Заглaвия в антикварен раздел Етнография, митология и вярвания
Заглавие Автор изд. Цена
Легенди и предания за Левски Христина Стоева 2001 6.00 поръчай
Българинът и морето .. Стоян Райчевски 1998 не е налична
Българска етнография и етнология от Николай Колев Николай Колев 2000 не е налична
Българската Душа .. Петър Дънов 2000 5.00 поръчай
Чума село изгорила - легенди, песни и притчи и баяния против болести Народен 1996 не е налична
Юдина ела - легенди и сказания, селски нрави из миналото на село Момчиловци Константин Канев 1988 не е налична
Български фолклорни приказки. Каталог .. Лиляна Перковска, Доротея Добрева, Йорданка Коцева, Евгения Мицева 1994 не е налична
Регионални проучвания на българския фолклор. Том 1: От Тимок до Искър .. Колектив Институт за фолклор 1989 60.00 поръчай
Огън и музика .. Валерия Фол, Ружа Нейкова 2000 не е налична
Вечния бог - вярванията празниците на българите Петър Константинов 1994 не е налична
Извори за българската етнография. Том 1: Из българския възрожденски печат Сборник 1992 не е налична
Българска народна медицина: Енциклопедия .. Минчо Георгиев 1999 96.00 поръчай
Еленски сборник Сборник 1968 15.00 поръчай
Народен домашен лекар от йеромонах Неофит Калчев Йеромонах Неофит Калчев 1991 не е налична
Извор на красота и родолюбие (песни с ноти, приказки, залъгалки... ) Райна Кацарова, Иван Койнаков - съставители 1969 не е налична
Даваш ли, даваш балканджи Йово .. Исторически песенен фолклор Стоянка Бояджиева 1989 не е налична
Оптимистична теория за нашия народ .. Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1966 17.00 поръчай
Скришен фолклор от Граово , Мраката и Знеполе (фолклорен еротикон) Симеон Мильов 2002 не е налична
От уста на уста, от ухо на ухо - Нецензурното и циничното в българското народно творчество Цочо В. Билярски 1993 не е налична
Въртокъщник. Порноградски фолклор .. Написа Чичо Стоян М. Попов; Стъкми Радой ралин; Нарисува Борис Димовски; Анализира Алберт Банбасат 1994 12.00 поръчай
Тънкио намек - еротични приказки за мераклии и щипани булки - фолклорен еротикон Анатол Анчев, Владимир Пенчев 1992 не е налична
Ние, шопето... Е. Огнянова 1985 не е налична
Из миналото на Смолско част 1 .. Петко Манчев 2001 не е налична
Сборник за народни умотворения, народопис Колектив 1963 60.00 поръчай
Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР (луксозно, голямофотматно издание в два тома) Николай Кауфман 1982 не е налична
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
Софийскиятъ говоръ Г. Попиванов 1940 не е налична
Димитровградският (царибродски) говор Р. Божков 1984 75.00 поръчай
Долнопреспанският говор Б. Шклифов 1979 50.00 поръчай
Български преселнически говори. Част 1: Говорите от Драмско и Сярско .. Й. Иванов 1977 60.00 поръчай
Календар и слово - есета Йордан Вълчев 1986 20.00 поръчай
Древноизточен и български фолклор (учебник за НГДЕК) Таня Чолакова, Данаил Иванов 1991 не е налична
Общественото мнение. Епистемологични проблеми .. Йордан Венедиков 1993 не е налична
Народна метеорлогия Валентина Шарланова 1999 не е налична
Возрождение болгар на Украины / Възраждане на българите в Украйна Антон Киссе / Антон Кисе 2006 28.00 поръчай
Народно песенно творчество от Ловешки окръг Хр. Вакарелски, Пенка Цветанова 1970 30.00 поръчай
Говорът на село Зарово Солунско .. Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 65.00 поръчай
Село Забърдо - История, бит, народно творчество Чавдар Илиев 1973 не е налична
Из миналото на Северозападните Родопи .. Александър Арнаудов 1995 40.00 поръчай
Книга за виното .. Илия зайков, Иван Дионисиев, Георги Петров 1982 10.00 поръчай
Енциклопедичен речник Кюстендил .. Колектив 1988 не е налична
