Заглaвия в антикварен раздел Къщи, дърворезби, възрожденска архитектура, каменоделство
Заглавие Автор изд. Цена
The Architectural Heritage On the Lands of Bulgaria .. P. Berbenliev 2002 95.00 поръчай
Самоковска възрожденска дърворезба .. Валентин Ангелов 2001 не е налична
Традиционна народна архитектура - история развитие принципи - описателна монография Рашел Ангелова 1996 не е налична
Пловдив - Паметници на културата .. Арх. Стефан Стамов 1960 16.00 поръчай
Среднородопски конаци .. Матей Матеев 2007 165.00 поръчай
Гръцкото жилище и балканската архитектура XVII - XIX век Десислава Андреа Николаиду 2005 не е налична
Архитектурни скици и рисунки .. Панталей Цветков 1956 18.00 поръчай
Дървената народна къща .. Арх. Стефан Стамов 2004 80.00 поръчай
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
Рафаиловия кръст Венета Иванова 1993 не е налична
Пловдив - столица на българския барок .. Матей Матеев 2003 420.00 поръчай
Българското архитектурно изкуство .. Архитектъ П. Койчевъ 1925 50.00 поръчай
Разговор за дърворезбата .. Христина Милчева 1989 7.00 поръчай
Българска дърворезба - Съвременна българска дърворезба - албум Венета Иванова, Маргарита Коева 1981 не е налична
Стара архитектура в Пловдив .. Матей Матеев 1976 30.00 поръчай
Копривщица въ картини - юбилеен албум 1876 - 1926 / Koprivchtitza illustree - Album Jubilaire Архимандрит Евтимий 1926 не е налична
Old Plovdiv .. Giovanni Dimitrov and Georgi Melev 1976 25.00 поръчай
Панорама на възрожденските приложни изкуства Колектив под редакцията на В. Ангелов 1998 не е налична
Българската къща през пет столетия .. Георги Кожухаров 1967 не е налична
Резбите отъ иконостаса на църквата Св. Спасъ - Скопие .. Асенъ Василиевъ, Ник. Ив. Божиновъ 1942 50.00 поръчай
Денационализиране и възраждане на българското изкуство презъ турското робство отъ 1393 до 1879 год. .. Андрей Протичъ 1929 225.00 поръчай
Възрожденска декоративна стенопис от самоковски зографи .. Анна Рошковска 1982 38.00 поръчай
Българска монументална дърворезба XIV-XX век .. Валентин Ангелов 1992 не е налична
Котел, Медвен Катунище - възрожденска архитектура .. Евгени Дюлгеров 1976 не е налична
Копривщица - фотоалбум (архитектура - фотографии на възрожденски къщи, орнаменти, вътрешна украса, всичко представено е автентично) Румяна Савова-Касабова 1973 не е налична
Стара градска архитектура во Охрид .. Инж. Арх. Борис Чипан 1960 120.00 поръчай
Български къщи от епохата на Възраждането .. Георги Кожухаров 1953 110.00 поръчай
Жеравна .. архитектура цветен албум Стефан Стамов 1974 9.00 поръчай
Дърворезбената украса в къщата на Руси Чорбаджи с. Жеравна, Котленско .. Захари Димитров 1956 60.00 поръчай
La vieux Plovdiv .. Колектив 1976 18.00 поръчай
Plowdiw und der Bezirk Plowdiw / Стария пловдив на немски език цветен албум @1 Georgi Wlassew, Toros Horissjan 1980 не е налична
Bulgaria. Museum Towns and Villages .. Колектив 1985 15.00 поръчай
Огнището в българския бит .. Стефана Георгиева-Стойкова 1956 не е налична
Болгарская резьба по дереву ( съвременна българска дърворезба ) Венета Иванова, Маргарита Коева 1981 не е налична
Българска дърворезба / том 1 - Пластическото богатство на възрожденската църковна дърворезба / Венета Иванова, Маргарита Коева 1979 не е налична
Tirnovo la ville et son art Svetline Bossilkov 1960 не е налична
Евреите и българската градска култура .. Анна Рошковска, Саша Лозанова 1998 14.00 поръчай
Български врати и порти .. Николай Попов 1954 168.00 поръчай
Майстор Никола Фичев ( Уста Кольо Фичето ) 1800 - 1881 .. Никола Мавродинов, Георги Козаров, Емил Момиров 1953 110.00 поръчай
Българската къща въ своя архитектониченъ и културно - исторически развой .. Теодоръ Златевъ 1930 - 37 260.00 поръчай
Пловдивската къща през епохата на Възраждането .. Христо Д. Пеев 1960 не е налична
Боженци архитектура и украса Лазар Михов 1974 не е налична
Батак и неговото архитектурно наследство .. Георги Стойчев 1973 19.00 поръчай
Шуменски възрожденски къщи .. Рашел Ангелова 1965 70.00 поръчай
Пространството в българската възрожденска архитектура .. Тодор Златев 1958 не е налична
Карловски дворове от епохата на възраждането .. Делчо Сугарев 1956 не е налична
Старата родопска архитектура - строителство и конструкции Борислав Стоянов 1967 не е налична
Архитектурата на Жеравна .. Стефан Стамов 1971 29.00 поръчай
