налична
Ковашко-пресови машини .. С. Радиков, Б. Кръстев 1982 24.00 поръчай
Наръчник за лакови покрития .. Иван Михов, Павел Петрусенко 1986 10.00 поръчай
Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми Ю. Кузнецов, А. Цървенков, А. Вачев, С. Сяров 1988 не е налична
Шприц форми и прес форми .. Петко Събев, Борис Вангелов 1989 33.00 поръчай
Теоретична електротехника - част 1 .. С. Папазов, С. Фархи 1988 15.00 поръчай
Наръчник по антикорозионни материали Г. Бабачев, М. Петрова 1985 не е налична
Абразивна обработка на металите. Том 1-2 .. Ж. Стоев, К. Попов, Н. Тодоров, Ж. Атанасов, А. Гарабедян 1979 - 80 38.00 поръчай
Електрохимична обработка на материалите - справочник И. Байсупов, В. Волосатов 1987 не е налична
Хидропластична обработка на металите .. Колектив под редакцията наК. Н. Богоявленски 1989 не е налична
Отливки от модифицирани чугуни .. Р. Тодоров, П. Пешев 1977 11.00 поръчай
Наръчник на шлосера .. Й. Дамянов, В. Гизова, М. Митев 1987 40.00 поръчай
Термична обработка на металите .. Д. Бучков 1980 18.00 поръчай
Наръчник кожарска промишленост .. Колектив 1989 не е налична
Наръчник за обувната промишленост .. Енчо С. Василев, Стоян Й. Гаджанов, Маргарита И. Радева, Лиляна А. Живкова, Николина Т. Тантилова, Анка М. Трифонова, Маргарита М. Цонева, Елена Г. Златева, Калина С. Мутафчиева, Иван Х. Мандаджиев 1990 не е налична
Изготовление художественного стекла / Изработване на художествено стъкло А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко 1987 не е налична
Енергийни парогенератори .. Никола Тодориев, Иван Чорбаджийски 1983 не е налична
Справочник по електронни лампи .. Йордан Боянов 1966 не е налична
Технология на стъклото Д. Пасков, Е. Попов, Р. Райчева 1980 не е налична
Галванопластиката в промишлеността А. Колев 1966 не е налична
Суровини за производство на захар и захарни изделия .. Пенко Пенев 1982 18.00 поръчай
Статистически методи за моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти .. Е. Божанов, И. Вучков 1973 80.00 поръчай
Технология на захарта и захарните изделия .. Нано Ненов, Александър Бодровски, Лидия Панайотова, Надя Петрова 1978 не е налична
Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захар и захарни изделия Димитър Н. Бабев, Емил Х. Гешев, Асен М. Минчев 1980 не е налична
Хидродинамика М. Попов 1973 М. Попов 1973 не е налична
Справочник по конструиране и експлоатация на металорежещи инструменти .. П. Събчев, И. Харалампиев, С. Стефанов 1975 не е налична
Справочник на технолога инструменталчик .. И. Г. Космачев 1977 не е налична
Аз ремонтирам Лада .. Т. Стрезе, К. Бьотхер 1988 20.00 поръчай
Ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 3 В. Кортенска, Т. Катев, М. Мартинова, В. Диновски, К. Шулев, М. Минчева 1980 не е налична
Прогресивна технология на коването .. Фр. Драстик 1961 не е налична
Дескриптивна геометрия -- С. Димитров, Р. Петров С. Димитров, Р. Петров 1974 не е налична
Геодезия (учебник за Висшия инженерно-строителен институт) В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов 1975 40.00 поръчай
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. част 4 .. Колектив под редакцията на Венера Димова-Нанчева 1975 5.00 поръчай
Висша математика. част 1 .. Венера Димова - Нанчева, Николай Стоянов 1973 5.00 поръчай
Справочник на шлосера монтажник .. В. Яковлев 1979 22.00 поръчай
Парни котли и парни двигатели .. Ваньо Митов, Цветан Торбов 1978 не е налична
