Заглaвия в антикварен раздел Металургия, полезни изкопаеми
Заглавие Автор изд. Цена
Материалознание по керамика .. Васил Пеев 1964 80.00 поръчай
Металургия на стоманата .. Христо Еринин 1979 40.00 поръчай
Лагерни възли с търкалящи лагери .. Крум С. Захариев, Георги Н. Димчев, Иван Д. Иванов, Георги П. Георгиев 1986 не е налична
Специална технология за стругари-фрезисти .. С. Шиваров, А. Карамалаков 1971 40.00 поръчай
Ръководство за лабораторни упражнения по металография и термична обработка Н. Рашков, М. Ганчева, Л. Занчева 1988 не е налична
Термична обработка на металите - легирани и въглеродни стомани, чугун, цветни метали и сплави, химико - термична обработка и др. Колектив 1987 не е налична
Металургия на тежките цветни метали. Част 2 .. Каролева 1986 25.00 поръчай
Използване на металургичните шлаки .. Георги Бабачев, Страхил Петров 1985 27.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по технология на леярското производство .. Колектив 1985 не е налична
Ръководство за упражнения по технология на леярството .. Н. Стоянов 1982 24.00 поръчай
Ръководство за упражнения по пластична деформация на металите .. Иванчев, Кючуков 1981 9.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по подземно разработване на рудни залежи .. В. Данов 1960 10.00 поръчай
Виброакустична техника при преработване на минералните суровини С. Стоев 1979 не е налична
Наръчник по обработка на листови метални материали .. Йончо Благов 1986 не е налична
Железен път и железопътно стопанство .. Б. Червеняков, В. Константинов,Г. Младенов 1975 28.00 поръчай
Организация на пътното и железопътното строителство .. Иван Сакарев 1975 10.00 поръчай
Търсене и проучване на полезни изкопаеми .. Б. Богданов 1980 24.00 поръчай
Подземно минно строителство .. Тома Чонков 1980 не е налична
Механика на скалите .. приложение в строителството Ж. Талобр - главен инженер 1961 28.00 поръчай
Основи на минното дело .. Ради Парашкевов, Борислав Арнаудов, Димитър Стоянов 1981 30.00 поръчай
Тайните на скъпоценните камъни .. В. Курчатов, Р. Илиев 1994 23.00 поръчай
Нови технологии при добива и преработката на руди и нерудни минерални суровини .. Колектив 1987 20.00 поръчай
Справочник на рудничния геолог .. Колектив 1966 120.00 поръчай
Металургия на благородните метали .. злато, сребро и платина Х. Василев 1964 65.00 поръчай
Металургични пещи. Том1-2 .. Никола Лингурски, А. Ващенко, М. Глинков 1961- 68 30.00 поръчай
Технология на металолеенето - учебник за техникумите по механотехника, специалност технология на машиностроенето - топла обработка Г. Попов, Ал. Петров, П. Генчев, А. Пеев, Ст. Чемширов 1965 не е налична
Шлосерство - шлосерско-монтажни работи .. задачи и лабораторни упражнения Н. Е. Макиенко, Б. Е. Шугал 1957 15.00 поръчай
Справочник на младия стругар .. И. М. Мукин 1960 не е налична
Основи на сеизмичната механика и противоземетръсното инженерство @1 Г. Й. Бранков, С. В. Сачански 1973 не е налична
Пещи и съоръжения в силикатната промишленост И. Касабов 1985 не е налична
Геология на България с палеонтология и исторична геология С. Бошев, Б. Страшимиров, С. Зафиров 1972 не е налична
Малък наръчник на леяря .. Колектив 1970 120.00 поръчай
Технология на керамичните изделия .. Енчо Анастасов Герасимов, Светлан Живков Бъчваров 1977 32.00 поръчай
Минна механика. Част 1-2 .. Асен Козаров, Кирил Йорданов, В. Ковачев, С. Стефанов 1964 140.00 поръчай
Подземно разработване на рудни находища .. С. Истатков 1964 40.00 поръчай
Надземно минно строителство .. Л. Драганов 1969 15.00 поръчай
Ръководство по лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите .. Колектив 1989 не е налична
