Заглaвия в антикварен раздел Строителство, архитектура, дървообработване
Заглавие Автор изд. Цена
Конструиране на мебели - сглобки , чертежи,, елементи, обков, ергономия Кючуков, Кулева, Гочев, 1992 40.00 поръчай
Технология на строителното производство - задачи и примери Петков, Заркова, Дончев 1994 25.00 поръчай
Механизация и автоматизация на строителството Хубенов, Павлов, Батанов 1975 20.00 поръчай
Проектиране на автомобилни пътища .. Сотиров 1975 30.00 поръчай
Специални добавки към бетона и строителните разтвори .. А. Гаврилов 1982 20.00 поръчай
Фундиране на сгради и съоръжения при специални условия Емил Тошков 1982 не е налична
Устойчивост на пръти с променливо напречно сечение Г. Попов 1982 20.00 поръчай
Непрекъснати греди и рамки върху еластична основа - справочник на проектанта Г. Иванов 1982 30.00 поръчай
Атлас Архитектура два тома Колектив 2007 не е налична
Ръководство за строителство .. Й. Божков, Е. Канин, Г. Дееничина, Ст. Пехливанова, Цв. Христова, К. Байрактаров 2008 38.00 поръчай
Ръководство по проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон Проектно дело 1991 30.00 поръчай
Теория на еластичността .. Христо Върбанов 1962 10.00 поръчай
Пилотно фундиране .. А. Георгиев чертежи таблици, изчисления, проектиране А. Георгиев 1973 не е налична
Мозайки, облицовки и настилки - учебник илюстрован по техника на работата Георги Александров Помаков 1970 60.00 поръчай
Технология на довършителните работи в строителството .. бояджийство, замазване шпакловане, декортивни работи остъкляване дограма А. Стакев, Н. Ранчев, 1987 15.00 поръчай
Наръчник по технология на строителните работи Лесев, Орозов 1965 не е налична
Изчисляване на строителни конструкции по метода на крайните елементи Павлова, Банков 1989 28.00 поръчай
Огнеупорни бетони .. Колектив 1974 45.00 поръчай
Справочник проектировщика / справочник на проектанта , един том, пълен - водопровод и канализация на руски език Колектив 1977 35.00 поръчай
Сборникъ отъ задачи по проективна и дескриптивна геометрия .. Д. Табаковъ 1941 50.00 поръчай
Ръководство за зидари и мазачи - правилни техники Л. Славчев, Н. Керкеняков 1962 не е налична
Наръчник за техническия ръководител в строителството А. Атанасов, И. Славчев 1967 не е налична
Изолации в хидротехническото строителство Т. П. Атанасов, Ил. В. Пеев, Ст. Ф. Стоилов 1959 40.00 поръчай
Технология на изграждане на съоръженията в транспортното строителство Вълю Вълев, Йордан Петков 1979 35.00 поръчай
Стоманобетонни елементи, подложени на усукване Хаския Давидов Нисимов 1983 20.00 поръчай
Строителни материали и изпитването им Стамен Стаменов, Иван Николов Стамен Стаменов, Иван Николов 1978 30.00 поръчай
Сборник от задачи по стоманобетон Б. Балтов, Ц. Тошев 1978 25.00 поръчай
Пътно строителство .. И. Желев, К. Русинов 1981 16.00 поръчай
Изолации в строителството - строително физически решения при проектирането Ф. Айхлер 1972 не е налична
Конструиране на мебели, врати и прозорци @1 Георги Кючуков 2004 не е налична
Съвременните български дървени сглобяеми къщи - конструкции, технологии, монтаж и изчисления @1 Симеон Йорданов 2009 не е налична
Технология на мебелното производство - лакиране, вити мебели, декорации, инкрустации и др @1. Д. Дундов 1971 не е налична
Ръководство за упражнения по механична технология на дървесината .. В. Цолов 1987 20.00 поръчай
Ръководство за упражнения по технологии за дълбочинно преработване на дървесината .. В. Цолов, Г. Дончев 1989 14.00 поръчай
Технологии и машини в мебелното производство .. Попова, Христов, Николов 1989 15.00 поръчай
