Заглaвия в антикварен раздел Химия, физика, математика
Заглавие Автор изд. Цена
Наръчник по аналитична химия .. Бабачев 1975 10.00 поръчай
Учебник по химия за студенти по медицина и стоматология .. М. Иванова, З. Костадинова, К. Найденов, М. Николов, С. Робев 1996 не е налична
Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия - Монпецка, Свиревски, Манчева Монпецка, Свиревски, Манчева 1985 не е налична
Справочник по каучук Дишовски , Ценков 2006 не е налична
Приложна електрохимия .. Цв. Мутафчиев 1964 не е налична
Усилвателна техника и акустика .. Ал. Георгиев, Ат. Иванов 1977 не е налична
Химия на органичните лекарствени средства .. Д. Желязков 1973 16.00 поръчай
Физика (учебник за студентите от всички специалности на Технически ВУЗ - пълен курс) П. Георгиев, И. Йорданова, К. Маринов, С. Прокопиева 2001 не е налична
Галванизиране на пластмаси Х. Петров 1982 не е налична
Наръчник на инженер химика. Том 1-2 .. Колектив 1982 42.00 поръчай
Ядрена химия и радиохимия .. Г. Фридландер, Дж Кенеди, Дж Милър 1970 36.00 поръчай
Органичен анализ .. Нено Димов 1984 не е налична
Атомна физика .. Макс Борн 1972 не е налична
Ръководство за упражнения по физикохимия .. Колектив 1985 20.00 поръчай
Увод в теоретичната органична химия В. А. Палм 1978 не е налична
Аналитична химия .. Т. Рискова, Е. Кожухарова, С. Томов 1974 не е налична
Защита на металите чрез окисни и фосфатни покрития С. Грилихес 1965 не е налична
Помедняване и никелиране А. Ямполски 1961 не е налична
Органична химия. том 1-2 .. Л. Янков, Б. Месроб, Л. Младенова-Орлинова, Ч. Иванов 1982 37.00 поръчай
Технология на сярната киселина .. Дико Гечев Иванов 1962 38.00 поръчай
Атомното ядро - радиоактивност, закони и модел на атома, изотопи, ядрени реакции и енергетика,, Петър Райчев 1973 не е налична
Сборник от задачи по физика за кандидат студенти - основни понятия и закони, примерно решени и задачи за самост. решаване, указания, методика, таблици, формули, отговори Колектив 1972 не е налична
Никелиране инж химик Злати Златев 1986 40.00 поръчай
Тръби от пластмаси .. К. Палчев 1964 18.00 поръчай
Парфюмерия .. Р. Я. Фридман 1955 не е налична
Квантова механика .. А. Петров, С. Петров 1989 27.00 поръчай
Физика с основи на биофизиката .. В. Врански , Р. Петрова 1983 20.00 поръчай
Айнщайн на квадрат Йоханес фон Бутлар 2000 не е налична
Ръководство по органична химия Колектив 1995 не е налична
Химия на липидите .. Асен Попов, Петър Илинов 1986 не е налична
Учебникъ по физика за горните класове (Илюстрован курс по физика преведен от руски ) П. Фролов 1895 не е налична
Технология на минералните киселини, соли и пигменти .. Н. Виденов, И. грънчаров 1979 не е налична
Лабораторен практикум по физика .. Колектив 1990 12.00 поръчай
Горене и свойства на горимите вещества .. П. Демидов 1976 45.00 поръчай
Третото измерение в органичната химия .. Алън Басиндейл 1988 18.00 поръчай
Обща и неорганична химия .. учебник за студенти по биология Добри Лазаров 1984 не е налична
Larousse junior de l Astronomie .. Natalie Bucsek, Fabienne Casoli 2001 20.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по аналитична химия .. За студенти по фармация Колектив 1980 не е налична
Основни процеси и апарати в химичната технология .. А. Касаткин 1956 33.00 поръчай
Айнщайн за начинаещи Д. Шварц 1986 10.00 поръчай
Физика - превод от издание Physics, 1960, Boston Колектив 1972 30.00 поръчай
Майкъл Фарадей Л. П. Уилямз 1969 20.00 поръчай
Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост.. Иван Желязков 1971 24.00 поръчай
Справочник по елементарна физика .. Кошкин 1969 не е налична
Органична химична технология .. Стефан Иванов Стефан Иванов 1988 не е налична
Микробиологичен контрол на лекарствени средства .. Гинка Опълченова 1994 не е налична
Химическа енциклопедия - втори том (най-голямата химическа енциклопедия, българско издание) Колектив 1971 не е налична
Неорганична химична технология .. Г. Димов, Б. Илиева, Н. Халачев, М. Димова, А. Стоянов 1973 35.00 поръчай
Курс по аналитична химия .. Н. Пенчев Б. Загорчев Н. Пенчев Б. Загорчев 1963 не е налична
Енциклопедичен речник на младия химик / Енциклопедичен речник на младия природолюбител.. Колектив 1988 не е налична
Технология на химичните влакна .. Кирил Димов, Величка Лалева 1967 25.00 поръчай
Сборник задачи по физика - З. Златанов, С. Дамянов, З. Златанов, С. Дамянов, Л. Минчева, Е. Маринова, В. Заячки, Х. Воденичаров, К. Йовчев, Х. Каназирски, И. Георгиева 1994 не е налична
Ръководство за лабораторни упражнения по "Основи на текстилното облагородяване".. Роза дечева, Арсений Арсов, Евгени Кънчев, Иван Хардалов 1980 не е налична
Технология на естествените и синтетичните ароматни продукти Евгений Георгиев 1995 не е налична
Курс по физика Таисия Трофимова Таисия Трофимова 1994 не е налична
Справочник азотчика .. Институт азотной промышленности 1967 50.00 поръчай
Въпроси и задачи по обща и неорганична химия .. Б. Кайдъмов, Д. Тодоровски 2005 не е налична
Съвременна неорганична химия. Част 1-2 Ф. Алберт Котън, Джофри Уилкинсън 1977 - 78 42.00 поръчай
Увод в органичната химия .. Галин Петров 1981 40.00 поръчай
Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия .. Александър Добрев, Сашо Чорбаджиев, Христо Иванов 1992 не е налична
Кратко ръководство по лепилата .. Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, Мих. Михайлов 1960 12.00 поръчай
Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 не е налична
Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 не е налична
Топлообменни и масообменни процеси и апарати в химическата и хранителната промишленост Стоян Хр. Сендов 1968 не е налична
Биохимия за медици и стоматолози .. Ангелов, Гачев, Данчева, Кършова, Николов, Сираков 1995 не е налична
Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 не е налична
Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
Поцинковане и кадмиране В. Илин 1961 не е налична
Калайдисване и пооловяване .. В. А. Илин 1961 не е налична
Курс органической химии (Органична химия - пълен курс на руски език, превод от немски от Пол Карер - професор в Цюрихския университет ) Paul Karrer / Пол Каррер 1962 не е налична
Забавна химия Живко К. Костич 1966 не е налична
Научни игри и викторини .. Я. И. Перелман 1966 10.00 поръчай
Химия в медицината .. Будин Михов 2001 не е налична
Основи на аналитичната химия .. Омортаг Будевски 1995 не е налична
Неорганична химия, част 1 .. Лимон Генов, М. Манева-Петрова 1989 не е налична
Технология на лекарствата .. Иван Исаев, Мария Бояджиева, Евгений Минков 1981 не е налична
Летящият цирк на физиката .. Джърл Уокър 1985 не е налична
Тънкослойна хроматография .. Петър Илинов 1988 20.00 поръчай
Стивън Хокинг - живот в науката Майкъл Уайт, Джон Грибин 1995 не е налична
Физикохимия .. Рудолф Брдичка Рудолф Брдичка 1965 не е налична
Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 не е налична
Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика .. Борис Спасов, Константин Стаевски 1990 16.00 поръчай