Отоплителна, вентилационна, климатична техника и топлофикация Я. Бакърджиев, М. Туйков 1981 60.00 поръчай
Сборник от задачи по дескриптивна геометрия .. Колектив 1973 не е налична
Справочник по елементарна математика .. М. Я. Вигодски 1974 10.00 поръчай
Наръчник на инженера. Част 1-2 .. Иван Кисьов 1979 не е налична
Инструменти и машини за пресова обработка .. К. Яндер, М. РигеК. Понтер, Г. Лотман, Ф. Мюлер, К. Райх 1977 22.00 поръчай
Справочник по заваряване. Том 1-2 .. К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 не е налична
Наръчник на матричаря .. М. Маринов, Ц. Златанов 1963 18.00 поръчай
Структура и свойства металлов и сплавов. Диффузия в металлах и сплавах - справочник Л. Н. Париков, В. И. Исайчев 1987 не е налична
Пластична деформация на металите .. Йосиф Кючуков 1987 не е налична
Дескриптивна геометрия и инженерна графика .. Желязко Маждраков 1983 10.00 поръчай
Приложна минералогия на глините .. Р. Е. Грим 1968 44.00 поръчай
Технология на стъклото .. Ст. Гуцов 1964 39.00 поръчай
Технология на стъклото (част 1 - Физикохимия и свойства на стъклото; Технология на стъкломасата) Ст. Гуцов 1960 не е налична
Висша математика - Аналитични функции; Редове на Фурие; Интегрални трансформации Марин С. Маринов 1999 не е налична
Висша математика - Приложен математически анализ за инженери и икономисти Снежанка Доневска, Иван Трендафилов 1997 не е налична
Заварени конструкции (в три тома) А. Желев, И. Коларов, Й. Костадинов, С. Христов 1988 - 89 не е налична
Черна металургия - Каталог-справочник по БДС Колектив 1982 9.00 поръчай
Леки автомобили - ремонт и ремонтни размери на ДВГ Ангел Димитров 1997 не е налична
ЕСКД - Справочник по конструкторска документация .. Сл. Русева, К. Папазян, Ас. Атанасов, Ст. Петков 1988 не е налична
Технологично обзавеждане на винарската промишленост Михаил Славовски 1979 не е налична
Топлотехника А. Райчев А. Райчев 1978 не е налична
Химия и физика на полимерите .. Ив. М. Панайотов, Ст. Факиров 1982 не е налична
Валцоване на металите - учебник за техникумите по металургия К. Цветков, Р. Ранков 1962 не е налична
Специална технология за леяри -формовчици - учебник за професионално -техническите училища по машиностроене, специалност "Леяри-формовчици" К. Паниколов, М. Петров 1967 не е налична
Технология на металолеенето .. А. Петров, А. Пеев, Г. Попов, П. Иванов, С. Чемширов 1963 не е налична
Справочник на технолога по обработване на металите чрез рязане .. Г. А. Долматовски 1964 18.00 поръчай
Основи на радиоелектрониката Тихомир Стойчев 1978 не е налична
Ръководство за упражнения по съпротивление на материалите .. И. Малчев, М. Тодоров, Ив. Данов, М. Новаков, Ц. Парасков, С. Кисляков 1965 10.00 поръчай
Съпротивление на материалите .. Кисляков С. Д. Кисляков 1975 12.00 поръчай
Съпротивление на материалите Ц. Пенчев, Б. Спасов Ц. Пенчев, Б. Спасов 1969 не е налична
Бейсик за микрокомпютри Боян Янков, Мишел Аврамов 1986 30.00 поръчай
Висша математика. Част 1-3.. Георги Тотов 1976 не е налична
Ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 2 (учебник за ВИАС) В. Кортенска, Т. Катев, М. Мартинова, В. Диновски, К. Шулев 1979 не е налична
Ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 1 (учебник за ВИАС) В. Кортенска, Т. Катев, М. Мартинова, В. Диновски, К. Шулев, Л. Топалов 1979 не е налична
Задачи и теореми по висша алгебра с приложение "Теория на верижните дроби" Никола Обрешков 1960 не е налична
