Заглaвия в антикварен раздел Евтини книги българската държава и народ
Заглавие Автор изд. Цена
Големият заговор срещу Българите - част 2 Христо Маджаров 2004 не е налична
Нова и най-нова история на Българския народъ .. Иванъ Орманджиев 1945 не е налична
Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885; 1912; 1913; 1915; 1918 гг. Светлозар Недев - съставител 1993 не е налична
Македонската трагедия гледана отъ Римъ Жоржъ Нурижанъ 1933 не е налична
Българо-мохамеданите (Помаци) Историко-земеписенъ и народоученъ прегледъ съ образи Ст. Н. Шишковъ 1936 не е налична
Западнотракийските Българи въ своето културно-историческо минало .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 23.00 поръчай
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919-1924 .. Анастасъ П. Разбойниковъ 1940 22.00 поръчай
Българската национална идея (Актуални анализи) Орлин Загоров 1994 15.00 поръчай
Голгота и възкресение Минчо Семов 2003 10.00 поръчай
Стари пътешествия по България 15-18 столетие - съобщава Д-р Константинъ Иречекъ Д-р Константинъ Иречекъ 1899 не е налична
Българите - Първите европейци - история и култура на българската средновековна държава, луксозно издание с цветни фотоси на забележителности, съкровища, и др. Божидар Димитров 2002 20.00 поръчай
Извори за Българската история за ученици, учители и кандидат - студенти М. Куманов, П. Костадинова 1994 24.00 поръчай
Историята на Българите .. Константинъ Иречекъ 1920 не е налична
Славянобългарска История Паисий Хилендарски 2004 не е налична
Кратка история на българите от най-стари времена до днес - Николай Хр. Станишев Николай Хр. Станишев 1942 37.00 поръчай
Владетели на България .. Колектив 2000 не е налична
Българофобия .. Волен Сидеров 2003 не е налична
Еленски сборник Сборник 1968 15.00 поръчай
Извори за българската история - избрано - за учители, ученици и кандидат студенти Съставители: Пенка Костадинова, Милен Куманов 1994 не е налична
Какво е дал българинът на другите народи Стилиян Чилингиров 1995 не е налична
Извори за българската история. Том 23: Чехословашки извори за българската история. Част 1 .. Колектив 1994 33.00 поръчай
Българската история вкратце ... Георги Марков 1992 10.00 поръчай
Богомилството-произходъ и същностъ Никола Филиповъ 1935 17.00 поръчай
Димитров и Сталин (1934-1943) Писма от съветските архиви Ф. И. Фирсов - съставителство и коментари 1999 30.00 поръчай
Спомени на съветския посланик .. Том 1-2 И. М. Майски 1965 не е налична
Пловдивска хроника Никола Алваджиев 1984 не е налична
От процеса в Лайпциг до лагерите в Сибир .. Благой Попов 1991 не е налична
Последните дни на Васил Левски Димитър Панчовски 1989 не е налична
Страници из миналото на град Пещера .. Колектив под редакцията на В. Хаджиниколов 1973 19.00 поръчай
История на град Станке Димитров (Дупница) и покрайнината му от XIV век до 1912-1963 г Асен Хр. Меджидиев 1969 не е налична
Забравена слава - българското самолетостроене (голям албум за историята на българската авиация с чертежи, снимки и текст) Иван Бориславов 1997 не е налична
Четата на поп Харитон 1876 г. .. Огняна Маждракова 1963 42.00 поръчай
Превратът на 10 ноември 1989 г. .. Боян Трайков 1999 4.00 поръчай
Дипломация на четири очи - Из дневника на един български посланик в Югославия Райко Николов 1995 - 98 не е налична
След дълго мълчание - 42 години в българското разузнаване Димо Станков 2005 не е налична
По дирята на "Безследно изчезналите" - документално изследване на събитията от 1925 г. Николай Христозов 1972 не е налична
Иван Шишманов 1879-1927 г. - Дневник Иван Шишманов 2003 не е налична
Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. Живот, дело, потомци. Част 1-2 .. Илия Тодев 2003 72.00 поръчай
Макгахан - животът и походите на един американски военен кореспондент Дейл Уокър 2001 не е налична
Двете ми срещи с цар Фердинанд Александър Стамболийски 1979 10.00 поръчай
Училищенъ прегледъ година 1 - 1896 - методическо ръководство за организацията на българската образователна система, демографска статистика, история по региони Колектив 1896 не е налична
Сръбски свидетелства върху българите в Моравско; Българите в Моравско и Тимошко Христо Герчев; Тихомир Павлов 1993 40.00 поръчай
Либералната партия в княжество България 1879-1886 .. Иван Стоянов 1989 не е налична
Френската политика на Балканите 1829-1853 .. Симеон Дамянов 1977 не е налична
Судебный процесс Трайчо Костова и его группы / Съдебния процес срещу Трайчо Костов и неговата група - на руски език Коллектив 1949 40.00 поръчай
Султана Рачо Петрова - Моите спомени (мемоари) Султана Рачо Петрова 1991 не е налична
Боят настана - мемоари на Стойо Чочоолу Стойо Чочоолу 1967 не е налична
Българските държавни институции 1879 -1986 енциклопедичен справочник Колектив 1987 60.00 поръчай
Международни договори на България 1947-1993 г. Сава Пенков 1994 60.00 поръчай
Кратка история на българите от най-стари времена до днес - Николай Хр. Станишев Николай Хр. Станишев 1994 20.00 поръчай
Писахме да се знае. том 1-4 .. Българският Архипелаг Гулаг Колектив; Съставител Васил Станилов 2006 - 2007 не е налична
Спомени. том 1-4 .. Иван Михайлов Иван Михайлов 1997-1998 не е налична
Български конституции и конституционни проекти Веселин Методиев и Лъчезар Стоянов - съставители 1990 8.00 поръчай
История Южных и Западных славян / История на Южните и на западните славяни Коллектив под редакции И. М. Беляевской, И. А. Воронкова, В. Г. Карасева и И. В. Созина 1969 40.00 поръчай
История на българската държава презъ Средните векове въ три тома. Томъ 1-3 .. Василъ Златарски 1918 - 1940 260.00 поръчай
Априлското въстание .. (из Записки по българските въстания) Захари Стоянов 1966 10.00 поръчай
Биография на българския дух (Родът Паница) Елена Стателова 199? не е налична
Войните за национално обединение 1912-1913, 1915-1918 Божидар Димитров 2001 20.00 поръчай
В света на исляма Николай Мизов 1987 не е налична
Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г. Страшимир Димитров 1961 не е налична
Принос към историята на социализма в България .. Димитър Благоев 1952 не е налична
Георги Димитров - съчинения в 14 тома Георги Димитровв 1951 - 55 не е налична
Тайната война или летопис за д-р Александър Пеев и генерал Никифор Никифоров Недю Недев 1984 8.00 поръчай
Д. Благоев - Избрани произведения в два тома Димитър Благоев 1951 не е налична
Истинската история на Балканската война от Божидар Димитров Божидар Димитров 2007 не е налична
Уйлям Гладстон и България - издание по повод 180 годишнината от неговото рождение Колектив към Главо управление на архивите при МС на НРБ 1989 25.00 поръчай
Владислав Граматик - книжовник и писател .. Георги Данчев 1969 14.00 поръчай
Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов1944-1945 (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия, Чехословакия) / Освобождаването на Югоизточна и Централна Европа 1944-1945 г. Коллектив под редакцией Маршала Советского союза М. В. Захарова 1970 16.00 поръчай
От втория етаж към нашествието на демократите Костадин Чакъров 2001 не е налична
Отвъд политическия театър през погледа на Жан Виденов Николай Петев 1998 не е налична
Български войводи .. Нина Андонова 1985 12.00 поръчай
Септемврийското въстание 1923 г. - луксозен голямоформатен албум с текст, фотографии, карти, схеми и др. Минка Петрова, Елена Димитрова, Пейо Пеев, Димитър Пеков 1973 не е налична
Руско-турската война 1877 - 1878 / илюстрирана хроника Божидар Димитров 2002 30.00 поръчай
Международни договори на България 681-1947 г. Сава Пенков 1992 не е налична
Възрожденският процес в България ,, Стоян Михайлов 1992 не е налична
Бургаският край в миналото и днес .. Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 30.00 поръчай
История на дипломатическите отношения на България .. Мария Матеева под редакцията на П. Константинов 2005 60.00 поръчай
Българската Аркадия Георги Стоянов Онбашиев 1986 не е налична
Освободителните боеве край Елена 1877 .. Христо Станев 1987 12.00 поръчай
Митовете на българския преход Филип Димитров 2003 не е налична
Единъ отъ Първа дивизия .. Георги Ст. Георгиевъ 1938 30.00 поръчай
Черните пътища на Европа Мартин Карбовски 2009 не е налична
Тодор Живков - Живот с въпросителни Ангел Григоров 1994 не е налична
Регентите на България Константин Косов 19?? 15.00 поръчай