Технологи на дървените фасонирани материали Г. Дончев 1989 50.00 поръчай
Капитално строителство - правилник, наредби, норми и др. Колектив 1974 40.00 поръчай
Технология на мебелното производство / Учебник-записки за техникумите по дървообработване специалност: Мебелно производство Д. Бояджиев, И. Мръвкаров, П. Тимнев 1986 не е налична
Фурнирно и шперплатно производство .. Ив. Шишков 1972 55.00 поръчай
Проектирование и расчет деревянных конструкций - справочник / Проектиране и изчисляване на дървените конструкции - справочник на руски език Коллектив под редакцией И. М. Гривня 1988 не е налична
Наръчник по водоснабдяване .. 71 К. Узунджийски, Т Димчев, И. Иванов, П. Гоцев 1971 35.00 поръчай
Камини - проектиране и изграждане. Сборник от план - схеми и инструкции за изграждане, дизайн, изчисляване на класически камини Олдржих Шурек 1995 не е налична
Метални конструкции на подемно транспортни и строителни машини .. Колектив 1990 15.00 поръчай
Фундиране .. Г. Стефанов, Г. Дингозов, В. Венков, А. Алексиев, Т. Евтимов Г. Стефанов, Г. Дингозов, В. Венков, А. Алексиев, Т. Евтимов 1978 20.00 поръчай
Механика на материалите .. М. Попова, А. Балтов 1998 10.00 поръчай
Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради П. Петков, Г. Димитров, Ив. Тричков 1989 40.00 поръчай
Дървени покривни конструкции А. Т. Александров 1957 не е налична
Практически изчисления на топлинни изолации С. Хижняков 1982 35.00 поръчай
Справочник на тенекеджията .. В. Журавлев, С. Лисицин 1963 80.00 поръчай
Справочник по строителна керамика Г. Жечков, Л. Константинова, П. Торньова, С. Узунова 1986 50.00 поръчай
Кратък строителен наръчник Колектив към издателство СЕК 1996 не е налична
Хидравлика - последно трето преработено издание Стефан Д. Станчев 1974 не е налична
Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 не е налична
Подемно-транспортни машини К. Аспарухов 1988 40.00 поръчай
Дървесинознание .. Енчев Е. Енчев 1984 38.00 поръчай
Дървесинознание .. Блъскова Е. Енчев, Г. Блъскова 2004 48.00 поръчай
Механична технология на дървесината .. учебник за ВЛТИ Г.Дончев, Б. Ганков, И. Шишков, К. Киров, Н. Йосифов, Г. Кючуков, А. Кавалов 1978 35.00 поръчай
Технология на мебелите (1 и 2 част) Андрей Кавалов 1994 не е налична
Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане на производствени механизми А. Рашков, И. Златанов 1992 не е налична
Готов архитектурно-строителен план за еднофамилна едноетажна къща от 114 кв.м. с гараж (за слабо наклонен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на Ил. Николова и И. Александров 1987 40.00 поръчай
Двуетажна къща със зимник и гараж. Готов архитектурно-строителен план за двуетажна къща, (вила) от 49 кв.м. със зимник и гараж (за равнинен или наклонен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1988 40.00 поръчай
Двуетажна къща със зимник и гараж. Готов архитектурно-строителен план за двуетажна къща (вила) от 46 кв.м. със зимник и гараж (за равнинен или наклонен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1988 40.00 поръчай
Двуетажна къща със зимник и гараж. Готов архитектурно-строителен план за двуетажна къща (вила) от 44 кв.м. със зимник и гараж (за равнинен или наклонен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1988 40.00 поръчай
Двуетажна къща със зимник и гараж. Готов архитектурно-строителен план за двуетажнакъща (вила) от 41 кв.м. със зимник и гараж (за наклонен или стръмен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1989 40.00 поръчай