Топлотехника .. Валери Милчев, Димитър Узунов, Васил Йорданов, Динко Палов 1989 29.00 поръчай
Механизация на горското стопанство и дърводобива Н. Статков, Г. Гунев, Т. Цанов 1988 не е налична
Висша математика в примери и задачи .. Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска 2000 не е налична
Диференциални уравнения Спас Манолов 1992 не е налична
Теоретични основи на електротехниката .. Ф. Евдокимов 1979 не е налична
Електротехника и електроника .. Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев 1991 5.00 поръчай
Справочник по електротехника .. В. Бинек, Х. Хайбл 1989 не е налична
Справочник на шлифовчика .. М. Наерман 1989 10.00 поръчай
Хромиране и пожелезяване М. Черкез 1961 не е налична
Правила за техническа експлоатация на корабни парни котли .. Колектив 1969 28.00 поръчай
Правила за техническа експлоатация на корабни дизели .. Колектив 1969 13.00 поръчай
Корпусные конструкции из алюминиевых сплавов .. И. А. Каблов, Д. М. Левыкин, Г. С. Пилявский, И. П. Просянкин 1960 14.00 поръчай
Типизация и технология изготовления судовой арматуры .. М. С. Кашанский, И. Е. Пинский, Н. В. Соколов 1964 40.00 поръчай
Писане на сигурен код / Writing Secure Code Майкъл Хауърд и Дейвид Лебланк / Michael Howard and David LeBlanc 2004 не е налична
Релейна защита, автоматика и телемеханика .. Александър Ваклинов 1978 не е налична
Съпротивление на материалите .. Кисьов И. Кисьов 1970 не е налична
Математически анализ .. Дойчин Дойчинов 1975 20.00 поръчай
Структура и свойства на конструкционните полимерни материали .. Т. Ганчева 1982 10.00 поръчай
Леярски метални и пластмасови модели .. А. С. Ложичевски 1976 12.00 поръчай
Глазури за керамични изделия .. С. Бъчваров, С. Стефанов 1985 не е налична
Наръчник по мултивибратори .. С. Вълков 1985 4.00 поръчай
Моделчество .. Д. Велизаров 1978 30.00 поръчай
Наръчник по антени .. Карл Ротхамел 1977 не е налична
Взривни вещества - теория, химия, технология и употреба Богдан Ил. Белковски, Георги Т. Дяков 1962 не е налична
Металорежещи машини и технология на машиностроенето И. Андонов, С. Сяров, П. Петков 1988 не е налична
Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи З. Попов, Х. Михайлов, С. Соколовски 1988 не е налична
Приложна механика М. Попова, Д. Панчовски 1993 не е налична
Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето .. Г. Гатев, А. Георгиев, В. Георгиев, П. Патарински, С. Пашов 1980 50.00 поръчай
Технология за шлосери - монтьори .. А. Мицев, П. Пенчев, Д, Янчев 1974 не е налична
Технология штамповки неметаллических материалов .... Б. Н. Бобрынин 1962 10.00 поръчай
Технология на оптичното производство .. К. Алексиева, Д. Масларски, И. Кирчев 1988 не е налична
Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи .. Атанас Шишков 1976 не е налична
Наръчник на електротехника .. М. Клисаров, Г. Клисаров 1969 не е налична
Мелиорации. част 1-2 .. Напояване / Отводняване Димо Велев 1959-1961 33.00 поръчай
Електрически мрежи и централи К. Христов, П. Влъчков, З. Лазаров, Н. Аврамов 1968 не е налична
Може би "да" - може би "не" / Теория на вероятностите .. Г. Сапунджиев / А. Обретенов 1974 20.00 поръчай
Наръчник по отстраняване на неизправности в полупроводниковите устройства .. Х. Гарднър 1980 не е налична
Оксфорд. Илюстрована енциклопедия. Tом 3: Изобретения и технологии. част 1 .. Колектив 1996-1998 20.00 поръчай
Математическа досетливост .. Б. А. Кордемски 1964 26.00 поръчай
