Заглaвия в антикварен раздел Танци, песни, обичаи, обреди
Заглавие Автор изд. Цена
Болгарские народные танцы - български хора и ръченици със схеми, ноти снимки, цветни носии, на руски език Кирил Дженев 1958 не е налична
Българската народна песен .. изобразителни принципи, строеж единство Никола Георгиев 1976 не е налична
Народни хора и ръченици за акордеон - пандела ръченица, главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 не е налична
Забавна и танцова музика за акордеон. Свитък 1-2 Народен 1957 20.00 поръчай
Народни хора и ръченици за акордеон - Коста Колев - главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 не е налична
Терминология на българската хореография - за народни танци - илюстрована с ноти @1 Кирил Дженев 1960 не е налична
Българска народна музика - учебник - теория, ритмика и метрика, етномузикология, мелодика, ритмо и формообразуване, орхестика и кинетография @1 Стоян Джуджев 1970 не е налична
Биляна платно белеше - македонски народни песни с ноти, луксозно подаръчно издание Проф. д-р Илия Манолов 1998 не е налична
Народни песни на банатските българи .. Николай Кауфман 1987 46.00 поръчай
Български народен двуглас Светла Абрашева 1974 30.00 поръчай
Извор на красота и родолюбие (песни с ноти, приказки, залъгалки... ) Райна Кацарова, Иван Койнаков - съставители 1969 не е налична
Песенник (сборник народни и други песни с ноти) Колектив с редактор Светослав Обретенов 1956 не е налична
Народни песни с ноти за народно битов хор Никола Кенов 1955 не е налична
Песни с ноти за женски народен хор Петър Динов 1958 не е налична
Ръководство с ноти за свирене на гайда в оркестър Борис Петров 1957 не е налична
Македонски песни с ноти за мъжки хор .. Добри Христов 1955 не е налична
Българо-мохамедански песни с ноти от родопския край за 2 и 3 гласа женски хор Н. Кенов 1957 не е налична
Даваш ли, даваш балканджи Йово .. Исторически песенен фолклор Стоянка Бояджиева 1989 не е налична
111 Народни песни с ноти за началния курс М. Букурещлиев 1969 не е налична
Сборник за народни умотворения, народопис Колектив 1963 60.00 поръчай
Български народни песни от Източна и Западна Тракия .. ноти и текстове Васил Стоин 1939 80.00 поръчай
Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР (луксозно, голямофотматно издание в два тома) Николай Кауфман 1982 не е налична
Тракийски танци Колектив 1957 не е налична
Копаница (мъжки шопски танц из софийско) @1 К. Дженев 1958 не е налична
Сборник български народни танци: Шопски танци К. Дженев 1955 не е налична
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
Гостилица Гинка Димкова 1982 не е налична
Народни хора от Великотърновския край - описание на движенията, снимки и ноти Иван Донков 1997 не е налична
Школа за акордеон .. Христо Радоев, Атанас Атанасов 1961 14.00 поръчай
За Родъ и родина, царъ и държава - На България (Избрани патриотични песни на два и три гласа съ ноти) Иванъ Камбуровъ 1942 не е налична
Древноизточен и български фолклор (учебник за НГДЕК) Таня Чолакова, Данаил Иванов 1991 не е налична
Сборник народни песни от село Негован, Солунско Теменужка Николова - съставителство и подготовка за печат 1984 не е налична
Общественото мнение. Епистемологични проблеми .. Йордан Венедиков 1993 не е налична
Аз уча акордеон Школа-самоучител (от 24-120 баса) .. Георги Наумов 1962 не е налична
Българско народно творчество том 11 (Народни предания и легенди) Цветана Романска и Елена Огнянова 1963 не е налична
Българска народна музика .. Манол Тодоров 1959 10.00 поръчай
Народно песенно творчество от Ловешки окръг Хр. Вакарелски, Пенка Цветанова 1970 30.00 поръчай
Говорът на село Зарово Солунско .. Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 65.00 поръчай
Село Забърдо - История, бит, народно творчество Чавдар Илиев 1973 не е налична
Книга за виното .. Илия зайков, Иван Дионисиев, Георги Петров 1982 10.00 поръчай
Енциклопедичен речник Кюстендил .. Колектив 1988 не е налична
Български дух, душевност и духовност през вековете .. Станка Минкова, Трифон Трифонов 2003 не е налична
Христоматия по българска фолклористика @1 Георги Данчев, Анчо Калоянов 1977 не е налична