Български дух, душевност и духовност през вековете .. Станка Минкова, Трифон Трифонов 2003 не е налична
Социална психопатология. Том 1-2: Истерични психози .. Добран Гарвалов 1995 92.00 поръчай
Иван Хаджийски - Неизвестно от него и за него Съставител-редактор Мария Хаджийска 1989 не е налична
Бит и душевност на нашия народ .. Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1974 20.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 3: Исторически песни .. Сборник 1961 9.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 6: Любовни песни .. Сборник 1962 не е налична
Българско народно творчество том 12 (Пословици, поговорки, гатанки) Отбрал Цветан Минков; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1963 не е налична
Guinness World Records 2008 .. Гинес енциклопедия на рекордите - голям цветен албум Съставител гинес 2010 10.00 поръчай
Българският народен календар - Основи и същност Георги Велев 2003 не е налична
- Житейската философия на един шоп Елена Огнянова 1983 не е налична
Етнографски и фолклористични изследвания в чест на Христо Вакарелски Колектив под редакцията на Л. Богданова, Ст. Генчев, П. Динеков, Г. Михайлова, А. Примовски и мн. др. 1979 35.00 поръчай
Българска митология .. енциклопедичен речник Анани Стойнев 1994 30.00 поръчай
Систематика на българските народни музикални инструменти .. Вергилий Атанасов 1977 53.00 поръчай
Антропологично-ергономична характеристика на българското население Колектив 1985 95.00 поръчай
Психология на българския народ Тодор Панов 1992 не е налична
Горна баня - Историко-етнографски очерк Златка Божкова 1989 не е налична
Легенди за Хисаря Сборник 1969 10.00 поръчай
София и софиянци - 1878 - 1944 с оригинални старинни фотографиии. Георги Георгиев 1983 не е налична
Пловдив въ своето минало и настояще .., Ст. Шишков 1926 70.00 поръчай
Православното славянство и старобългарската културна традиция .. Рикардо Пикио 1993 15.00 поръчай
Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвременната българска антропонимия .. Николай Ковачев 1995 не е налична
Български празници и традиции - бит, духовност, обичаи Мария Проданова 2006 не е налична
Вечен календар - семейно съкровище Цанко Серафимов 1992 не е налична
НОВ български съновник с вечен календар и народна медицина .. Анатол Анчев 2014 не е налична
Баладни мотиви в народната поезия Михаил Арнаудов 1964 не е налична
Партизански бит и фолклор .. Цв. Вранска, Ст. Георгиева-Стойкова 1954 200.00 поръчай
Раждането на боговете Митове на българската земя. Книга 1 Иван Венедиков 1997 не е налична
Родопски народен календар Стоян Райчевски 1998 не е налична
Миналото на с. Яврово (Асеновградско) .. Селищна монография Николай Хайтов 1958 74.00 поръчай
Хитър Петър и Настрадин Ходжа .. историята на българския народен анекдот Величко Вълчев 1975 не е налична
Тремъ на българската народна историческа епика .. Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1939 20.00 поръчай
Стъклената планина. Български народни приказки. Том 1. За животни, вълшебни, религиозно-легендарни Делчо Тодоров - записи и съставителство 1995 24.00 поръчай
Българката през Възраждането .. Вирджиния паскалева 1984 не е налична
Българските Алиани .. Иваничка Георгиева 1991 36.00 поръчай
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 не е налична
Сборник народни песни от Видинско .. Г. Милев, О. Хранов - съставители 1964 50.00 поръчай
Българските славяни. Митология и религия (Светогледен анализ) Анани Стойнев 1988 не е налична
Съчинения в четири тома. Том 1-4 .. Георги Стойков Раковски 1983-1988 не е налична
Баба знае две и двеста - Българският характер в нашите пословици и поговорки Марко Семов 1985 не е налична