Стефан Стамболов - биография от А. Х. Биман А. Х. Биман 1990 20.00 поръчай
Александър Батенберг (преиздание на книгата "Първий българский князь или изъ историята на първите седемъ години на Свободна България") А. С. Цановъ 1991 не е налична
Княгиня Мария Луиза Станко Михайлов, Диана Димих 1992 20.00 поръчай
Старите селища разказват .. Младен Панчев 1980 не е налична
Военна академия "Георги Стойков Раковски" .. Тодор Петров, Игнат Криворов, Иван Симеонов 2002 12.00 поръчай
Стара Загора, Шипка Шейново - Сборник от статии, спомени и документи В. Вълков, В. Койчева, Д. Николов, Ив. Христов, Н. Кънев, Сл. Тодоров 1979 20.00 поръчай
Македонският въпрос в буржоазна Югославия .. 1918-1941 Константин Палешутски 1983 5.00 поръчай
Априлското въстание и българската православна църква Колектив под редакцията на Иван Дуйчев, Васил Пандурски, Тодор Събев, Христо Христов 1977 не е налична
История на Търновската конституция Любомир Владикин 1994 20.00 поръчай
Васил Левски и неговите сподвижници: Исторически и родови изследвания Дора Чаушева - съставител 1997 не е налична
Тайните на големите играчи. част 1-2 .. Григор Лилов 2006-2010 не е налична
Когато бях юнкер: Пътя на 67-ми Димитровски випуск от 1947 г. на Народното военно училище "Васил Левски" .. Колектив 1947 280.00 поръчай
Земен в миналото и сега .. Гервази Сотиров 1989 25.00 поръчай
Пчелинци .. Михаил Попов 1984 40.00 поръчай
Село Враня стена в миналото и сега Толстой Милтенов и Мария Дерлипанска 1994 не е налична
Кралевич Марко и Илья Муромец - палеонтологический очерк Н. С. Державин 1944 не е налична
Горно и Долно Уйно .. Боян Андонов 1987 не е налична
Бащин край - хроника на гр. Дойран Христо Бръцизов 1968 не е налична
Село Насалевци: Трънско История, етнография, говор Славчо Атанасов 1987 18.00 поръчай
Далечни спомени за близки хора Христо Бръцизов 1979 14.00 поръчай
Спомени. том 3 .. Освободителната борба 1924-1934 Иван Михайлов 1967 270.00 поръчай
Чипровци 1688-1968 .. Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, С. Дамянов, Г. Нешев 1971 16.00 поръчай
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
Гръцки извори за българската история том XIV (том VII от серията - стратргиконът на Кекавмен, типик на Григорий Бакуриани, новела на Алексий Комнин, житие на Никон Метаноите, Григорий Антиох и дре П. Тивчев и др. 1968 не е налична
Извори за българската история. Том 19. Част 1: Проучвания върху някои произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история .. Ст. Маслев 1974 45.00 поръчай
Moravia Magna. The Great Moravian Empire / Велика Моравия - история на Великата моравска империя на английски език Jan Dekan 1980 60.00 поръчай
Armata Romana in al doilea razboi mondial / Romanian Army in World War II (Румънската армия през Втората световна война - луксозно голямоформатно издание с текст на румънски и английски език) Авторски колектив 1995 40.00 поръчай
История на Добруджа. том 1 .. Колектив под редакцията на Александър Фол и Страшимир Димитров 1984 38.00 поръчай
Известия на Археологическия институт. Том XXI .. Колектив 1957 50.00 поръчай
Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988-1989 г. (Документален сборник с материали от архивите на МВР и ЦДА) Стефан Дойнов - съставител и редактор 1999 40.00 поръчай
Котел - крепост в Балкана Руси Русев 1975 не е налична
Градъ Пирдопъ въ миналото и сега Методи Стояновъ 1995 не е налична
Разказ за историята на България .. Божидар Димитров 2005 не е налична
Войните на България за национално обединение 1885; 1912-1913; 1915-1918; 1939-1945 Божидар Димитров 2010 не е налична
Аз си оставам Тодор Живков - Тайните изповеди на бившия Първи Даниел Спасов 2011 не е налична
В хаоса на демокрацията - есета Георги Величков 1996 не е налична
Арменската цивилизация .. Михран Бохосян 1996 18.00 поръчай
Арменците в България - култура и идентичност Евгения Мицева 2001 не е налична
История на българския военноморски флот .. Колектив 1989 не е налична
Атлас на партизанското движение в България 1941-1944 Колектив под общата редакция на Стоян Стоименов 1968 не е налична
Българското опълчение 1877-1878 (Личен състав) Румен Руменин 1978 не е налична
Репортажи за Априлското въстание / The Turcish Atrocities in Bulgaria,Я. А. Макгахан / J. A. MacGahan Я. А. Макгахан / J. A. MacGahan MCMLXVI не е налична
Balkan Chosts. A Journey Trough History / Балканските призраци: Пътуване през историята Robert D. Kaplan 1996 не е налична
Чипровското въстание и европейският свят Йоанна Списаревска 1988 не е налична
Добруджа през Възраждането (Културен живот, църковно-национални борби, революционни движения) Велко Тонев 1973 не е налична
The Bulgarians and Anglo Saxondom ... with Maps Constantine Stephanove, M. A. 1919 250.00 поръчай
Историята на 23-ти пехотен Шипченски полк 1912-1918 г. .. Красимир Узунов, Генчо Начев 2011 82.00 поръчай
За честта и славата на България. Българските бойни знамена .. Соня Пенкова, Даниела Цанкова, ИА "Фокус" 2009 175.00 поръчай
Движението отсам Вардара и борбата съ Върховистите .. Л. Милетич 1927 40.00 поръчай
Македонският въпрос и титовата клика Диню Г. Кьосев 1949 не е налична
Щрихи към портрета на цар Борис III (1 - Щаб в сянка; книга 2 - Тайни срещи) Алберт Леверсон 1992 не е налична
Нова книга за българския народ Никола Георгиев 1991 15.00 поръчай
Убийството на Стефан Стамболов - Наказателно дело N 1103 (Протокол и присъда) Николай Игов 1995 35.00 поръчай
Секретни операции - Офицер от разузнаването попада в полицията Недю Недев 1988 30.00 поръчай
Шестте ми срещи с кайзер Вилхелм II Лука Малеев 1993 20.00 поръчай
Заплахата остава - записки на контраразузнавач по турска линия Веселин Божков 2001 25.00 поръчай
Парола "Сабя" Заговорите и превратите на Военния съюз 1919-1936 Георги Марков 1992 20.00 поръчай
Свободата на България - Исторически очерк за Освобождението Теньо Тончев 1977 не е налична
Храбростта на България - Исторически очерк за Балканската война Теньо Тончев 1981 не е налична
Историческата българистика в Англия и САЩ 1856-1919 Андрей Пантев 1986 25.00 поръчай
Архивъ на Възражданието: томъ I - Документи по политическото Възраждание Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1908 не е налична
Българският въпрос във Великобритания 1876-1878 Андрей Пантев 1981 25.00 поръчай
Освободителните борби на българското население в Македония и Одринска Тракия след Берлинския конгрес Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков, Вл. Топалов 1981 23.00 поръчай
Кризата въ Югославия - Външни и вътрешни отражения Димо Казасовъ 1939 не е налична
Революционната борба въ Македония (съ 33 портрета) А. Томовъ и Г. Баждаровъ 1917 не е налична
Развалините на Болгаръ и древните българи Е. П. Турнерели 19?? не е налична
Революционната борба в Битолския окръг - Спомени Георги П. Христов 1953 20.00 поръчай
Стопанскиятъ обликъ на Македония .. Велко Н. Спанчевъ 1943 50.00 поръчай
Егеjска Македониjа / Егейска Македония Христо Андоновски 19?? не е налична
Доклад за македонското Илинденско въстание в 1903 година по случай 45-годишнината му Вл. Поптомов 1948 не е налична
България и нейният народ Уил Мънроу 1999 не е налична
Българи, Италианци, Ватикана .. Г. Бакалов и Ал. Фол / G. Bacalov, A. Foll 2002 43.00 поръчай
Село Медвенъ - Котленска околия Велико Йордановъ 1940 не е налична
Смолян - страници из миналото Никола Гигов, Андрей Печилков, Вера Искилиева 1972 не е налична
Троян - Проучвания за развитието на града Ив. Унджиев, И. Пейковски - съставители 1973 не е налична
Свобода и Отечество - Статии, документи, очерци и литаратурни материали за Пиринския край Колектив п 1972 12.00 поръчай
В Македония и Одринско (1908-1912). Младотурската революция видяна от специалния кореспондент на "Дневникъ" Д-р Владимир Бурилков 199? не е налична
Сръбско-българската война 1885 - Сборник документи Колектив към Институт за военна история при ГЩ на БНА 1985 не е налична
Стефан Стамболов .. българската енергия Димитър Иванов 1993 10.00 поръчай
Диктаторът - животът и делото на Стефан Стамболов Антон Страшимиров 1993 15.00 поръчай
Победителят проси мир. .. Балканските войни 1912-1913 Минчо Семов 1995 не е налична
Познайте ги по делата им - Българската интелигенция в моите спомени Иван Венедиков 1993 не е налична
Кръвта вода не става Венко Марковски 2003 не е налична