Бит и душевност на нашия народ .. Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1974 20.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 3: Исторически песни .. Сборник 1961 9.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 6: Любовни песни .. Сборник 1962 не е налична
Българско народно творчество том 12 (Пословици, поговорки, гатанки) Отбрал Цветан Минков; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1963 не е налична
Въпроси на бългаското народно творчество Цветана Романска 1976 14.00 поръчай
Книга за хляба .. Стоян Райчевски 1984 не е налична
Български песни / Bulgarische Lieder / Болгарские песни Христо Тодоров 1967 не е налична
Народна вяра и религиозни народни обичаи от Димитър Маринов Димитър Маринов 1981 не е налична
Етнографски и фолклористични изследвания в чест на Христо Вакарелски Колектив под редакцията на Л. Богданова, Ст. Генчев, П. Динеков, Г. Михайлова, А. Примовски и мн. др. 1979 35.00 поръчай
Систематика на българските народни музикални инструменти .. Вергилий Атанасов 1977 53.00 поръчай
Български народни хора и ръченици .. Борис Цонев 1950 не е налична
Психология на българския народ Тодор Панов 1992 не е налична
Българско народно творчество. Том 13: Народни песни с мелодии .. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин 1965 не е налична
Народна песнопойка - песни с ноти Елена Стоин 1982 не е налична
Начална школа за гайда ПРОДАДЕНА Тодор Прашанов 1986 не е налична
Български празници и традиции - бит, духовност, обичаи Мария Проданова 2006 не е налична
Баладни мотиви в народната поезия Михаил Арнаудов 1964 не е налична
Партизански бит и фолклор .. Цв. Вранска, Ст. Георгиева-Стойкова 1954 200.00 поръчай
Българската музика - минало и съвременностъ; Българската народна музика - метрика и ритмика Иванъ Камбуровъ; Василъ Стоинъ 1927 не е налична
Раждането на боговете Митове на българската земя. Книга 1 Иван Венедиков 1997 не е налична
Български македонски песни .. Йосифъ Чешмеджиевъ 1926 не е налична
Селска стряха - утра, вечеринки, забави Колектив 1947 40.00 поръчай
Български народни песни за пиано на четири ръце .. Стилиян Голямов 1955 50.00 поръчай
Хитър Петър и Настрадин Ходжа .. историята на българския народен анекдот Величко Вълчев 1975 не е налична
Тремъ на българската народна историческа епика .. Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1939 20.00 поръчай
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 не е налична
Народни песни и танци за пиано / Chansons et danses populaires pour piano .. Андрей Стоянов / Andrey Stoyanov 1956 68.00 поръчай
Сборник народни песни от Видинско .. Г. Милев, О. Хранов - съставители 1964 50.00 поръчай
Гърди си с рози накичи - стари градски песни Колектив 1998 не е налична
Баба знае две и двеста - Българският характер в нашите пословици и поговорки Марко Семов 1985 не е налична
Народна песнопойка .. Василъ Стоинъ 1930 не е налична
Школа за кларинет Сава Димитров, Димитър Савов 1977 не е налична
Родопски народни песни .. Вл. Примовски 1940 не е налична
Traditional Bulgarian Calendar: Illustrated Encyclopedia .. Margarita Vasileva 2003 не е налична
Странджански народни песни (из репертоара на Кера Панайотова Маджарова) Събрал и систематизирал Панайот Маджаров; Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев 1983 не е налична
Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 не е налична
Български народни гатанки Ст. Стойкова 1970 не е налична
Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ .. Кирилъ Мирчевъ 1939 28.00 поръчай
Българска народна музика - Николай Кауфман Николай Кауфман 1977 не е налична
Слънчова люлка - народни песни от Нови пазар (сборник) Симеон Русакиев 1983 не е налична
Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 4.00 поръчай
Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 не е налична
Студии върху българските обреди и легенди. Частъ 1-2 .. Михаилъ Арнаудовъ 1924 240.00 поръчай
Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 не е налична
По следите на една безсмъртна песен. Том 1-2 Николай Русев 1988 не е налична
Димитър Маринов - избрани произведения - том 2 - Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) Димитър Маринов 1984 не е налична
Игра по огън - нестинарство Росица Ангелова 1955 не е налична
The Wedding Stoyan Genchev 1988 40.00 поръчай
Песни на българското работническо движение (1891-1944) .. Николай Кауфман 1959 50.00 поръчай
