Заглaвия в антикварен раздел Философия-произведения, история, критика
Заглавие Автор изд. Цена
Човекът в преходния свят Васил Вичев 2004 25.00 поръчай
Платон 4 том - диалози - (Парменид, Теетет, Софистът, Държавникът, Филеб, Тимей и Критий) Платон 1989 не е налична
Нагарджуна - философия на средния път, превод от санскрит - най великия философ на будизма Нагарджуна, превод Д. Калупахана 2008 не е налична
Ораторското майсторство Йордан Ведър 1984 не е налична
История на античната философия .. Платон до Карнеад Ради Радев 1983 не е налична
Съвременна буржоазна философия .. Философи 1977 8.00 поръчай
Китайский эрос .. А. И. Кобзев 1993 64.00 поръчай
Световен речник по социология .. Н. Абъркомби, Ст. Хил, Б. С. Търнър 1993 14.00 поръчай
Тантра Йога .. Илюстрирана с Маханирвана-тантра Авалон 1995 не е налична
Битие и нищо. том 1 .. Опит за феноменологическа онтология Жан Пол Сартър 1994 не е налична
Оригинални текстове на Розенкройцерите от 16 и 17 век Розенкройцери 2001 не е налична
Кръговрат на духа - философски есета и студии от Платон до Фичино Цочо Бояджиев 1998 не е налична
Култът към небитието .. философите и Буда Роже Пол - Дроа 1998 не е налична
Агни йога за всеки ден .. Алла Тер- Акопян 1994 10.00 поръчай
Реторика .. Йордан Ведър 2003 не е налична
Педагогическа реторика .. Д. Павлов 2000 не е налична
The Temple - An Apology of the Masonic Brotherhood Valeri Stefanov 2001 30.00 поръчай
Дао-то на Пух ..оранжева Бенджамин Хоф 2003 14.00 поръчай
Платон - Пир Платон 1946 10.00 поръчай
Въведение във философия на правото С. Йотов 1994 не е налична
Основни направления въ философията .. Сава Гановски 1934 17.00 поръчай
Мисли, максими, характери и анекдоти .. Шамфор 1986 6.00 поръчай
Енеади от Плотин Плотин 2005 не е налична
Енциклопедия на философските науки. Том 3: Философия на духа .. Хегел 1998 не е налична
Философия на европейското Средновековие .. Цочо Бояджиев 1994 не е налична
Аврора или изгряващата утринна заря .. Якоб Бьоме 1994 не е налична
Модерната демократична идея; Модерната демократична държава .. Антология в два тома на основни произведения от световноизвестни политолози Светослав Малинов - съставител 2003 - 04 не е налична
Идеята за феноменологията .. Едмонт Хусерл 1991 не е налична
Малка школа за философско мислене Карл Ясперс 1995 не е налична
Съвременен суфизъм .. Робърт Ойнщайн 1991 8.00 поръчай
Рудолф Щайнер: Петото евангелие - 12 лекции пред антропософското общество Д-ръ Рудолфъ Щайнеръ 1997 не е налична
Философска антропология - 1 и 2 част Валери Динев 1995-97 не е налична
За литературата и изкуството. Том 1-2 .. Гьоте 1979 10.00 поръчай
Догматизъм и антидогматизъм във философията .. Д. Спасов 1984 20.00 поръчай
Диалектическа логика .. А. Бънков 1978 не е налична
Кантъ - безсмъртни мисли, представен от Жулиен Бенда Жулиен Бенда 1941 30.00 поръчай
Толстой .. безсмъртни мисли, представен от Стефан Цвайг Стефан Цвайг 1934 5.00 поръчай
Дарвинъ - безсмъртни мисли, представени отъ Жулиенъ Хъксли .. .. Чарлз Дарвин 1941 10.00 поръчай
Паскалъ - безсмъртни мисли, представен от Франсоа Мориакъ Блез Паскал 1940 не е налична
Емерсонъ - безсмъртни мисли, представени отъ Едгаръ Лий Мастъръ .. Ралф Уолдо Емерсон 1941 8.00 поръчай
Конфуций - безсмъртни мисли, представен от Рихард Вагнеръ Рихард Вагнеръ 1934 не е налична
Размисли и максими .. Вовнарг 1986 не е налична
Въведение във философията .. Димитър Денков 2007 не е налична
Животинската ферма Джордж Оруел 2004 не е налична
Анекдоти, остроумия, куриози Сборник 1971 10.00 поръчай
