Заглaвия в антикварен раздел Учебници по иконопис и реставрация
Заглавие Автор изд. Цена
Въпроси на консервацията и реставрацията. Том 1 .. Любен Прашков 1984 45.00 поръчай
Технология на дървото - Строежъ, свойства, запазване, боядисване, лакиране, полиране и декориране на дървото (ръководство за ученици отъ столарски училища, дърводелски работилници и любители) @1 Ив. Томовъ 1928 не е налична
Реставрация столярно-мебельных изделий / Реставрация на столарно-мебелни изделия Т. А. Матвеева 1988 20.00 поръчай
Технология и техника на възрожденската живопис - Възрожденската икона Атанас Шаренков 1992 не е налична
Практикум по химични проблеми в консервацията .. Недялко Ненов 1984 37.00 поръчай
Предпазване от вредители на конструкции и изделия от дървесина .. Антон Михайлов 1979 не е налична
Български светци в изобразителното изкуство Асен Василиев 1987 не е налична
1000 години българска ръкописна книга - орнамент и миниатюра (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Аксиния Джурова 1981 не е налична
Древен и съвременен български шрифт (голям албум, ) Васил Йончев 1982 не е налична
Шрифтът през вековете .. Васил Йончев 1971 не е налична
Ерминии. Технология и иконография .. Асен Василиев 1976 не е налична
Иконографски наръчник. Асен Василиев 1977 не е налична
Възстановяване на главата по черепа .. Йордан Йорданов 1981 20.00 поръчай
Въпроси на консервацията и реставрацията. Том 1-3 .. Любен Прашков 1984 - 89 125.00 поръчай
Консервация и реставрация на старинни предмети и художествени творби Х. Плендърлейт 1971 не е налична
Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи .. Ю. И. Гренберг 1976 38.00 поръчай
Търновска средновековна художествена школа .. Атанас Божков 1985 40.00 поръчай
Реставрация и консервация на художествени ценности .. Поля Цанова ( съставител ) 1982 не е налична
Годишник на Националния институт за паметниците на културата. Том 4: Опазване на паметниците на културата в България Колектив 1987 не е налична
Опазване на паметниците на културата в България (годишник на националния институт за паметниците на културата) том - 3 Колектив 1984 не е налична
Проучвания и консервация на паметниците на културата в България том - 2 Колектив 1983 не е налична
Проучвания и консервация на паметниците на културата в България .. Р. Рачев и колектив 1974 28.00 поръчай
Украса на славянските ръкописи в България .. Маньо Стоянов 1973 не е налична