Двуетажна къща със зимник и гараж. Готов архитектурно-строителен план за двуетажна къща (вила) от 43 кв.м. със зимник и гараж (за равнинен или наклонен терен с ниски подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1988 40.00 поръчай
Едноетажна къща без зимник. Готов архитектурно-строителен план за едноетажна къща (вила) от 38 кв.м. без зимник (за равнинен или слабонаклонен терен с високи подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1989 40.00 поръчай
Едноетажна етажна къща с приземен етаж. Готов архитектурно-строителен план за едноетажна къща (вила) от 33 кв.м. с приземен етаж (за наклонен или стръмен терен с ниски подпочвени води) @1 Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1989 не е налична
Едноетажна етажна къща приземен етаж и гараж. Готов архитектурно-строителен план за едноетажна къща (вила) от 60 кв.м. с приземен етаж и гараж (за наклонен или стръмен терен с високи подпочвени води) Колектив под редакцията на П. Бешков и Св. Станилова 1988 40.00 поръчай
Непрекъснати греди и рамки .. Марко Тодоров 1955 18.00 поръчай
Производство и поддържане на подове и облицовки от дървесни материали Г. Генов, Ц. Върбанов 1977 не е налична
Пречистване на промишлени отпадъчни води Цачо Цачев Цачо Цачев 1982 не е налична
Наръчник по строителна керамика Л. Тончев, К. Тончев 1971 40.00 поръчай
Паркова архитектура (Архитектурни и декоративни елементи и съоръжения на зелените площи) Щерю Щерев 1965 не е налична
Справочник на домашния майстор Станислав Иванчиков 1988 20.00 поръчай
Сборник от задачи по технология на строителното производство Н. Михайлов, Н. Марков, Н. Марков 1977 не е налична
Технология на строителното производство Н. Михайлов, К. Дюкмеджиев, Н. Марков 1982 не е налична
Паркова архитектура Христо Димов 1976 48.00 поръчай
Силови трансформатори .. изчисляване и конструиране Иван Н. Попов 1959 не е налична
Наръчник по технология, организация и механизация на пътното строителство .. Ив. Х. Сакарев, Е. И. Станев, Ан. Г. Налбантов, М. Б. Демиров, К. В. Барзов 1976 20.00 поръчай
Норми за проектиране на топлопреносни мрежи и инструкция за проектиране на еднотръбни отоплителни инсталации с принудителна циркулация .. Колектив 1972 25.00 поръчай
Отопление, климатични инсталации и топлофикация Й. Вучев, Н. Минчев 1962 не е налична
Хидрология, хидравлика и корекции на реки .. Б. Марчинков 1963 40.00 поръчай
Топлотехника .. М. Опрев, С. Батов, Д. Узунов М. Опрев, С. Батов, Д. Узунов 1978 20.00 поръчай
Дърворежещи инструменти .. А. Е. Грубе 1959 32.00 поръчай
Взривни работи в строителството .. Т. Цурински 1954 40.00 поръчай
Антропологично-ергономична характеристика на българското население Колектив към БАН 1985 не е налична
Корекции на реки Т. Радославов 1963 40.00 поръчай
Акустика на зали и борба с шума .. Н. Зарков 1971 27.00 поръчай
Пожароустойчивост на сградите и строителните съоръжения Атанас Апостолов 1986 не е налична
Изолационни работи в строителството - доклади Колектив под редакцията на А. Драганова 1982 не е налична
Ведомствени инструкции за изпълнение на системи с антикорозионен и огнезащитен ефект (в неагресивни, слабо и средно агресивни среди) Колектив към КНИПИ "Металпроект" 1983 40.00 поръчай
Ведомствени инструкции за проектиране, нанасяне и контрол на системи с антикорозионен и огнезащитен ефект (в неагресивни, слабо и средно агресивни среди) Колектив към КНИПИ "Металпроект" 1983 не е налична
Основи на пътни и строителни машини Д. Данчев, Д. Христов 1990 не е налична
Строителни и пътни машини .. Д. Христов 1975 18.00 поръчай
Новая технология строительной керамики / Нова технология на строителната керамика В. К. Канаев 1990 30.00 поръчай
