Заглaвия в антикварен раздел Животновъдство и ветринарна медицина
Заглавие Автор изд. Цена
Ръководство за отглеждане на домашно зайче, морско свинче, хамстер, дегу Щефан Ханке 1998 20.00 поръчай
Отглеждане на селскостопанските животни за малки и големи стопанства и ферми Колектив 8 професори и 3 доценти 1993 40.00 поръчай
Свиневъдство - немско илюстровано подробно ръководство за отглеждане угояване, размножаване, и организация на свинеферми д-р Фриц Хофман 1966 не е налична
Рибовъдство - шарани, каракуди, лин, платика, сом, бяла риба, щука, чига, речна балканска и дъгова американска пъстърва, сивен. Зашев, Н. Георгиев, йовчев Г. Зашев, Н. Георгиев, Н. Йовчев 1958 50.00 поръчай
Ръководство за упражнения по пчеларство - илюстровано , за пчелни майки,кошери мед, работа с пчели Б. Бижев 1988 не е налична
Майката - уникално творение - практическо пчеларство (Всичко за пчелните майки) Й. Кантар 2006 не е налична
745 съвета за отглеждане и здравеопазване на животните в личното стопанство - говеда, биволи, овце, кози, свине, птици, коне, зайци, пчели, кучета, котки, гълъби Колектив 1984 25.00 поръчай
Промишлено производство на яйца и птиче месо Ц. Цонков 1971 20.00 поръчай
Зайците в моя дом - книга за фермери, отглеждащи зайци И. Григоров 1992 не е налична
Хранене на крави за мляко Колектив 1986 30.00 поръчай
Растителни белтъчини в животновъдството С. Димитров 1966 25.00 поръчай
Ветеринарна токсикология С. Николов 1964 не е налична
Болести по птиците - професионален илюстриран учебник К. Обрешков 1967 не е налична
Отглеждане на млади животни за разплод Т. Даржонов 1987 30.00 поръчай
Говедовъдство - Петко Петков и др Иван Карабалиев, Георги Синивирски, Петко Петков 1994 60.00 поръчай
Ветеринарно-медицинска паразитология .. Петър Камбуров, Иван Василев, Димитрина Георгиева, Йотко Каменов, Венцеслав Койнаров 1994 80.00 поръчай
Сравнителна анатомия на гръбначните .. Колектив 1966 не е налична
Книга за личното стопанство .. Колектив 1980 не е налична
Козевъдство Колектив 1984 не е налична
Аграрни сгради / Наръчник за проектиране на сгради и комплекси за животновъдство, птицевъдство, растениевъдство, оборудване, механизация, складове @1 Илия Москов 1981 не е налична
Отглеждане на Нутрии .. Ст. Ранделов, Хр. Георгиев 1981 10.00 поръчай
Биология и болести на пчелите .. Ал. Тошков 1955 17.00 поръчай
Справочник по използуване на фуражите Ив. Владимиров 1973 50.00 поръчай
Основи на промишленото угояване на животни в САЩ и Канада Б. А. Рунов 1976 40.00 поръчай
Жизнь животных - подробный справочник в семи томах / Животът на животните - енциклопедия цветно илюстрована за всички насекоми, влечуги, птици, риби, бозайници в седем тома Коллектив под редакцией Ю. И. Поляновского, Р. К. Пастернака, М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина, Т. С. Расса, А. Г. Банникова, В. Д. Ильичева, А. В. Михеева, В. Е. Соколова 1987 - 89 не е налична
Хранене и отглеждане на крави - За повече, по-качествено и по-евтино мляко Николай Тодоров 2003 не е налична
Хранене и отглеждане на овце - Наръчник за добрите фермерски практики с 420 фигури, 173 таблици и 297 дажби и смески Николай Тодоров 2008 не е налична
Овцевъдство с козевъдство Светозар Тянков, Илия Димитров, Иван Станков, Радослав Славов, Димитър Панайотов 2000 не е налична
Отглеждане, дресиране и болести на кучето - наръчник за грижи за кучета Павел Габрашански и Паскал Паскалев 1956 50.00 поръчай
Ветеринарен наръчник на пчеларя Стойко Недялков 1981 не е налична
