Заглaвия в антикварен раздел българските изкуства
Заглавие Автор изд. Цена
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том 1-3 .. колектив 1980-2006 120.00 поръчай
Българският експресионизъм .. Едвин Сугарев 1988 не е налична
Първо международно триенале на сценичния плакат - София 1995 г. / First International triennial of Stage Poster Sofia 95 Б. Икономов, Б. Йонов, Г. Липовански, А. Спасова, Л. Чехларов 1995 не е налична
Съвременно българско изкуство от колекцията на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" / Contemporary Bulgarian Art, St. Cyril and St. Methodius International Foundation Art Collection Svetlin Roussev / Светлин Русев 19?? не е налична
Марко Марков .. монография Димитър Остоич 1960 не е налична
Sofia-Europe .. Bulgarian Painting 1900-1950 in the Context of European Art Българската живопис 1900-1950 картини, художници Rouzha Marinska, Peter Shtilianov 1999 не е налична
Паметникът на съветската армия в София - фотографски албум Николай Труфешев 1978 15.00 поръчай
Книга за Николай Райнов .. Велика Андрейчева 1989 20.00 поръчай
С майстора в Рая Владимир Алексов 1989 не е налична
Художествена академия Юбилеен сборник (681-1981) сборник 1984 не е налична
Bulgarian Graphic Art - Engraving .. Evtim Tomov 1956 135.00 поръчай
За ново изкуство .. Николай Шмиргела 1962 40.00 поръчай
Modern Bulgarian Art .. Nokola Mavrodinoff 1946 50.00 поръчай
Художествена галерия - Добрич .. Art gallery Dobrich - Catalogue Гено Генов / Geno Genov 1998 65.00 поръчай
Разговор за дърворезбата .. Христина Милчева 1989 7.00 поръчай
Българска дърворезба - Съвременна българска дърворезба - албум Венета Иванова, Маргарита Коева 1981 не е налична
20-те години в българското изобразително изкуство Ружа Маринска 1996 не е налична
Разговор за живописта ( история на българските художници и живопис през 19 и 20 век ) Бисера Йосифова, Димитрина Йосифова 1983 не е налична
Естетика на модерното изкуство .. Димитър Аврамов 2009 не е налична
Първа обща художествена изложба акварел Търговище 1979 г. .. В. Дечева, П. Сарафова 1983 14.00 поръчай
Портретът в българската живопис / Част 2 - от 1918 година до наши дни / Ирина Михалчева 1971 не е налична
Българският печат от 20-те години Свилен Стефанов 1994 не е налична
Човекът и художникът Бенчо Обрешков - спомени Зорина Домусчиева-Тодорова 2009 не е налична
Родът Митови в българското изкуство Ружа маринска, Бистра Рангелова, Марин добрев и др. 2001 не е налична
София - Европа - Българската живопис (1900-1950) в контекста на европейското изкуство Ружа Маринска, Петър Щилиянов 1999 не е налична
Чудомир - Дневник 1947 - 1967 .. колекционен твърда подвързия Чудомир; Въведение от Атанас Божков 1994 не е налична
Наченки на ренесанс в Средновековна България .. Кирил Кръстев 1971 15.00 поръчай
20 години българско изобразително изкуство Александър Обретенов 1964 не е налична
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България / Том 1 - А-Л Колектив към нститута по изкуствознание към БАН под главната редакция на Александър Обретенов 1980 30.00 поръчай
Портретът в българската фотография - преди и днес (изложба) / The Portrait in Bulgarian Photography - yesterday and today (exhibition) Иглена Русева - автор и изпълнител на проекта 1996 не е налична
Обща история на изкуството (в три части) Никола Мавродинов 1950 - 52 64.00 поръчай
Тоталитарното изкуство - идеология, организация, практика Чавдар Попов 2002 не е налична
Линейна алгебра и аналитична геометрия .. И. Иванов 1977 14.00 поръчай
Възрожденска декоративна стенопис от самоковски зографи .. Анна Рошковска 1982 38.00 поръчай
Съвременна българска скулптура .. Венета Иванова 1971 20.00 поръчай
15 (петнадесет) години българско изобразително изкуство 1944-1959 Димитър Остоич 1959 не е налична
Георги Овчаров - монографично изследване Неделчо Н. Паскалев 1982 не е налична
Фотографското изкуство в България .. част 2 1945-1995 Петър Боев 2000 70.00 поръчай
Наивното изкуство в България .. Татяна Вучева 1982 14.00 поръчай
Тома Вишанов-Молера .. Асен Василиев 1969 не е налична
Организиран художествен живот в България 1894-1994 .. Organized Artistic life in Bulgaria 1894-1994 Б.Рангелова, В. Христова-Радоева, Ружа Маринска, Р. Иванова, С. Москова, Ч. Попов 1994 34.00 поръчай
Никола Образописов .. Евдокия Петева-Филова 1994 не е налична
Петдесетъ години българско изкуство - частъ I Андрей Протичъ 1933 не е налична
Фотографско изкуство в България. Част 1: 1856-1944 / Фотографското изкуство в България. Част 2: 1945-1995 Петър Боев 1983-2000 124.00 поръчай
Портретът в българската живопис. Част 1-2 .. Ирина Михалчева 1968 - 71 85.00 поръчай
Българската карикатура .. Атанас Стойков 1970 37.00 поръчай
Из историята на българското изобразително изкуство - сборник от студии в два тома Колектив 1976 - 84 не е налична
Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 50.00 поръчай
Известия на института за изобразителни изкуства .. - книга първа Колектив 1956 50.00 поръчай
Български игрални филми. Том 1-2 .. Петър Кърджилов, Галина Генчева / Peter Kardzhilov, Galina Gencheva 1987 - 88 40.00 поръчай
Рисунката .. същност, постижения проблематика на съвременните български художници Петър Чуховски 1976 не е налична
Осемдесет години художествена академия - юбилеен сборник Колектив 1976 65.00 поръчай
Летопис на едно драматично десетилетие Димитър Аврамов 1994 не е налична
Българско изобразително изкуство .. Атанас Божков 1988 74.00 поръчай