Справочник по кранам в двух томах / Справочник за крановете в два тома Коллектив под редакцией А. И. Дукельского 1971 - 73 не е налична
Топлинни помпи .. Волфганг Едер, Франц Мозер 1984 50.00 поръчай
Наредба 2 - Противопожарни строително-технически норми Министерство на строителството и строителните материали & Министерство на вътрешните работи 1987 30.00 поръчай
Кофраж за монолитни конструкции във високото строителство Николай Киров 1989 30.00 поръчай
Строителна механика .. Цено Кръстев 1975 20.00 поръчай
Справочник по строителни материали и изделия И. Божков, Н. Габакова, И. Захариева 1978 25.00 поръчай
Деревянные конструкции .. Шишкин, Дървени конструкции В. Е. Шишкин 1954 35.00 поръчай
Отопление, вентилация и климатична техника .. В. Иванов, Б. Крапчев 1978 40.00 поръчай
Горно строене и поддържане на железния път Гено Иванов 1980 26.00 поръчай
Поддържане и ремонт на железния път М. Събев 1985 не е налична
Технологии за обработване на скалнооблицовъчни материали Н. Мърхов 1993 50.00 поръчай
Технология на строителното производство Йордан Петков, Хр. Колев 1990 не е налична
Производство и монтаж на елементи за сглобяеми строителни конструкции Н. Петков, Ж. Колева, В. Величков 1987 30.00 поръчай
Сгради от стоманобетонни обемни елементи - конструиране и изчисляване Б. Кръстев 1985 25.00 поръчай
Строителни материали от промишлени отпадъци .. Ив. Янев, Ив. Лазаров, В. Стойнов 1980 28.00 поръчай
Строителни материали - учебник за техникумите (проф. гимназии) по строителство Б. Даракчиев, К. Славов, Л. Дончева, С. Ангелов 1990 не е налична
Ръководство за упражнения по строителни материали Б. Даракчиев, И. Николов, Ц. Абаджиева, Д. Назърски, С. Милков, В. Крумов, К. Славов, Е. Милетова, Б. Петров 1990 не е налична
Любителско заваряване (Ръчно електродъгово заваряване) Ч. Крищоф 1990 не е налична
Технологии и машини в дървообработващата промишленост. Част 1-2 .. П. Граматиков, Г. Мерджанов, К. Цочева, А. Георгиев, Д. Димитров 1989 60.00 поръчай
Машини за пресова и повърхностна обработка на дървесината .. П. Обрешков 1985 38.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране по дърворежещи инструменти .. П. Григоров, В. Бърнеков, П. Маджаров 1987 30.00 поръчай
Основи на автоматиката и автоматизацията .. на производствените процеси в дървообработващата и мебелната промишленост Христо К. Шехтов 1986 40.00 поръчай
Пречистване на отпадъчни води - Част 2 / Пречистване на промишлени води Цачо Цачев 1992 не е налична
Електрозадвижване и автоматизация на подемнотранспортни и строителни машини .. Св. Йорданов 1978 12.00 поръчай
Ремонт на мебели .. А. Фирков, К. Луканов, И. Савов 1988 10.00 поръчай
Вентиляция и кондиционирование воздуха. (вентилация и климатизация, отопление)Справочник проектировщика (справочник на проектанта) И. Г. Староверов 1977 не е налична
Специална технология по мебелно и строително столарство .. Т. Антонов, Г. Коларов, Д. Тодоров 1974 не е налична
Технология на кофражни, армировъчни и метални изделия в строителството Н. Киров, Л. Заркова, М. Сафронов 1990 не е налична
Пристанищно строителство Валериан Михайлов Минков 1971 не е налична
Хидрология от Б. Марчинков Б. Марчинков 1973 не е налична
Водно строителство Корекции на реки; Използуване на речните води; Хидротехнически съоръжения. И. Патоков 1977 не е налична
Сборник от задачи по хидрология и хидравлика М. Соколова, П. Бакърджиева 1987 не е налична
Ръководство по пречистване на природни води Ст. Бойчев, Ц. Цанков, П. Калинков, Сл. Игнатова 1984 50.00 поръчай
Наръчник по мебелно производство .. Д. Трифонов, В. Узунов 1966 33.00 поръчай
