Заглaвия в антикварен раздел Металургия, полезни изкопаеми
Заглавие Автор изд. Цена
Материалознание по керамика .. Васил Пеев 1964 26.00 поръчай
Металургия на стоманата .. Христо Еринин 1979 14.00 поръчай
Оптимална кодирана номенклатура. Лагери търкалящи .. Колектив 1987 65.00 поръчай
Специална технология за стругари-фрезисти .. С. Шиваров, А. Карамалаков 1971 26.00 поръчай
Ръководство за лабораторни упражнения по металография и термична обработка Н. Рашков, М. Ганчева, Л. Занчева 1988 не е налична
Термична обработка на металите - легирани и въглеродни стомани, чугун, цветни метали и сплави, химико - термична обработка и др. Колектив 1987 не е налична
Металургия на тежките цветни метали. Част 2 .. Каролева 1986 не е налична
Използване на металургичните шлаки .. Георги Бабачев, Страхил Петров 1985 26.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по технология на леярското производство .. Колектив 1985 не е налична
Ръководство за упражнения по технология на леярството .. Н. Стоянов 1982 18.00 поръчай
Ръководство за упражнения по пластична деформация на металите .. Иванчев, Кючуков 1981 9.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по подземно разработване на рудни залежи .. В. Данов 1960 8.00 поръчай
Виброакустична техника при преработване на минералните суровини С. Стоев 1979 не е налична
Наръчник по обработка на листови метални материали .. Йончо Благов 1986 не е налична
Железен път и железопътно стопанство .. Б. Червеняков, В. Константинов,Г. Младенов 1975 32.00 поръчай
Организация на пътното и железопътното строителство .. Иван Сакарев 1975 не е налична
Търсене и проучване на полезни изкопаеми .. Б. Богданов 1980 38.00 поръчай
Подземно минно строителство .. Тома Чонков 1980 28.00 поръчай
Механика на скалите .. Ж. Талобр 1961 22.00 поръчай
Основи на минното дело .. Ради Парашкевов, Борислав Арнаудов, Димитър Стоянов 1981 20.00 поръчай
Тайните на скъпоценните камъни .. В. Курчатов, Р. Илиев 1994 23.00 поръчай
Нови технологии при добива и преработката на руди и нерудни минерални суровини .. Колектив 1987 15.00 поръчай
Справочник на рудничния геолог .. Колектив 1966 118.00 поръчай
Металургия на благородните метали .. злато, сребро и платина Х. Василев 1964 65.00 поръчай
Металургични пещи Никола А. Лингурски, Петър Б. Начев 1961 24.00 поръчай
Технология на металолеенето - учебник за техникумите по механотехника, специалност технология на машиностроенето - топла обработка Г. Попов, Ал. Петров, П. Генчев, А. Пеев, Ст. Чемширов 1965 не е налична
Шлосерство - шлосерско-монтажни работи .. Н. Е. Макиенко, Б. Е. Шугал 1957 14.00 поръчай
Справочник на младия стругар .. И. М. Мукин 1960 77.00 поръчай
Основи на сеизмичната механика и противоземетръсното инженерство @1 Г. Й. Бранков, С. В. Сачански 1973 не е налична
Пещи и съоръжения в силикатната промишленост И. Касабов 1985 не е налична
Геология на България с палеонтология и исторична геология С. Бошев, Б. Страшимиров, С. Зафиров 1972 не е налична
Малък наръчник на леяря .. Колектив 1970 67.00 поръчай
Технология на керамичните изделия .. Енчо Анастасов Герасимов, Светлан Живков Бъчваров 1977 не е налична
Минна механика. Част 1-2 .. Асен Козаров, Кирил Йорданов, В. Ковачев, С. Стефанов 1964 58.00 поръчай
Подземно разработване на рудни находища .. С. Истатков 1964 37.00 поръчай
Надземно минно строителство .. Л. Драганов 1969 18.00 поръчай
Ръководство по лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите .. Колектив 1989 не е налична
Основи на галванотехниката (електрохимия, галваностегия, галванопластика и метално оцветяване) Богомил Петров 1941 не е налична