Как да се отопляваме със слънчева енергия .. Пиер Роберт Сабади 1983 не е налична
Технология на обработването на оптичните детайли Колектив под редакцията на М. Н. Семибратов 1979 не е налична
Парни котли Я. И. Якимов 1960 не е налична
Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов .. В. А. Ливанов 1974 25.00 поръчай
Парни и газови турбини .. Марин Опрев Пешев 1978 не е налична
Наръчник по строителство на сондажни кладенци М. Велков, Т. Радев, С. Попов 1976 не е налична
Висша математика - част 1 Г. Брадистилов, Е. Божоров, Г. Тотов, С. Манолов 1965 не е налична
Машинни елементи .. К. Арнаудов, И. Димитров, П. Йорданов, Л. Лефтеров 1980 24.00 поръчай
Електрозадвижване и електроавтоматика на металорежещи машини .. Т. Петков, И Стойчев 1971 10.00 поръчай
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения .. Т. Алексиев, К. Христов, Л. Вичев 1984 6.00 поръчай
Обща електротехника и електроника (учебник за техникумите) А. Скринска, Л. Боткова 1991 не е налична
Проектиране на товароподемни машини И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов 1986 не е налична
Механизми и елементи на уредите .. Цанко Недков 1969 5.00 поръчай
Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 не е налична
Приложни радиоелектронни устройства - част V Георги Кузев 1988 10.00 поръчай
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 1 / линейна алгебра, аналитична геометрия, линейно оптимиране / . За студенти в технически и икономически ВУЗ Пламен Паскалев 1999 не е налична
Линейна алгебра и аналитична геометрия Б. Доневски, Л. Петров, Г. Бижев 1997 не е налична
Дизелови локомотиви - устройство и ремонт Б. Йорданов, П. Доков, Л. Попов 1990 не е налична
Железопътни вагони и влакови спирачки С. Гайдаров, С. тасев 1988 не е налична
Основи на ергономията - том 1 Колектив 1972 не е налична
Въведение в ергономията .. У. Сингълтън 1975 15.00 поръчай
Електронни аналогови измервателни уреди .. Иван Станчев 1989 20.00 поръчай
Обща електротехника Д. Цветков 1982 не е налична
Наръчник по електроника .. Матю Мандл 1989 не е налична
Теоретична електротехника. Част 1-3 .. С. Фархи, С. Папазов 1988 54.00 поръчай
Теоретична електротехника - част 4 Г. Тошев, И. Хинова, Л. Колев 1993 не е налична
Кратък справочник по цифрови интегрални схеми .. Кирил Конов 1986 не е налична
Измервания в радиоелектрониката .. П. Кръстев, И. Стоянов 1977 не е налична
Микропроцесори в радиотехническите системи .. А. Ангелов, П. Петров 1989 5.00 поръчай
Персонален компютър "Правец-8а" - архитектура, организация, програмно осигуряване П. Петров 1989 не е налична
Електронни и полупроводникови прибори Йордан Боянов, Иван Ямаков 1977 не е налична
Наръчник на десенатора .. Г. Дамянов, Х. Щърбанов, М. Карабонков 1970 27.00 поръчай
Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали. Том 2: Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влакна .. Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов 1957 не е налична
Микроелектронна схемотехника .. Стефан Вълков 1987 8.00 поръчай
Приложения на операционните усилватели .. Ангел Сокачев 1987 5.00 поръчай
Математически формули .. Ханс - Йохен Барч 1990 17.00 поръчай
Елементарна математика - тригонометрия Л. Илиев, Сп. Манолов 1962 не е налична
Справочник по высшей математике. Справочник по висша математика на руски М. Я. Выгодский 1963 не е налична
Висша математика за начинаещи и приложението и във физиката .. Я. Зелдович 1963 не е налична