Фолклорен еротикон том - 5 от областта Бурел и гр. Сливница Райко Арсов Любенов 1997 не е налична
Народна песнопойка .. Василъ Стоинъ 1930 не е налична
Гложене .. Михаил Аначков, Георги Милчев, Крайо Йотов 1981 35.00 поръчай
Народностниятъ образъ на Източния дялъ отъ Западна Тракия .. Ан. Сп. Разбойниковъ 1944 40.00 поръчай
Traditional Bulgarian Calendar: Illustrated Encyclopedia .. Margarita Vasileva 2003 не е налична
Странджански народни песни (из репертоара на Кера Панайотова Маджарова) Събрал и систематизирал Панайот Маджаров; Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев 1983 не е налична
Легендата за 40-те калиакренски девойки Я. Калиакренски 1936 не е налична
Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 не е налична
Български народни гатанки Ст. Стойкова 1970 не е налична
Българска народна музика - Николай Кауфман Николай Кауфман 1977 не е налична
Слънчова люлка - народни песни от Нови пазар (сборник) Симеон Русакиев 1983 не е налична
Видимият мит .. изкуство и митология Иван Маразов 1992 не е налична
Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 4.00 поръчай
Българските говори в Румъния ... Максим Сл. Младенов 1993 7.00 поръчай
Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 не е налична
Студии върху българските обреди и легенди. Частъ 1-2 .. Михаилъ Арнаудовъ 1924 240.00 поръчай
Турското владичество пречка за културното развитие на българския народ и другите балкански народи Иван Снегаров 1958 не е налична
Етногенезис и културно наследство на българския народ Сборник 1971 8.00 не е налична
Народностна и битова общност на родопските българи (сборник от статии) Колектив под редакцията на М. Костова 1969 не е налична
Невидими нощни гости .. Евгения Мицова 1994 не е налична
Средновековни лековници и амулети Анислава Милтенова, Анни Кирилова 1994 30.00 поръчай
Българска народна митология Иваничка Георгиева 1993 не е налична
Занимателни фолклорни задачи, фокуси и игри за деца от 7 до 15 години и за техните родители и учители Иван Ганчев 1993 не е налична
Достигнало до нас - предания и легенди Елена Огнянова 1984 не е налична
Българско обичайно право .. Димитър Маринов 1995 8.00 поръчай
Димитър Маринов - избрани произведения - том 2 - Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) Димитър Маринов 1984 не е налична
Игра по огън - нестинарство Росица Ангелова 1955 не е налична
Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 не е налична
Известия на Народния етнографски музей въ София. Кн. 1-4 / 1923 Колектив 1923 не е налична
Каракачаните в България .. Женя Пимпирева 1995 не е налична
Танци и игри за младежта .. Маргарита Дикова, Димо Донев 1967 30.00 поръчай
Сказание за дъщерята на хана ( епосът на прабългарите 882 г. ) Микаил Бащу Ибн Шамс Тебир 1997 не е налична
Крали - Марко / Народна Епическа Поема / Стоянъ М. Поповъ 1901 не е налична
Родопски сказания Константин Канев 1983 не е налична
Народни песни на малоазийските българи в Новопазарско; Народни песни и приказки от Нови Пазар и с. Еньово, Новопазарско; Капански народни песни (Сборник за народни умотворения и народопис кн. XLVII) Колектив под редакцията на Акад. Ст. Романски 1956 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 2: Хайдушки песни .. Сборник 1961 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 10 (Битови приказки и анекдоти) П. Динеков и Ст. Стойкова - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 8: Трудово-поминъчни песни Сборник 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 7: Семейно-битови песни Колектив 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 9 (Приказки вълшебни и за животни) А. Каралийчев и В. Вълчев - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Майстори на народната музика. Том 1-2 .. Сватбарските оркестри Тодор Бакалов 1993 25.00 поръчай