Справочник на галваностега .. Б. Бартфай 1967 78.00 поръчай
Наръчник по взривни работи в застроени райони .. Колектив към "Промстройпроект" 1988 100.00 поръчай
Общо маркшайдерство .. С анализ на маркшайдерските работи Коста В. Георгиев 1965 не е налична
Справочник по фина керамика .. Антоанета Панева, Добринка П. Лепкова, Лиляна П. Павлова, Веселин Х. Недев 1987 не е налична
The Jewels Manual - бижутерски наръчник - ръководство - диаманти,форми , инструменти за обработка и проверка, скъпоценни камъни, ценни метали, марки, дизайн, гравиране, джобни и стенни часовници и др Richard T. Liddicoat, Jr. 1974 не е налична
Practical Gemmology / Практическа гемология илюстрован наръчник за бижутерски скъпоценни камъни Robert Webster 1976 не е налична
Справочник на термиста Йосиф Фиргер 1985 не е налична
Заваряване в защитна газова среда .. Т. Ташков, А. Янков, В. Бакърджиев 1984 не е налична
Заваряване, рязане и спояване на металите К. Хренов 1972 не е налична
Справочник по заваряване - том 1 въглеродни и легирани стомани и цветни сплави; К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 20.00 поръчай
Справочник по строителна керамика .. Г. Жечков, Л. Константинова, П. Торньова, С. Узунова 1986 10.00 поръчай
Наръчник на стругаря К. М. Великанов, М. А. Сергеев, В. Г. Подпоркин, И. С. Болшаков, А. М. Кучер, Ю. М. Ансеров, Б. А. Блюмберг, И. С. Амосов, В. А. Скраган 1973 не е налична
Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 не е налична
Металорежещи машини .. Ст. Попов 1977 не е налична
Подемно-транспортни машини К. Аспарухов 1988 не е налична
Машинни елементи .. Георги Ангелов 1972 не е налична
В помощ на взривника Н. Паунов, Б. Барбулов 1989 не е налична
Технология и безопасност на взривните работи в откритите рудници и кариери .. Стоян Андреев Николов 1986 19.00 поръчай
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 не е налична
Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 не е налична
Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 не е налична
Справочник по корозия .. Х. Рачев, С. Стефанова 1977 17.00 поръчай
Електрически пещи .. Г. Ковачев 1960 не е налична
Минно дело .. Б. В. Бокий 1956 10.00 поръчай
Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 не е налична
Наръчник по строителна керамика .. Лозю Тончев, Кирил Тончев 1971 20.00 поръчай
Наръчник търкалящи лагери .. Г. Ангелов, Н. Чупаров, Н. Райнов 1968 10.00 поръчай
Технология на леярството .. Маркос Ботон 1973 не е налична
Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 не е налична
Геоложки екскурзии .. Малешко Йорданов, Йор. Минчева-Стефанова 1960 не е налична
Автомобилна революция .. Георги Тончев 2006 10.00 поръчай
Технология на металите Л. Калев Л. Калев 1965 не е налична
Металургична топлотехника. Том 1: Теоретични основи .. В. Кривандин, В. Арутюнов, Б. Мастрюков, Г. Сборшчиков, A. Егоров, В. Кобахидзе, Ю. Филимонов, Р. Щейнгарт 1990 30.00 поръчай
Геология за всеки Всеволод Курчатов 2000 не е налична
Наръчник на заварчика. Част 2 .. О. Бръхлик, А. Храбовец, Л. Комора, Ф. Скокна, Б. Врана 1966-67 не е налична
Точност в машиностроенето .. Ц. С. Цветков 1962 не е налична
Хидротехнически тунели - част 1 - Проучване и проектиране @1 Щ. Щилиянов, Л. Георгиев 1956 не е налична
Състав на българските минерални води .. В. М. Куситасева, Й. Л. Меламед 1958 25.00 поръчай
Наръчник по земна механика и фундиране. Том 1-2 .. Колектив под редакцията на Г. Стефанов 1989 не е налична
Пробивно-взривно дело .. Гено Генов 1971 25.00 поръчай
Сушилни и пещи в керамичната промишленост .. И. Касабов 1992 15.00 поръчай