Авантюрите на руския царизъм в България - по документите от царските архиви Колектив; Превод Св. Драганова 1991 не е налична
История на македонското национално революционно движение .. Дино Г. Кьосев 1954 16.00 поръчай
Разузнаването .. Колектив 2000 не е налична
Българските политически водители 1879-1994 - албум-справочник Милен Куманов, Зоя Андонова 1995 не е налична
Владетели в примка .. Книга за княз Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис III) Стефан Влахов-Мицов 1992 18.00 поръчай
Сватбите на кобургите в България - Хроника Григор Николов 1994 20.00 поръчай
Печатът и личният режим на Фердинанд Камка Новакова 1975 15.00 поръчай
Когато Пловдив беше столица Маньо Стоянов 1973 10.00 поръчай
Тайните царски служби Росен Русакиев 1994 15.00 поръчай
Държавникът Стефан Стамболов Енчо Матеев 1992 25.00 поръчай
Стефан Стамболов - Историко-публицистичен очерк Димитър Иванов Димитър Иванов 1990 20.00 поръчай
Белене - сказание за концлагерна България ... Стефан Бочев 1990 10.00 поръчай
Инвентарна книга на Социализма Яна Генова, Георги Господинов 2006 не е налична
Военният флот на България 1879-1900 .. Ради Боев 1969 18.00 поръчай
Подвигът 1912-1913 (70 години от Балканската война) Кирил Косев 1983 16.00 поръчай
Последните мигове и гробът на Васил Левски .. Николай Хайтов 1985 9.00 поръчай
Другите балкански войни .. Джордж Ф. Кенен 1995 не е налична
Возрождение болгар на Украины / Възраждане на българите в Украйна Антон Киссе / Антон Кисе 2006 28.00 поръчай
Одрин 1912-1913 г. (Спомени) Момчил П. Йонов - съставител 1983 25.00 поръчай
Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III Йордан Андреев, Андрей Пантев 2004 25.00 поръчай
Международни договори на България том 1 - Двустранни договори .. Въведение и съставителство: Цветанка Лозанова, Маргарит Ганев 1994 не е налична
Говорът на село Зарово Солунско .. Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 65.00 поръчай
Обявяване на Независимостта на България през 1908 г. .. Мито Исусов, Цветана Тодорова, Веска Николова, Георги Марков, Лилия Радкова, Мариела Колева; Превод на документите: Косьо Помянов, Манол Лазаров 1989 16.00 поръчай
История на Брациговското възстание Никола Хр. Петлешковъ, Иванъ К. Иеремиевъ; Предисловие отъ Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1905 не е налична
Географски речникъ на България .. Жечо Чанковъ 1939 25.00 поръчай
Българското опълчение том I - септември 1876 - юни 1877 г. том II - Август 1877- Март 1879 - Сборник от документи и материали по историята на българската армия Колектив под редакцията на М. Ив. Михов 1959 не е налична
Славяните и средиземноморският свят 6.-11. век / Les slaves et le monde mediterraneen 6.-11. siecles .. Международен колектив учени, под редакцията на Ст. Михахйлов, С. Георгиева, П. Гакева 1973 50.00 поръчай
Географско историко статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза .. преиздание на оригинал от 1870 Стефан Захариев 1973 не е налична
Турският феодален ред и българският народ Бистра А. Цветкова 1962 18.00 поръчай
Из историята на хайдутството в пловдивския край .. Колектив под редакцията на Бистра Цветкова и Андрей Цветков 1969 17.00 поръчай
Пирински хайдути Неделчо Димитров 1972 не е налична
Чипровецъ и възстанието презъ 1688 година Ив. Дуйчевъ 1938 30.00 поръчай
Българската Земска войска 1878-1879 - Сборник от документи и материали по създаването на българската войска след Освободителната руско-турска война 1877-1878 Васил Попов, Цветана Иванова, Йонка Велкова 1959 не е налична
Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София К. Пандев, В. Александров; Превод от английски Д. Стефанов 1983 15.00 поръчай
Симеон Велики - епоха и личност Иван Богданов 1974 30.00 поръчай
Барон Хирш - легенда за строителя на балканските железници Димитър Хронев 1968 15.00 поръчай
История на Белювското възстание (1876) Н. Iонковъ-Владикинъ 1887 не е налична
Извори за българската история. Том 21: Турски извори за българската история .. Николай Тодоров, Мария Калицин 1977 64.00 поръчай
Гръцки извори за българската история том XI / VI том от сериятаДОКУМЕНТИ ОТЪ АТОНСКИТЕ МАНАСТИРИ,МЕСЕЦОСЛОВ НА ВАСИЛИЙ 2 БРЮКСЕЛСКА ХРОНИКА, ЙОАН МАВРОПУС, МИХАИЛ ПСЕЛ, СКИЛИЦА КЕДРИН Ив. Дуйччев, Л. Йончев, П. Тивчев, В. Тъпкова-Заимова, Г. Цанкова-Петкова 1965 не е налична
Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 130.00 поръчай
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Освобождението на Татаръ Пазарджикъ и околията му отъ турците 1877-1878 год. Майоръ Славовъ Тодоръ 1924 не е налична
Христо Попконстантинов - Спомени, пътеписи и писма Христо Попконстантинов 1970 не е налична
Поземлената собственост в българските земи през XIX век Фани Милкова 1970 40.00 поръчай
Съдбоносни векове за българската народност - края на XIV век - 1912 г. Петър Петров 1975 25.00 поръчай
Форест Гъмп Уинстън Грум 1998 20.00 поръчай
Из историята на чешко-българските културни връзки .. Зденек Урбан 1961 17.00 поръчай
Ек отвъд Дунава - Априлското въстание в румънския печат Елена Сюпюр, Марина Младенова - съставители 1976 30.00 поръчай
Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ по данни на ВМРО препечатено от първо издание Колективъ къмъ ВМРО 1995 20.00 поръчай
Портретъ на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела противъ българите въ Родопите .. С. М. Родопски 1887 100.00 поръчай
Зачатките на българската история Н. Iонковъ-Владикинъ 1901 не е налична
Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 не е налична
България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 не е налична
История на Априлското възстание. Томъ 1-3 .. Димитъръ Т. Страшимировъ 1907 не е налична
Из миналото на Северозападните Родопи .. Александър Арнаудов 1995 40.00 поръчай
Родопите през вековете - историческа христоматия .. Петър Хр. Петров 1966 не е налична
Варна 1444 - Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна Колектив под редакцията на Дим. Ангелов, Ив. Дуйчев, полк. М. Михов, Бистра Цветкова 1969 55.00 поръчай
История на българската държава през Средните векове. Том 1. Част 1 .. Васил Златарски 1972 16.00 поръчай
Книга за виното .. Илия зайков, Иван Дионисиев, Георги Петров 1982 10.00 поръчай
Енциклопедичен речник Кюстендил .. Колектив 1988 не е налична
София между две столетия .. Георги Тахов, Дафинка Деевска и др. 1987 не е налична
Законодателството в царство България (1879-1944г.) Конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони Евгени Йочев 2002 не е налична
Българската средновековна дипломация .. Петър Ангелов 1988 не е налична
Български дух, душевност и духовност през вековете .. Станка Минкова, Трифон Трифонов 2003 не е налична
История на България - кратък очерк Васил Ат. Василев 1981 20.00 поръчай
Кипежът - Книга за София 1878-1884 Петър Мирчев 1971 не е налична
Българското Опълчение Георги Вълков 1983 14.00 поръчай
Орли на България / Част - 1 Тревожно небе; Част 2 - Огнено небе Михаил Григоров 1998 - 99 не е налична
Мъжка орис / Стефан Стамболов - Българската енергия; Противопоставянето; Български образи Димитър Иванов Димитър Иванов 2001 40.00 поръчай
Балканските орли .. Цветан Цаков 1981 14.00 поръчай
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 Will S. Monroe 1914 не е налична
Гражданска смърт или безсмъртие - Есета, статии, рецензии, интервюта и фейлетони - Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1986 25.00 поръчай
Град Троян .. Юбилеен сборник по случай 100 години от обявяването му за град Иван Унджиев, Иван Пейковски 1968 16.00 поръчай
Село Горна липница .. Николай Серафимов 1975 50.00 поръчай
Севлиево и Севлиевският край. Том 1-2 .. Сборник 1967 - 70 40.00 поръчай
Летопис на село Бистра .. Симеон Ив. Донев 1970 25.00 поръчай
История на град Толбухин (Добрич) Страшимир Димитров, Любка Бобчева, Петър Тодоров, Иван Георгиев, Неделчо Колев под редакцията на Евлоги Бужашки 1968 не е налична
Гостилица в миналото и сега Гинка Димкова, Николай Димков 1971 не е налична
Враца и врачани в борбата за Освобождение от турско робство (с една карта) Иван Ангелов 1957 25.00 поръчай
Килифарево - история Георги Михайлов 1970 37.00 поръчай
Село Лъки в миналото и сега ,, Кръстьо Спириев 197? 40.00 поръчай
Ломският край през Възраждането Симеон А. Дамянов 1967 30.00 поръчай