Български предания и легенди - христоматия Ц. Лалев, К. Манолова - съставители 2002 не е налична
Българско народно поетично творчество Цветана Македонска - подбор и редакция 1988 не е налична
Играчка - плачка. Български народни игри и играчки за деца Илия Зайков, Златка Асенова 1984 20.00 поръчай
От Шар до Пирин .. легенди Коста Църнушанов 1979 не е налична
Фолклор и народни обичаи от Ботевград .. Колектив под редакцията на Цветана Романска 1968 35.00 поръчай
Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 не е налична
Родопски сборник том 2 Колектив 1969 не е налична
Родопски сборник том 1 Колектив 1965 не е налична
Traditional Bulgarian Wedding .. Българска сватба Radost Ivanova 1987 52.00 поръчай
Сборник от български народни умотворения. Том 4 .. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански ) Кузман А. Шапкарев 1968 - 73 25.00 поръчай
Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката .. Любомира Парпулова 1978 не е налична
Огнеходство .. Емануил Шаранков 2001 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 1-13 .. Колектив 1961 - 65 не е налична
Българска народна поезия и проза. Том 1-7 .. Лиляна Богданова 1981 - 83 150.00 поръчай
Камиларството в Беломорска Тракия .. Атанас Примовски 1958 179.00 поръчай
Древнотракийско наследство в българския фолклор .. Евгений Тодоров 1972 не е налична
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат .. Любомир Милетич 1987 35.00 поръчай
Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 50.00 поръчай
Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
Български притчи или пословици и поговорки .. Петко. Р. Славейков 1972 не е налична
Западните краища на българската земя - бележки и материяли съ 11 карти А. Иширковъ 1915 не е налична
Българска народна митология - Иваничка Георгиева - голям албум със снимки на икони дърворезби шевици тълкуване на символите Иваничка Георгиева 1983 не е налична
Родопски сборник том 3 .. Колектив 1972 50.00 поръчай
Веркович и "Веда Словена" - принос към историята на българския фолклор и на българското възраждане в Македония с неизвестни писма, доклади и др. документи от 1885 до 1893 г. Михаил Арнаудов 1968 не е налична
Обредни песни ( втори том от поредицата - "Българска народна поезия и проза ) Р. Иванова и Т. Живков ( съставителство и подбор ) 1981 не е налична
Българското шаманство Анчо Калоянов 1995 не е налична
Български погребални обичаи Христо Вакарелски 1990 не е налична
АВС на етнологията. Том 1-2 .. Сборник 1992 - 99 42.00 поръчай
Кукери и сурвакари - кукерските маски, обреди и сурвакарските обичаи в България Живка Стаменова 1982 не е налична
Български пословици и поговорки .. М. Григоров, К. Кацаров ( съставители ) 1986 не е налична
Фолклорен еротикон том - 7 Марко Костов Цепенков ( съставител ) 1993 не е налична
Фолклорен еротикон том - 6 Мария Антонова Шнитер ( съставител ) 1998 не е налична
Фолклорен еротикон том - 3 Флорентина Бадаланова ( съставител ) 1993 не е налична
Фолклорен еротикон том - 2 Флорентина Бадаланова ( съставител ) 1993 не е налична
Фолклорен еротикон. Том 1 Сборник 1993 85.00 поръчай
Български маскарадни игри .. Георг Краев 1996 не е налична
Светът на българката / The world of the bulgarian woman .. Анита Комитска / Anita Komitska 1995 26.00 поръчай
Bulgarian Ritual Masks ( Български кукерски обредни маски - албум с цветни фотграфии на кукери, маски и атрибути и текста на английски и на български език ) Цветана Манова ( съставител ) 1998 не е налична
Български народни клетви .. Мариана Ев. Дабева 1934 37.00 поръчай
