Заглaвия в антикварен раздел Градинарство, овощарство, земеделие
Заглавие Автор изд. Цена
Почвознание .. Гюро Гюров, Бонка Колчева 1967 23.00 поръчай
Семепроизводство на полските култури .. Т. Брешков, Д. Грозев, Кр. Чанев, Хр. Радков 1971 60.00 поръчай
Справочник по регулиране на селскостопанските машини .. Колектив Земиздат 1986 17.00 поръчай
Ръководство за практически занятия по овощарство - размножаване, облагородяване, присаждане, засаждане, отглеждане, резитби, , беритби, илюстрации, инструменти, чертежи Колектив 1966 не е налична
Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита Сенгалевич, Тонев, Николов 1994 не е налична
Промишлена технология за производство на мицел от висши гъби .. служебен Атанас К. Торев 1973 50.00 поръчай
Растения без почва .. Дмитрий Вахмистров 1980 не е налична
Овощарство практическо ръководство - сортознание, отглеждане на овощните растения 1-2 част Колектив 1951 не е налична
Промишлени технологии в зеленчукопроизводството .. Колектив 1982 12.00 поръчай
Справочник по зеленчукопроизводство .. А. Михов 1981 8.00 поръчай
Справочник на агронома .. Колектив 1990 не е налична
Отглеждане на земеделски култури .. Колектив 1993 не е налична
Ориенталския тютюн в България .. Колектив 1974 28.00 поръчай
Тютюн и цигари видове тютюни и марки цигари П. Пенчев 1960 не е налична
Царевицата в България .. Никола Томов, Йордан Йорданов 1984 40.00 поръчай
Настольная книга виноградаря .. Н. Коваль, Е. Комарова 1978 30.00 поръчай
Биохимия .. Буко Ронков 1988 10.00 поръчай
Книга за личното стопанство .. Колектив 1980 не е налична
Илюстрована енциклопедия на стайните растения .. Жечка Георгиева 1999 не е налична
Цветята в нашата градина .. 40 вида, наръчник за отглеждане Марктрейд 1998 6.00 поръчай
Земеделска енциклопедия. Том 1-2 .. Сава Ботев, Йосиф Ковачев 1937-1939 120.00 поръчай
Производство на зеленчуци в пластмасови съоръжения .. Колектив 1982 7.00 поръчай
Овощарство. Част 1-2: Основи на овощарството / Овощните растения у нас и отглеждането им .. Йордан Стоичков 1962 не е налична
331 съвета за овощаря Б. Виденов 1992 не е налична
Наръчник на агронома полевъд - почви, вещества и торове, напояване на зърнени, кореноплодни и етерично маслени култури проф П. Атанасов 1980 не е налична
Календар за овощаря .. Б. Виденов 1983 не е налична
Календар за лозаря - илюстрован справочник по сезони за всички дейности по създаване и грижи за лозите и лозовите насаждения Д. Барбиков 1981 не е налична
Отглеждане на фъстъци .. П. Попов 1986 не е налична
Трайни насаждения .. Митко Ников, Славко Топчийски 1975 44.00 поръчай
Физиология на растенията .. Каменов Георги Каменов 1994 не е налична
Интензивно производство на печурка в личния двор на малкия производител Цветана Ранчева 1978 не е налична
Техника и технология за производство на брашно .. Д. Балджиев, К. Илиева, Н. Маринов 1983 55.00 поръчай
Машини за зърнопреработване .. Н. Гърков, Д. Стефанов, А. Ламбаджиев, Й. Недев 1963 не е налична
Технология на производството на пшенично и ръжено брашно .. Л. Е. Айзикович, Б. Н. Хорцев 1957 110.00 поръчай
Овощарство - пълно ръководство размножаване, облагородяване, присаждане, засаждане, отглеждане, резитби, , беритби, илюстрации, инструменти, чертежи Ц. Спасов, Н. Цочева, Б. Виденов 1969 не е налична
Градински цветя - 330 вида Хайнц Любе 1999 не е налична
Лозарство от академик Н. Неделчев Неделчо Неделчев 1949 не е налична
Използуване на зеленчуците и плодовете в домакинството .. М. Цолова, В. Стоилова, С. Екимова 1972-1978 8.00 поръчай
Ветеринарен наръчник на пчеларя Стойко Недялков 1981 не е налична
Специална ентомология .. Стойне Григоров 1976 не е налична
Наръчник по отглеждане, окачествяване и първично обработване на памука Колектив 1959 не е налична