Наръчник по технология на дървесината Авторски колектив от Германия. Превод на български: Е. Енчев, А. Райчев, Д. Дундов, В. Лазаров, М. Януш, И. Фурнаджиев 1980 не е налична
Ръководство за упражнения по хидротехнически съоръжения И. Папазчев, Л. Шейтанова, Х. Абаджиев 1975 не е налична
Полагане и поддържане на покривни изолации .. Плоски покриви Вл. Терзиев, А. Арнаудов 1960 50.00 поръчай
Защита на строителните конструкции от корозия Н. Гудев, Д. Георгиева 1976 25.00 поръчай
Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини .. Иван Г. Коларов 1987 15.00 поръчай
Наръчник по отоплителна и санитарна техника .. М. Попов, Е. Хаджипопов, В. Иванов, Ив. Кисьов, Б. Крапчев, К. Братанов, Б. Благоев, Т. Тодоров, Н. Беров 1958 24.00 поръчай
Наръчник за вътрешни водопроводни инсталации Х. Цанков 1970 25.00 поръчай
Киселиноустойчиви изолации - проектиране и изпълнение .. Андраш Новак, Каталин П. Фейеш 1958 30.00 поръчай
Пречистване на промишлени отпадъчни води - Богоев, Папазов, Кабакчиева.(с рибката) Богоев, Папазов, Кабакчиева 1982 не е налична
Наръчник по хидротехника (в два тома) П. Бецински, Л. Георгиев, З. Дянков, С. Илиев, К. Кочев, Е. Маринов, И. Маринов, В. Минков, Н. Николова, С. Станчев, Д, Велев, Т. Цурински, Л. Котов, Н. Радев, Щ. Щилиянов, В. Фильов, С. Стойчев, Х. Натов 1979 - 84 100.00 поръчай
Пречистване на води за питейно и промишлено водоснабдяване П. Игнатов, Т. Пейчев 1982 50.00 поръчай
Подземно хидротехническо строителство Л. Георгиев 1974 38.00 поръчай
Мебелно производство П. Чернаев 1963 80.00 поръчай
Организация и планиране на производството в дървообработващите и мебелните предприятия .. П. Карадочев 1975 30.00 поръчай
Технология на пречистването на водите .. Хр. Попов, М. Милев 1977 50.00 поръчай
Използуване на водната енергия С. Милославов 1970 80.00 поръчай
Технология по мебелно и строително столарство .. ръчно и машинно, технология на мебелното производство,чертежи, инструменти М. Петров, Й. Матеев, П. Басмаджиев 1965 не е налична
Устройство, монтаж и експлоатация на вентилационни и климатични инсталации И. Буюклийски, Д. Пантова 1994 не е налична
Експлоатация на хидромелиоративните системи .. И. Гаджалски 1968 28.00 поръчай
Справочник по отопление, вентилация и климатизация. Част 1-3 .. Колектив под редакцията на Станчо Д. Стамов 1990 200.00 поръчай
Справочник по теплоснабжению и вентиляции .. книга 1-2 Колектив 1976 55.00 поръчай
Проектиране и конструиране на топлинни слънчеви инсталации .. Кристиян Спасов, Михаил Балабанов, Атанас Станков 1988 не е налична
Производство и монтаж на врати и прозорци Г. Кючуков, А. Кавалов, Х. Бояджиев, И. Грозданов 1980 50.00 поръчай
Техника за производство на облицовъчни материали Н. Мърхов, К. Грозева 1988 90.00 поръчай
Геодезическа астрономия сива с меки корици 1984 г изд. славчо пейчев 1984 30.00 поръчай
Широкоплощен кофраж П. Батаклиев 1976 30.00 поръчай
Наръчник по мелиоративни помпени станции .. Б. Момчилов, Б. Попов, Хр. Найденов 1972 18.00 поръчай
Водно строителство Христофор Байданов 1956 не е налична
Хидроизолации в строителството (плоски покриви и подземни хидроизолации) Владимир Д. Терзиев, Александър Л. Арнаудов 1974 32.00 поръчай
Екзотермия и съсъхване на цимента и бетона в масивните язовирни стени Йордан Т. Симеонов 1959 не е налична
Теория на математическата обработка на геодезическите измервания Стегфан Атанасов 1978 24.00 поръчай
Вибробетон - теория и практика @1 Илия Ив. Радков 1953 не е налична
Тунели - пътни, железопътни и хидротехнически тунели Любен Карлов Трънка 1964 40.00 поръчай
Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 не е налична
Дърводелски работи у дома .. М. Паузе, В. Прюферт 1985 не е налична
Дескриптивна геометрия (учебник техникумите по строителство, горска промишленост, дървообработване, каменоделство и керамика) Л. Галев, С. Георгиев, В. Йончев, Ж. Георгиев 1976 не е налична
Химична технология на дървесината Цв. Христов, В. Аладжов, Гр. Латинов 1959 не е налична
Гидравлика / Хидравлика В. А. Комов 1951 не е налична
Ръководство по строеж на железопътни тунели А. Д. Глебов 1953 не е налична
Масивни мостове Пейчо Поппетров 1954 60.00 поръчай
Технология на мебелното производство .. Д. Дундов, И. Чернев, Р. Георгиев 1976 не е налична
Справочник по дървообработване Б. Ганков, П. Калчев, В. Цветков, В. Ганев, Д. Пеевски 1966 не е налична
Защитни облицовки и съоръжения при водните течения .. К. Кочев, Н. Радев 1986 25.00 поръчай
Комбинирани съоръжения за пречистване на отпадни води И. Папазов, Т. Гиргинов 1984 не е налична
Наръчник за дърводелски работи .. М. Георгиев 1967 не е налична
Полигонно производство на готови елементи за сглобяеми стоманобетонни конструкции .. В. Вълев 1961 25.00 поръчай
Производство на готови елементи в строителството Г. Ганев 1967 40.00 поръчай
Геодезия в городском строительстве - справочное руководство в двух томах/ Геодезия в градското строителство - справочник в два тома Коллектив под редакцией Н. Н. Степанова 1950 40.00 поръчай
Машини и съоръжения за обработка на мрамор Н. Мърхов, З. Рошлев 1988 90.00 поръчай
Химия на дървесината Райна И. Драганова 1976 не е налична
Сложни рамки - ускорени решения И. Троев 1980 не е налична
Строителни материали и изпитването им .. С. Колев С. Колев 1968 14.00 поръчай
Ръководство за упражнения по строителни материали Р. Паунов, Б. Даракчиев 1977 30.00 поръчай
Масивни конструкции .. Бранков 72 кафява Георги Бранков 1978 30.00 поръчай
Геодезия (учебник за Висшия инженерно-строителен институт) В. Пеевски, В. Куртев, С. Атанасов 1975 40.00 поръчай
Организация на строителството И. Сакарев 1977 не е налична
Отоплителна, вентилационна, климатична техника и топлофикация Я. Бакърджиев, М. Туйков 1981 60.00 поръчай
Заварени конструкции (в три тома) А. Желев, И. Коларов, Й. Костадинов, С. Христов 1988 - 89 не е налична
Топлотехника А. Райчев А. Райчев 1978 не е налична
Автоматизация на производството в дървообработващата и мебелната промишленост Х. Шехтов, Н. Делийски 1979 не е налична
Производство на фурнир и слоиста дървесина .. Иван Шишков 1979 50.00 поръчай
Справочник по експлоатация и ремонт на машини в дървообработващата и мебелната .. Божидар Динков, Стефан Велков 1988 20.00 поръчай
Висячие мосты .. Висящи мостове С. А. Цаплин 1949 30.00 поръчай
Деревянные конструкции .. Карлсен / Дървени конструкции, проектиране, изчисляване, греди, рамки, покриви, сгради, на руски език. Г. Г. Карлсен, В. В. Большаков, М. Е. Каган, Г. В. Свенцицкий 1952 38.00 поръчай
Приложение на плочите от дървесни частици в конструкциите на мебелите .. Г. Кючуков, Н. Йосифов 1979 20.00 поръчай
Стоманобетонни конструкции и мостове .. И. Бончев 1975 14.00 поръчай
Железобетонные конструкции .. разчет и конструирование / Железобетонни конструкции - изчисляване и конструиране - С. А. Ривкин Коллектив под редакцией С. А. Ривкина 1959 40.00 поръчай
Наръчник по сушене на дървесината .. С. Николов, Х. Виделов 1987 не е налична
Чертане по мебелно и строително столарство .. М. Тодоров, Й. Матеев, П. Басмаджиев 1978 22.00 поръчай
Масивни конструкции .. Бранков 62 синя Г. Бранков 1962 25.00 поръчай
