Заглaвия в антикварен раздел български книги на други езици
Заглавие Автор изд. Цена
Emilian Stanev - El Rebelde. Емилиан Станев на испански Емилиан Станев 1975 не е налична
Христо Ботев / Jristo Botev - poesias (двуезично издание на български и испански език) Христо Ботев / Jristo Botev 1977 30.00 поръчай
Малтийските Рицари .. Marcello Trichita 2005 10.00 поръчай
Baj Ganjo - Бай Ганю на италиански Aleko Konstantinov, Алеко Константинов 1978 не е налична
Колючая роза / Бодлива роза от Николай Хайтов на руски език Николай Хайтов 1983 не е налична
П. К Яворов поезия на италиански език / P. K. Javorov - Poesie P. K. Javorov 1994 30.00 поръчай
Софроний Врачанский - Жизнеописание / Житие и страдание грешнаго Софрония - на руски език Софроний Врачански 1976 30.00 поръчай
Судебный процесс Трайчо Костова и его группы / Съдебния процес срещу Трайчо Костов и неговата група - на руски език Коллектив 1949 40.00 поръчай
Габровские анекдоты и уловки / Габровски шеги на руски език Коллектив 1988 25.00 поръчай
Сопот - фотоалбум / Sopot - Photoalbum Колектив 1974 15.00 поръчай
Формирование болгарской народности / Образуване на българската наодност - очерк на руски език Димитр Ангелов 1978 20.00 поръчай
Българи, Италианци, Ватикана .. Г. Бакалов и Ал. Фол / G. Bacalov, A. Foll 2002 43.00 поръчай
Giovane Bulgaria. Bolletino dell Opera Italiana Pro Oriente Колективъ подъ редакцията на Джиоакино Креманте и Стефанъ Караджовъ 1931 не е налична
Jorge Dimitrov breve biografia Георги Димитров биография на испански Раденкова 1983 40.00 поръчай
Bulgaria il patrimonio naturalistico .. D. Peev, T. Mescinev, N. Spassov, Z. Spiridonov,L. Mileva, P. Iankov, L. Profirov, V. Velickov, M. Karapetkova, L. Andreev 1997 30.00 поръчай
Старинные гравюры ... А. Будев 1978 не е налична
Христо Ботев - поезия с паралелен текст на български и на руски език Христо Ботев 1975 30.00 поръчай
Так предсказала Пагане / Предречено от Пагане - роман на руски език Вера Мутафчиева 1983 не е налична
Народная одежда болгар (Народни носии на българите - Представителен албум, масивно, луксозно издание, голям формат - на руски език) М. Велева, Е. Лепавцова 1961 не е налична
La Bulgaria, XVI secoli della sua storia e Boris III, Zar dei Bulgari Dr. Minco Scipcovensky MCMXXXI-1931 120.00 поръчай
Апостол свободы (Апостолът на свободата - Биография на Васил Левски на руски език) Мерсия Макдермотт 1986 50.00 поръчай
BULGARIA KNOW AND UNKNOWN .. Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski 2009 22.00 поръчай
BULGARIE CONNUE ET INCONNUE (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат - на френски език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski 2009 не е налична
BULGARIEN BEKANNT UND UNBEKANNT (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат - на немски език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski 2009 не е налична
BULGARIA CONOSCIUTA E SCONSCIUTA (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат - на италиански език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski 2009 не е налична
BULGARIA CONOCIDA Y DESCONOCIDA (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат - на испански език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski 2009 не е налична
БЪЛГАРИЯ ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА НА ЯПОНСКИ ЕЗИК (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат ) Вяра Канджева Антоний Ханджийски 2009 не е налична
БОЛГАРИЯ ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ (България - фотоалбум 180 фотографии, изгледи, архитектура, празници, природа, археология, анотации, карта на забележителностите, специален подаръчен формат - на руски език) Вяра Канджева Антоний Ханджийски 2009 не е налична
BULGARIA THE LAND OF TREASURES (България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат - на английски) Antoniy Handjiyski, Hristo Bukovski 2006 не е налична
BULGARIEN DAS LAND DER SCHATZE (България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат - на немски език) Antoniy Handjiyski, Hristo Bukovski 2006 не е налична
