Заглaвия в антикварен раздел Танци, песни, обичаи, обреди
Заглавие Автор изд. Цена
Болгарские народные танцы - български хора и ръченици със схеми, ноти снимки, цветни носии, на руски език Кирил Дженев 1958 не е налична
Българската народна песен - изобразителни принципи, строеж единство Никола Георгиев 1976 25.00 поръчай
Народни хора и ръченици за акордеон - пандела ръченица, главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 не е налична
Забавна и танцова музика за акордеон Народен 1957 20.00 поръчай
Народни хора и ръченици за акордеон - Коста Колев - главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 не е налична
Терминология на българската хореография - за народни танци - илюстрована с ноти @1 Кирил Дженев 1960 не е налична
Българска народна музика - учебник - теория, ритмика и метрика, етномузикология, мелодика, ритмо и формообразуване, орхестика и кинетография @1 Стоян Джуджев 1970 не е налична
Биляна платно белеше - македонски народни песни с ноти, луксозно подаръчно издание Проф. д-р Илия Манолов 1998 не е налична
Народни песни на банатските българи .. Николай Кауфман 1987 28.00 поръчай
Български народен двуглас Светла Абрашева 1974 30.00 поръчай
Извор на красота и родолюбие (песни с ноти, приказки, залъгалки... ) Райна Кацарова, Иван Койнаков - съставители 1969 не е налична
Песенник (сборник народни и други песни с ноти) Колектив с редактор Светослав Обретенов 1956 не е налична
Народни песни с ноти за народно битов хор Никола Кенов 1955 не е налична
Песни с ноти за женски народен хор Петър Динов 1958 не е налична
Ръководство с ноти за свирене на гайда в оркестър Борис Петров 1957 не е налична
Македонски песни с ноти за мъжки хор Добри Христов 1955 15.00 поръчай
Българо-мохамедански песни с ноти от родопския край за 2 и 3 гласа женски хор Н. Кенов 1957 не е налична
Даваш ли, даваш балканджи Йово .. Исторически песенен фолклор Стоянка Бояджиева 1989 10.00 поръчай
111 Народни песни с ноти за началния курс М. Букурещлиев 1969 не е налична
Сборник за народни умотворения, народопис Колектив 1963 60.00 поръчай
Български народни песни от Източна и Западна Тракия .. ноти и текстове Васил Стоин 1939 90.00 поръчай
Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР (луксозно, голямофотматно издание в два тома) Николай Кауфман 1982 не е налична
Тракийски танци Колектив 1957 не е налична
Копаница (мъжки шопски танц из софийско) @1 К. Дженев 1958 не е налична
Сборник български народни танци: Шопски танци К. Дженев 1955 не е налична
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
От едно гърло два гласа - народни песни от село Гостилица Гинка Димкова 1982 40.00 поръчай
Народни хора от Великотърновския край - описание на движенията, снимки и ноти Иван Донков 1997 не е налична
Школа за акордеон .. самоучител за начинаещи и напреднали от Христо Радоев, Атанас Атанасов Христо Радоев, Атанас Атанасов 1961 15.00 поръчай
За Родъ и родина, царъ и държава - На България (Избрани патриотични песни на два и три гласа съ ноти) Иванъ Камбуровъ 1942 не е налична
Древноизточен и български фолклор (учебник за НГДЕК) Таня Чолакова, Данаил Иванов 1991 не е налична
Сборник народни песни от село Негован, Солунско Теменужка Николова - съставителство и подготовка за печат 1984 20.00 поръчай
Общественото мнение. Епистемологични проблеми .. Йордан Венедиков 1993 не е налична
Аз уча Акордеон школа - самоучител 24 - 120 баса Георги Наумов 1962 не е налична
Българско народно творчество том 11 (Народни предания и легенди) Цветана Романска и Елена Огнянова 1963 не е налична
Българска народна музика - учебник за музикалните училища Манол Тодоров 1959 20.00 поръчай
Народно песенно творчество от Ловешки окръг Хр. Вакарелски, Пенка Цветанова 1970 35.00 поръчай
Говорът на село Зарово Солунско Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 60.00 поръчай
Село Забърдо - История, бит, народно творчество Чавдар Илиев 1973 не е налична
Книга за виното Илия зайков, Иван Дионисиев, Георги Петров 1982 не е налична
Енциклопедичен речник Кюстендил .. Колектив 1988 20.00 поръчай
Български дух, душевност и духовност през вековете .. Станка Минкова, Трифон Трифонов 2003 33.00 поръчай
Христоматия по българска фолклористика @1 Георги Данчев, Анчо Калоянов 1977 не е налична
Бит и душевност на нашия народ .. Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1974 18.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 3: Исторически песни .. Сборник 1961 9.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 6: Любовни песни .. Сборник 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 12 (Пословици, поговорки, гатанки) Отбрал Цветан Минков; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1963 не е налична