Мрежите на Прехода - Какво всъщност се случи в България след 1989 г. И. Чалъков, А. Бунджулов, И. Христов, Л. Деянова, Н. Николова, Д. Деянов, Т. Митев, Б. Славенков, О. Митев, П. Чипев, В. Стойнев, Ст. Фелиси 2008 не е налична
Тодор Живков и личната власт .. Нико Яхиел 1997 не е налична
Българската емигрантска интелигенция в Румъния през XIX век Елена Сюпюр 1982 25.00 поръчай
Бит и душевност на нашия народ .. Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1974 20.00 поръчай
60 години живяна история .. първо издание Константин Кацаров 1970 80.00 поръчай
Съдебният процес срещу Васил Левски 1872-1873 г. / Исторически, юридически и международни аспекти Колектив към Съюза на юристите в България 2003 не е налична
Южните славяни и Византия презъ Х векъ Проф. Маринъ Дриновъ съ предговоръ отъ Проф. В. Н. Златарски 1933 не е налична
Спомени изъ политическия животъ на България Даниилъ Юруковъ 1932 не е налична
Петнадесетъ години Балканска история (1904-1918) Съ три карти къмъ текста Полковникъ Ламушъ 1930 не е налична
Бурни години 1913.-1916 .. Кирилъ Христовъ 1916 55.00 поръчай
Спомени отъ Странджа - Бележки по Преображенското възстание въ Одринско 1903г. Христо Силяновъ 1934 не е налична
Едно престъпно царуване - Фердинанд I цар на българите Александър Папанчев 1946 не е налична
История на Нова България. том 3 1878-1944 г. .. Елена Стателова, Стойчо Грънчаров 2006 не е налична
Търговията на Дубровник с българските земи Екатерина Вечева 1982 не е налична
Никола Бацаров - Животоописанието ми Никола Бацаров 1986 25.00 поръчай
Арсени Костенцев - Спомени Арсени Костенцев 1984 15.00 поръчай
Спомени за обявяване на независимостта на България 1908 Радослав Попов и Елена Стателова - съставители 1984 25.00 поръчай
Партизанската бригада "Чавдар" - кратък исторически очерк с карта Колектив под редакцията на Й. Йотов 1979 не е налична
Къмъ погромъ - Какъ се провалиха народните идеали от Велчо Т. Велчевъ; Боянъ Магесникътъ от Цветанъ Минковъ; Книга за царете - Сказания за миръ и бранъ от Николай Райновъ Велчо Т. Велчевъ; Цветанъ Минковъ; Николай Райновъ 1918 - 1930 не е налична
Документи по кресненското въстание отъ 1878 .. Проф. Г. Кацаровъ и Ив. Кеповъ 1940 не е налична
Шпионаж, преврати, процеси, убийства - Факти, документи и свидетелства за процесите с-у военните конспирации, Тр. Костов, Н. Петков, Коев, Пастухов и др. Теню Стоянов 1993 не е налична
Диарбекирски заточеници - Героични сценки (Биографични скици, писма и дневници) Стефан Каракостов 1946 не е налична
България на Балканите и в Европа Илчо Димитров 1980 20.00 поръчай
Младежките националноосвободителни организации на македонските българи 1919-1941 .. Димитър Г. Гоцев 1988 5.00 поръчай
Всяка неделя. Легендата и нейните герои .. 77 свидетелства, записани от Антон Стефанов Антон Стефанов 2003 15.00 поръчай
Мисли пред храма на вековете .. Петър Добрев 2000 15.00 поръчай
Великите сили и българската национална драма Минчо Семов 1991 20.00 поръчай
Епопея на българския войнъ. Томъ 1-2 .. Сборник 1925 - 29 125.00 поръчай
Сръбско-българските отношения отъ най-старо време до днесъ Ст. Чилингировъ 1918 не е налична
За управлението на Вътрешната революционна организация Христо матовъ 1926 27.00 поръчай
Ключ към древната българска история Петър Добрев 2002 не е налична
Освободителната борба въ Костурско (до 1904 год.) .. Любомир Милетич 1925 не е налична
12 мита в българската история .. Божидар Димитров 2005 10.00 поръчай
Кой кой е в средновековна България .. Йордан Андревев, Иван лазаров, Пламен Павлов 1994 8.00 поръчай
Сталин и българският комунизъм .. Из секретните руски и български протоколи. Протоколи. Дневници. Стенограми. Писма .. Ангел Веков 2002 не е налична
1914. Мемоарите на фелдмаршалъ Френчъ .. Джон Френч 1919 50.00 поръчай
Българите потомци на царствените скити и сармати .. Д. П. Даскаловъ 1913 33.00 поръчай
Православието на война - Българската Православна църква и войните на България 1877-1945 Светлозар елдъров 2004 не е налична
Прабългарите през V - VII век Рашо Рашев 2005 40.00 поръчай
Кратка история на Освободителната война 1912-1913 година Генерал А. Христов 1946 не е налична
Отъ ранно детство - Спомени Йорданъ Бадевъ 1928 20.00 поръчай
Бегли спомени А. Тошевъ А. Тошевъ 1931 не е налична
Македония и българското възраждане (Въ три части) Симеонъ Радевъ 1927 не е налична
Македонскиятъ въпросъ вчера и днесъ (Съ една карта) Г. Баждаровъ 1927 не е налична
Балканскиятъ съюзъ и освободителните войни презъ 1912-1913 г. (Съ три карти) К. Соларовъ 1926 не е налична
България и македонскиятъ въпросъ - Причините за балканските войни К. Соларовъ 1925 не е налична
Македония и македонските българи - Културно-исторически погледъ (Съ една карта) Л. Милетичъ 1925 не е налична
Петър Коледаров - Политическа география на средновековната българска държава - атлас със стари карти и исторически и политически коментари, от 681 - 1018 г. Петър Коледаров 1979 не е налична
Строителите на съвременна България. Томъ 1-2 .. Симеонъ Радевъ 1911 не е налична
Брегалница - историческа хроника за междусъюзническата война Михаил Кремен 1982 25.00 поръчай
Диалогът на цивилизациите (Световният и българският преход) Александър Лилов 2004 35.00 поръчай
Многопартийната политическа система и монархическият институт в България 1879-1918 г. Димитър Саздов 1993 35.00 поръчай
Борис III и Симеон II .. царете на българите и швейцарската дипломация /1937-1946/ Николай Михайлов 1993 11.00 поръчай
Юбилеен сборник .. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев Колектив под редакцията на Огняна Хрисимова 2006 40.00 поръчай
Видях сгромолясването им Волфганг Бретхолц 1994 не е налична
Подробни и нови издирвания по Старата българска История според Знаменития француски историк LEBEAO отъ француската Академия - събрал и превелъ отъ оригинала Д-р Христо Т. Стамболски Д-р Христо Т. Стамболски 1914 не е налична
Репортажи за Освободителната война 1877-1878 Съставител: Людмила Генова 1978 25.00 поръчай
La Bulgaria, XVI secoli della sua storia e Boris III, Zar dei Bulgari Dr. Minco Scipcovensky MCMXXXI-1931 120.00 поръчай
Светите места на признателна България Стоянъ Заимов 1912 не е налична
Етнографски и фолклористични изследвания в чест на Христо Вакарелски Колектив под редакцията на Л. Богданова, Ст. Генчев, П. Динеков, Г. Михайлова, А. Примовски и мн. др. 1979 35.00 поръчай
Из историята на българската просвета, наука и култура през 19.-ти и 20.-ти век .. Колектив под редакцията на Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков и др. 1986 20.00 поръчай
Националноосвободителната антифашистка борба на българския народ 1941-1944 г. Щ. Атанасов, Л. Данаилов, М. Алексиев, П. Хаджииванов, Б. Чолпанов 1958 не е налична
Априлското въстание - 1876 Христо Гандев 1976 не е налична
Из миналото на българите мохамедани в Родопите с карти Колектив под редакцията на Хр. Христов и В. Хаджиниколов 1958 не е налична
Турски извори за българската история том III в две части (част XVI от извори за българската история) Бистра А. Цветкова 1972 не е налична
Българска военна история от античността до втората четвърт на Х век Димитър Ангелов, Стефан Кашев, Борис Чолпанов 1983 не е налична
Зад Високата порта Димитър Шишманов 1994 20.00 поръчай
България. Илюстрована история .. Божидар Димитров 2002 120.00 поръчай
История на България XV-XIX век - том втори от История на България три тома на "Анубис" Цветана Георгиева, Николай Генчев 1999 не е налична
История на Средновековна България VII-XIV век том първи от История на България три тома на "Анубис" Иван Божилов, Васил Гюзелев 1999 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 1 Колектив под редакцията на Димитър Ангелов 1977 не е налична
История на България от древността до наши дни (за 11 клас) П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов. Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, Евг. Калинова, И. Баева 2001 не е налична
История на българската артилерия Колектив под главната редакция на полк. Христо Стефанов Христов 1977 не е налична
Българско военно изкуство през феодализма / Българско военно изкуство през капитализма .. Генерал-лейтенант о.з. Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1959 88.00 поръчай
Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес .. Петър Пешев 1993 не е налична