Български градски песни .. Николай Кауфман 1968 28.00 поръчай
Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 не е налична
Известия на Народния етнографски музей въ София. Кн. 1-4 / 1923 Колектив 1923 не е налична
Танци и игри за младежта .. Маргарита Дикова, Димо Донев 1967 30.00 поръчай
Избрани песни от репертоара на Държавния ансамбъл за народни песни и танци Парашкева Тодорова и Мария Кутева - съставители 1969 не е налична
Ръководство по тренировъчна работа в самодейните танцови колективи Мария Евтимова 1970 не е налична
Кюстендилски народни песни ( обработки за женски, детски и смесен народен хор ) Жени Порталска, Магдалина Стефанова - съставители 1978 не е налична
Епитети въ българската народна песенъ @1 Мариана Ев. Дабева 1939 не е налична
Българска народна музика .. Лидия Литова - Николова Лидия Литова - Николова 1982 33.00 поръчай
Български танци .. Маргарита Дикова 1962 150.00 поръчай
Български народни песни собрани одъ братья Миладиновци Димитрiя и Константина Димитъръ и Константинъ Миладинови 1891 не е налична
Сто години българска борческа песен .. Г. Димитров, Д. Бойчев - съставители 1949 33.00 поръчай
Народни песни на малоазийските българи в Новопазарско; Народни песни и приказки от Нови Пазар и с. Еньово, Новопазарско; Капански народни песни (Сборник за народни умотворения и народопис кн. XLVII) Колектив под редакцията на Акад. Ст. Романски 1956 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 2: Хайдушки песни .. Сборник 1961 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 10 (Битови приказки и анекдоти) П. Динеков и Ст. Стойкова - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 8: Трудово-поминъчни песни Сборник 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 7: Семейно-битови песни Колектив 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 9 (Приказки вълшебни и за животни) А. Каралийчев и В. Вълчев - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Майстори на народната музика. Том 1-2 .. Сватбарските оркестри Тодор Бакалов 1993 25.00 поръчай
Българско народно поетично творчество Цветана Македонска - подбор и редакция 1988 не е налична
Българинът се смее - народни анекдоти Черемухин 1990 не е налична
Играчка - плачка. Български народни игри и играчки за деца Илия Зайков, Златка Асенова 1984 20.00 поръчай
Фолклор и народни обичаи от Ботевград .. Колектив под редакцията на Цветана Романска 1968 35.00 поръчай
Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 не е налична
Народно - песенният изпълнителски стил и неговите вокално - педагогически проблеми Ан. Дафов 1978 не е налична
Traditional Bulgarian Wedding .. Българска сватба Radost Ivanova 1987 52.00 поръчай
Сборник от български народни умотворения. Том 4 .. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански ) Кузман А. Шапкарев 1968 - 73 25.00 поръчай
Да би гората думала ( Хайдушки фолклор от сливенския край ) Т. Ив. Живков, Ж. Янакиева 1968 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 1-13 .. Колектив 1961 - 65 не е налична
Българска народна поезия и проза. Том 1-7 .. Лиляна Богданова 1981 - 83 150.00 поръчай
Школа за акордеон .. Борис Аврамов, Любен Панайотов 1969 6.00 поръчай
Самодиви - народни песни Емануилъ П. Димитровъ 1926 не е налична
Камиларството в Беломорска Тракия .. Атанас Примовски 1958 179.00 поръчай
Българска народна хореография Стоян Джуджевъ 1945 не е налична
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат .. Любомир Милетич 1987 35.00 поръчай
Български народни балади ( 1 и 2 част ) Колектив 1993 - 94 не е налична
Listen, Daughter, andСлушай, щерко, и добре запомни... / Listen, Daughter, and Remember Well... + CD Марта Форсайт 1996 60.00 поръчай
Танци и ансамблови съчетания Колектив 1970 не е налична
Орнаменти в българската народна музика .. Александър Моцев 1961 75.00 поръчай
Българска народна музика .. Манол Тодоров 1973 25.00 поръчай
Балканска народна мъдрост Колектив 1968 25.00 поръчай
Погребални и други оплаквания в България .. голям албум Н. Кауфман, Д. Кауфман 1988 74.00 поръчай
Bulgarian Folk Songs .. Elizabeth Marriage Mincoff 1945 60.00 поръчай
Български народни хора и ръченици .. белия Б. Цонев 1960 не е налична
Български сценични танци Кирил Дженев 1968 90.00 поръчай