Душевна болест и психология .. Мишел Фуко 2006 не е налична
Нитче .. безсмъртни мисли, представени отъ Хайнрихъ Манъ Фридрих Ницше 1940 не е налична
Модерност и холокост .. Зигмунд Бауман 2002 не е налична
Готхолд Ефраим Лесинг - Размисли Г. Лесинг 1979 не е налична
Светът като воля и представа. том 1 .. Артур Шопенхауер 1997 не е налична
История и теория на правото .. Цеко Торбов 1992 не е налична
Свободният човек или дискусията която не се състоя .. Джордж Марк Райнов 1994 не е налична
Невидимият салон Цветан Стоянов 1978 28.00 поръчай
Постмодерната ситуация Жан-Франсоа Лиотар 1996 не е налична
Коленичи се само пред Бога .. Адам Михник 1993 не е налична
Джобно богословие Пол Холбах 1984 10.00 поръчай
Монтенъ .. Безсмъртни мисли - представенъ отъ Андре Жидъ Андре Жидъ 1941 10.00 поръчай
Политическият ред на свободния народ (книга III от поредицата "Право, законодателство и свобода") Фридрих А. Хайек 1998 не е налична
Мъдростта на древен китай .. Конфуций 2003 45.00 поръчай
Шримад Бхагаватам. Песен 1. Част 1-2. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 1991 не е налична
Теория на справедливостта Джон Ролс 1998 не е налична
Социология .. Пламен Георгиев Пламен Георгиев 2006 17.00 поръчай
Афоризми за житейската мъдрост на Артур Шопенхауер Артур Шопенхауер 1998 не е налична
Революция на надеждата .. Ерих Фром 2005 18.00 поръчай
Ще бъдете като богове .. Ерих Фром 2005 20.00 поръчай
Аврелий Августин - Изповеди Свети Аврелий Августин 1993 не е налична
Революционният Макиавели. Живот и творчество .. Уго Доти 2005 40.00 поръчай
Изследване на човека .. Ернст касирер 1995 12.00 поръчай
Сартр за Сартр. Ситуации .. Жан-Пол Сартр 1996 20.00 поръчай
Силите на субекта .. опит върху философията на Мишел Фуко Владимир Градев 1999 30.00 поръчай
Чужденецът Албер Камю 1999 не е налична
Великите мислители на Запада .. Колектив под редакцията на Иън П. Макгрейл 2004 не е налична
Как се пише дипломна работа .. Умберто Еко 1999 не е налична
La rebelion de las masas / Бунтът на масите - на испански език Jose Ortega y Gasset 1983 не е налична
История на социологията. Том 1-2 .. Георги Фотев 1993 не е налична
Как отслабнах с 50 килограма- Ути Бъчваров Ути Бъчваров 2004 не е налична
Изследване на историята. том 2 .. Разпадане и разлагане на цивилизациите Арнълд Тойнби 1995 не е налична
Дао дъ Дзин - Лао Дзъ Лао Дзъ 1995 20.00 поръчай
Нравствени писма до Луцилий. Том 1-2 .. Луций Аней Сенека 1994-1996 не е налична
Истинската апология на Сократ Костас Варналис 1959 10.00 поръчай
За природата на нещата .. Тит Лукреций Кар 1950 не е налична
Светъть като воля и представа на Артур Шопенхауеръ Шопенхауеръ 1991 не е налична
Дарвин и Хъксли .. Уйлиам Ървин 1974 не е налична
Мисията на Зигмунд Фройд .. Ерих Фром 2004 17.00 поръчай
Същности .. Мартин Хайдегер 1993 не е налична
Залезът на Запада - част 1 Шпенглер 1994 не е налична
Демокрация и делиберация .. Джеймс Фишкин 1993 20.00 поръчай
Аполодор - Митологическа библиотека Аполодор 1992 не е налична
Велики философи. част 1 .. Ради Радев 1993 8.00 поръчай
Платон - Диалози (том 2 Евтидем, Горгий, Менон, Менексен, Кратил, Федон, Пирът и Федър) Платон 1982 не е налична
Диалози. том 1 Платон 1979 не е налична
Социалната наука .. Огюст Конт 1998 10.00 поръчай
Го Рин Но Шо или Ръкопис на петте пръстена (Класическо самурайско ръководство по стратегия) Миямото Мусаши 1992 не е налична
Знаменити вегетарианци - духовно учение, живот, философски възгледи и техните любими рецепти Рин Бери 2003 не е налична
