Заглaвия в антикварен раздел Богомилство
Заглавие Автор изд. Цена
Развитие на естествознанието и медицината в нашите земи .. колектив 1972 20.00 поръчай
Ръкописите на катарите .. 11-14 век Рьоне Нели 1999 не е налична
Богомилството - произходъ и същностъ Никола Филиповъ 1935 20.00 поръчай
Богомилството - библиография Кръстина Гечева 2007 27.00 поръчай
Другият Бог .. Дуалистичните религии от Античността до катарската ерес Юри Стоянов 2006 не е налична
Богомилски легенди - страници из летописите на света Николай Райнов 1994 не е налична
Богомилски книги и легенди (първо издание) - документална история на богомилството Йорданъ Ивановъ 1925 70.00 поръчай
Le Bogomilisme / Богомилството Dimitre Anguelov 1987 не е налична
Мисията на Богомилството въ свръзка съ мисията на Славянството (по случай хилядагодишнината на богомилството) - Боян Боев 1992 не е налична
Мисията на Богомилството въ свръзка съ мисията на Славянството (по най-новите изследвания) Боянъ Боевъ 1937 не е налична
Богомилството в България .. произход, същност, организация разпространение, поп Богомил, богомилството във Византия, Сърбия, Босна, Италия, Франция, извори Димитър Ангелов 1969 35.00 поръчай
Богомилството .. Димитър Ангелов 1993 25.00 поръчай
Богомилите - студия върху балканското новоманихейство - Дмитрий Оболенски Дмитрий Оболенски 1998 60.00 поръчай
Богомилски проповеди Антон Глогов 2000 25.00 поръчай
Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Батаклиев 1967 40.00 поръчай
Павликяни и павликянски селища в българските земи XV - XVIII век Милчо Йовков 1991 не е налична
Бугрите - книга за поп Богомил и неговите последователи Борислав Примов 1971 20.00 поръчай
Богомилското учение .. и история на Богомилството Антон Глогов 1943 не е налична
Богомилски книги и легенди .. история на богомилството и оригинални богомилски книги Йордан Иванов 1970 не е налична
Богомилски надгробни паметници в Босна и Херцеговина .. Екатерина Папазова 1971 не е налична
Богомилството в България .. произход, същност, организация разпространение, поп Богомил, Д. Ангелов 1961 30.00 поръчай
Богомилски легенди - сказания и притчи с мистично съдържание събрани от Николай Райнов Н. Райновъ 1938 100.00 поръчай