Ако имате пчели .. В. Родионов, И. Шабаршов 1981 17.00 поръчай
Пчеларство - Бижо Бижев, Ем. Петков, пълен наръчник, по пчеларство и медодобив Бижо Бижев, Ем. Петков, Ст. Недялков, Б. Митев 1978 не е налична
Всичко за аквариума Джина Санфорд 2004 не е налична
Контрол на млякото и млечните продукти (специализирано млекарство) Н. Димов, Ив. Георгиев, С. Велев, Хр. Чомаков 1974 не е налична
Фитотерапията във ветеринарната медицина - как да лекуваме с билки животните и птиците във фермата и личното стопанство Гахинян, Мирчева 2003 40.00 поръчай
Първа помощ за вашето куче Мишел Бамбъргър 1993 20.00 поръчай
Болести по декоративните птици Борис Бесарабов 1989 15.00 поръчай
Модерно продуктивно охлювъдство германов 2004 45.00 поръчай
Въпроси и отговори по зайцевъдство Н. Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов, Е. Йевчев 1990 20.00 поръчай
Наставление по обучението, храненето, гледането и използуването на служебните кучета Колектив към МВР - Управление ВВ 1961 не е налична
Коневъдство от Хаджидимитров пълното издание жълтото П. Хаджидимитров 1956 не е налична
Оперативна хирургия на домашните животниучебник за студенти по ветеринарна медицина З. Горанов, Ст. Иванов, Он. Нейчев 1958 не е налична
Оперативна хирургия на домашните животниучебник за студенти по ветеринарна медицина В. К. Чубар 1953 не е налична
Птицевъдство Т. Ванчев, Д. Бальозов, Ст. Ножчев, Ц. Цонков, П. Стоев 1968 60.00 поръчай
Съвети за личното стопанство .. проф. Хр. Пеев, проф. Ив. Владимиров 1985 12.00 поръчай
Болести при кучето и котката Александър Джуров 1999 не е налична
Последният ми лов на слонове Никола Делирадев 1967 30.00 поръчай
Препариране на животни Ал. Простов 1957 30.00 поръчай
Всичко за домашния терариум Атанас Стаменов 1999 не е налична
Ихтиология Г. Зашев 1961 не е налична
Технология на млякото и млечните продукти .. Христо Саханенков 1988 100.00 поръчай
Комплексен анализ и проектиране на селскостопанските предприятия Й. Цолов, Г. Михнев 1989 30.00 поръчай
Автоматизация на селскостопанското производство Дженко Даскалов 1990 не е налична
Отглеждане на гълъби Стефан Тончев 1969 не е налична
Органична химия - учебник за студентите от специалностите "Полевъдство", "Растителна защита", "Лозаро-градинарство" и "Зоотехника" Д. Цонев, М. Иванова, М. Свещарова 1974 32.00 поръчай
Млекарство .. оранжево Иван Пейчевски, Христо Чомаков 1988 26.00 поръчай
Ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от животински произход (в две части) Ц. Захариев 1975 - 82 150.00 поръчай
Микробиология на млякото и млечните продукти .. Христо Чомаков 1978 80.00 поръчай
Анатомия на домашните животни - учебник в три тома за студентите по ветеринарна медицина Стефан Иванов 1971 - 73 90.00 поръчай
Болести по рибите с основи на риборазвъждането Д. Шошков 1972 не е налична
Хранене и диетика на селскостопанските животни Христо Гановски 1970 не е налична
Генетика и развъждане на селскостопанските животни Симо Йоцов 1970 35.00 поръчай
Цитология, хистология и ембриология - учебник за ВВМИ Харалампи Кръстев 1972 не е налична
Наръчник за отглеждане на кози Стоядин Накев 1980 не е налична
Оперативна хирургия на домашните животни - учебник за студенти по ветеринарна медицина Онуфри Нейчев 1976 не е налична
Ветеринарна фармакология Драго Друмев 1975 не е налична
Ветеринарна дерматология Я. Караджов, Е. Йовчев, И. Иванов, П. Камбуров 1983 не е налична
Топографска анатомия на домашните животни - учебник за студентите по ветеринарна медицина Стефан Иванов 1973 не е налична