Философията в европейската култура .. Саркис Саркисян 1998 12.00 поръчай
Философията на Джордано Бруно .. Слави Боянов 1969 не е налична
Трансцедентален персонализъм - Ведически отговори за човешкото положение Сухотра Свами 1998 не е налична
Логическите парадокси във философска интерпретация .. Сава Петров 1971 не е налична
Идеи в културологията - том 3 Съставител Димитри Гинев 1998 не е налична
Сочинения в четырех томах. Том 1-4 .. Аристотель Аристотель 1976 64.00 поръчай
Теории за Истината .. Съставител Любен Сивилов 1992 не е налична
Литературната институция Валери Стефанов 1995 не е налична
Гея - Нов поглед върху живота на Земята Джеймс Лавлок 1996 не е налична
Размишления къмъ самия мене (Към себе си - Марк Аврелий) Марк Аврелий 1932 не е налична
За природата на нещата .. Тит Лукреций Кар 1971 не е налична
Шелинг - Изложение на моята философска система Шелинг 1989 не е налична
Въображение и свобода .. Английски романтици за литературата и изкуството Сборник 1982 не е налична
Изследване на историята - Арнълд Тойнби - том 3 (Универсални държави и универсални църкви) Анълд Тойнби 1995 не е налична
Изследване на историята - Арнълд Тойнби - том 1 (Възникване и развитие на цивилизациите) Анълд Тойнби 1995 не е налична
Луций Аней Сенека .. Избрани диалози Луций Аней Сенека 1987 не е налична
Произход на видовете от Чарлз Дарвин Чарлз Дарвин 1946 не е налична
Либерализмът .. Джон Грей 1991 не е налична
Чернишевски - Избрани философски произведения Н. Г. Чернишевски 1973 не е налична
Владетелят Николо Макиавели Николо Макиавели 2005 не е налична
Императорът и свещеникът .. Жилбер Дагрон 2006 не е налична
Система на етиката Кирил Нешев 1999 не е налична
Философски и социологически статии .. Д. И. Писарев 1982 не е налична
Отвореното общество и неговите врагове (Карл Попър - комплект 1 и 2 том) Карл Попър 1993 не е налична
Карл Попър - Безкрайното търсене или автобиография на един интелектуалец Карл Попър 1998 не е налична
Фауст от Гьоте Гьоте 1962 не е налична
Понятието "Страх" Сьорен Киркегор 1992 не е налична
Христоматия на ораторската реч .. Величко Руменчев 1984 9.00 поръчай
Науката логика. Част 2: Субективна логика или учение за понятието .. Хегел 1967 не е налична
Към вечния мир Имануел Кант 1993 не е налична
Философиите на капитализма Колектив под редакцията на Катя Митова-Яневски и Збигнев Яновски 1996 не е налична
Духовната ситуация на времето Карл Ясперс 1996 не е налична
Еротизмът Жорж Батай 1998 не е налична
История на античната философия два тома пълно издание Ради Радев 1981 - 83 не е налична
Естетически и критически съчинения .. Бодлер Шарл Бодлер 1976 7.00 поръчай
Любовта Кирил Василев 1985 не е налична
Етика - Кирил Нешев Кирил Нешев 1995 не е налична
Християнската философия .. Етиен Жилсон, Филотеус Бьонер 1994 не е налична
Логика .. Имануел Кант Имануел Кант 1994 не е налична
История на западната философия .. Бъртранд Ръсел том 2 отделно Бъртранд Ръсел 1998 25.00 поръчай
Изкушението на Невинността .. Паскал Брюкнер 1998 18.00 поръчай
Трите стълба на Дзен Филип Кало 2005 не е налична
Ecce Homo / Ессе Хомо Фридрих Ницше 1995 не е налична
Способността за съдене .. Сборник 1995 40.00 поръчай
На везните на Иов .. Лев Шестов 1996 18.00 поръчай
Героите, преклонението пред героите и героичното в историята .. Томас Карлайл 1997 не е налична
Избрани философски произведения .. Рене Декарт Рене Декарт 1978 не е налична
Антология на будистката философия Ерих Фраувалнер 1995 не е налична