Ядрени енергийни реактори .. Г. Глухов 1979 40.00 поръчай
Ръководство по теория на вероятностите Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв. Игнатов, М. Танушев 1991 не е налична
Може ли да се прави злато - из историята на химичните елементи Клаус Хофман 1984 не е налична
Ръководство за лабораторни упражнения по химия и технология на полимерите .. М. Георгиева, Р. Матеева, Х. Константинов, И. Главчев 1973 10.00 поръчай
Качествен анализ .. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев 1964 не е налична
Квантова механика Асен Дацев 1963 не е налична
Пороха и взрывчатые вещества .. Видове барут и взривни вещества А. Г. Горст 1957 не е налична
Използуване на водната енергия .. А. А. Морозов 1950 7.00 поръчай
Използуване на водната енергия .. Тодор Радославов 1960 25.00 поръчай
История на физиката. Том 2 .. !!! отделно Я. Г. Дорфман 1980 - 82 24.00 поръчай
Илюстрован речник по химия Джейн Уертхайм, Крис Окслейд, Корин Стокли 2003 не е налична
Производство и приложение на лакове, безири и блажни бои .. Л. Н. Стоименов, Стоя Захариева 1957 36.00 поръчай
Текстилна химия .. Е. Кънчев, А. Арсов 1979 80.00 поръчай
Курс физики .. А. А. Детлаф, Б. М. Яворский 1989 не е налична
Химическо чистене на облекло и други изделия .. З. Стоянов, Н. Станоев, Ив. Михайлова 1971 24.00 поръчай
Процеси, апарати и машини в химичната технология .. А. Асенов, П. Панев 1984 14.00 поръчай
Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства .. А. Асенов, М. Енчева, П. Панев 1990 14.00 поръчай
Технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции .. В. Вълев, Б. Велев, А. Стакев, И. Павлов 1990 не е налична
Физика .. Ст. Д. Тошев, И. А. Баев, М. Г. Маринов, Л. П. Бончев 1987 не е налична
Физиката в живота на човека (енциклопедичен речник по физика, пълно тълкуване, илюстрован, азбучен показалец на терминологията) Х. Фулър, Р. Фулър, Р. Фулър 1988 не е налична
Фармацевтична ботаника - учебник за студенти по фармация Б. Стефанова-Гатева, Иван Асенов, Йосиф Бенбасат 2006 не е налична
Физична органична химия и динамична стереохимия Иван Г. Пожарлиев 1997 не е налична
Мас-спектрометрия на органичните съединения .. С. Попов, И. Таулов 1977 не е налична
Биоорганична химия - учебник за студенти по медицина и стоматология Людмил Каменов Луканов 2001 не е налична
Руководство по препаративной неорганической химии / Ръководство по синтез на неорганични вещества Георг Бауер 1956 15.00 поръчай
Основи на физиката Ваня Михайлова 2005 не е налична
Лекции по неорганична химична технология .. Иван Трифонов 1947 не е налична
Изчисления и задачи по физикохимия .. К. Х. Незер 1967 не е налична
Справочник по химия за ученика .. Колектив под редакцията на Д. Епщайн 1968 9.00 поръчай
Качествен полумикроанализ .. Л. Л. Кочева, Д. Хр. Нонова 1966 8.00 поръчай
Фармакобиохимия .. Веселин Петков, Йордан Тодоров 1962 не е налична
Квантова химия .. Николай Тютюлков 1972 27.00 поръчай
Химия .. кафявата Лесичков учебник за студенти по медицина и стоматология Л. Дамянова, А. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 1983 не е налична
Аналитична химия .. Д. А. Шишков 1973 27.00 поръчай
Органична химия .. Драгомир Цонев, Мария Иванова, Мария Свещарова 1974 33.00 поръчай
Обща химична технология. Том 1-2 .. С. И. Волфкович, А. П. Егоров, Д. А. Епщайн 1956-1963 35.00 поръчай
Основи на химичната технология. Том 1-2 .. Димчо Илиев Димитров 1965 15.00 поръчай
Химия и технология на багрилата .. А. Драганов 1965 9.00 поръчай