История на балканските народи (XIV-XX век) .. Кръстьо Манчев 2002 не е налична
Българската народност и нация през вековете. Част 1-2 Съставители: Йордан Зарчев и Антон Първанов 1988 80.00 поръчай
Балканите в международните отношения 1944-1948 .. Ж. Григорова, И. Орлик, А. Чубарян, Дж. Хаков 1984 не е налична
Девети Септември и Балканите .. Н. Тодоров, П. Щерев, Ж. Григорова 1974 24.00 поръчай
Балканската политика на Социалистическа България 1944-1970 Жоржета Григорова 1985 не е налична
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
Град Татар-Пазарджик /Историко-географски преглед със 7 факсимилета, 1 чертеж и 11 портрета в текста и 23 фотогр. снимки, 1 карта и 1 план извън текста/ Иван Батаклиев 1923 не е налична
Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква. Д-ръ Ганчо Ценовъ 1910 не е налична
Пътя на България Д. Д. Съселовъ 1936 не е налична
Двадесетъ години отъ царуването на Негово Царско Височество Фердинандъ I князъна България 1887-1907 .. Събрали и издаватъ Хр. Цветковъ и Д. Ивановъ 1907 220.00 поръчай
Архивъ на възражданието (Архив на Възраждането - 1 и 2 том) Колективъ под редакцията на Д-ръ Д. Т. Страшимировъ, заведующъ архива на Възражданието 1908 не е налична
История на третата българска държава /1878-1944г./ Учебник за НГДЕК Д, Саздов, Р. Мишев, Тр. Митев, М. Лалков, Вл. Митев 1993 15.00 поръчай
Славянските апостоли Кирилъ и Методи и истината за православието (по повод римското движение противъ православната църква въ 1880-81 година); Българо-гръцката църковна распря. Никодимъ Милашъ; Т. Ст. Бурмовъ 1903 - 1902 не е налична
Гръцки извори за българската история .. Колектив 1954 не е налична
История на балканските народи Том 1 - (XV-XIX век) Страшимир Димитров, Кръстьо Манчев Страшимир Димитров, Кръстьо Манчев 1999 не е налична
Българската гилотина .. Тайните механизми на Народния съд Поля Мешкова, Диню Шарланов 1994 не е налична
Македония. Етнография и статистика Васил Кънчов 1996 45.00 поръчай
Необикновената история на малоазийските българи Димитър Шишманов 2000 не е налична
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Димитър Войников 2002 16.00 поръчай
Евдокия Филова - Дневник Евдокия Филова 1992 не е налична
Славните бойни водачи на шопите 1915-1918 Георги Ст. Георгиевъ 1942 не е налична
От Цариград до Белово .. Георги Пашев 1965 10.00 поръчай
История на България 681-1960. Том 1-2 .. Димитър Саздов, Милчо Лалков, Радослав Попов, Владимир Мигев, Георги Бакалов, Иван Стоянов 1995 24.00 поръчай
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
История на Македоно-Одринското опълчение (въ два тома) О.З. Полковникъ П. Дървинговъ 1919 - 25 не е налична
Небето помни - Протобългарска история (прабългарска история) Константин Каменов 2001 не е налична
Автобиография, дневници и спомени. Томъ 1-3 .. Д-ръ Христо Таневъ Стамболски 1927-1931 не е налична
Балканите и унгарският пазар през XVIII век .. Марта Бур-Марковска 1977 90.00 поръчай
Тридесет години назад - Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г. Коте Попстоянов 1988 30.00 поръчай
Златна България - есета и пътеписи Хр. Маджаров, Г. Колева, М. Юхма 2002 не е налична
Възпоменания по въстанията в Търновския санджак през 1876 година и по съдението на българските въстаници в Търново ... Юрдан П. Теодоров 1990 19.00 поръчай
Македония като българска земя - Поклоннически слова Ив. Дуйчев, Ив. Снегаров, Мих. Арнаудов, П. Мутафчиев, Ст. Цанков, Ст. Романски 1993 не е налична
Българският национализъм Димитър Х. Попов 2000 30.00 поръчай
Дневникът на Граф Чано - дипломатическа история на втората световна война Политически дневник 1939 - 1943 г Галеацо Чано 1992 30.00 поръчай
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. / Руско-турската война от 1877-1878 Н. И. Беляев 1956 не е налична
Съветниците на цар Борис (Дознания от Народния съд) Диню Шарланов, Поля Мешкова 1993 20.00 поръчай
Древната българска цивилизация Марин П. Димитров 2000 не е налична
Разградъ. Неговото археологическо и историческо минало. Часть 1 .. Ан. Ив. Явашовъ 1930 90.00 поръчай
Спомени на летеца Тодор Розев 1957 не е налична
Дойранската епопея: 1915-1918 .. Никола Недев 1923 170.00 поръчай
Горна баня - Историко-етнографски очерк Златка Божкова 1989 не е налична
Османските турци и падането на България; Българите подъ турското робство (отъ края на XVI до края на XVIII векъ) ; Кърджалиите и Османъ Пазвантоолу; Панагюрското възстание презъ 1876 год.; Старите и днешните вярвания на българите (Общедостъпни скаски) Йорданъ П. Георгиевъ 1900 - 01 не е налична
Прабългарите .. Произход, език, култура Петър Добрев 1991 9.00 поръчай
Втория етаж ... Костадин Чакъров 1990 не е налична
История на зенитната артилерия и зенитно-ракетните войски в българската армия .. Колектив 1995 40.00 поръчай
Легенди за Хисаря Сборник 1969 10.00 поръчай
Златни страници изъ нашето минало (Исторически разкази и легенди) Д. П. Койчев 1926 не е налична
Кратка история на съвременните православни църкви (1 и 2 том.) Иван Снегаров 1944-46 не е налична
Балканските войни. Томъ 2 .. 5/18 октомврий 1912 - 16/29 септемврий 1913 год Андрей Тошев 1931 75.00 поръчай
Юбилеен сборник на 65-ти боен Дравски випуск на Военното на Негово Величество училище по случай 50 години от производството в първи офицерски чин и 55 години от постъпването му в училището 1940-1945-1995 А. Алеков, Кр. Крапачев, Х. Рухчев 1995 85.00 поръчай
История на България три тома на "Анубис". История на средновековна България I том VII - XIV век. История на България II том XV - XIX век. История на нова България III том 1878 - 1944 Иван Божилов, Васил Гюзелев, Цветана Георгиева, Николай Генчев, Елена Стателова, Стойчо Грънчаров 1999 не е налична
ВМРО 100 години борба за Македония Красимир Каракачанов 1996 20.00 поръчай
The Roman and Late Roman City/ Римският и късноантичният град .. Колектив 2002 190.00 поръчай
Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 не е налична
36 години във ВМРО - Спомени на Кирил Пърличев Кирил Пърличев 1999 45.00 поръчай
Латински извори за българската история - том IV Съставители: М. ВойновВ. Гюзелев, Ст. Лишев, М. Петрова, Б. Примов 1981 не е налична
История славянобългарска. Зографска чернова 1762. Факсимилно издание 1998 .. Паисий Хилендарски 1998 33.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Томъ IV; Сражението при Чаталджа (съ 5 картографически приложения) Колективъ 1932 не е налична
Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908 Стоян Райчевски 2007 не е налична
Зараждане и развитие на българското военно изкуство 681-1945 .. Полк. проф. Атанас Г. Пейчев, д.и.н. 1988 не е налична
Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1878-1949 Милен Куманов 1991 20.00 поръчай
Лекции върху историята на българската работническа партия (комунисти) В. Коларов, Тр. Костов, В. Червенков, Р. Леви, К. Драмалиев, Е. Стайков 1947 50.00 поръчай
Русия на Истокъ - Историческо изследване на Русската политика на Истокъ и частно - въ България по Официални, официозни русски и други чужди источници / Русия на Изток Д-ръ К. Г. Раковски. 1889 не е налична
Трето българско царство (1879-1946) - Историческа енциклопедия Атанас Тошкин, Ана Рабаджийска, Милен Куманов 2003 не е налична
Извън хватката на Хитлер .. Героичното спасяване на българските евреи Михаел Бар-Зоар 1999 не е налична
Председателят на КДС разказва... Ангел Солаков 1993 не е налична
Италия и България / Савойци и българи - далечни потомци на двама рождени братя Аспарухъ и Алцеко; Историческа родственост между Италия и България чрезъ кръстосване на раси и религии Никола Радевъ 19?? не е налична
Георги Димитров - Дневник (9 Март 1933 - 6 Февруари 1949) Съставителство, преводи, редакция, предговор, бележки и указатели: Д. Сирков, П. Боев, Н. Аврейски, Е. Кабакчиева 1997 не е налична
Исторически прегледъ на Общоевропейската война и участието на България въ нея А. Христовъ 1925 не е налична
Боевете и операциите около Шипка въ войната 1877-78 години. /Военно-исторический етюдъ/ Съставилъ Р. Димитриевъ Полковникъ отъ Генералния Щабъ 1902 не е налична
Военното на негово величество училище 1878-1944 Колектив под редакцията на Тодор Стоев 2001 60.00 поръчай
Българска история. Част 1: Предисторическо време. Древност. Средновековие .. Иван Пастухов 1942 20.00 поръчай
Изток и Запад в европейското Средновековие Петър Мутафчиев 1993 15.00 поръчай