Въпроси на бългаското народно творчество - Избрани студии и статии Цветана Романска 1976 20.00 поръчай
Книга за хляба .. Стоян Райчевски 1984 20.00 поръчай
Български песни / Bulgarische Lieder / Болгарские песни Христо Тодоров 1967 не е налична
Народна вяра и религиозни народни обичаи от Димитър Маринов Димитър Маринов 1981 не е налична
Етнографски и фолклористични изследвания в чест на Христо Вакарелски Колектив под редакцията на Л. Богданова, Ст. Генчев, П. Динеков, Г. Михайлова, А. Примовски и мн. др. 1979 30.00 поръчай
Систематика на българските народни музикални инструменти Вергилий Атанасов 1977 не е налична
Български народни хора и ръченици .. най-голяма кафява Борис Цонев 1950 130.00 поръчай
Психология на българския народ Тодор Панов 1992 не е налична
Българско народно творчество том 13 - Народни песни с ноти Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин 1965 не е налична
Народна песнопойка - песни с ноти Елена Стоин 1982 не е налична
Начална школа за гайда ПРОДАДЕНА Тодор Прашанов 1986 не е налична
Български празници и традиции - бит, духовност, обичаи Мария Проданова 2006 не е налична
Баладни мотиви в народната поезия Михаил Арнаудов 1964 не е налична
Партизански бит и фолклор Цв. Вранска, Ст. Георгиева-Стойкова 1954 не е налична
Българската музика - минало и съвременностъ; Българската народна музика - метрика и ритмика Иванъ Камбуровъ; Василъ Стоинъ 1927 не е налична
Раждането на боговете (Митове на българската земя ) Иван Венедиков 1997 30.00 поръчай
Български македонски песни Йосифъ Чешмеджиевъ 1926 30.00 поръчай
Селска стряха - утра, вечеринки, забави Колектив под редакцията на Д. Добрев и Д. Гундов 1947 50.00 поръчай
Български народни песни .. За пиано на четири ръце Стилиян Голямов Стилиян Голямов 1955 30.00 поръчай
Хитър Петър и Настрадин Ходжа .. историята на българския народен анекдот Величко Вълчев 1975 18.00 поръчай
Тремъ на българската народна историческа епика (Отъ Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра съ фолклорни, исторически, езикови и др. бележки, показалецъ и речникъ) Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1940 70.00 поръчай
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 не е налична
Народни песни и танци за пиано / Chansons et danses populaires pour piano Андрей Стоянов / Andrey Stoyanov 1956 25.00 поръчай
Сборник народни песни от Видинско .. Г. Милев, О. Хранов - съставители 1964 30.00 поръчай
Гърди си с рози накичи - стари градски песни Колектив 1998 не е налична
Баба знае две и двеста - Българският характер в нашите пословици и поговорки Марко Семов 1985 15.00 поръчай
Народна песнопойка - автентични текстове с ноти от Василъ Стоинъ. Стъкмилъ Василъ Стоинъ 1930 38.00 поръчай
Школа за кларинет Сава Димитров, Димитър Савов 1977 не е налична
Родопски народни песни Вл. Примовски (Написалъ и подредилъ) 1940 28.00 поръчай
Traditional Bulgarian Calendar: Illustrated Encyclopedia .. Margarita Vasileva 2003 170.00 поръчай
Странджански народни песни (из репертоара на Кера Панайотова Маджарова) Събрал и систематизирал Панайот Маджаров; Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев 1983 не е налична
Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 не е налична
Български народни гатанки Ст. Стойкова 1970 30.00 поръчай
Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ Кирилъ Мирчевъ 1939 25.00 поръчай
Българска народна музика - Николай Кауфман Николай Кауфман 1977 не е налична
Слънчова люлка - народни песни от Нови пазар (сборник) Симеон Русакиев 1983 не е налична
Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 14.00 поръчай
Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 не е налична
Студии върху българските обреди и легенди - часть I - II Михаилъ Арнаудовъ 1924 100.00 поръчай
Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 не е налична
По следите на една безсмъртна песен (!!! отделно първия том от двата тома) Д-р Николай Русев 1988 80.00 поръчай
Димитър Маринов - избрани произведения - том 2 - Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) Димитър Маринов 1984 не е налична
Игра по огън - нестинарство Росица Ангелова 1955 не е налична
The Wedding (Color fotoalbum of bulgarian traditional wedding)/ Сватбата - цветен фотоалбум с описание на традиционна фолклорна сватба на английски език Stoyan Genchev 1988 40.00 поръчай
Песни на българското работническо движение (1891-1944) .. Николай Кауфман 1959 66.00 поръчай
Български градски песни .. Николай Кауфман 1968 30.00 поръчай
Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 80.00 поръчай
Известия на Народния етнографски музей в София (година III - книжка I и II) Колектив 1923 40.00 поръчай
Танци и игри за младежта - сборник Маргарита Дикова, Димо Донев - съставители 1967 не е налична
Избрани песни от репертоара на Държавния ансамбъл за народни песни и танци Парашкева Тодорова и Мария Кутева - съставители 1969 не е налична
Ръководство по тренировъчна работа в самодейните танцови колективи Мария Евтимова 1970 не е налична
Кюстендилски народни песни ( обработки за женски, детски и смесен народен хор ) Жени Порталска, Магдалина Стефанова - съставители 1978 не е налична
Епитети въ българската народна песенъ @1 Мариана Ев. Дабева 1939 не е налична
Българска народна музика - Лидия Литова - Николова Лидия Литова - Николова 1982 не е налична
Български танци из репертоара на държавния ансамбъл за народни песни и танци Маргарита Дикова 1962 120.00 поръчай
Български народни песни собрани одъ братья Миладиновци Димитрiя и Константина Димитъръ и Константинъ Миладинови 1891 не е налична
Сто години българска борческа песен .. Г. Димитров, Д. Бойчев - съставители 1949 45.00 поръчай
Народни песни на малоазийските българи в Новопазарско; Народни песни и приказки от Нови Пазар и с. Еньово, Новопазарско; Капански народни песни (Сборник за народни умотворения и народопис кн. XLVII) Колектив под редакцията на Акад. Ст. Романски 1956 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 2: Хайдушки песни .. Сборник 1961 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 10 (Битови приказки и анекдоти) П. Динеков и Ст. Стойкова - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 8: Трудово-поминъчни песни Сборник 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 7: Семейно-битови песни Колектив 1962 10.00 поръчай
Българско народно творчество том 9 (Приказки вълшебни и за животни) А. Каралийчев и В. Вълчев - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 не е налична
Майстори на народната музика; Сватбарските оркестри ( популярно изследване на българската народна музика и на развитието и в две части ) Тодор Бакалов 1993 40.00 поръчай
Българско народно поетично творчество Цветана Македонска - подбор и редакция 1988 не е налична
Българинът се смее - народни анекдоти Черемухин 1990 не е налична
Играчка - плачка. Две петлета се скарали ( български народни игри и играчки за деца ) Илия Зайков, Златка Асенова 1984 25.00 поръчай
Фолклор и народни обичаи от Ботевград Колектив под редакцията на Цветана Романска 1968 30.00 поръчай
Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 70.00 поръчай
Народно - песенният изпълнителски стил и неговите вокално - педагогически проблеми Ан. Дафов 1978 не е налична
Traditional Bulgarian Wedding .. Българска сватба Radost Ivanova 1987 60.00 поръчай
Сборник от български народни умотворения. Том 4 .. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански ) Кузман А. Шапкарев 1968 - 73 25.00 поръчай
Да би гората думала ( Хайдушки фолклор от сливенския край ) Т. Ив. Живков, Ж. Янакиева 1968 20.00 поръчай
Българско народно творчество в тринадесет тома. Том 1-13 .. Колектив 1961 - 65 не е налична
Българска народна поезия и проза. Том 1-7 .. Лиляна Богданова 1981 - 83 150.00 поръчай
Школа за акордеон .. самоучител за начинаещи и напреднали от Борис Аврамов, Любен Панайотов Борис Аврамов, Любен Панайотов 1969 20.00 поръчай
Самодиви - народни песни Емануилъ П. Димитровъ 1926 не е налична
Камиларството в Беломорска Тракия ... Атанас Примовски 1958 220.00 поръчай
Българска народна хореография съ неколко примери изъ македонския фолклоръ Стоян Джуджевъ 1940 50.00 поръчай
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат .. Любомир Милетич 1987 45.00 поръчай
Български народни балади ( 1 и 2 част ) Колектив 1993 - 94 не е налична
Listen, Daughter, and Remember Well... / Слушай щерко и добре запомни... Martha Forsyth / Марта Форсайт 1996 не е налична
Танци и ансамблови съчетания Колектив 1970 не е налична
Орнаменти в българската народна музика Александър Моцев 1961 50.00 поръчай
Българска народна музика Манол Тодоров Манол Тодоров 1973 30.00 поръчай
Балканска народна мъдрост Колектив 1968 25.00 поръчай
Погребални и други оплаквания в България .. голям албум Н. Кауфман, Д. Кауфман 1988 78.00 поръчай
Bulgarian Folk Songs / Български народни песни .. преведени на английски език. Chosen and translated Elizabeth Marriage Mincoff 1945 45.00 поръчай
Български народни хора и ръченици .. белия Б. Цонев 1960 не е налична
Български сценични танци К. Дженев 1968 80.00 поръчай