Основи на галванотехниката (електрохимия, галваностегия, галванопластика и метално оцветяване) Богомил Петров 1941 не е налична
Справочник на галваностега .. Б. Бартфай 1967 78.00 поръчай
Наръчник по взривни работи в застроени райони .. Колектив към "Промстройпроект" 1988 50.00 поръчай
Общо маркшайдерство .. С анализ на маркшайдерските работи Коста В. Георгиев 1965 не е налична
Справочник по фина керамика .. Антоанета Панева, Добринка П. Лепкова, Лиляна П. Павлова, Веселин Х. Недев 1987 32.00 поръчай
The Jewels Manual - бижутерски наръчник - ръководство - диаманти,форми , инструменти за обработка и проверка, скъпоценни камъни, ценни метали, марки, дизайн, гравиране, джобни и стенни часовници и др Richard T. Liddicoat, Jr. 1974 не е налична
Practical Gemmology / Практическа гемология илюстрован наръчник за бижутерски скъпоценни камъни Robert Webster 1976 не е налична
Справочник на термиста Йосиф Фиргер 1985 не е налична
Заваряване в защитна газова среда .. Т. Ташков, А. Янков, В. Бакърджиев 1984 22.00 поръчай
Заваряване, рязане и спояване на металите К. Хренов 1972 не е налична
Справочник по заваряване - том 1 въглеродни и легирани стомани и цветни сплави; К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 20.00 поръчай
Справочник по строителна керамика .. Г. Жечков, Л. Константинова, П. Торньова, С. Узунова 1986 17.00 поръчай
Наръчник на стругаря К. М. Великанов, М. А. Сергеев, В. Г. Подпоркин, И. С. Болшаков, А. М. Кучер, Ю. М. Ансеров, Б. А. Блюмберг, И. С. Амосов, В. А. Скраган 1973 не е налична
Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 не е налична
Металорежещи машини .. Ст. Попов 1977 не е налична
Подемно-транспортни машини К. Аспарухов 1988 не е налична
Машинни елементи .. Георги Ангелов 1972 14.00 поръчай
В помощ на взривника Н. Паунов, Б. Барбулов 1989 не е налична
Технология и безопасност на взривните работи в откритите рудници и кариери .. Стоян Андреев Николов 1986 20.00 поръчай
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 не е налична
Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 не е налична
Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 не е налична
Справочник по корозия .. Х. Рачев, С. Стефанова 1977 25.00 поръчай
Електрически пещи .. Г. Ковачев 1960 15.00 поръчай
Минно дело .. Б. В. Бокий 1956 12.00 поръчай
Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 не е налична
Наръчник по строителна керамика .. Лозю Тончев, Кирил Тончев 1971 20.00 поръчай
Търкалящи лагери .. Наръчник Г. Ангелов, Н. Чупаров, Н. Райнов 1968 20.00 поръчай
Технология на леярството .. Инж Маркос Ботон 1973 42.00 поръчай
Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 40.00 поръчай
Геоложки екскурзии .. Малешко Йорданов, Йор. Минчева-Стефанова 1960 15.00 поръчай
Автомобилна революция .. Георги Тончев 2006 15.00 поръчай
Технология на металите Л. Калев Л. Калев 1965 не е налична
Металургична топлотехника. Том 1: Теоретични основи .. В. Кривандин, В. Арутюнов, Б. Мастрюков, Г. Сборшчиков, A. Егоров, В. Кобахидзе, Ю. Филимонов, Р. Щейнгарт 1990 85.00 поръчай
Геология за всеки Всеволод Курчатов 2000 не е налична
Наръчник на заварчика - част 1 и 2 комплект О. Бръхлик, А. Храбовец, Л. Комора, Ф. Скокна, Б. Врана 1966-67 не е налична
Точност в машиностроенето .. Ц. С. Цветков 1962 30.00 поръчай
Хидротехнически тунели - част 1 - Проучване и проектиране @1 Щ. Щилиянов, Л. Георгиев 1956 не е налична
Състав на българските минерални води .. В. М. Куситасева, Й. Л. Меламед 1958 34.00 поръчай
Наръчник по земна механика и фундиране. Том 1-2 .. Колектив под редакцията на Г. Стефанов 1989 55.00 поръчай
Пробивно-взривно дело .. Гено Генов 1971 30.00 поръчай
Сушилни и пещи в керамичната промишленост .. И. Касабов 1992 12.00 поръчай