Справочник по дъждовална техника .. Петър Петров, Михаил Харковски, Костадин Гаргов, Минко Кадурин 1986 20.00 поръчай
Напоителни системи .. Б. Джунийски 1980 18.00 поръчай
Голямата радост от "малката " градина - илюстрован наръчник за домашно екологично биоземеделие, превод от унгарски Л. Златко, Е. Драшкоци 1982 не е налична
Зеленчукопроизводство .. Подробно ръководство за биоземеделие Христо Даскалов, Николай Колев 1961 не е налична
Малина и къпина .. А. Иванов, Л. Христов, Р. Бойчева, Ст. Стоянов, В. Велчев, Ст. Христов, В. Качармазов, Т. Захариева, Ст. Димов, Г. Вълков, Г. Николова, П. Петров 1989 8.00 поръчай
Монография на Пазарджишкия лозарски районъ / Monographie de la region viticole de Pazardjik Н. Неделчевъ / N. Nedeltcheff 1927 не е налична
Ръководство по зеленчукопроизводство проф. Никола Коев 1963 не е налична
Горски култури - учебник по залесяване Боян Й. Захариев 1959 не е налична
599 съвета за любителя цветар .. Васил Ангелиев, Недялка Николова 1981 8.00 поръчай
Съвети за личното стопанство .. проф. Хр. Пеев, проф. Ив. Владимиров 1985 40.00 поръчай
Декоративни растения във флората на България .. Асен Янев 1959 45.00 поръчай
666 съвета за любителя градинар .. Минка Алпиева 1982 не е налична
Малка помология. том 1: Семкови овощни видове .. Иван Илиев, Саво Попов, Тодор ангелов, Василий Джувинов 1984 не е налична
Метеорология за всеки М. Сиракова, Д. Сираков, К. Дончев 1989 не е налична
Определител на болестите по растенията Александър Христов 1972 не е налична
Прибиране, манипулация и хладилно съхраняване на плодове и зеленчуци А. Фикиин, В. калинов, В. Беляков, М. Кръстева, Б. Куманов 1975 не е налична
Цитогенетика на рода NICOTIANA .. Дончо Костовъ 1941 - 43 170.00 поръчай
Оранжерийно зеленчукопроизводство П. Карталов, С. Спасов, Е. Еленков, А. Андреев, А. Зайков, Н. Алексиев, Е. Логинова 1989 не е налична
Растениевъдство В. Топалов, И. Дечев, М. Пехливанов 1989 не е налична
Технология на зърнопреработването Димитър Балджиев 1980 не е налична
Технология на маслопреработването .. Цв. Т. Хаджийски 1977 195.00 поръчай
Технология на производството на растителни масла Любомир Стефанов 1981 не е налична
Етеричномаслени и медицински култури В. М. Стайков, Ст. Д. Илиева 1961 не е налична
Атлас на почвите в България Велин Койнов, Иван Кабакчиев, Катя Бонева 1998 не е налична
Механизирано отглеждане на етерично-маслените култури Хр. Маринов, К. Колев, Ст. Цачев, Е. Стоянов 1966 не е налична
Наръчник по овощарство Ем. Попов, Ил. Цолов, Кир. Янакиев, Хр. Ганев, Дим. Трифонов 1960 30.00 поръчай
Нагледно ръководство по овощарство .. Ц. Спасов, Г. Ковачев 1965 32.00 поръчай
Наръчник по торене Цв. Стайков, П. радомиров, Евг. Левенсон, К. Еников, Л. Станчев 1961 не е налична
Нашите медоносни растения Б. Бижев, Ат. Ганчев, Д. Цонев 1966 не е налична
Стайно отглеждане на лимона .. Д. Величков 1957 не е налична
Практикум по винарска технология .. Колектив 1964 67.00 поръчай
Проектиране и конструиране на трактора Йордан Димитров 1990 не е налична
Устройство на автомобилите, тракторите и карите С. Любенов, Д. Станчев, Р. Русев, Д. Лозанов 1989 не е налична
Практикум по измерителни методи в метеорологията Е. Донев, А. Танев 1989 не е налична
Комплексен анализ и проектиране на селскостопанските предприятия .. Йордан Цолов, Георги Михнев 1989 40.00 поръчай
Автоматизация на селскостопанското производство Дженко Даскалов 1990 не е налична
Технология на полските култури Г. Николов, М. Тодорова 1986 не е налична
Зърнени храни и съхраняването им (учебник за техникумите "проф. гимназии" по хранително-вкусова промишленост) И. Симеонова, Н. Иванова 1989 не е налична
Технология на зърнопреработването - ръководство за упражнения А. Кръстева, Д. Балджиев 1994 не е налична
Технологично проектиране на зърнопреработващите предприятия (учебник за техникумите "проф. гимназии" по хранително-вкусова промишленост) А. Хараламбиев 1990 не е налична