Бурни години 1918-1944 - Димо Казасов Димо Казасов 1949 не е налична
България при Асеневци Г. Цанкова-Петкова 1978 6.00 поръчай
Югославската комунистическа партия и македонският въпрос (1919-1945) .. Костадин Палешутски 1980 5.00 поръчай
Процесът срещу Васил Левски и революционната организация .. Никола Гайдаров 1987 не е налична
Свирепа арена или цирк .. преходът в България Тошо К. Пейков 1993 22.00 поръчай
Славяни ли са българите? Пламен С. Цветков 1998 не е налична
Окупационен фонд за създаване на Руско-Дунавската област .. служебен екземпляр Д. Петковъ - предговоръ 1893-1993 не е налична
Българо-еврейски отношения на прага на 21 век .. Колектив 1998 50.00 поръчай
Крахът - записки по българските реформи 1989- 1996 Тошо К. Пейков 1998 не е налична
Душманин на империята - роман за Яне Сандански Костадин Кюлюмов 1985 не е налична
Шесто за нас и ние за Шесто .. Стефан Чанев 1999 12.00 поръчай
Потурчване II .. Нейка Кръстева, Бончо Асенов 1993 5.00 поръчай
Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 не е налична
През тиха бяла Дунава .. Димитър Осинин 1959 40.00 поръчай
Дипломацията на Древна Русия IX - първата половина на X век А. Н. Сахаров 1984 не е налична
България в балканската политика на САЩ 1939/1944 Витка Тошкова 1985 не е налична
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 185.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия .. Колективъ 1936 160.00 поръчай
Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 не е налична
Съветска България през три британски мандата (1956-1963) Д. Димитров - съставител 1994 30.00 поръчай
История на военната авиация на България .. Колектив 1988 10.00 поръчай
Българката през Възраждането .. Вирджиния паскалева 1984 не е налична
Румънски пътеписи от XIX век за българските земи Марина Младенова, Николай Жечев - съставители 1982 не е налична
Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX век Маргарита Николова Кожухарова - съставителство, предговор, коментар и бележки 1986 не е налична
Военното и административното устройство на България през IX и X век Иван Венедиков 1979 не е налична
История на българското опълчение и освобождението на България 1877-1878 съ 16 приложения и 10 портрети Ат. Бендеревъ 1930 не е налична
Оцеляването - сборник от документи 1940-1944 / The Survival - a compilation of Documents1940-1944 Давид Коен - съставител 1995 не е налична
Албумъ - алманахъ "Македония" / Album-almanach "Macédoine" .. Редакционенъ комитетъ 1931 700.00 поръчай
Строителите на съвременна България. Томъ 1-2 .. Симеонъ Радевъ 1911 не е налична
Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860-1912 .. Славе Гоцев 1988 18.00 поръчай
Към историята на революционното движение в България през 1867 - 1871 г. Димитър Косев 1958 30.00 поръчай
Огнян Дойнов .. Спомени Огнян Дойнов 2002 9.00 поръчай
60 години българско правосъдие 1878-1941 - Юбилеенъ сборникъ Колективъ 1941 не е налична
Сборникъ отъ законите на българското княжество приети отъ IX обикновенно народно събрание, въ първата му редовна сесия (томъ VI часть I) IX обикновенно народно събрание 1897 не е налична
Офицерският корпус в България 1878-1944 г. Том 1-7 .. Румен Руменин 1996 не е налична
Българско Възраждане (лекционен курс) Пламен Митев 1999 не е налична
История на Османската империя Мантран Колектив под редакцията на Робер Мантран 1999 не е налична
Съчинения в четири тома. Том 1-4 .. Георги Стойков Раковски 1983-1988 не е налична
Възродителният процес и Държавна Сигурност Бончо Асенов 1996 9.00 поръчай
Екзарх Йосиф в спомени на съвременници Христо Темелски - встъпителна студия, съставителство, бележки и именен указател 1995 не е налична
La bataille memorable des peuples .. Bistra Cvetkova 1971 180.00 поръчай
И. Титоров - Политико-Обществени Спомени Иов Титиров 1922 не е налична
Санъ-Стефанска България 1878-1908 Д. Йоцовъ 1908 не е налична
Иван (Ванче) Михайлов - Спомени (том 1 и 2, заедно) Иван (Ванче) Михайлов 1997 не е налична
Кратка история на освободителната война 1912-1913 година Полковник А. Христов 1921 не е налична
Подъ знака на острастени и опасни политически борби .. А. П. Малинов 1934 25.00 поръчай
Източниятъ въпросъ - Победени и победители на Балканите (въ две части) Чезаре Спеланзонъ 1930 60.00 поръчай
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
Българската държава през средновековието .. Михаил Андреев 1974 5.00 поръчай
Записки .. 1875-1878 Граф Николай Павлович Игнатиев .. руският посланник в Цариград - Мемоарен дневвник Н. П. Игнатиев 1986 не е налична
Родопите в българската история .. Петър Хр. Петров - съставител 1974 5.00 поръчай
Българският кръст в Таврия .. Камен Гарена (Свещ. д-р Петър) 2004 не е налична
Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 не е налична
Сръбски и хърватски свидетелства за българската народност в Македония Коста Църнушанов 1978 17.00 поръчай
Българските бойни знамена и флагове .. Иван Иванов 1998 не е налична
Аферата "Мис Стоун" - спомени, документи и материали К. Пандев, М. Вапцарова - съставители 1983 10.00 поръчай
Франк Томпсън 1920-1944 Станка Гюрова, Славчо Трънски 1980 30.00 поръчай
40 бригадирски лета (книгата е посветена на 40-годишнината от създаването на младежкото бригадирско движение) Димитър Трифонов, Борчо Обретенов, П. Енев-Милкин 1986 не е налична
По долини и балкани - спомени за създаването и дейността на партизанския отряд "Христо Кърпачев" Кънчо Маринов 1984 40.00 поръчай
Ботевци - спомени на участници във войнишкия партизански батальон "Христо Ботев" Николай Антонов - съставител и редактор 1959 40.00 поръчай
По старопланинските пътеки - спомени Стоян Стоянов / Караибряма 1979 30.00 поръчай
Под открито небе - спомени Славчо Радомирски 1978 не е налична
Трета партизанска бригада "Георги Димитров" (бойни действия) Атанас Русев 1979 30.00 поръчай
Бойци на трудовий народ - партизански записки Атанас Семерджиев 1960 не е налична
В бой последен Кирил Марков / Златан 1981 40.00 поръчай
Българските войнишки партизански части .. Жоро Цветков 1983 22.00 поръчай
История на младежкото революционно движение в България Колектив под редакцията на Илчо Димитров, Николай Генчев, Добрин Мичев, Петко Тодоров 1987 35.00 поръчай
Звездни пътища Иван Добрев 1987 25.00 поръчай
Нашите партизански пътища Трифон Балкански 1985 30.00 поръчай
Нашите майки са ясните звездици - из героичното минало на странджанци Минко Неволин 1965 30.00 поръчай
Втората Световна война 1939-1945 .. Колектив под редакцията на Е. М. Жуков 1985 10.00 поръчай
История на България 1878 - 1944 Стайко Трифонов .. Стайко Трифонов 1999 12.00 поръчай
Самуиловата държава Сърджан Пириватрич 2000 не е налична
Така беше някога... - в Средновековието Василка Тъпкова - Заимова 1997 не е налична
Отрязаната глава 9 Юлiй 1913г. (Отъ Дойранъ презъ "Вичъ" до Солунъ съ четата на Войводата Василъ Чекаларовъ, неговото убиване и съденето на 26 души четници отъ гръцкия военно-полеви съдъ въ Солунъ презъ зловещата за България 1913 г.) В. Ивановъ - четникъ 1928 не е налична
41-ви пехотен полк на Драва Димитър Ангелов 1986 не е налична
Белочерковската чета въ Дряновския монастиръ презъ 1876 г. Свещ. П. Франговъ 1909 не е налична
На предела .. Цветан Тодоров 1994 не е налична
Земя на световен кръстопът Борис Чолпанов 1993 20.00 поръчай
Г. М. Димитров - спомени Георги М. Димитров 1993 не е налична
Конституция на българското Княжество / Constitution de la Principaute de Bulgarie Колектив 1893 не е налична
България въ миналото: Страници изъ българската културна история .. Д. Мишевъ 1916 не е налична
Горгулята - Брезникъ, Трънъ и Пиротъ или брезничко-трънский отрядъ въ сръбско-българската война презъ 1885 година. (Материали за описание историята на сръбско-българската война съ една карта и две кроки) П. Г. Х. 1889 не е налична
Протоколите на Цариградската конференция по работите въ Ист. Румелия. Колективъ 1886 не е налична
Тодор Живков - Дружба от векове за векове (речи, статии и изказвания за българо-съветската дружба, великата октомврийска социалистическа революция, съветския съюз в три тома) Тодор Живков 1977 не е налична
Какво е далъ българинътъ на другите народи .. Стилиянъ Чилингировъ 1941 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година (съ 65 образа и една карта) Проф. Д-ръ Любомиръ Милетичъ 1918 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година Любомиръ Милетичъ 1989 не е налична