Бионика Изот Литинецки 1980 не е налична
Да се научим на дърворезба .. Иван Петков 1988 не е налична
Изкуствен интелект А. Андрю 1987 не е налична
Математическото откритие .. За разбирането, изучаването и обучаването в решаване на задачи Дьорд Пойа 1968 12.00 поръчай
История на математиката в училище Герш Исакович Глейзер 1966 не е налична
Сигнали и системи .. Алън Опенхайм, Алън Уилски, Ян Йънг 1993 не е налична
Техническа механика .. Любомир Тодоров Кандов 1970 8.00 поръчай
Теоретична електротехника - част 2 С. Фархи, С. Папазов 1990 не е налична
Hi-Fi касетни декове Б. Орозов 1987 не е налична
Математически основи на обща теория на музиката Илия Кожухаров 2001 не е налична
Висша математика - част 1 Тодор Гичев 1988 не е налична
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми ... цифрови интегрални схеми Клаус Щренг 1989 5.00 поръчай
Геодезия .. Сава Рибаров, Йосиф Желязков, Георги Димитров 1978 не е налична
Технология на програмирането Рандал Йенсен 1987 10.00 поръчай
Лагери от пластмаса .. Е. Рафаилова, К. Косев, Т. Цветанов 1964 25.00 поръчай
Автомобилни спирачни уредби П. Богданов 1986 20.00 поръчай
Справочник по релейна защита .. Константин Г. Георгиев, Горан А. Димитров, Стефан Н. Начев 1969 не е налична
Електронни лампи .. характеристики А. Сокачев 1986 не е налична
Основи на техническата кибернетика. Том 9: Теория на крайните автомати .. В. Кисьов 1976 не е налична
Основи на техническата кибернетика. Том 8: Методи за синтез на Системи за Автоматично Управление .. Н. Наплатанов, Л. Гунчев, Ив. Стойчев, Ил. Томов, Е. Маджаров, В. Кисьов 1977 25.00 поръчай
Основи на техническата кибернетика. Том 7: Сервомеханизми .. И. Томов 1975 25.00 поръчай
Адаптивно управление - том 6 от "Основи на техническата кибернетика" И. Томов 1977 не е налична
Електроника .. Емилия Субашка, Драголюб Костов 1989 не е налична
Теория на автоматичното регулиране - Нелинейни системи том 2 от "Основи на техническата кибернетика" Н. Наплатанов, Л. Гунчев, Ив. Стойчев 1975 30.00 поръчай
Дескриптивна геометрия - за технически вуз част 1 Н. Узунов, Г. Петров, С. Димитров 1965 40.00 поръчай
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. том 1-2 .. Колектив 1976 - 79 10.00 поръчай
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. .. полупроводникови прибори българско производство Генчо М. Кондарев, Тихомир Б. Таков, Тодор П. Москов 1988 9.00 поръчай
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми . Аналогови интегрални схеми Клаус Щренг 1987 5.00 поръчай
Импулсни схеми в радиолюбителската практика .. Кирил Конов 1981 5.00 поръчай
CMOS интегрални схеми. част 1 .. М. Димитрова, И. Ванков 1987 2.00 поръчай
Технологично обзавеждане на консервната промишленост Л. Генчев, Р. Генчева, Е. Петкова 1986 не е налична
Регулиране на селскостопанските машини - наръчник Д. Петев, Т. Савов, В. Младенов, П. Панчев, Д. Барев, Ив. Маслинков, М. Христов и др. 1976 не е налична
Технически прегледи на тракторите Ст. Андреев, Г. Христозов, Д. Станев 1976 не е налична
Дескриптивна геометрия с анаглифни илюстрации .. 3д очила за обем и перспектива Райко Петров 1970 не е налична
Номограми за хидромелиоративни изчисления .. К. Кочев 1977 не е налична
Математически развлечения. том 2 Мартин Гарднер 1975 не е налична
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 2 В. С. Димова - Нанчева, Ал. М. Витанов, Г. И. Караджов, Ив. М. Михов, В. Б. Попов, Ст. Ст. Тодорова 1972 5.00 поръчай