Винарство .. Ив. Георгиев 1949 115.00 поръчай
Болести и неприятели по лозата - илюстрирано практическо ръководство Емил Райков - автор-съставител ? не е налична
700 съвета за любителя овощар .. Б. Виденов, Г. Ковачев, Ст. Манов 1977 16.00 поръчай
Аранжиране на цветя Н. Николова, В. Ангелиев 1982 не е налична
Ампелография .. М. Кондарев, П. Куртев, Б. Цанков, А. Радулов 1976 не е налична
Практическо овощарство Цочо Спасов, Вельо Цветков 1975 не е налична
Определител на растенията в България М. Попова, Д. Делипавлов, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков 1992 не е налична
Атлас на горските насекоми .. М. Керемидчиев 1968 49.00 поръчай
Експлоатация на хидромелиоративните системи .. И. Гаджалски 1968 40.00 поръчай
Ампелография със селекция на лозата .. Л. Радулов, Б. Цанков, З. Занков, Д. Бабриков 1985 30.00 поръчай
Цветарство .. Васил Ангелиев, Недялка Николова 1988 14.00 поръчай
Наръчник по мелиоративни помпени станции .. Б. Момчилов, Б. Попов, Хр. Найденов 1972 9.00 поръчай
Общо лесовъдство .. зелена М. Даков, В. Власев 1972 не е налична
Каталог на 100 билки .. цветен илюстриран справочник на български, немски, английски и френски език Стоян Йотов Стоянов 1983 10.00 поръчай
Метеорология .. Борис Пеев 1994 не е налична
Наръчник по маслодобив и маслопреработка .. А. Попов, Н. Бабачев, А. Бъчваров, П. Кръстанов 1971 190.00 поръчай
Градината - практическо ръководство Деньо Кънчев 2003 не е налична
Потекло и развой на розовата индустрия въ България; Розовата ни култура; Първа конференция върху розовата индустрия - Пловдивъ, 19--21 Юний 1906г. (частъ 1 - Реферати, частъ 2 - Дебати) Ив. Маналовъ; Т. Н. Караваневски; Пловдивска Търговско-Индустриална Камара 1900;1922;1906 не е налична
Лесозащита Георги Ганчев 1987 не е налична
Горско почвознание .. Виктор Донов 1979 29.00 поръчай
Технология на производството на растителни масла и сапуни .. М. Доцева, С. Георгиева 1990 не е налична
Технология на растителните мазнини и етеричните масла .. Цв. Т. Хаджийски, Е. В. Георгиев, Д. Н. Димитров 1988 не е налична
Растителността на България Иван Бондев 1991 не е налична
Атлас на ендемичните растения в България Колектив под редакцията на В. Велчев, С. Кожухаров, М. Анчев 1992 не е налична
Културните растения в България .. Борис Китанов 1986 не е налична
Градината (типове градини, ландшафтен дизайн, 156 цветя и храсти, календар) Деньо Кънчев 2003 не е налична
Експерт по розите .. Д. Д. Хесайон 2002 не е налична
Селскостопанска енциклопедия (том 1 "А-Й" и том 2 "К-П") Колектив под редакцията на Христо Даскалов 1984 - 87 не е налична
Механизация на горското стопанство и дърводобива Н. Статков, Г. Гунев, Т. Цанов 1988 не е налична
Наръчник по основните етеричномаслени и лекарствени култури .. Колектив под редакцията на В. Стайков 1974 140.00 поръчай
Перспективни лекарствени растения Колектив под научната редакция на ст.н.с. Н. Астаджов 1980 не е налична
Тютюнопроизводство със сушене и манипулация Димитър Атанасов 1972 не е налична
Мелиорации. част 1-2 .. Напояване / Отводняване Димо Велев 1959-1961 33.00 поръчай
Календарен справочник по пчеларство поробен за цялата година каки какво се прави по кошерите, пчелите, и меда Любен Радоев 1978 не е налична
пионер Бочо Илиев 1962 30.00 поръчай
Култивирани билки Тодор Петков 2002 не е налична
Наръчник за биологична борба с неприятелите по растенията А. Кайтазов, Г. Цанков, Е. Виденова, В. Нацкова 1982 не е налична
Болести и неприятели по зеленчуковите култури .. Е. Еленков, Е. Христова 1963 не е налична
Производство на оранжерийни зеленчуци в челни стопанства П. Карталов, А. Андреев, К. Владимиров, Н. Алексиев, Й. Недялков, Ф. Стоянов, Б. Костадинчев, И. Танева 1983 не е налична