Универсален танцопис .. К. Дженев, К. Харалампиев 1971 36.00 поръчай
Теория за строежа на движенията в българската народна хореография К. Дженев, К. Харалампиев 1966 не е налична
Български народни хора - учебник .. история. стъпки и движения. описания ноти хореографияза ВИФ Стефан Въгларов Стефан Въгларов 1988 не е налична
Народни хора и детски музикални игри Георги Андреев 1975 не е налична
Христоматия по българска народна музика Лидия Литова - Николова 1977 не е налична
Българска народна музика. Том 1-2 .. Стоян Джуджев 1979-1980 86.00 поръчай
Български народни музикални инструменти .. Манол Тодоров 1973 39.00 поръчай
Обредни песни ( втори том от поредицата - "Българска народна поезия и проза ) Р. Иванова и Т. Живков ( съставителство и подбор ) 1981 не е налична
Очерци по българския фолклор. Том 1-2 .. Михаил Арнаудов Михаил Арнаудов 1968 не е налична
Първомартенска обредност Любомир Миков 1985 не е налична
Писани яйца в България Любомир Миков 1982 не е налична
Сватбата - цветен фотоалбум с описание на традиционна фолклорна сватба Стоян Генчев 1987 не е налична
Ритъм и такт в българската народна музика .. Александър Д. Моцев 1949 92.00 поръчай
Сценично разработени български народни танци Е. Тодорова ( съставител ) 1955 не е налична
Избрани български народни хора. Том 3: Китки и разработки с терминология и хорописни знаци .. Борис Цонев 1957 не е налична
Хора за духов оркестър / Horos for Wind orchestra Дико Илиев / Diko Iliev 1989 не е налична
История с аромат на вино Младен Стоянов 1997 не е налична
Български фолклор. Част 1 .. Петър Динеков Петър Динеков 1990 не е налична
Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България .. Красимир Петров 1986 20.00 поръчай
Български народни танци от Тракия Красимир Петров 1995 не е налична
Български народни танци от североизточна България .. Добруджа / Красимир Петров 1995 25.00 поръчай
Добър юнак с добра коня - 152 обредни народни песни Анчо Калоянов 1986 не е налична
66 народни песни на Македонските Българи / 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов / Dobri Christov 1931 не е налична
66 народни песни на Македонските Българи .. текстове и ноти 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens .. Добри Христов 1983 24.00 поръчай
Български народни песни от Македония / Bulgarian folk songs from Macedonia Коста Църнушанов / Kosta Tsurnoushanov 1989 не е налична
Народни песни от Югозападна България ( Пирински край ) в 2 тома Николай Кауфман и Тодор Тодоров ( съставители на том - 1 ), Николай Кауфман и Илия Манолов ( съставители на том - 2 ) 1967 - 94 не е налична
Народни песни от Средните Родопи .. хиляда Родопски песни етимологичен речник, именен и исторически азбучен показалец на имена, местности събития споменавани в текстовете Атанас Райчев 1973 не е налична
Народни песни на македонските българи .. Стефан И. Веркович Стефан И. Веркович 1966 10.00 поръчай
Кукерът без маска .. книга за кукерството със снимки Стоян Райчевски, Валерия Фол 1993 не е налична
Студии върху Българските обреди и легенди. Том 1-2 .. Михаил Арнаудов 1972 не е налична
Българско народно поетично творчество Доцент Цветана Романска - Вранска 1958 15.00 поръчай
Известия на института за музика - книга 5 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1959 не е налична
Известия на института за музика - книга 4 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1957 не е налична
Някои общи черти между народната песен на българите и източните славяни Николай Кауфман 1968 не е налична
Българска народна култура .. Колектив под редакцията на В. Хаджиниколов 1981 не е налична
Български обредни хлябове .. Станка Янева 1991 70.00 поръчай
Български народни песни събрани от братя Миладинови Димитър и Константин Миладинови 1998 не е налична
Гергьовден у южните славяни .. Татяна Ангелова Колева 1981 не е налична
Обреди и обреден фолклор .. Тодор Иванов Живков 1981 40.00 поръчай
Българската фолклорна сватба .. Радост Иванова 1984 не е налична
Родопски народни песни Анастас и Никола Примовски (съставители и редактори) 1968 не е налична
Книга на песните .. български народни песни събрани от Пенчо Славейков Пенчо Славейков (съставител) 1961 20.00 поръчай
Български Великденски обреден фолклор .. Любомир Миков 1990 не е налична