Пожелания и благословии у българския народъ .. Мариана Ев. Дабева 1937 48.00 поръчай
Змеят в българския фолклор Милена Беновска - Събкова 1995 не е налична
Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност .. Иван Еленков, Румен Даскалов 1994 не е налична
Народно приложно изкуство Лозинка Йорданова 1974 не е налична
Bulgarian folk Art .. Колектив 1986 8.00 поръчай
Oeuvres populares Bulgares Centre de promotion et de publicite touristique 1986 5.00 поръчай
Българинът - познат и непознат Марко Семов 1987 не е налична
Речник на личните и фамилни имена у българите .. Стефан Илчев 1969 не е налична
Етимологически (етимологичен) и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ Проф. Д - ръ Стефанъ Младеновъ 1941 не е налична
Златния стожер на прабългарите .. Иван Венедиков 1987 не е налична
Душевност и оцеляване .. Марко Семов 1982 7.00 поръчай
Избрани съчинения в два тома. Том 1-2 .. Марин Дринов Марин Дринов под редакцията на Иван Дуйчев 1971 20.00 поръчай
Медното гумно на прабългарите .. Иван Венедиков 1983 20.00 поръчай
Етнография на България .. Том 1-3: Увод в етнографската наука и социално-нормативна култура; Материална култура; Духовна култура Колектив 1980-1985 не е налична
Димитър Маринов .. Избрани произведения в два тома. Том 1-2: Народна вяра и народни религиозни обичаи; Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско). Димитър Маринов 1981 - 84 не е налична
Български митове .. Анчо Калоянов 1979 12.00 поръчай
Проблеми на българския фолклор / том 1 / Колектив под редакцията на Петър Динеков 1972 не е налична
Проблеми на българския фолклор. Том 4: Фолклор, език и народна съдба Колектив 1979 25.00 поръчай
Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура .. Колектив 1976 30.00 поръчай
Проблеми на българския фолклор Том 3: Фолклор и общество Колектив 1977 15.00 поръчай
Проблеми на българския фолклор. Том 7: Смехът във фолклора Колектив 1987 32.00 поръчай
Секс и общество на православните славяни .. Ив. Левин 1991 не е налична
Българска диалектология. Книга 4 .. Говорът на село Смолско, Пирдопско, Троянския говор Сборник 1968 75.00 поръчай
Кюстендилският говор Иван Умленски 1965 не е налична
Българските говори в Западна / Беломорска / и Източна / Одринска / Тракия .. Тодор Бояджиев 1991 25.00 поръчай
Етнография на България .. Христо Вакарелски 1977 не е налична
Цани Гинчев - Земя и хора - По няколко думи за занаятите, билкарството и поверията на българския народ Цани Гинчев 1988 не е налична
Етнографски проблеми на народната духовна култура .. Професор Стоян Генчев 1989 28.00 поръчай
От душа и от сърце .. Петър Константинов 1980 9.00 поръчай
Народната култура в София и Софийско .. Иваничка Георгиева, Веселин Хаджиниколов 1984 35.00 поръчай
Български народни метални съдове .. албумче-папка Вяра Ковачева 1981 16.00 поръчай
Добруджа .. сборник Делчо Тодоров 1974 не е налична
Пирински край .. Колектив с редактор В.Хаджиниколов 1980 59.00 поръчай
Капанци Колектив с редактор Д. Тодоров 1985 не е налична
Пловдивски край .. етнографски и езикови проучвания Колектив 1986 165.00 поръчай
Кариоти Невена Даскалова - Желязкова 1989 не е налична
Селски битъ и изкуство въ Софийско .. Ст. Л. Костов, Е. Петева 1935 180.00 поръчай
Сборник за народни умотворения и народопис. Книга LI: Традиционен бит и култура на банатските българи .. К. Телбизов, М. Векова - Телбизова 1963 370.00 поръчай
Времето на майсторите Петър Константинов 1979 14.00 поръчай
Хубост за бъдни векове .. Лозинка Йорданова 1983 20.00 поръчай
Мит и фолклор .. Професор д-р Валентин Ангелов 1999 24.00 поръчай
Фолклор и съвременност Тодор И. Живков 1981 не е налична
Известия на етнографския институт и музей книга XII Колектив 1969 35.00 поръчай