Справочник металлиста. том 1-5 .. Коллектив 1976-1978 70.00 поръчай
Специальные стали .. М. И. Гольдщейн, С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер 1985 32.00 поръчай
Курсово проектиране по минни машини .. А. Кинов, Х. Цветков, К. Шейретов, В. Василев 1980 45.00 поръчай
Механическое оборудование керамических и стекольных заводов .. А. П. Ильевич 1952 25.00 поръчай
Новая технология строительной керамики .. В. К. Канаев 1990 24.00 поръчай
Производство керамзита / Технология за производството на керамзит С. П. Онацкий 1987 40.00 поръчай
Суровини и материали в силикатното производство .. Д. Ставракева, П. Грозданова 1989 не е налична
Технологичен контрол в силикатното производство П. Торньова, М. Воденичарова, Л. Ваткова 1992 не е налична
Проектиране на обогатителни фабрики .. Киряк Ковачев 1983 не е налична
Обогатяване на полезни изкопаеми .. К. Ковачев, Г. Клисуранов 1987 70.00 поръчай
Минни машини. Част 1 .. К. Шейретов 1987 не е налична
Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов 1978 не е налична
Технология на миннодобивната промишленост .. Г. Вълев 1976 8.00 поръчай
Сондови машини и механизми .. Н. Ненков 1990 не е налична
Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт С. Начев 1981 не е налична
Хидро и пневмо-машини и задвижвания .. Г. Грозев, С. Стоянов, Г. Гужгулов 1990 не е налична
Студено обемно щамповане .. Б. Йончев 1990 72.00 поръчай
Обработване на металите под налягане - общ курс .. Т. Тотев, К. Попов 1988 10.00 поръчай
Машини за пластична деформация на металите .. Т. Пенчев, Д. Нанкова 1990 не е налична
Технологична екипировка .. А. Недялков, П. Събчев, Д. маров 1987 не е налична
Подемно-транспортни машини и системи .. Вл. Й. Дивизиев, И. Г. Коларов, М. Н. Проданов, П. Д. Караиванов 1985 18.00 поръчай
Рязане на металите .. С. Попов 1975 не е налична
Проучвателно сондиране .. Ф. Маринов 1977 не е налична
Месторождения на рудни и нерудни полезни изкопаеми .. Г. Николаев, Б. Богданов, Р. Рашков 1960 не е налична
Наръчник по проучвателно сондиране .. Ф. Маринов, В. Аризанов, С. Иванов 1979 80.00 поръчай
Технология по керамика .. Васил Пр. Пеев 1964 не е налична
Търсене и проучване на подземни води .. специална хидрогеология Хр. Антонов 1957 37.00 поръчай
Заваряване в защитни газове А. Потапевски 1963 не е налична
.. справочник П. Пейчев 1978 30.00 поръчай
Металургия на чугуна .. Б. Дракалийски, Ц. Цанев 1998 37.00 поръчай
Въведение в технологията на леярството .. Л. Калев 1959 11.00 поръчай
Съвременни стоманодобивни процеси .. И. Иванчев 1990 14.00 поръчай
Леярно производство .. П. Н. Бидуля 1956 22.00 поръчай
Технология на стоманодобивния процес в дъгова електрическа пещ .. Вл. Димитров 1958 10.00 поръчай
654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. Ян Шкержик 1970 34.00 поръчай
Металургия на цветните метали .. П. Бакърджиев, В. Каролева, М. Йоцова 1975 20.00 поръчай
Техника за производство на облицовъчни материали .. Н. Мърхов, К. Грозева 1988 18.00 поръчай
Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 не е налична
Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 не е налична
Сонди и сондиране .. А. Камбфор 1959 не е налична
Справочник по абразивна и диамантна обработка на материалите .. А. Н. Резников 1981 20.00 поръчай
Термоциклична обработка на металите .. В. Федюкин 1988 18.00 поръчай
Прогресивни методи за изработване на точни отливки .. А. Лакеев, Л. Шчегловитов, Ю. Кузмин 1987 8.00 поръчай
Ковашко-пресови машини .. С. Радиков, Б. Кръстев 1982 24.00 поръчай
Наръчник по леене на цветни метали и сплави .. Р. Славов, М. Манолов, В. Атанасова 1976 39.00 поръчай
Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми Ю. Кузнецов, А. Цървенков, А. Вачев, С. Сяров 1988 не е налична
Шприц форми и прес форми .. Петко Събев, Борис Вангелов 1989 33.00 поръчай
Абразивна обработка на металите. Том 1-2 .. Ж. Стоев, К. Попов, Н. Тодоров, Ж. Атанасов, А. Гарабедян 1979 - 80 38.00 поръчай
Хидропластична обработка на металите .. Колектив под редакцията наК. Н. Богоявленски 1989 не е налична
Отливки от модифицирани чугуни .. Р. Тодоров, П. Пешев 1977 11.00 поръчай
Рязане на металите и металорежещи машини .. С. Колев 1978 7.00 поръчай
Термична обработка на металите .. Д. Бучков 1980 18.00 поръчай
Полезни изкопаеми .. П. Шуманска, Е, Дергачев, Р. Манова 1987 32.00 поръчай
Технология на твърдите горива .. М. Герасимов 1961 не е налична
Химия на нефта .. М. Герасимов 1962 16.00 поръчай
Химия на твърдите горива .. Д. Русчев 1966 32.00 поръчай
Изготовление художественного стекла / Изработване на художествено стъкло А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко 1987 не е налична
Технология на стъклото Д. Пасков, Е. Попов, Р. Райчева 1980 не е налична
Галванопластиката в промишлеността А. Колев 1966 не е налична
Хидрогеоложки проучвания на минералните води в България .. П. Петров, С. Мартинов, К. Лимонадов, Ю. Страка 1970 75.00 поръчай
Геология на нефта и газа .. В. Трошанов 1971 19.00 поръчай
Справочник по конструиране и експлоатация на металорежещи инструменти .. П. Събчев, И. Харалампиев, С. Стефанов 1975 не е налична
Справочник на технолога инструменталчик .. И. Г. Космачев 1977 не е налична
Технология на металите .. В. Джиджева Б. Чернев В. Джиджева Б. Чернев 1970 5.00 поръчай
Прогресивна технология на коването .. Фр. Драстик 1961 не е налична
Инженерна геология .. Стефан Бошев, Анастас Демирев 1970 не е налична
Технология на керамиката .. Л. Константинова, П. Торньова 1988 не е налична
Инструменти и машини за пресова обработка .. К. Яндер, М. РигеК. Понтер, Г. Лотман, Ф. Мюлер, К. Райх 1977 22.00 поръчай
Справочник по заваряване. Том 1-2 .. К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 не е налична
Наръчник на матричаря .. М. Маринов, Ц. Златанов 1963 18.00 поръчай
Металлургия меди и никеля .. А. А. Цейдлер 1958 15.00 поръчай
Металлургия редких металлов .. И. П. Кисляков 1957 10.00 поръчай
Цветная металлургия Коллектив под редакцией В. Д. Пономарева 1962 33.00 поръчай
Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 не е налична
Металургия на феросплавите Х. Еринин, А. Аврамов 1979 не е налична
Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 40.00 поръчай
Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 не е налична
Стоманодобиване - част 1 Христо Еринин 1986 не е налична
Структура и свойства металлов и сплавов. Диффузия в металлах и сплавах - справочник Л. Н. Париков, В. И. Исайчев 1987 не е налична
Пластична деформация на металите .. Йосиф Кючуков 1987 не е налична
Приложна минералогия на глините .. Р. Е. Грим 1968 44.00 поръчай
Технология на стъклото .. Ст. Гуцов 1964 39.00 поръчай
Технология на стъклото (част 1 - Физикохимия и свойства на стъклото; Технология на стъкломасата) Ст. Гуцов 1960 не е налична
Черна металургия - Каталог-справочник по БДС Колектив 1982 9.00 поръчай
Металознание .. Балевски А. Т. Балевски 1972 не е налична
Керамика .. Леон Шетцер 1962 42.00 поръчай
Технология на керамичните изделия (част II) @1 Енчо А. Герасимов 1958 не е налична
Валцоване на металите - учебник за техникумите по металургия К. Цветков, Р. Ранков 1962 не е налична