Техника и технология на заваряването .. Л. Калев, А. Желев 1968 25.00 поръчай
Практически наръчник на строителния тенекеджия Х. Пашов 1985 не е налична
Как да се отопляваме със слънчева енергия .. Пиер Роберт Сабади 1983 20.00 поръчай
Зидани конструкции .. Носещи зидани конструкции Х. Нисимов 1986 20.00 поръчай
Дървесинознание Енчев доков теникум Енчо Енчев 1984 не е налична
Материалознание ( мебелно производство ) Дреко Граматиков, Христина Манджукова 1986 не е налична
Химия и технология переработки древесных смол / Химия и технология на преработването на дървесни смоли В. П. Сумароков 1953 не е налична
Наръчник по строителство на сондажни кладенци М. Велков, Т. Радев, С. Попов 1976 не е налична
Зидарски и бетонови работи Хари Байер 1981 20.00 поръчай
Кондензационни уредби .. К. Шушулов 1973 20.00 поръчай
Азбука на дърводелството .. цветен илюстрован учебник Тони Лолър 1986 не е налична
Наръчник по разгъвките на листовите конструкции .. В. Бунджулов, И. Димовски, Д. Петров, П. Попов 1972 30.00 поръчай
Предпазване от вредители на конструкции и изделия от дървесина .. Антон Михайлов 1979 10.00 поръчай
Дървени конструкции .. Тодор Чавов Т. Чавов 1973 не е налична
Наръчник по дървообработване .. Г. Дончев, Ив. Шишков, Н. Йосифов, К. Киров, Б. Ганев, Д. Димитров, В. Цолов, В. Брезин 1981 не е налична
Монтажни кранове в строителството .. технически характеристики и приложение Й. П. Йорданов, Г. П. Лабаков, Н. И. Несторов 1981 12.00 поръчай
Бионика Изот Литинецки 1980 не е налична
Земнонасипни язовирни стени Ш. Мале, Ж. Пакан 1959 60.00 поръчай
Висша математика - част 1 Тодор Гичев 1988 не е налична
Производство и применение пластмасс в строительстве .. В. А. Воробьов 1965 10.00 поръчай
Конструиране на мебели .. Г. Кючуков 1975 30.00 поръчай
Производство на готови стоманобетонни елементи на местостроежа - промишлени постройки и халета Ласло Мок 1960 70.00 поръчай
Декораторство бяла 77 .. Христо Илчев 1977 не е налична
Хидротехнически канали В. Фильов, Г. Аврамов, С. Пищачев 1972 90.00 поръчай
Земно насипни и каменнонасипни язовирни стени - инженерни проблеми на проектирането и строителството Джеймз Ширърд, Стенли Гизиенски, Ричърд Удуърд, Уилиъм Кливънджър 1970 90.00 поръчай
Номограми за хидромелиоративни изчисления .. К. Кочев 1977 16.00 поръчай
Ръководство за упражнения по опитно изследване на строителни конструкции Димитър Паничков 1980 не е налична
Метални конструкции в промишлеността .. И. Коларов, П. Пешев 1989 14.00 поръчай
Съвременни пътни настилки Д - ръ инж. Б. Балушевъ 1942 не е налична
Строителен наръчник .. К. Тодоров, С. Попов, Н. Събев, С. Драгойков, П. В. Герджиков 1974 25.00 поръчай
Водоснабдяване .. Петър Петров, Петър Игнатов 1977 14.00 поръчай
Стоманобетон и масивни конструкции от Никола Д. Игнатиев Никола Д. Игнатиев 1976 60.00 поръчай
Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика Т. Карамански, Р. Ангелов 1976 30.00 поръчай
Строителна статика. Том 1-2 .. Алекси М. Квартирников 1977 - 78 25.00 поръчай
Третият от Троицата .. Светият Дух е Богинята Майка Гуенаел Верез 2000 28.00 поръчай
Наръчник по архитектурно строителство .. Колектив 1971 30.00 поръчай
Архитектура на промишлените и гражданските сгради .. Константин Д. Костов 1989 18.00 поръчай
Построяване на сенки в архитектурните чертежи Иван Попов 1974 25.00 поръчай
Архитектура на инженерните съоръжения Константин Костов 1973 не е налична
Масивни мостове Иван Димитров Бончев 1977 70.00 поръчай
Архитектура на гражданските и промишлените сгради и инженерните съоръжения .. П. Марковски 1967 26.00 поръчай