Демографско-исторически очерк на България Анастас Ю. Натев 1974 не е налична
Ласло Райк и съучастниците му пред Народния съд (синята книга) Колектив под редакцията на К. Босев, Т. Пондев, Д. Шишманов 1949 30.00 поръчай
Избрах съгласието и разума .. Светлана Шаренкова - съставител 1999 4.00 поръчай
Селските въстания в България към края на XVIII в. и началото на XIX в. и създаването на българската земска войска .. Щерю Атанасов 1958 28.00 поръчай
Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 не е налична
Документи по превратътъ на деветий Августъ Съ предисловие отъ Захарий Стояновъ 1887 не е налична
Карнегиевата анкета по войните 1912-1913 г. Андрей Карнеги 1929 не е налична
Царъ Самуилъ и Василий II Гюставъ Шльомберже 1942 не е налична
Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство .. Ив. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1961 не е налична
Досието от двете страни на желязната завеса .. Стефан Банков 2001 35.00 поръчай
Погромите на България. Часть 1-2 .. Петъръ Тодоровъ 1930 260.00 поръчай
България 1000 години 927-1927. Томъ 1.. Колективъ 1930 120.00 поръчай
Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 4.00 поръчай
Пътеводител на Централния държавен исторически архив .. Н. Бързакова, В. Дамянова, П. Панайотов, Ст. Славова, В. Филипова - съставители 1970 20.00 поръчай
Български дневник 1879-1884 (в два тома) Константин Иречек Константин Иречек 1995 не е налична
Няколко дена разходка по българските места Кольо Николов, Цветан Пешев, Станислав Стратиев 1970 не е налична
История на Сръбско - Българската война (1885г.) по най-новите печатни източници и неиздадени документи Юрданъ Венедиковъ ( майор отъ кавалерията ) 1910 не е налична
100 години от Руско-турската освободителна война 1877-1878 книга 2 .. Колектив под редакцията на Анелия Вълчева 1978 18.00 поръчай
На борците въ Дряновския монастиръ (По случай 50 години отъ Априлското въстание 1876-1926 съ 21 снимки въ текста) Ал. Н. Жековъ 1926 не е налична
История на България (том 8 от изданието на института по история към БАН) Колектив 1999 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 24.00 поръчай
Записки по Средногорското въстание .. Поп Груйо Тренчов 1993 не е налична
Средновековният български владетел (Титулатура и инсигнии) Георги Бакалов 1995 30.00 поръчай
История на българския народ от наченките на човешки живот по нашите земи до българското Възраждане Петър Мутафчиев, Вера Мутафчиева 1998 не е налична
Средновековният български град през 13.-14. век .. Д. И. Поливянни 1989 14.00 поръчай
Българският средновековен град .. Страшимир Н. Лишев 1970 33.00 поръчай
Българска военна история. част 1-2 .. Д. Ангелов, Ст. Кашев, Б. Чолпанов 1983-1994 не е налична
История на Охридската Архиепископия и Патриаршия .. Том 1-2 Иван Снегаров 1995 170.00 поръчай
Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV-XVIII век Антонина Желязкова 1990 20.00 поръчай
Очерци върху историята на българския Североизток и черноморието (края на 12. - началото на 15. век) Васил Гюзелев 1995 не е налична
Непознатата древна България ,, Петър Добрев 2001 18.00 поръчай
Дипломатика на средновековните извори - Владетелски документи Валери Стоянов 1991 не е налична
Видин и видинският санджак през 15.-16. век (документи от архивите на Цариград и Анкара) Д-р Душанка Боянич-Лукач 1975 не е налична
Средна Европа и земите по долния Дунав през XVIII-XIX в. .. Виржиния Паскалева 1986 28.00 поръчай
Царственик на българското достолепие .. Петър Добрев 1998 15.00 поръчай
Личните документи като исторически извор .. Колектив под редакцията на Кънчо Георгиев, Стефка Петкова, Стоян Радев 1987 не е налична
Учебен факсимиле-атлас - Картографиране на българските земи през вековете (до XVIII век) част 1 .. Лазар Лаков 1984 не е налична
Народностна и битова общност на родопските българи (сборник от статии) Колектив под редакцията на М. Костова 1969 не е налична
Извори за българската история - том XXV (том ХI от серията "Гръцки извори за българската история") Мих. Войнов, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев - съставители и редактори 1983 не е налична
Извори за българската история - том XX (Турски извори за българската история - част V) A. Велков, Б. Цветкова, В. Мутафчиева, Г. Гълъбов, М. Михайлова, М. Стайнова, П. Груевски, Ст. Андреев 1974 не е налична
Сборникъ по случай стогодишнината на Заверата отъ 1835 г. Български народенъ комитетъ за чествуване на стогодишнината отъ Велчовата Завера 1935 не е налична
История на 9-те дни въ Дряновския манастиръ 1876. Хр. Марковъ 1912 не е налична
Човек и добре да живее умира Димитър Овчаров 1992 25.00 поръчай
Книга за българските хаджии .. Светла Гюрова, Надя Данова (съставители) 1985 не е налична
Руско-турската война 1877-1878 ( илюстрован албум, гравюри и цветни репродукции на картини от сражения, документална хроника, голям формат) Божидар Димитров 1988 30.00 поръчай
Избрани исторически съчинения. том 1-2 .. Димитър Благоев Димитър Благоев 1985 70.00 поръчай
Материали за Дунавския вилает .. Славка Драганова 1980 130.00 поръчай
Българска военна история. Том 1-3 .. Колектив 1977-1986 не е налична
Източна Румелия 1879-1885 .. икономика, политика, култура Елена Стателова 1983 20.00 поръчай
Изъ стопанското минало на Габрово - монографични изследвания Д-ръ Петъръ Цончевъ 1929 не е налична
История на българите .. с поправки и добавки от самия автор Константин Иречек 1978 не е налична
Българска географска христоматия .. Павелъ Делирадевъ 1943 35.00 поръчай
И белите пътища плачеха под нозете им .. Популярна история за еврейството по българските земи Мая Калбург Тодорова 1991 18.00 поръчай
Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 не е налична
Кратка история на селищното развитие по българските земи .. Марин Деведжиев 1979 12.00 поръчай
Княжество България. Часть 1: Българска държава .. Константинъ Иречекъ 1899 130.00 поръчай
La Bulgarie socialiste a 15 ans (1944 - 1959) / 15 години социалистическа България - юбилеен луксозен албум на френски език Колектив 1959 не е налична
История на нова България 1878 - 1941 Никола Станев 1992 не е налична
За кризата Андрей Луканов 1992 15.00 поръчай
Срещу някои лъжи ... Тодор Живков 1993 не е налична
Българите въ своята история .. Янко Сакъзов 1922 20.00 поръчай
Възмездието .. . царските съветници, министрите и регентите пред народния съд 1944 - 1945 Иван Пауновски 1971 8.00 поръчай
Въоръжената съпротива срещу фашизма в България 1923 - 1944 г. - очерки и документи (с предговор от Трайчо Костов, оригинално първо издание) Орлин Василев 1946 - не е налична
Съчинения. Том 1-3 .. Захари Стоянов 1983 32.00 поръчай
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 52.00 поръчай
Гербът Борислав Николов, Мария Чернева 2000 не е налична
Дед или разгромът - документален роман Давид Овадия 1990 не е налична
История на антифашистката борба в България 1939 - 1944 .. Колектив 1976 не е налична
Калофер в миналото книга 1 Н. Начов 1990 не е налична
Конституция на Народната република България Колектив 1947 не е налична
Българи и евреи. Част 1-2 .. Колектив 2000 9.00 поръчай
Русско - турска война; Историко - дипломатический етюдъ Съчинение на Гленара / превелъ Константинъ Тинтеровъ 1887 не е налична
Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 не е налична
Известия. Том 1 Църковноисторически и архивен институт. Църковноисторически и архивен институт. Централнен църковен историкоархеологически музей Колектив 1978 28.00 поръчай
Ислямът в България - същност, модернизация и преодоляване Николай Мизов 1965 не е налична
Демократически преглед ( година XV - януарий - декемврий ) Колектив под редакцията на Т. Г. Влайков и Петър Тодоров 1922 не е налична
Доказателства за българския произход на населението от Източните Родопи Петър Н. Боев, Борис Дерибеев, Георги Кулов, Мария Николчовска, Георги Каменов, Иван Стефанов 1985 не е налична
Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 не е налична
България и световната история .. Й. К. Андреев - съставител 1998 14.00 поръчай
Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна .. Василъ Аврамов 1929 75.00 поръчай