Методика на обучението по физика .. О. Тасева, Ст. Горанова, С. Ницолова 1965 12.00 поръчай
Химията, която лекува .. Евгени Головински 1979 не е налична
Физика на океана научно популярна Емил Станев 1988 30.00 поръчай
Колоидна химия .. Алексей Шелудко 1978 не е налична
Наръчник на инженер-химика. Том 1-2 .. Колектив 1966 28.00 поръчай
Кратък курс по обща физика Исидор Младенов 1992 не е налична
Парогенератори устройство и експлоатация .. П. Йорданов, И. Марков 1983 не е налична
Помпи, компресори и вентилатори .. П. Златарев 1983 не е налична
Водни турбини, помпи, компресори и вентилатори .. В. Геров, Б. Спасов 1976 30.00 поръчай
Водни и парни турбини М. Опрев, Г. Грозев 1980 не е налична
Анализ на хранителните продукти .. А. Генадиев, Д. Калчева, Н. Ненчев, Д. Тевекелев, Н. Чавдарова 1968 не е налична
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 не е налична
Пластмасови покрития в машиностроенето и електропромишлеността Д. Купенов, Е. Ивани 1982 не е налична
Лекарственик с рецептура П. Николов, Д. Пасков 1954 не е налична
654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. Ян Шкержик 1970 34.00 поръчай
Измерване на шум и вибрации .. Цтирад Сметана 1976 9.00 поръчай
Ръководство за практически упражнения по технология на лекарствата (в две части) Ем. Димитрова, Н. Ламбов, Н. Рахнев, Ил. Тотев, С. Титева, Л. Драганова 1989 не е налична
Наръчник по лепилата .. Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, М. Михайлов 1968 20.00 поръчай
Органична химична технология .. К. Димов, П. Миладинов, И. Панайотов, Л. Желязков, И. Пецева, Р. Цървенкова 1972 не е налична
Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 не е налична
Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 не е налична
Аналитична химия .. Рахила Борисова Рахила Борисова 1993 не е налична
Лекарствени вещества от растения и методи за производството им(фармакогнозия) Вадим Павлович Захаров 1993 не е налична
Наръчник по антикорозионни материали Г. Бабачев, М. Петрова 1985 не е налична
Електрохимична обработка на материалите - справочник И. Байсупов, В. Волосатов 1987 не е налична
Органична химия .. З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане 1985 64.00 поръчай
Химия на твърдите горива .. Д. Русчев 1966 32.00 поръчай
Технология на органичния синтез .. Петко Николински 1958 25.00 поръчай
Енергийни парогенератори .. Никола Тодориев, Иван Чорбаджийски 1983 не е налична
Черни дупки и бебета вселени и други есета .. Стивън Хокинг 1994 не е налична
Технология на фармацевтичните, парфюмерийните и козметичните продукти .. Р. Цървенкова, Х. Петров 1988 не е налична
Технология на производството на растителни масла и сапуни .. М. Доцева, С. Георгиева 1990 не е налична
Фамилия Кюри .. Еужени Котон 1968 6.00 поръчай
Кратка химическа енциклопедия. Том 1-2 .. Колектив 1981 28.00 поръчай
Физикохимия. Учебник за студенти-фармацевти Димитрия Михайлова 1994 25.00 поръчай
Технология на лекарствата - Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева 1981 не е налична
Технология на растителните мазнини и етеричните масла .. Цв. Т. Хаджийски, Е. В. Георгиев, Д. Н. Димитров 1988 не е налична
Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 не е налична
Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 40.00 поръчай
Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 не е налична
Дескриптивна геометрия и инженерна графика .. Желязко Маждраков 1983 10.00 поръчай
Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология К. Павлов, П. Романков, А. Носков 1983 не е налична
Анализ на води .. Г. Бабачев 1967 33.00 поръчай
Химическая энциклопедия ( большая, полная в 5 томах) / голяма химическа енциклопедия в пет тома на руски Коллектив 1965 150.00 поръчай
Химическа енциклопедия (в два тома - най голямата химическа енциклопедия българско издание) Колектив под научната редакция на Румен Д. Михайлов 1981 не е налична
Химия и физика на полимерите .. Ив. М. Панайотов, Ст. Факиров 1982 не е налична
Обща геофизика (в две части) Иван Петков 1968 - 71 не е налична
Сборник от задачи по атомна и ядрена физика .. Стефан Габраков 1978 не е налична
Лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика .. Ст. Габраков, Г. Панев, Ив. Манджуков, Л. Гумнерова, Б. Манушев 1980 24.00 поръчай
Електротехника и електроника .. Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев 1991 5.00 поръчай
Стокознание на суровините за етерични масла и растителни мазнини .. Пано Топалов 1962 не е налична
Хромиране и пожелезяване М. Черкез 1961 не е налична
Технология на парфюмерийните и козметичните препарати и производство Димитър Н. Димитров 1980 не е налична
Аналитична химия Б. Карадаков, Н. Иванов 1994 не е налична
Файнманови лекции по физика. Том 1-3 .. Р. Файнман, Р. Лейтон, М. Сенас 1975 не е налична
Физика .. Н. Иванчев, С. Петров, Л. Христов 1975 30.00 поръчай
Физика. Част 1-2 .. Саздо Иванов 1955 - 60 30.00 поръчай
Структура и свойства на конструкционните полимерни материали .. Т. Ганчева 1982 10.00 поръчай
Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 не е налична
Справочник по нефтопреработваща и нефтохимическа промишленост .. Д. Димитров, Д. Минчев, Д. Вълчев 1978 175.00 поръчай
Физика на земята - научно поулярна, цветна Ив. Петков, Д. Зидаров, Кл. Бояджиева, Т. Велинов 1989 не е налична
Приложна механика М. Попова, Д. Панчовски 1993 не е налична
Може би "да" - може би "не" / Теория на вероятностите .. Г. Сапунджиев / А. Обретенов 1974 20.00 поръчай
Технология на пластмасите и филмообразуващите вещества .. Вл. Кабаиванов, М. Михайлов, М. Натов 1962 6.00 поръчай
Атомна физика .. Леон Митрани 1963 20.00 поръчай
Биохимия .. учебник за ВИФ Яков Афар Яков Афар 1973 7.00 поръчай
Химия и технология переработки древесных смол / Химия и технология на преработването на дървесни смоли В. П. Сумароков 1953 не е налична
Физика за биолози .. М. П. Михайлов, К. Н. Калайджиев 1979 30.00 поръчай
Физика - Перевод с английского языка Перевод с английского языка коллектив под редакцией А. С. Ахматовой 1965 не е налична
Обща химия - Буко А. Ронков Буко А. Ронков 1976 не е налична
Неорганична химия .. хранителна и вкусова промишленост - Калоян Манолов Калоян Манолов 1973 не е налична
Курс по обща химия .. Б. В. Некрасов 1965 12.00 поръчай
Основные процессы и аппараты химической технологии А. Г. Касаткин 1950 не е налична
Органична химия - С. Станев, Л. Янков С. Станев, Л. Янков 1965 не е налична
Химия за всички К. Б. Хофман 191970 не е налична
Багрене на прежди и конци .. К. А. Топалов, В. П. Ганчева, А. Н. Шишков, П. Б. Николов 1967 не е налична
Химия и технология на химичните текстилни влакна .. Кирил Димов 1960 10.00 поръчай
Основи на неорганичната химия .. Хайнрих Реми 1969 9.00 поръчай
Апретура на платовете ( химична технология на текстилните материали ) К. Димов, Т. Гатев, К. Топалов 1967 не е налична
Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали. Том 2: Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влакна .. Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов 1957 не е налична
Багрене на кожи .. Герхард Отто 1968 не е налична
Висша математика за начинаещи и приложението и във физиката .. Я. Зелдович 1963 не е налична
Агрохимия Л. Станчев, Цв. Стайков, Евг. Левенсон 1967 не е налична
Нилс Бор и атомната физика .. Азаря Поликаров 1987 18.00 поръчай
Неорганична химия .. Н. Коларов Н. Коларов 1975 7.00 поръчай
Химия .. Мария Велева, Петър Копчев, Камен Обрешков 1987 22.00 поръчай
Физика .. С. Петров, П. Паунов, Н. Иванчев 1962 не е налична
Технохимичен контрол в млечната промишленост .. Ст. Николова - Цветанова 1982 35.00 поръчай
Лагери от пластмаса .. Е. Рафаилова, К. Косев, Т. Цветанов 1964 25.00 поръчай
Обща и неорганична химия (в две части) Л. Генов, М. Манева-Петрова 1984 - 85 не е налична
Технология на пластмасите Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Георгиева, М. Ахчиев, М. Хинкова 1988 не е налична
Усилени пластмаси К. Петров 1964 не е налична
Технология на пластмасите .. Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Любенова, М. Ахчиев 1968 20.00 поръчай
Преработване на пластмасите ;; Милчо Натов 1976 16.00 поръчай
Машини, апарати и съоръжения за преработка на пластмаси и каучук К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1968 не е налична
Обща технология на каучуковото производство К. Терзиев, П. Аначков 1975 не е налична
Технология на високомолекулните съединения .. Г. Томов, К. Хинков, М. Михайлов, М. Ахчиев 1963 18.00 поръчай
Високомолекулни съединения - полимери М. Натов 1966 не е налична
Химия и физика на високомолекулните съединения .. В. Кабаиванов, М. Михайлов, И. Младенов, М. Натов 1964 20.00 поръчай
Преглед на пластмасите В. Хавличек, Милош Остен, Яромир Шнюпарек 1961 не е налична
Технологичен и химичен контрол в каучуковото и пластмасовото производство .. П. Тановски, С. Керемидчиев, Н. Топлодолски 1970 25.00 поръчай
Справочник по каучука и пластмасите .. А. Антонов, К. Палчев, С. Керемидчиев 1977 8.00 поръчай
Машини, апарати и съоръжения в каучуковата промишленост .. К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1963 25.00 поръчай
Машини и съоръжения в каучуковата и пластмасовата промишленост Д. Добрев, В. Къновска, В. Сантова, И. Янков 1982 не е налична
Технология на каучуковото производство К. Терзиев 1967 не е налична
Пресоване и шприцоване на пластмаси .. М. Ахчиев 1963 не е налична
Ръководство за упражнения по химия и технология на пластмасите .. М. Михайлов, М. Натов 1963 26.00 поръчай
Пластмасовите емулсии в промишлеността Н. Гудев 1961 не е налична
Технология на каучука .. П. Николински 1965 9.00 поръчай
Технология на гумените изделия .. Д. Добрев, В. Сантов 1978 50.00 поръчай
Технология на гумените изделия .. К. Терзиев, Ат. Василев 1963 16.00 поръчай
Ръководство за семинарни упражнения по органична химия .. Борис В. Алексиев, Константин Д. Ганчев, Милка А. Кръстева 1986 10.00 поръчай
Производство пневматических шин. Производство на гуми В. В. Рагулин 1965 не е налична
Технология резиновых технических изделий .. В. Н. Иванова, Л. А. Алешунина 1980 18.00 поръчай
Технология резины .. Н. В. Белозеров 1964 18.00 поръчай
Скоростные методы приготовления резиновых смесей. ( Бързи методи за приготвяне на гумени смеси ) Н. В. Приклонская, А. С. Скачков 1963 не е налична
Резиновые технические изделия .. В. А. Лепетов 1965 33.00 поръчай
Общая технология резины. ( Обща технология на гумата ) Коллектив 1982 15.00 поръчай