Въведение въ философията .. Фридрих Паулсен Фридрих Паулсен б. г. 15.00 поръчай
По повод на Галилей .. Хосе Ортега - и - Гасет 2004 7.00 поръчай
Религиозно-философски размишления .. Калин Янакиев 1991 не е налична
Несвоевременни размишления .. Фридрих Ницше 1992 14.00 поръчай
Възгледите за вселената на Йоан Екзарх български .. Ангел Бонов 1982 не е налична
Минало и размисъл в три тома. Том 1-3 .. Александър Херцен 1965 не е налична
1984 .. Джордж Оруел 1984 13.00 поръчай
Безсмъртните мисли на Макиавели - представен от Карло Сфорца Карло Сфорца 1938 25.00 поръчай
Раждането на трагедията и други съчинения .. Фридрих Ницше 1990 8.00 поръчай
Интуиция и творчество .. Стефан Василев 1978 9.00 поръчай
Джон Лок - Опит върху човешкия разум Джон Лок 1972 не е налична
Нов органон .. Френсис Бейкън Френсис Бейкън 1968 30.00 поръчай
Науката логика - том 1 Г. В. Ф. Хегел 1966 не е налична
Волтеръ - безсмъртни мисли, представени отъ Андре Мороа .. Андре Мороа 1940 не е налична
Следващите учения на Лао Дзъ .. Даоски езотерични текстове Лао Дзъ и други 1998 не е налична
Основи на метафизиката на нравите .. Имануел Кант 1974 не е налична
Първият човек (последното произведение на Камю) Албер Камю 1996 не е налична
Увод в текстовата лингвистика .. Роберт дьо Богранд, Волфганг Дреслер, Станка Стоянова-Йовчева 1995 не е налична
Класическа индийска философия .. Пламен Градинаров - съставител 1995 не е налична
След 1989 (морал, революция и гражданско общество) Ралф Дарендорф 2000 не е налична
Аналитики. Том 1 .. Аристотел 1997 не е налична
Есета. Том 1-2 .. Хосе Ортега-и-Гасет 1993 не е налична
Достоевски и Ницше. Киркегор и екзистенциалната философия .. Лев Шестов 1993 не е налична
Вечните спътници .. Дмитрий Мережковски 1993 9.00 поръчай
Смисълът на творчеството .. Опит за оправдание на човека Николай Бердяев 1994 10.00 поръчай
Предназначението на човека .. Николай Бердяев 1994 не е налична
Нищетата на философията .. Карлъ Марксъ 1898 60.00 поръчай
Проблеми на поетиката на Достоевски .. Михаил Бахтин 1976 14.00 поръчай
Ф. М. Достоевски - Размисли Фьодор Михайлович Достоевски 1978 не е налична
Александър Сергеевич Пушкин .. Размисли Александър Сергеевич Пушкин 1979 4.00 поръчай
Максим Горки - Размисли Максим Горки 1976 4.00 поръчай
Първата индийска философска доктрина за битието (сат-вада) .. Кънчо Д. Кънев 1976 12.00 поръчай
Казани неща .. Пиер Бурдийо 1993 20.00 поръчай
Залезът на боговете .. Фридрих Ницше 1992 8.00 поръчай
Антихрист - Фридрих Ницше Фридрих Ницше 1991 не е налична
Затворниците от Алтона .. Жан-Пол Сартр 1967 не е налична
Консерватизмът Филип Бентон 1992 не е налична
Тъй рече Заратустра .. Фридрих Ницше 1990 10.00 поръчай
Философията на Ранния Будизъм - Степени на медитация в Пани-канона Милинда-Панха 1997 не е налична
Човекът за себе си (изследване психологията на етиката) Ерих Фром 1995 не е налична
Социалното конструиране на реалността Питър Бъргър, Томас Лукман 1996 не е налична
Едноизмерният човек - изследвания върху идеологията на развитото индустриално общество Херберт Маркузе 1997 не е налична
Христос и антихрист (том I и том II в две части) Димитрий Мережковски 1992 - 93 не е налична
Сладострастие .. Шарл-Огюстен Сент-Бьов 1993 7.00 поръчай
Хипсосъзнание - техники за постигане на личен успех Джон Бейнс 1995 не е налична
Протестантската етика и духът на капитализма .. Макс Вебер 1993 9.00 поръчай
Слова .. Григорий Палама 1987 не е налична
Система на природата .. Пол Холбах 1984 не е налична