Възрожденски дворове в котленско .. Христо Димов 1976 15.00 поръчай
Несебър и неговите къщи .. Иван Иванчев 1957 95.00 поръчай
Българската къща през епохата на възраждането .. Тодор Златев 1955 не е налична
Възрожденска архитектура в Югозападна България .. Рашел Ангелова 1977 22.00 поръчай
Сливен и неговата архитектура през възраждането .. Рашел Ангелова 1969 не е налична
Българската селска къща .. Б. Георгиева, И. Николов, С. Димитрова 1987 45.00 поръчай
Български барок .. възрожденска архитектура Милко Бичев 1955 не е налична
Народната архитектура в Боженци .. Багра Георгиева 1979 не е налична
Прогресивни традиции във възрожденската жилищна среда .. Рашел Ангелова 1979 20.00 поръчай
Пловдив / Plovdiv @1 Светлин Босилков 1966 не е налична
Елена албум - за възрожденската архитектура @1 Ани Бъчварова 1975 не е налична
Жеравна Стефан Стамов 1966 не е налична
Стара родопска архитектура фотографии на къщи, конаци, , стаи, тавани, портали и др. Матей Матеев 1974 не е налична
Българска битова архитектура Тодор Златев 1948 не е налична
Брациговските майстори строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество Пею Бербенлиев, Владимир Партъчев 1963 не е налична
Пловдивската симетрична къща .. Г. Кожухаров, Р. Ангелова 1971 не е налична
Пловдивски тавани .. Багра Георгиева, Стефан Матеев 1965 199.00 поръчай
Чешмите в България от Възраждането .. Ива Любенова 1961 120.00 поръчай
Народната къща .. Багра Георгиева, Иван Иванчев, Лилия Пенева 1980 90.00 поръчай
За архитектурата на Копривщица .. Янчо В. Стоичков 1977 38.00 поръчай
Българската възрожденска къща и нейната украса .. Георги Арбалиев 1974 не е налична
Архитектурни елементи и детайли от български възрожденски къщи .. Георги Арбалиев 1959 не е налична
Архитектурното наследство на Карлово .. Димитър Д. Попов 1967 не е налична
Koprivchtitza. Photoalbum .. Boris Kolev, Ilija Budinov 1957 50.00 поръчай
Копривщица - фотографски албум- автентични снимки от старите къщи Борис Колев, Илия Будинов 1957 30.00 поръчай
Възрожденска църковна дърворезба .. Валентин Ангелов 1986 47.00 поръчай
Родопска възрожденска архитектура Поля Цанова ( съставител ) 1982 не е налична
Тревненско резбарско изкуство .. Димитър Друмев 1962 не е налична
Bulgarische Kloster Tourist reklama 1986 6.00 поръчай
Българско архитектурно майсторство .. Янчо Стоичков 1986 15.00 поръчай
Творци на Българската архитектура. Част 1: Стари майстори след 18 век .. Петър Кантарджиев, Константин Жеков 1982 47.00 поръчай
Български народен кръст .. Иван Енчев - Видю 1994 не е налична
Сандъкът от Терачина .. Христина Милчева 2001 не е налична
Резбарско изкуство .. Димитър Друмев 1989 65.00 поръчай
Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик .. Димитър Друмев 1965 35.00 поръчай
Дърворезбата на Митрополитската черква в Самоков .. Иван Александров 1964 не е налична
Plastischer reichtum der Kirchlichen holzschneidekunst aus der wiedergeburtszeit. Пластичното богатство на църковната дърворезба. Weneta Iwanowa Margarita Koewa 1979 30.00 поръчай
Каменна пластика .. Асен Василиев, Татяна Силяновска - Новикова, Николай Труфешев, Ива Любенова 1973 не е налична
Бусинска керамика .. Георги Бакърджиев 1978 не е налична
Каменни релефи .. Асен Василиев 1959 125.00 поръчай
Керамиката в България .. Георги Бакърджиев 1956 не е налична
Миниатюрна дърворезба 17.-19. век .. Елена Генова 1986 не е налична
Българска битова керамика през ранното средновековие .. Людмила Дончева - Петкова 1977 не е налична
Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг Иванка Гергова 1983 не е налична
Старите мостове в България .. със комплект чертежи Ива Любенова 1984 не е налична
Архитектурни и исторически паметници в макети на Леон Филипов .. Янка Николова ( съставител ) 1960 не е налична
Мъдростта на старите чаркове .. Младен Цонев 1976 35.00 поръчай
Традиции и перспективи на българското приложно изкуство Атанас Славов 1975 не е налична
Стенописен орнамент .. Анна Рошковска, Лиляна Мавродинова 1985 52.00 поръчай
Стенописни орнаменти от архитектурни паметници в поречията на Струма, Места и Марица @1 Захари Димитров 1970 не е налична
Стенописни орнаменти от Югозападна България @1 Захари Димитров, Борис Шаров 1964 не е налична
Рилски манастир .. Анчо Анчев 1974 18.00 поръчай