Заглaвия в антикварен раздел Антично изкуство
Заглавие Автор изд. Цена
Келтско изкуство в Галия Колектив 1977 20.00 поръчай
Изкуството на Викингите Колектив 1980 20.00 поръчай
Антична пластика от Видинския музей .. Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 24.00 поръчай
L Art chretien primitif et L Art Byzantin .. Charles Diehl 1928 30.00 поръчай
L Art antique .. Orient, Grece, Rome G. Contenau et V. Chapot 1930 30.00 поръчай
Antike gemmen und kameen / Антични геми и камеи албум - каталог на немски език Alexandra Dimotrowa-Milchewa 1980 60.00 поръчай
Антики от Рим и Византия Гилмор 2000 не е налична
Античная живопись Иванова 1966 не е налична
Антични лампи .. Г. Кузманов 1992 не е налична
Тракийската колесница - колекционен представителен албум, , голям формат) Иван Венедиков 1960 не е налична
Тракийското съкровище от Рогозен .. Александър Фол 1988 15.00 поръчай
Древна Тракия .. Христо Данов 1969 20.00 поръчай
Сокровища курганов Адыгеи - златни съкровища на скити и други древни племена от могили в Кавказ Колектив 1985 40.00 поръчай
Тракийското изкуство .. Иван Венедиков, Тодор Герасимов 1973 99.00 поръчай
Античные камеи / Antique Cameos О. Неверов / O. Neverov 1971 не е налична
Британский музей - Лондон / British Museum London Борис Ривкин 1980 30.00 поръчай
Египетское искусство в государственом музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина В. В. Павлов, С. И. Ходжаш 1971 30.00 поръчай
Египетская пластика малых форм В. В. Павлов С. И. Ходжаш 1985 40.00 поръчай
Woman in ancient near east. Женски образи в античното изкуство албум на английски език. Ilse Seibert 1974 50.00 поръчай
La femme en Grece et a Rome женски образи от изкуството на Гръко - Римската епоха. Verena Zinserling 1972 50.00 поръчай
Macedonia: 4000 Years of Greek History and Civilization (Greek Lands in History) M. B. Sakellariou 1983 150.00 поръчай
Antikes Griechenland .. Представителен албум, луксозно издание, цветен - история на изкуството на антична Гърция. Nataniel Harris 2001 20.00 поръчай
Эгейское искусство древнвй Греции изкуство на древна Гърция Г. Соколов 1972 30.00 поръчай
Этрусское искусство цветен албум А. П. Чубова 1972 30.00 поръчай
Romisches reich Nataniel Harris 2001 80.00 поръчай
Римский скульптурный портрет III века Г. И. Соколов 1983 50.00 поръчай
Античная скульптура Г. И. Соколов 1966 30.00 поръчай
Roman Jewellery .. Ljudmila Ruseva - Slokoska 1991 95.00 поръчай
Изкуството на Сирия .. Михал Гавликовски 1984 не е налична
Гръцката цивилизация .. Франсоа Шаму 1979 не е налична
Всекидневният живот в Помпей Робер Етиен 1983 5.00 поръчай
Минойският Крит Х. Е. Л. Мелерш 1978 не е налична
Искусство древнего Рима .. Г. Соколов 1971 19.00 поръчай
История и культура античного мира М. М. Кобылина 1977 20.00 поръчай
Тракийското съкровище от Рогозен Богдан Николов 1987 8.00 поръчай
Наколенникът от Враца .. Иван Маразов 1980 30.00 поръчай
Антична рисувана керамика в България цветен албум .. Михаил Лазаров 1990 не е налична
Късноантичната гробница при Силистра .. Д. Димитров, М. Чичикова 1986 24.00 поръчай
The Kazanluk Tomb .. Казанлъшка гробница - албум на английски език. Lyudmila Zhivkova 1975 48.00 поръчай