Демостен .. Избрани речи Демостен 1982 не е налична
Тайното учение - Джон Бейнс Джон Бейнс 1995 не е налична
Философски речник .. Хайнрих Шмит, Георги Шишков 1997 не е налична
Философската мисъл във Византия IX-XII век Николай Цвятков Кочев 1981 не е налична
Сгрешеният код .. Иван Младенов 2000 не е налична
Философия на неравенството Николай Бердяев 1994 не е налична
Елементарни форми на религиозния живот (Системата от тотеми в Австралия) Емил Дюркем 1998 не е налична
Теория на познанието Бъртранд Ръсел 1997 не е налична
Руският религиозен ренесанс на XIX век Том 1-2 .. Любомир Христов 1995 10.00 поръчай
Изкушението да съществуваш Емил-Мишел Чоран 1999 не е налична
Мелодията на нещата .. съчинения за изкуството Райнер Мария Рилке 1993 12.00 поръчай
Съдба и воля. Провокации Карл Ясперс 1997 не е налична
Разбунтуваният човек Албер Камю 1994 не е налична
Нечовешкото - беседи за времето Жан - Франсоа Лиотар 1999 не е налична
История на лингвистичното лицемерие; Бунтът на бездарниците - розенкройцер. / Антифауст - критика на мефистофелския разум Тимен Тимев ( Псевдоним - Материус Розенкройцер ) 1992 не е налична
Истина и метод .. основни черти на една философска херменевтика Ханс Георг Гадамер 1997 не е налична
Древнокитайски мислители .. Лаодзъ, Лиецзъ, Чжуанцзъ, Уан Чун. Сборник 1980 не е налична
Естетика .. Шилер Фридрих Шилер 1981 17.00 поръчай
История и херменевтика .. Ханс - Георг Гадамер 1994 24.00 поръчай
Семиотика и философия на езика Умберто Еко 1993 не е налична
Цицерон - биография С. Л. Утченко 1985 12.00 поръчай
Прогностика .. теоретико - методологически проблеми Янко Янков 1993 18.00 поръчай
Левиатан Томас Хобс Томас Хобс 1971 не е налична
Морал за 21. век .. Джон Бейнс 2000 не е налична
Франсоа дьо Ларошфуко - максими и размисли - подаръчно издание с оригинални отпечатъци от старинни гравюри - портрети на съвременници и сцени от обществени събития Франсоа дьо Ларошфуко 1968 50.00 поръчай
Ученият и политикът .. Макс Вебер 1993 не е налична
Ренесансът на XII век - природата и човекът .. Цочо Бояджиев 1991 не е налична
Минало и размисли .. Александър Иванович Херцен 1977 10.00 поръчай
Антология по етика. Том 1. Част 1: Античност. Средновековие. Ренесанс К. Нешев, В. Стоянова, И. Томова 1987 34.00 поръчай
Звездният човек .. Джон Бейнс 1992 не е налична
Китайски мислители Колектив 2002 15.00 поръчай
The Prince - the famed Renaissance treatise on the politics of power / Владетелят, (Князът) от Николо Макиавели на английски език Nicolo Machiavelli 1967 не е налична
Философски речник от Франсоа Волтер Франсоа Волтер 1982 не е налична
Избрани философски произведения .. Александър Херцен 1979 9.00 поръчай
Категории .. Аристотел 1992 не е налична
Иполитъ Тенъ и неговата философия на историята .. Никола Алексиев 1915 18.00 поръчай
Литературата на XIX век .. Георг Брандес 1980 20.00 поръчай
Френсис Хатчесон. Давид Хюм. Адам Смит - избранные произведения Фр. Хатчесон, Д. Хюм, А. Смит 1973 20.00 поръчай
Резонансно-изоморфният принцип .. Кубрат Томов 1979 не е налична
За красотата и изкуството .. Исак Паси 1966 не е налична
Общественъ договоръ или принципи на политическото право Жанъ Жакъ Русо 1939 не е налична
Литературата и злото .. Жорж Батай 1995 не е налична
Залезът на Запада. Том 1-2 .. опит за морфология на световната история Осуалд Шпенглер 1995 не е налична
Албер Камю - Чужденецът. Митът за Сизиф. Чумата. Падането Албер Камю 1982 не е налична
Чужденецът. Падането .. Албер Камю 1979 не е налична
Крахът на кумирите .. Семьон Франк 1994 5.00 поръчай