Създаване на интензивни овощни градини .. Велко Велков 1967 24.00 поръчай
Каталог на сортовите лози в България .. Калю Катеров, Петър Костов 1964 48.00 поръчай
Описание на овощните сортове в нашите градини ( начало на българска помология ) с 125 фигури П. Д. Бубдов 1923 не е налична
Лозарство .. Н. Неделчев, М. Кондарев 1956 10.00 поръчай
Овощарство - П. Митов, Т. Ангелов и др П. Митов, Т. Ангелов, Н. Димов, Г. Пепелянков, Д. Дяков 1990 не е налична
Експерименталната работа в учебно - опитното поле Никола Колев 1964 не е налична
Болести по тютюна Д. Атанасов, Т. Габровска 1963 не е налична
Растителни нематоди и борбата с тях Дочо Стоянов 1980 не е налична
Интегрирана защита на растенията Колектив под редакцията на Ю. Н. Фадеев 1983 не е налична
Генетика - проблеми, постижения, перспективи .. Генчо Генчев 1980 10.00 поръчай
Препарати за растителна защита, минерални торове и растежни регулатори ( каталог за 1993 г. ) Министерство на земеделието 1993 не е налична
Биологична борба с неприятелите на растенията Венелин Пелов 1978 не е налична
Агрохимия Л. Станчев, Цв. Стайков, Евг. Левенсон 1967 не е налична
Обща фитопатология .. Вера Трифонова 1958 не е налична
Цветя в стаята ... Д. Ф. Юхимчук 1983 5.00 поръчай
Помология .. Саво Попов, Тодор Ангелов, Васил Гърневски, Атанас Стоянов 1983 16.00 поръчай
Практическо ръководство по систематика на растенията .. Д. Йорданов, Ст. Вълев, Д. Воденичаров 1962 25.00 поръчай
288 съвета за любителя лозар .. М. Ников 1985 не е налична
История на българското розопроизводство Косьо Зарев 1996 не е налична
Розопроизводството в Казанлъшката /Тунджанската/ долина .. Ив. Иринчев, Г. Огненски, П. Делев 1994 42.00 поръчай
Практическо лозарство и винарство .. Митко Ников 1975 8.00 поръчай
Практическо ръководство по лозарство .. Митко Ников 1980 не е налична
Лозарство .. К. Катеров, Ив. Славков, Б. Рангелов 1979 не е налична
Наръчник по тополовъдство Д. Денев, Ц. Цанов, Я. Найденов, П. Калчев 1987 не е налична
Регулиране на селскостопанските машини - наръчник Д. Петев, Т. Савов, В. Младенов, П. Панчев, Д. Барев, Ив. Маслинков, М. Христов и др. 1976 не е налична
Анатомия на растенията .. К. Попов, Р. Попова 1964 не е налична
Обща фитопатология К. Кръстев, Л. Белева 1979 не е налична
Овощарство .. И. Стоичков, В. Велков, С. Попов, Т. Ангелов, Л. Джилянов, Ц. Цолов, С. Топчийски, Р. Панова 1971 не е налична
Роза, розово масло, жирозитал .. М.Киров 1986 28.00 поръчай
Отглеждане на лекарствени култури .. Г. Георгиев, Таня Костова 1982 14.00 поръчай
Справочник по овощарство .. Колектив 1974 не е налична
Бонсаи Хр. Попов 1999 не е налична
Практическо ръководство по цветарство .. В. Ангелиев, Н. Николова, Н. Николова - Христова, Д. Дюлгеров 1965 35.00 поръчай
Череша и вишня В. Василев, В. Георгиев, В. Беляков 1982 не е налична
Ягода, малина, къпина, касис Сл. Топчийски, Т. Ташев 1973 не е налична
Календар за овощаря .. Б. Виденов, В. Тодоров 1979 10.00 поръчай
Лекарствени култури .. Ст. Илиева 1967 28.00 поръчай
Казанлъшката роза и розопроизводството в България .. Венелин Топалов 1978 не е налична
Малка помология - 1 и 2 том (Семкови и костилкови овощни видове) Иван Илиев, Васил Георгиев, Йордан Григоров, Андрей Петров, Мария Йончева, Пенка Мондешка, Никола Николов, Саво Попов, Тодор Ангелов, Василий Джувинов 1984-85 не е налична
Физиология винограда и основы его возделывания. Физиология на гроздето( лозарски сортове) и лозарско земеделие. Коллектив 1981-83 не е налична
Българска помология. Том 1-2 .. Колектив 1958 - 60 50.00 поръчай
Рози - наръчник за отглеждане В.Стайков 1986 не е налична
Физиология на растенията .. Рубин Б. А. Рубин 1968 не е налична
Кактусы - справочник (кактуси) Т. Борисенко 1984 не е налична
Изследвания върху жен-шена и китайския лимонник в България .. Колектив 1958 86.00 поръчай