Справочник металлиста. том 1-5 .. Коллектив 1976 - 78 84.00 поръчай
Специальные стали .. Специални стомани М. И. Гольдщейн, С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер 1985 22.00 поръчай
Курсово проектиране по минни машини .. А. Кинов, Х. Цветков, К. Шейретов, В. Василев 1980 75.00 поръчай
Механическое оборудование керамических и стекольных заводов .. А. П. Ильевич 1952 30.00 поръчай
Новая технология строительной керамики .. В. К. Канаев 1990 30.00 поръчай
Производство керамзита / Технология за производството на керамзит С. П. Онацкий 1987 40.00 поръчай
Суровини и материали в силикатното производство .. Д. Ставракева, П. Грозданова 1989 25.00 поръчай
Технологичен контрол в силикатното производство П. Торньова, М. Воденичарова, Л. Ваткова 1992 не е налична
Проектиране на обогатителни фабрики .. Киряк Ковачев 1983 40.00 поръчай
Обогатяване на полезни изкопаеми .. К. Ковачев, Г. Клисуранов 1987 145.00 поръчай
Минни машини. Част 1 .. К. Шейретов 1987 12.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов 1978 не е налична
Технология на миннодобивната промишленост .. Г. Вълев 1976 16.00 поръчай
Сондови машини и механизми .. Н. Ненков 1990 20.00 поръчай
Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт С. Начев 1981 не е налична
Хидро и пневмо-машини и задвижвания .. Г. Грозев, С. Стоянов, Г. Гужгулов 1990 50.00 поръчай
Студено обемно щамповане .. Б. Йончев 1990 45.00 поръчай
Обработване на металите под налягане - общ курс .. Т. Тотев, К. Попов 1988 16.00 поръчай
Машини за пластична деформация на металите .. Т. Пенчев, Д. Нанкова 1990 18.00 поръчай
Технологична екипировка .. А. Недялков, П. Събчев, Д. маров 1987 22.00 поръчай
Подемно-транспортни машини и системи .. Вл. Й. Дивизиев, И. Г. Коларов, М. Н. Проданов, П. Д. Караиванов 1985 не е налична
Рязане на металите .. С. Попов 1975 10.00 поръчай
Проучвателно сондиране .. Ф. Маринов 1977 18.00 поръчай
Месторождения на рудни и нерудни полезни изкопаеми .. Г. Николаев, Б. Богданов, Р. Рашков 1960 не е налична
Наръчник по проучвателно сондиране Ф. Маринов, В. Аризанов, С. Иванов 1979 не е налична
Технология по керамика .. Васил Пр. Пеев 1964 не е налична
Търсене и проучване на подземни води .. специална хидрогеология Хр. Антонов 1957 не е налична
Заваряване в защитни газове А. Потапевски 1963 не е налична
.. справочник П. Пейчев 1978 30.00 поръчай
Металургия на чугуна .. Б. Дракалийски, Ц. Цанев 1998 70.00 поръчай
Въведение в технологията на леярството .. Л. Калев 1959 15.00 поръчай
Съвременни стоманодобивни процеси .. И. Иванчев 1990 15.00 поръчай
Леярно производство .. П. Н. Бидуля 1956 28.00 поръчай
Технология на стоманодобивния процес в дъгова електрическа пещ .. Вл. Димитров 1958 18.00 поръчай
654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. служебен Ян Шкержик 1970 20.00 поръчай
Металургия на цветните метали .. П. Бакърджиев, В. Каролева, М. Йоцова 1975 24.00 поръчай
Техника за производство на облицовъчни материали .. Н. Мърхов, К. Грозева 1988 25.00 поръчай
Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 не е налична
Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 не е налична
Сонди и сондиране .. Тяхното използване в гражданското строителство А. Камбфор 1959 18.00 поръчай
Справочник по абразивна и диамантна обработка на материалите .. Колектив под редакцията на А. Н. Резников 1981 25.00 поръчай
Термоциклична обработка на металите .. В. Федюкин 1988 18.00 поръчай
Прогресивни методи за изработване на точни отливки .. А. Лакеев, Л. Шчегловитов, Ю. Кузмин 1987 25.00 поръчай
Ковашко-пресови машини .. С. Радиков, Б. Кръстев 1982 40.00 поръчай