Есета .. Исак Паси 1987 не е налична
Смешното .. Исак Паси 1979 не е налична
История на естетиката Атанас Илиев 1958 не е налична
Реалност и човек. Метафизика на човешкото битие .. Семьон Франк 1992 не е налична
Естетически отклонения - Кант, Шилер, Новалис, ранният Маркс Димитър Зашев 1992 не е налична
Призракът на Сталин .. Жан - Пол Сартър 1992 4.00 поръчай
Античната философия като феномен на културата .. Цочо Бояджиев 19943 14.00 поръчай
Изгнанието и царството Албер Камю 1987 20.00 поръчай
Сократ - живот и дело Ради Радев 1980 не е налична
Система на етиката съ очеркъ на държавно право и социология. Томъ 1-2 .. Фридрих Паулсен 1921 50.00 поръчай
Детството на Дон Кихот и други есета Мигел де Унамуно 2002 не е налична
Пет морални есета Умберто Еко 1999 не е налична
Лято Албер Камю Албер Камю 1979 не е налична
Мъдростта на вековете .. Тодор Боров 1971 10.00 поръчай
Старите френски мислители .. Нешо Давидов 1980 7.00 поръчай
Алтернативи на несвободата .. Колектив 1998 19.00 поръчай
Сократически съчинения .. Ксенофонт 1985 не е налична
Джон Лок - Два трактата за управлението Джон Лок 1996 не е налична
А. Чехов - размисли Антон Павлович Чехов 1975 не е налична
размисли .. Лев Толстой Лев Толстой 1974 6.00 поръчай
Философия на историята - духът на Европа Георг Вилхелм Фридрих Хегел 1995 не е налична
Чумата Албер Камю 1966 не е налична
Философски речник .. В. П. Филатов, В. С. Малахов 1993 10.00 поръчай
Диоген Лаерций .. Животът на философите Диоген Лаерций 1985 10.00 поръчай
Реторика Аристотел .. Аристотел 1993 не е налична
За поетическото изкуство .. Аристотел Аристотел 1984 8.00 поръчай
Политика от Аристотел Аристотел 1995 не е налична
Критика на неотомизма .. Р.Радев 1970 14.00 поръчай
Из историята на арабската философия Р. Радев 1966 не е налична
Увод в дзен будизма @1 Д. Т. Судзуки 1991 не е налична
История на западната философия. Том 1-3 .. Бъртранд Ръсел 1994 99.00 поръчай
Обучението на оратора от Квинтилиан Квинтилиан 1982 не е налична
Пролегомени .. Имануел Кант 1969 не е налична
Критика на чистия разум .. Имануел Кант 1992 не е налична
Критика на практическия разум .. Имануел Кант 1974 9.00 поръчай
Критика на способността за съждение Имануил Кант 1980 не е налична
Велика Дидактика Ян Амос Коменски 1957 не е налична
Възхвала на глупостта .. Еразъм Ротердамски 1984 7.00 поръчай
Атически нощи .. Авъл Гелий 1985 не е налична
Насаме с есента .... К. Паустовски 1974 не е налична
Светът като воля и представа отАртур Шопенхауер ( в два тома ) Артур Шопенхауер 1997 -2000 не е налична
Европейската мисъл .. Стефан Цвайг 1985 не е налична
Димитър Михалчев - избрани съчинения философски и социологични есета Димитър Михалчев 1981 30.00 поръчай
Брахма-Сутра .. Шанкара Ачаря 1992 не е налична
Бунтът на масите .. Хосе Ортега-и-Гасет 1993 не е налична
Писма до един провинциал Блез Паскал 1992 не е налична
Поетиката на Достоевски .. Леонид Гросман 1996 7.00 поръчай
Мирогледът на Достоевски .. Николай Бердяев 1992 не е налична
Самопознанието .. Николай Бердяев 1993 не е налична
Руският ерос или философия на любовта в Русия Н. Бердяев, Вл. Соловьов, В. Розанов, З. Гипиус, П. Успенски, Ив. Илин 1994 не е налична
Извори и смисъл на руския комунизъм Николай Бердяев 1994 не е налична
Тъй рече Заратустра - книга за всички и никого Фридрихъ Ницше 1915 не е налична
Тъй рече Заратустра - книга за всички и никого - превода на български език от Мара Белчева Фридрих Ницше 1990 не е налична
Коментар към "Алмагест" на Птолемей Ал-Фараби 1983 26.00 поръчай