Сборник от задачи по висша математика. част 4 .. А. Петрова - Денева, В. Димова - Нанчева, С. Милушева, С. Йоакимова, В. Генев 1979 5.00 поръчай
Сборник от задачи по висша математика. Част 1 В. Топенчаров, Н. Стоянов, М. Илиев, К. Стоева, В. Чалъков 1979 9.00 поръчай
Висша математика - част 2 (учебник за ВИСИ) Георги Тотов 1979 не е налична
Дескриптивна геометрия .. Георги Петров 1973 5.00 поръчай
Основы конструирования П. И. Орлов 1988 не е налична
Наръчник на инженера. Том 1-2 .. Иван Кисьов 1970 не е налична
Неорганична химична технология .. Румен Димитров 1986 35.00 поръчай
Числени методи и програмиране .. А. Бояджиев 1976 не е налична
Таблици за трасиране на криви по пътища, жп. линии и канали А. Андреев 1967 не е налична
Ръководство за упражнения по земна механика и фундиране .. А. Алексиев, В. Венков, Т. Етимов, И. Кръстилов 1974 12.00 поръчай
Ръководство за упражнения по инженерна геология .. Л. Маринова, К. Филипов, 1978 6.00 поръчай
Земна механика .. Б. Балушев, Г. Стефанов, Г. Дингозов, В. Венков, А. Алексиев и др. 1971 16.00 поръчай
Геодезия .. В. Пеевски, М Венедиков 1966 10.00 поръчай
Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство .. Тодор Цурински 1982 6.00 поръчай
Експлоатация и автоматизация на водоснабдителни и канализационни системи Х. Хаджиев 1965 не е налична
Ръководство за упражнения по водоснабдяване Стоян Бойчев 1981 не е налична
Хидравлика .. Стефан Д. Станчев 1969 16.00 поръчай
Инженерна геология и хидрогеология .. Никола Косев, Юлий Страка, Кольо Филипов, Николина Гълъбова 1993 не е налична
Хидрология .. Ив. Маринов 1976 14.00 поръчай
Ръководство за упражнения по хидрология .. Ив. Маринов, Ст. Модев 1977 не е налична
Стоманени конструкции .. Чавов - 62 Тодор Чавов 1962 4.00 поръчай
Стоманобетон .. Левчо Маноилов Левчо Маноилов 1972 12.00 поръчай
Ръководство по стоманобетон .. Карл Трънка, Гочо Гочев, Евтим Дуков, Людмил Оксанович, Иван Данчев, К. Русев, А. Николов 1988 10.00 поръчай
Технология на строителното производство .. Вълю Н. Вълев, Йордан П. Йорданов 1979 5.00 поръчай
Технология на строителното производство при хидротехническото строителство .. Александър С. Янчулев 1976 10.00 поръчай
Строителни машини .. Михаил Г. Денчев 1983 8.00 поръчай
Ръководство за упражнения по строителни машини .. Петко Кътов 1979 7.00 поръчай
Ръководство за упражнения и решаване на задачи по теоретична механика .. С. Бъчваров, А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов 1973 8.00 поръчай
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. част 5 .. Колектив 1975 5.00 поръчай
Техника и технология на взривните работи в рудниците Г. Демидюк, Л. Дубнов, В. Стоянов, Ив. Иванов, В. Шекерджиев, Ил. Гергинов, Ал. Бугайски 1979 не е налична
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика - част 1 В. С. Димова-Нанчева, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, Д. Токарев 1975 не е налична
Валцуване на стоманена ламарина .. Т. Койнов, Ц. Цанков, Р. Шаталов 1989 10.00 поръчай
Машини и автоматизация на леярското производство .. Георги Ангелов 1983 10.00 поръчай
Ръководство по дърворезба и пирография .. Маранов, Елефтеров 1969 не е налична
Гравитационната гибел на вселената .. Айзък Азимов 1990 8.00 поръчай
Пътеводител в науката. Физически науки .. Айзък Азимов 1989 не е налична
Наръчник по взривни работи .. Радко Саздов 1978 20.00 поръчай
Художествено обработване на дървото .. Вацлав Шеди 1982 28.00 поръчай