Специална технология за леяри -формовчици - учебник за професионално -техническите училища по машиностроене, специалност "Леяри-формовчици" К. Паниколов, М. Петров 1967 не е налична
Технология на металолеенето .. А. Петров, А. Пеев, Г. Попов, П. Иванов, С. Чемширов 1963 не е налична
Справочник на технолога по обработване на металите чрез рязане .. Г. А. Долматовски 1964 18.00 поръчай
Технология ювелирного производства / Технология на бижутерийното производство Коллектив под редакцией К. А. Буркова 1978 не е налична
Технология обработки алмазов в бриллианты / Технология на обработката на диамантите В. И. Епифанов, А. Я. Песина, Л. В. Зыков 1976 не е налична
Кристалография .. Иван Костов - минералогия, кристалохимия, физика Иван Костов 1963 не е налична
Геммологический словарь .. П. Дж. Рид 1986 30.00 поръчай
Справочник на шлифовчика .. М. Наерман 1989 10.00 поръчай
Определение драгоценных камней .. Б. Андерсон 1983 не е налична
Драгоценные камни .. Г. Смит 1984 28.00 поръчай
Палеонтология, исторична геология и геология на България .. Б. Страшимиров, М. Моев 1988 22.00 поръчай
Леярски метални и пластмасови модели .. А. С. Ложичевски 1976 12.00 поръчай
Моделчество .. Д. Велизаров 1978 30.00 поръчай
Технология на строителната керамика .. Ц. Дяковска, Г. Жечков 1980 55.00 поръчай
Технология на леярското производство .. Георги Ангелов 1988 20.00 поръчай
Взривни вещества - теория, химия, технология и употреба Богдан Ил. Белковски, Георги Т. Дяков 1962 не е налична
Справочник по галванотехника .. Б. Пенчев, С. Дечев 1982 64.00 поръчай
Леене на металите .. Георги Ангелов 1973 не е налична
Металургия на редките метали .. Хр. Василев 1966 26.00 поръчай
Вторичные драгоценные металлы В. М. Базилевский 1947 не е налична
Оксфорд. Илюстрована енциклопедия. Том 1: Материалният свят .. Колектив 1994 18.00 поръчай
Справочник на леяра .. А. Липницки, И. Морозов 1979 11.00 поръчай
Покрития за леярските форми .. И. Длъгников, Ц. Петков 1985 16.00 поръчай
Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов .. В. А. Ливанов 1974 25.00 поръчай
Материаловедение и технология художественной обработки металлов .. А. В. Флеров 1981 130.00 поръчай
Металургия на благородните и редките метали .. Христо Василев, Динко Кунчев 1970 не е налична
Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 не е налична
Минералогия .. Симеон Стойнов 1975 не е налична
Геология на България. Част 1-2 .. Еким Бончев 1955 - 60 47.00 поръчай
Техническа механика .. Любомир Тодоров Кандов 1970 8.00 поръчай
Наръчник по минно дело. Том 1-2 .. Колектив 1962 - 63 44.00 поръчай
Металургия на чугуна .. И. Вълчев, М. Табакова, К. Санкева, И. Черкезов 1975 18.00 поръчай
Основи на минералогията Руслан И. Костов 2000 не е налична
Минерални технологии при обогатяване на полезните изкопаеми Г. Клисуранов, К. Ковачев, Вл. Панайотов 1999 не е налична
Ювелирные камни .. Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова 1986 35.00 поръчай
Техника и технология на взривните работи в рудниците Г. Демидюк, Л. Дубнов, В. Стоянов, Ив. Иванов, В. Шекерджиев, Ил. Гергинов, Ал. Бугайски 1979 не е налична
Цветные камни Урала .. М. Аринштэйн, Е. Мельников, И. Шакинко 1986 20.00 поръчай
Скъпоценните камъни от А до Я .. Тодор Тодоров 1988 13.00 поръчай
Мир Камня. Том 1-2 .. В. Шуман 1986 148.00 поръчай
Агаты .. А. А. Годовиков, О. И. Рипинен, С. Г. Моторин 1987 30.00 поръчай
Минералните води въ България .. Тошко Петров 1930 34.00 поръчай
Минералогия .. Иван Костов 1993 110.00 поръчай
Валцуване на стоманена ламарина .. Т. Койнов, Ц. Цанков, Р. Шаталов 1989 10.00 поръчай
Наръчник по взривни работи .. Радко Саздов 1978 20.00 поръчай