BULGARIE Antoniy Handjiyski, Hristo Bukovski 2006 не е налична
BULGARIA PAESE DEI TESORI ( България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат - на италиански език) Antoniy Handjiyski, Hristo Bukovski 2006 не е налична
BULGARIA PAIS DE LOS TESOROS( България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат - на испански език) Antoniy Handjiyski, Hristo Bukovski 2006 не е налична
БОЛГАРИЯ СТРАНА КЛАДОВ ( България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат - на руски език) Антоний Ханджийски, Христо Буковски 2006 не е налична
БЪЛГАРИЯ СТРАНА НА СЪКРОВИЩА - на японски език (България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти , изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат) Антоний Ханджийски, Христо Буковски 2006 не е налична
БЪЛГАРИЯ СТРАНА НА СЪКРОВИЩА ( България страна на съкровища - археологическа история, фотоалбум 150 фотографии на златни и сребърни съкровища от България, предмети, орнаменти в близък план, изчерпателни анотациии, карта, специален подаръчен формат ) Антоний Ханджийски, Христо Буковски 2006 не е налична
SOFIA ZWISCHEN ANTIKE UND MODERNITAT (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на немски език) Hristo Bukovski 2004 не е налична
SOFIA BETWEEN THE ANTIQUE AND THE MODERN (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на английски език Hristo Boukovski 2004 не е налична
SOFIA TRA L ANTICO E IL MODERNO (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на италиански език) Hristo Boukovski 2004 не е налична
SOFIA ENTRE L ANTIQUE ET LE MODERNE (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на френски език) Hristo Boukovski 2004 не е налична
SOFIA ENTRE LO ANTIQUO Y LO MODERNO (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на испански език) Hristo Boukovski 2004 не е налична
СОФИЯ ИЗ АНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОСТЬ (София - от античността до съвременността - история, фотоалбум 150 фотографии с анотации - изгледи, класическа и модерна архитектура, археология, паметници, паркове - специален подаръчен формат - на руски език) Христо Буковски 2004 не е налична
KOPRIVSHTITSA HISTORY AND ARCHITECTURE (Копривщица история и архитектура - фотоалбум 150 фотографии - изгледи, къщи, интериори, резби, тавани, стенописна украса, тъкани, с анотации, специален подаръчен формат - на английски език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiiski 2005 не е налична
KOPRIVCHTITSA HISTORIE ET ARCHITECTURE (Копривщица история и архитектура - фотоалбум 150 фотографии - изгледи, къщи, интериори, резби, тавани, стенописна украса, тъкани, с анотации, специален подаръчен формат - на френски език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiiski 2005 не е налична
KOPRIVSTITSA HISTORIA Y ARQUITECTURA ((Копривщица история и архитектура - фотоалбум 150 фотографии - изгледи, къщи, интериори, резби, тавани, стенописна украса, тъкани, с анотации, специален подаръчен формат - на испански език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiiski 2005 не е налична
KOPRIVSHTITSA STORIA E ARHITETTURA (Копривщица история и архитектура - фотоалбум 150 фотографии - изгледи, къщи, интериори, резби, тавани, стенописна украса, тъкани, с анотации, специален подаръчен формат - на италиански език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiiski 2005 не е налична
Что может быть лучше плохой погоды; Большая скука / Няма нищо по-хубаво от лошото време; Голямата скука Богомил Райнов 1974 не е налична
Ивайло - исторический роман Стоян Загорчинов 1965 30.00 поръчай
Христо Ботев - стихотворения, представени на японски език Христо Ботев 1976 не е налична
Bulgaria Bosquejo historico / България - кратък исторически очерк Dimiter Markovski 1989 20.00 поръчай
Сокровища Болгарии / Съкровищата на България Петр Константинов 2003 не е налична
Болгарская кухня / Българска традиционна кухня Лилия Герасимова 2003 не е налична