Технология шинного производства.( Технология на производство на гуми ) В. В. Рагулин 1966 не е налична
Оборудование заводов резиновой промышлености. ( Оборудване на заводи гумена промишленост ) Е. А. Спорягин, В. Н. Красовский 1971 не е налична
Гуммированные и биметаллические машины и апараты химических производств .. В. М. Макаров 1963 22.00 поръчай
Технология гуммирования химической аппаратуры .. И. В. Бирюков 1967 16.00 поръчай
Кабельные резины. ( Кабелна гума. Изолация ) П. М. Глупушкин, А. Э. Саакян, Д. П. Щербаков 1966 не е налична
Анализ продуктов производства синтетических каучуков Коллектив 1964 не е налична
Органические ускорители вулканизации каучуков Г. А. Блох 1964 не е налична
Технология полимеров / Технология на полимерите В. А. Воробьев, Р. А. Андрианов 1980 не е налична
Химия и физика полимеров В. Х. Кулезньев, В. А. Шершнев 1988 не е налична
Переработка полимерных материалов / Преработване на полимерните материали В. А. Холмс - Уолкер 1979 не е налична
Аналитическая химия полимеров ( в двух томах ) Коллектив под редакцией Е. Клайна 1965 не е налична
Вспомогательные вещества для полимерных материалов - справочник Коллектив 1966 не е налична
Фторопласты М. Лазар, Р. Радо, Н. Климан 1965 не е налична
Химическая стойкость полимерных материалов / Химическа издръжливост на полимерните материали Г. Я. Воробьова 1981 не е налична
Химия эластомеров / Химия на еластомерите Б. А. Догадкин 1972 не е налична
Анализ полимеризационных пластмасс .. Коллектив 1965 25.00 поръчай
Производство и применение пластмасс в строительстве .. В. А. Воробьов 1965 18.00 поръчай
Технология екструзии пластмасс А. Грифф 1965 не е налична
Пластмассы - технология и художественное конструирование изделий из них А. С. Квасов 1976 10.00 поръчай
Шнековьe прессы для пластмасс Г. Шенкель 1962 не е налична
Технический анализ и контроль производства пластмасс Т. А. Гурова 1980 не е налична
Технология пластических масс / Технология на пластичните маси Е. А. Брацыхин 1963 не е налична
Технология изготовления изделий из пластмасс А. Д. Яковлев 1968 не е налична
Крашение синтетических волокон .. В. Ф. Андросов, В. С. Фель 1965 9.00 поръчай
Формование химических волокон .. Е. Г. Колесник, Г. И. Миркус 1981 19.00 поръчай
Технология производства химических волокон .. производсво на химически влакна. А. Н. Ряузов, В. А. Груздев, Ю. А. Костров, М. Б. Сигал 1965 20.00 поръчай
Полиолефиновые волокна А. А. Конкин, М. П. Зверев 1968 не е налична
Структура и свойства пенопластов А. Г. Дементьев, О. Г. Тараканов 1983 не е налична
Химически енциклопедичен речник .. Коллектив 1993 не е налична
Суровини за парфюмерията и козметиката .. Колектив 1980 58.00 поръчай
Еволюция на идеите във физиката А. Айнщайн, Л. Инфелд 1967 не е налична
Йонообменни смоли и приложението им .. Димитър Шишков 1963 44.00 поръчай
Физикохимия. Част 1-2 .. учебни записки в два тома Колектив 1987 не е налична
Неорганична химия. Част 1-2 .. Лимон Генов, М. Манева - Петрова 1989 - 90 39.00 поръчай
Химия всеки ден - 1001 полезни съвети и рецепти .. Пенчо Далев, Лилия Прангова 1984 5.00 поръчай
Неорганична химия .. Добри Лазаров Добри Лазаров 1999 не е налична
Основен курс по химия .. Никола Коларов 1960 не е налична
Органична химия .. Галин Петров 1988 не е налична
Процеси и апарати в химическата промишленост .. Д. Еленков 1970 35.00 поръчай
Аналитична химия .. Загорчев Б. Н. Загорчев 1967 33.00 поръчай
Светът на въглерода .. Айзък Азимов 1987 18.00 поръчай