Обща ветеринарна медицинска хирургия Крум Койчев 1994 90.00 поръчай
Рибовъдство - професионален учебник и наръчник за сладководно рибовъдство Камбурова Ст. Камбурова 1961 не е налична
Ръководство за упражнения по бубарство Л. Овесенска, М. Панайотов 1985 30.00 поръчай
Отглеждане на зайци Н. Дамянова, А. Деребанов 1975 не е налична
Рибовъдство - Практическо ръководство Бояджиев Н. Бояджиев 1999 40.00 поръчай
Атлас по топографска анатомия на селскостопанските животни .. том 1-3 Петер Попеско 1980 не е налична
Коневъдство Р. Краиванов, Г. Бързев 1994 не е налична
Рибовъдство и морско фермерство Георги Георгиев 1995 не е налична
Наръчник по бубарство и черничарство А. Янков, К. Донев, Д. Христов 1958 50.00 поръчай
Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР (Том первый - Птицы) / Атлас на птиците и животните за лов и отглеждане в СССР (Том 1 - птици) Коллектив под редакцией А. Я. Тугаринова и Л. А. Портенко 1952 не е налична
Селскостопанска енциклопедия (том 1 "А-Й" и том 2 "К-П") Колектив под редакцията на Христо Даскалов 1984 - 87 не е налична
Практическо бубарство Еврипидис Киприотис, Наум Петков, Паномир Ценов, Димитър Греков 1999 50.00 поръчай
Млекарство .. димов Н. Д. Димов 1959 30.00 поръчай
Отглеждане на пуйки стара натурална технология К. Иванов, Н. Шишков 1968 40.00 поръчай
Календарен справочник по пчеларство поробен за цялата година каки какво се прави по кошерите, пчелите, и меда Любен Радоев 1978 не е налична
Частно животновъдство ( учебник в две части ) В. Величков, М. Тодоров, Н. Дамянова, Ц. Цанков, М. Бенкова, Ц. Цонков, В. Чичибаба, В. Лазаров, Г. Синивирски 1987 не е налична
Животновъдство Н. Тодоров, М. Средкова, Т. Тодоров 1987 40.00 поръчай
Наръчник по хранене на селскостопанските животни Ст. Куманов, Ив. Танев, Вл. Русев, Ив. Владимиров, Б. Чешмеджиев 1961 не е налична
Наръчник по птицевъдство С. Куманов, Н. Иванов, И. Танев, П. Вълчев, Д. Бальозов, И. Ченчев, Ст. Ножчев, Ц. Цонков 1961 не е налична
Кратко ръководство за препариране на птици, бозайници и риби .. Евтим Ив. Ламбрев 1976 5.00 поръчай
Справочник на ветеринарния лекар Колектив под редакцията на Иван Василев 1990 не е налична
Наръчник на бригадира говедовъд Н. Платиканов, П. Иванов, Ив. Вл. Иванов, Д. Г. Димитров, Н. Станишев 1955 не е налична
Декоративное собаководство. Наръчник за отглеждане на декоративни скъпи породи кучета на руски език Р. А. Хасанова 1990 50.00 поръчай
Пчеларство .. Асен В. Лазаров Асен В. Лазаров 1957 не е налична
Бубарство Людмила Овесенска 1992 30.00 поръчай
Отглеждане на гъски Ангел Рангелов 1985 30.00 поръчай
Практическо пчеларство .. С. Недялков, Б. Бижев, Б. Митев, Т. Симидчиев, Б. Венов 1983 не е налична
Технохимичен контрол в млечната промишленост .. Ст. Николова - Цветанова 1982 15.00 поръчай
Наръчник по коневъдство Вл. Попов, Ж. Станчев, П. Тодоров, Ст. Петров, Б. Татаров 1952 не е налична
Справочник по бубарство М. Петков, И. Пенков 1980 не е налична
Наръчник на бубохранителя Н. Петков, М. Петков, М. Манчев, Й. Начева, А. Александров 1989 не е налична
Зайцевъдство - професионален наръчник, учебник и ръководство за зоотехници Надежда Василева Дамянова 1977 не е налична
Производство на черен дроб и месо от гъски и патици - професионален наръчник за отглеждане на гъски и патици А. Рангелов, И. Иванов 1987 не е налична
Разведение редких видов птиц / Развъждане на редки видове птици В. Е. Флинт 1986 не е налична
Анатомия, хистология и ембриология на селскостопанските животни А. Тодоров, Т. Вълов и Р. Готев 1971 30.00 поръчай