Наръчник по леене на цветни метали и сплави .. Р. Славов, М. Манолов, В. Атанасова 1976 не е налична
Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми Ю. Кузнецов, А. Цървенков, А. Вачев, С. Сяров 1988 не е налична
Шприц форми и прес форми .. Петко Събев, Борис Вангелов 1989 30.00 поръчай
Абразивна обработка на металите. Том 1-2 .. Ж. Стоев, К. Попов, Н. Тодоров, Ж. Атанасов, А. Гарабедян 1979 - 80 80.00 поръчай
Хидропластична обработка на металите .. Колектив под редакцията наК. Н. Богоявленски 1989 10.00 поръчай
Отливки от модифицирани чугуни .. Р. Тодоров, П. Пешев 1977 20.00 поръчай
Рязане на металите и металорежещи машини .. С. Колев 1978 10.00 поръчай
Термична обработка на металите .. Д. Бучков 1980 не е налична
Полезни изкопаеми .. П. Шуманска, Е, Дергачев, Р. Манова 1987 29.00 поръчай
Технология на твърдите горива .. М. Герасимов 1961 24.00 поръчай
Химия на нефта .. М. Герасимов 1962 18.00 поръчай
Химия на твърдите горива .. Д. Русчев 1966 35.00 поръчай
Изготовление художественного стекла / Изработване на художествено стъкло А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко 1987 не е налична
Технология на стъклото Д. Пасков, Е. Попов, Р. Райчева 1980 не е налична
Галванопластиката в промишлеността А. Колев 1966 не е налична
Хидрогеоложки проучвания на минералните води в България П. Петров, С. Мартинов, К. Лимонадов, Ю. Страка 1970 не е налична
Геология на нефта и газа .. В. Трошанов 1971 27.00 поръчай
Справочник по конструиране и експлоатация на металорежещи инструменти .. П. Събчев, И. Харалампиев, С. Стефанов 1975 25.00 поръчай
Справочник на технолога инструменталчик .. И. Г. Космачев 1977 15.00 поръчай
Технология на металите .. В. Джиджева Б. Чернев В. Джиджева Б. Чернев 1970 10.00 поръчай
Прогресивна технология на коването .. Фр. Драстик 1961 20.00 поръчай
Инженерна геология .. Стефан Бошев, Анастас Демирев 1970 12.00 поръчай
Технология на керамиката .. Л. Константинова, П. Торньова 1988 60.00 поръчай
Инструменти и машини за пресова обработка .. К. Яндер, М. РигеК. Понтер, Г. Лотман, Ф. Мюлер, К. Райх 1977 22.00 поръчай
Справочник по заваряване. Том 1-2 .. К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 не е налична
Наръчник на матричаря .. М. Маринов, Ц. Златанов 1963 30.00 поръчай
Металлургия меди и никеля .. А. А. Цейдлер 1958 15.00 поръчай
Металлургия редких металлов И. П. Кисляков 1957 20.00 поръчай
Цветная металлургия Коллектив под редакцией В. Д. Пономарева 1962 33.00 поръчай
Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 не е налична
Металургия на феросплавите Х. Еринин, А. Аврамов 1979 не е налична
Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 50.00 поръчай
Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 не е налична
Стоманодобиване - част 1 Христо Еринин 1986 не е налична
Структура и свойства металлов и сплавов. Диффузия в металлах и сплавах - справочник Л. Н. Париков, В. И. Исайчев 1987 не е налична
Пластична деформация на металите .. Йосиф Кючуков 1987 20.00 поръчай
Приложна минералогия на глините .. Р. Е. Грим 1968 48.00 поръчай
Технология на стъклото .. Ст. Гуцов 1964 68.00 поръчай
Технология на стъклото (част 1 - Физикохимия и свойства на стъклото; Технология на стъкломасата) Ст. Гуцов 1960 не е налична
Черна металургия - Каталог-справочник по БДС Колектив 1982 15.00 поръчай
Металознание .. Балевски А. Т. Балевски 1972 6.00 поръчай
Керамика .. Суровини и изделия. Методи за изпитване Леон Шетцер 1962 38.00 поръчай
Технология на керамичните изделия (част II) @1 Енчо А. Герасимов 1958 не е налична
Валцоване на металите - учебник за техникумите по металургия К. Цветков, Р. Ранков 1962 не е налична