Универсален танцопис .. К. Дженев, К. Харалампиев 1971 30.00 поръчай
Теория за строежа на движенията в българската народна хореография К. Дженев, К. Харалампиев 1966 не е налична
Български народни хора и танци - учебник .. история. стъпки и движения. описания ноти хореографияза ВИФ Стефан Въгларов Стефан Въгларов 1988 40.00 поръчай
Народни хора и детски музикални игри Георги Андреев 1975 не е налична
Христоматия по българска народна музика Лидия Литова - Николова 1977 40.00 поръчай
Българска народна музика. Том 1-2 .. Стоян Джуджев пълна енциклопедия - учебник с ноти песни, ритмика, композиция инструменти и др. Стоян Джуджев 1979 - 80 70.00 поръчай
Български народни музикални инструменти .. органография, чертежи описания, настройка !!! Манол Тодоров 1973 50.00 поръчай
Обредни песни ( втори том от поредицата - "Българска народна поезия и проза ) Р. Иванова и Т. Живков ( съставителство и подбор ) 1981 не е налична
Очерци по българския фолклор. Том 1-2 .. Михаил Арнаудов Михаил Арнаудов 1968 80.00 поръчай
Първомартенска обредност Любомир Миков 1985 не е налична
Писани яйца в България Любомир Миков 1982 не е налична
Сватбата - цветен фотоалбум с описание на традиционна фолклорна сватба Стоян Генчев 1987 не е налична
Ритъм и такт в българската народна музика .. Александър Д. Моцев 1949 120.00 поръчай
Сценично разработени български народни танци Е. Тодорова ( съставител ) 1955 не е налична
Избрани български народни хора. Том 3: Китки и разработки с терминология и хорописни знаци .. Борис Цонев 1957 160.00 поръчай
Хора за духов оркестър / Horos for Wind orchestra Дико Илиев / Diko Iliev 1989 не е налична
История с аромат на вино Младен Стоянов 1997 не е налична
Български фолклор - Петър Динеков Петър Динеков 1972 не е налична
Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България .. Красимир Петров 1986 30.00 поръчай
Български народни танци от Тракия Красимир Петров 1995 не е налична
Български народни танци от североизточна България .. Добруджа / Красимир Петров 1995 15.00 поръчай
Добър юнак с добра коня .. 152 обредни песни от село Аспарухово - Варненско. Анчо Калоянов (събрал и подредил) 1986 34.00 поръчай
66 народни песни на Македонските Българи / 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов / Dobri Christov 1931 не е налична
66 народни песни на Македонските Българи .. текстове и ноти 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens .. Добри Христов 1983 38.00 поръчай
Български народни песни от Македония / Bulgarian folk songs from Macedonia Коста Църнушанов / Kosta Tsurnoushanov 1989 не е налична
Народни песни от Югозападна България ( Пирински край ) в 2 тома Николай Кауфман и Тодор Тодоров ( съставители на том - 1 ), Николай Кауфман и Илия Манолов ( съставители на том - 2 ) 1967 - 94 не е налична
Народни песни от Средните Родопи .. хиляда Родопски песни етимологичен речник, именен и исторически азбучен показалец на имена, местности събития споменавани в текстовете Атанас Райчев 1973 не е налична
Народни песни на македонските българи .. Стефан И. Веркович Стефан И. Веркович 1966 20.00 поръчай
Кукерът без маска .. книга за кукерството със снимки Стоян Райчевски, Валерия Фол 1993 не е налична
Студии върху Българските обреди и легенди. Том 1-2 .. Михаил Арнаудов 1972 не е налична
Българско народно поетично творчество - христоматия Доцент Цветана Романска - Вранска 1958 25.00 поръчай
Известия на института за музика - книга 5 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1959 25.00 поръчай
Известия на института за музика - книга 4 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1957 25.00 поръчай
Някои общи черти между народната песен на българите и източните славяни Николай Кауфман 1968 не е налична
Българска народна култура Колектив под редакцията на В. Хаджиниколов 1981 28.00 поръчай
Български обредни хлябове .. Станка Янева 1991 65.00 поръчай
Български народни песни събрани от братя Миладинови Димитър и Константин Миладинови 1998 не е налична
Гергьовден у южните славяни Татяна Ангелова Колева 1981 30.00 поръчай
Обреди и обреден фолклор .. Тодор Иванов Живков 1981 36.00 поръчай
Българската фолклорна сватба цялостно описание на българската фолклорна сватба организация, ритуали, традиционни обичаи със снимки. Радост Иванова 1984 60.00 поръчай
Родопски народни песни Анастас и Никола Примовски (съставители и редактори) 1968 не е налична
Книга на песните .. български народни песни събрани от Пенчо Славейков Пенчо Славейков (съставител) 1961 22.00 поръчай
Български Великденски обреден фолклор .. Любомир Миков 1990 не е налична