Страданията на българите и освобождението на България презъ 1877 - 1878 год. Г. Димитровъ 1899 не е налична
Известия на българското историческо дружество. книга XXVIII .. Колектив 1972 25.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
История, изкуство и култура на средновековна България .. Васил Гюзелев ( съставител ) 1981 не е налична
Средновековна България в светлината на нови извори .. Васил Гюзелев 1981 не е налична
Книга за българите .. Петър Мутафчиев Петър Мутафчиев 1992 не е налична
Балканската война 1912 - 1913 год. - действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепостъ Н. Ивановъ - генералъ отъ запаса, бившъ командующъ II армия 1924 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том V - комплект първа и втора книга ( Операциите около Одринската крепостъ ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1930 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том VI ( Действията на Западния операционенъ театъръ ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1935 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том 2: Лозенградската операция / Лозенградската операция 20 картографски приложения Щабъ на армията Държавна печатница 1928 180.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том 3. Сражението при Люле Бургасъ - Бунар Хисаръ. Приложения Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1931 80.00 поръчай
Tarnovo - Zarenstadt des Balkan Manfred Oppermann 1981 15.00 поръчай
Османотурска дипломатика и палеография (в два тома: том 1 - документи; том 2 - документи и речник) Борис Недков 1966 - 72 не е налична
Македония - история и политическа съдба ( в три тома ) Колектив под редакцията на П. Петров 1994 - 98 не е налична
Непресъхващи извори .. историята на Пловдив и пловдивско Кирила Възвъзова - Каратеодорова 1975 4.00 поръчай
Български старини изъ Македония .. Акад. Йордан Иванов 1931 85.00 поръчай
Турски извори за българската история том II част 2 ( том XIII от поредицата " Извори за българската история " ) Николай Тодоров, Борис Недков - съставителство и редакция 1966 не е налична
Балканският комитет в Лондон ( 1903 - 1946 ) .. Колектив 2003 16.00 поръчай
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат .. Любомир Милетич 1987 35.00 поръчай
Български дневници .. Граф Робер дьо Бурбулон Граф Робер дьо Бурбулон 1995 не е налична
Седем етюда по Средновековна история Иван Божилов 1995 не е налична
История на България. Том 1-7 комплект от 1 до 7 том издание на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 - 91 не е налична
История на България. том 7 ..от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1991 20.00 поръчай
История на България - том 6 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1987 не е налична
История на България - том 5 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1985 не е налична
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 не е налична
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
Абдикацията на цар Фердинанд Милен Куманов ( съставител ) 1993 не е налична
Кратка история на България .. червената със златната монета Ал. Фол, В. Гюзелев, Н. Генчев, К. Косев, И. Димитров, А. Пантев, М. Лалков, К. Петров 1981 не е налична
Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
История на България .. с герба, за кандидат - студенти на Булвест 2000 Г. Бакалов, П. Ангелов, Цв. Георгиева, Д. Цанев, Б. Бобев, Ст. Грънчаров 1993 не е налична
Извори за историята на българското право. Том 2: Турски извори за историята на правото в българските земи .. Бистра Цветкова 1971 38.00 поръчай
За свободата - албум, издаден в памет на младежите-герои от Софийска област, паднали в борбата против фашизма Колектив 1945 85.00 поръчай
Спомени отъ освободителните войни на българския народъ презъ 1912 - 13 и 1915 - 18 години. Частъ I - въ Сърбия през 1915 година .. Савва П. Стояновичъ 1926 не е налична
Общество и обществена мисъл в средновековна България ( IX - XIV век ) .. Димитър Ангелов 1979 не е налична
Хроника на едно царуване двата тома Иван Йовков 1989 - 91 не е налична
Предания заветни - български епос Вениамин Миланов Тошев - псевдоним: Венко Марковски 1978 не е налична
Строителите на съвременна България. том 1-2 .. Симеон Радев 1973 15.00 поръчай
Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г. - първата катастрофа Симеон Радев 1992 10.00 поръчай
Ранни спомени на Симеон Радев Симеон Радев 1969 не е налична
Стефан Стамболов - дневник Стефан Стамболов 1991 не е налична
Михаил Маджаров - спомени .. Михаил Маджаров 1968 19.00 поръчай
Г. Чешмеджиев - политически спомени Григор Чешмеджиев 1988 не е налична
Богдан Филов - дневник Богдан Филов 1990 не е налична
Корона от тръни .. царуването на Цар Борис III 1918 - 1943 Стефан Груев 1991 не е налична
Българска възрожденска интелигенция .. справочник, статистика Николай Генчев 1991 не е налична
Феликс Каниц и неговата "Оригинална карта на Дунавска България и Балканът" .. Лазар Марков Лаков 1981 128.00 поръчай
Дунавска България и Балканътъ. Томъ 1 .. Феликсъ Каницъ 1935 не е налична
Дунавска България и Балканът от Феликс Каниц Феликс Каниц 1995 - 2000 не е налична
Венециански документи за българската история през XVI - XVII век Божидар Димитров 1994 не е налична
Власт и авторитет в ранносредновековна България VII - ср. IX в. Цветелин Степанов 1999 30.00 поръчай
Българската история в трудовете на европейски учени. том 1 .. Колектив 1970 не е налична
Документи и материали за историята на българския народ .. Колектив 1969 не е налична
Проиграната победа .. продължение на 60 години живяна история Константин Кацаров 1994 10.00 поръчай
60 години живяна история / Проиграната победа .. Константин Кацаров 1994 30.00 поръчай
История на България с някои премълчавани досега исторически факти .. П. Константинов 1993 не е налична
Отбраната на Плевенъ Преводъ на Д. Х. Ивановъ и К. Козловски, запасенъ полковникъ 1901 не е налична
Западните краища на българската земя - бележки и материяли съ 11 карти А. Иширковъ 1915 не е налична
България въ образите на Феликсъ Каницъ Стоянъ Романски 1939 не е налична
История разпъната на кръст. Част 1-2 .. Петър Добрев 1998 25.00 поръчай
Прабългарите в световната история .. част 3 Homo Sapiens - за произхода на Хомо сапиенс Кръстю Мутафчиев 1995 не е налична
Homo Sapiens за произхода на Homo Sapiens. Част 1-2 .. Кръстю Мутафчиев 1993 45.00 поръчай
Homo Sapiens .. за произхода на Хомо сапиенс част 1 Кръстю Мутафчиев 1992 19.00 поръчай
Пътят на България .. Димитър Съсълов 2000 не е налична
Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква .. Ганчо Ценовъ 2002 47.00 поръчай
Избрани произведения в два тома. Том 1-2 .. Петър Мутафчиев Петър Мутафчиев 1973 не е налична
Политическа география на средновековната българска държава от 681 г. до 1396 г .. Том 1-2 Петър Коледаров 1979 - 89 110.00 поръчай
Видрица. Книга 1-2 .. Поп Минчо Кънчев 1983-1995 не е налична
Развитие на българския военноморски флот 1897 - 1913 .. Владимир Павлов 1970 не е налична
История на България съставена в 1761 година от Блазиус Клайнер .. Блазиус Клайнер 1977 не е налична
История на България .. синя с лъвове Иван Божилов, Вера Мутафчиева, Константин Косев, Андрей Пантев, Стойчо Грънчаров 1994 18.00 поръчай
България и българската история в архивите на Ватиканската апостолическа библиотека XV - XVIII век Йоанна Списаревска, Божидар Димитров, Панто Колев - (съставители) под редакцията на Дойно Дойнов 1988 35.00 поръчай
Страници от миналото на българския народ .. Константин Н. Велики 1987 не е налична
Кратък исторически справочник. том 3 България .. Веска Николова, Милен Куманов 1983 не е налична
Кратка история на България Ричард Крамптън 1994 40.00 поръчай
История на българския народ .. (681 - 1323) Петър Мутафчиев Петър Мутафчиев 1992 не е налична
Българската държавност в актове и документи .. Васил Гюзелев (съставител) 1981 не е налична
Славянобългарска история .. кафява Паисий Хилендарски 1972 10.00 поръчай
История славяноболгарская 1762 г ( в два тома, като 1 - ят е копие на зографската чернова а във 2 - ят е даден неин препис. ) Паисий Хилендарски 1989 не е налична
Българска военна история .. Димитър Ангелов, Борис Чолпанов 1989 не е налична
Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI -XI в. на територията на България .. Живка Въжарова 1976 не е налична