Платон .. Държавата Платон 1974 не е налична
Марк Аврелий .. Към себе си Марк Аврелий 1997 9.00 поръчай
Николо Макиавели .. избрани съчинения - "Владетелят", "Флорентински истории" и "Размисли върху първите десет книги на Тит Ливий". Николо Макиавели 1985 30.00 поръчай
Древноиндийска цивилизация .. Г. М. Бонгард - Левин 1982 4.00 поръчай
Светът на Софи .. Юстайн Гордер 2005 10.00 поръчай
Въведение във философията .. Карл Ясперс 1994 не е налична
Средновековна философия .. антология Ради Радев 1994 не е налична
Средновековна философия Ради Радев 1994 не е налична
Мисли .. Блез Паскал Блез Паскал 1978 не е налична
Хелвеций - за ума Клод Адриан Хелвеций 1979 не е налична
Система на трансценденталния идеализъм .. Фридрих Вилхелм Йозеф Шелинг 1983 не е налична
Трактат за човешката природа Дейвид Хюм Дейвид Хюм 1986 не е налична
Встъпление .. ибн Халдун 1984 не е налична
Франсоа Волтер - избрани философски произведения Франсоа - Мари Аруе ( Волтер ) 1986 не е налична
Философски новели .. Волтер Франсоа Волтер 1983 не е налична
Нови опити върху човешкия разум .. Готфрид Лайбниц 1974 не е налична
Етика .. Барух Спиноза 1975 не е налична
Русо - избрани педагогически произведения . Емил и възпитанието и др. Жан - Жак Русо 1976 не е налична
Жан - Жак Русо .. изповеди Жан - Жак Русо 1973 не е налична
Русо - избрани произведения в два тома Жан - Жак Русо 1988 - 97 не е налична
За тялото .. Томас Хобс 1980 12.00 поръчай
Опити .. Френсис Бейкън 1982 не е налична
Пет средновековни философски трактата .. Колектив 1989 не е налична
За духа на законите .. Шарл Монтескьо 1984 не е налична
Избрани съчинения .. Логико - философски трактат. Философски изследвания. Бележки към основите на математиката. Лудвиг Витгенщайн 1988 не е налична
Философията на Витгенщайн Нено Богданов 1995 не е налична
За робството и свободата на човека .. Николай Бердяев 1992 не е налична
Върху понятието за ирония .. Сьорен Киркегор 1993 не е налична
Веселата наука ( " La gaya scienza " ) Фридрих Ницше 1994 не е налична
Избрани произведения. Том 1-2 Сьорен Киркегор 1991 не е налична
Въдворение в християнството Сьорен Киркегор 1994 не е налична
Опити. Том 1-3 .. Мишел дьо Монтен 1975-80 30.00 поръчай
Феноменология на духа .. Георг Вилхелм Фридрих Хегел 1969 24.00 поръчай
Естетика. Том 1-2 .. Хегел 1967-69 не е налична
История на философията. Том 1-3 .. Хегел Георг Вилхелм Фридрих Хегел 1961 не е налична
Поетическо изкуство .. Хораций Боало 1983 не е налична
Лонгин - За възвишеното Иван Генов ( превод от старогръцки ) 1985 не е налична
Избрани речи - Цицерон .. Велики оратори Марк Тулий Цицерон 1983 не е налична
За оратора .. трактатите за ораторското изкуство и реторика ЗА АДВОКАТИ, ПОЛИТИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ЛИЧНОСТИ Цицерон 1992 не е налична
Цицерон - етически трактати Юдит Филипова ( преводач ) 1984 не е налична
Философията на елинизма .. Ради Радев 1973 не е налична
Антична философия .. Ради Радев 1994 не е налична
Антична философия .. антология Ради Радев ( съставител ) 1994 не е налична
Платон .. Диалози. Том 1-4 Платон 1979-1990 не е налична
Платон .. избрани диалози Платон. Георги Михайлов ( преводач ) 1982 не е налична
Никомахова етика Аристотел 1993 не е налична
Метафизика .. Книги I-XIV Аристотел 2000 не е налична
Аристотел .. За душата Аристотел 1979 не е налична
Атинската полития Аристотел 1993 не е налична
Характери .. Теофраст 1980 6.00 поръчай
Конфуциански трактати Конфуций 1991 не е налична