Специална технология за леяри -формовчици - учебник за професионално -техническите училища по машиностроене, специалност "Леяри-формовчици" К. Паниколов, М. Петров 1967 не е налична
Технология на металолеенето .. А. Петров, А. Пеев, Г. Попов, П. Иванов, С. Чемширов 1963 не е налична
Справочник на технолога по обработване на металите чрез рязане .. Г. А. Долматовски 1964 18.00 поръчай
Технология ювелирного производства / Технология на бижутерийното производство Коллектив под редакцией К. А. Буркова 1978 не е налична
Технология обработки алмазов в бриллианты / Технология на обработката на диамантите В. И. Епифанов, А. Я. Песина, Л. В. Зыков 1976 не е налична
Кристалография .. Иван Костов - минералогия, кристалохимия, физика Иван Костов 1963 14.00 поръчай
Геммологический словарь .. П. Дж. Рид 1986 30.00 поръчай
Справочник на шлифовчика .. М. Наерман 1989 17.00 поръчай
Определение драгоценных камней .. Б. Андерсон 1983 не е налична
Драгоценные камни .. Г. Смит 1984 75.00 поръчай
Палеонтология, исторична геология и геология на България .. Б. Страшимиров, М. Моев 1988 25.00 поръчай
Леярски метални и пластмасови модели .. А. С. Ложичевски 1976 20.00 поръчай
Моделчество .. Д. Велизаров 1978 34.00 поръчай
Технология на строителната керамика .. Ц. Дяковска, Г. Жечков 1980 60.00 поръчай
Технология на леярското производство .. Георги Ангелов 1988 26.00 поръчай
Взривни вещества - теория, химия, технология и употреба Богдан Ил. Белковски, Георги Т. Дяков 1962 не е налична
Справочник по галванотехника .. Б. Пенчев 1973 не е налична
Леене на металите .. Георги Ангелов 1973 не е налична
Металургия на редките метали .. Хр. Василев 1966 78.00 поръчай
Вторичные драгоценные металлы В. М. Базилевский 1947 не е налична
Оксфорд. Илюстрована енциклопедия. Том 1: Материалният свят .. Колектив 1994 18.00 поръчай
Справочник на леяра .. А. Липницки, И. Морозов 1979 16.00 поръчай
Покрития за леярските форми .. И. Длъгников, Ц. Петков 1985 35.00 поръчай
Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.. В. А. Ливанов 1974 30.00 поръчай
Материаловедение и технология художественной обработки металлов .. А. В. Флеров 1981 140.00 поръчай
Металургия на благородните и редките метали .. Христо Василев, Динко Кунчев 1970 140.00 поръчай
Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 не е налична
Минералогия .. С. Х. Стойнов 1983 14.00 поръчай
Геология на България. Част 1-2 .. Еким Бончев 1955 - 60 55.00 поръчай
Техническа механика .. Кандов за студентите по минно инженерство) Любомир Тодоров Кандов 1970 16.00 поръчай
Наръчник по минно дело. Том 1-2 .. Колектив 1962 - 63 50.00 поръчай
Металургия на чугуна .. И. Вълчев, М. Табакова, К. Санкева, И. Черкезов 1975 30.00 поръчай
Основи на минералогията Руслан И. Костов 2000 не е налична
Минерални технологии при обогатяване на полезните изкопаеми Г. Клисуранов, К. Ковачев, Вл. Панайотов 1999 не е налична
Ювелирные камни .. Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова 1986 35.00 поръчай
Техника и технология на взривните работи в рудниците Г. Демидюк, Л. Дубнов, В. Стоянов, Ив. Иванов, В. Шекерджиев, Ил. Гергинов, Ал. Бугайски 1979 не е налична
Цветные камни Урала .. М. Аринштэйн, Е. Мельников, И. Шакинко 1986 30.00 поръчай
Скъпоценните камъни от А до Я .. Тодор Тодоров 1988 13.00 поръчай
Мир Камня. Том 1-2 .. В. ШуманМир Камня. Том 1-2 .. Горные породы и минералы 1986 150.00 поръчай
Агаты .. А. А. Годовиков, О. И. Рипинен, С. Г. Моторин 1987 30.00 поръчай
Минералните води въ България .. Тошко Петров 1930 34.00 поръчай
Минералогия .. Иван Костов 1993 140.00 поръчай
Валцуване на стоманена ламарина .. Т. Койнов, Ц. Цанков, Р. Шаталов 1989 20.00 поръчай
Наръчник по взривни работи .. Радко Саздов 1978 17.00 поръчай