Bulgaria Contemporanea - historia, politica, ekonomia, cultura / Съвременна България на испански - история, политика, икономика и култура Колектив 1983 50.00 поръчай
Болгарский язык (учебник для иностранцев) .. Петър Пашов, Христо Първев, Василка Радева 1989 не е налична
Болгары старого времени / Българи от старо време Любен Каравелов 1977 не е налична
Tabaco (Novela) / Тютюн - роман испански език Dimiter Dimov /Димитър Димов 1966 не е налична
Болгарская резьба по дереву ( съвременна българска дърворезба ) Венета Иванова, Маргарита Коева 1981 не е налична
El camino de la nueva Bulgaria - Obras Escogidas. Пътят на нова България - избрани трудове Jorge Dimitrov. Георги Димитров 1981 20.00 поръчай
Boris III, Re dei Bulgari (saggio biografico di un Re popolare) / Борис III - цар на българите (биография на италиански език) Nencio Iliev 1943 не е налична
Болгария ( ретро фотографски албум ) Коллектив 1973 40.00 поръчай
Орлиный камень / Орлов камък Георгий Караславов 1961 30.00 поръчай
Панагюриштенский клад Иван Венедиков 1961 не е налична
Иконы Болгарии .. Костадинка Паскалева 1981 65.00 поръчай
Catalogo dei Manoscritti Slavi della Biblioteca Vaticana / Опис на славянските ръкописи във ватиканската библиотека Aksinija Dzurova, Krasimir Stancev, Marko Japundzic / Аксиния Джурова, Красимир Станчев, Марко Япунджич 1985 не е налична
Болгарская монументальная живопись XIV века / Българската монументална живопис през 14. век Дора Панайотова 1966 40.00 поръчай
Краткая история Болгарии / Кратка история на България Николай Тодоров 1973 не е налична
Вклад болгарского народа в мировую сокровищницу культуры / Приноса на българския народ в световната културна съкровищница Е. Георгиев, Д. Ангелов, К. Крыстев, Ж. Тодорова 1968 50.00 поръчай
La familia Guerak / Гераците на испански език Elin Pelin Елин Пелин 1964 30.00 поръчай
Nikola Vaptsarov / Никола Вапцаров - биографичен очерк на испански език Vladimir Golev 1981 30.00 поръчай
Para que exista la vida Atanas Semerdzhiev 1976 50.00 поръчай
Bulgaria en la Guerra Europea 1915 - 1918 / България в европейската война 1915-1918 (с карти и схеми на сраженията) Manuel Lon 1920 не е налична
Historia de Bulgaria / История на България на испански A. Fol, V. Giuselev, N. Genchev, A. Pantev 1981 не е налична
Los tesoros de las tierras Bulgaras / Съкровищата на българските земи Ivan Venedikov 1966 не е налична
Пенчо Славейков - ПОЕЗИЯ НА ИТАЛИАНСКИ/ Penco Slavejkov - Poesie Пенчо Славеков / Penco Slavejkov; Предговор, преводи и бележки - Леонардо Пампури / Introduzione, traduzoni e note di Leonardo Pampuri 1990 40.00 поръчай
A. Dalcev - Poesie e Pensieri /на италиански език. А. Далчев - поезия и проза Atanas Dalcev 1980 не е налична
Scibil / Сибил превод на италиански език Jordan Jovkov 1937 200.00 поръчай
Manoscritti Slavi documenti e carte riguardanti la storia Bulgara della Biblioteca Apostolica Vaticana e dell Archivio secreto Vaticano (IX-XVII secolo) .. Aksinija Dzurova Bozidar Dimitrov 1979 60.00 поръчай
Racconti Bulgari / Български разкази - сборник превод на италиански език a cura di Lavinia Borriero 1982 не е налична
Старият Пловдив / Старинный Пловдив / The old Town Plovdiv / Die Altstadt Plovdiv Йордан Велчев - съставител / Составитель - Йордан Велчев / Yordan Velchev / Jordan Veltschev 1983 не е налична
Вяра / Вера / Foi / Faith / Der Glaube / Fe / Fede / Wiara / Credinta ... Н. Вапцаров / Н. Вапцаров / Nicolas Vapzarov / Nikola Vaptsarov / Nikola Wapzaroff / Nicolas Vaptzarov / Nikola Vapzarov / Nikola Wapcarow / Nikola Vaptarov ... 1968 не е налична
Christo Botev Поезия и проза / Стихи и проза / Poems and prose / Poemes et prose / Cedichte und Prose .. Христо Ботев / Christo Botev 1980 42.00 поръчай
Christo Botev, Poems, Poemes, Cedichte, Стихи, Поезия Христо Ботев .. Христо Ботев / Christo Botev / Hristo Botev 1988 45.00 поръчай
Sverige Bulgarien roster fran sju sekel. (Швеция и България гласове от седем столетия) Zhivka Damyanova 1980 80.00 поръчай
Il vangelo Assemani - Сodex Vatikanus slavikus glagoliticus Vera Ivanova-Mavrodinova, Aksinija Dzurova 1981 180.00 поръчай