Заглaвия в антикварен раздел Християнски изкуства от други страни
Заглавие Автор изд. Цена
Армянская миниатюра Крыма Арменски миниатюри от Кримския полуостров. албум уникат Е. Корхмазян 1978 80.00 поръчай
As Jungste Gericht Mittelalterliches Mosaik / Средновековни мозайки икони Колектив немски специалисти 1958 50.00 поръчай
Polish Amber / Бижутерия и пластика от кехлибар (Представителен албум, масивно, луксозно издание, голям формат) Janina Grabowska 1983 60.00 поръчай
Икони от Балканите голям албум репродукции, стилове, школи - Синай, Гърция, България, Югославия Курт Вайцман, Манолис Хадзидакис, Кръстю Миятев, Светозар Радойчич 1966 не е налична
Icones: Sinai; Grece; Bulgarie; Yougoslavie .. Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1966 99.00 поръчай
Романското изкуство .. Асен Чилингиров 1977 не е налична
Armenian Miniatures of the 13th and 14th centuries from the Matenadaran Collection Yerevan / Арменската миниатюра през 13. и 14. век Emma Korkhmazian 1984 не е налична
Le grand livre des Icones / Голяма книга за иконите - луксозен албум на френски език K, Weitzmann, M. Chatzidakis, S. Radojcic 1979 не е налична
Атон - легенда жива Борис Милев-Огин, Михайл Берберов 1981 не е налична
Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин Климентина Иванова 1981 не е налична
Engel Ikonen .. Ivan Bentchev 1999 130.00 поръчай
А. Грабар - Избрани съчинения в два тома (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Андрей Грабар 1982 - 83 не е налична
Отбранителни съоръжения в Българското средновековие .. Маргарита А. Харбова 1981 48.00 поръчай
Армянская миниатюра / Miniatures Armeniennes. Арменски миниатюри от старинни писмени издания, триезично издание на руски френски и арменски. уникат Коллектив под редакцией Р. Г. Дрампяна 1967 180.00 поръчай
Apocalypse - Visions from the Book of Revelation in Western Art. (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат Апокалипсисът - картини по Книга на откровенията ). Frederick van der Meer 1978 50.00 поръчай
Иконы на Балканах .. Синай, Греция, Болгария, Югославия. Курт Вейцман, Манолис Хадзидакис, Крыстю Миятев, Светозар Радойчич 1967 98.00 поръчай
Аристотель Фьораванти С. М. Земцов, В. Глазычев 1985 не е налична
Милешева ( Стенописи от църква в Сърбия - албум на сръбски език ) @1 С. Радойчич 1963 не е налична
Fruhe Ikonen .. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien .. Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1965 70.00 поръчай
Памятники грузинского зодчества .. Н. П. Северов 1947 не е налична
Koptische Stoffe ( албум на немски език ) Ludmila Kybalova 1988 не е налична
Армянская миниатюра XI - века ( луксозен албум ) Т. А. Измайлова 1979 не е налична
Роспись Тимотесубани ( луксозен албум ) Е. Л. Привалова 1980 не е налична
Ikonen aus der Tschechoslowakei Heinz Skrobucha 1971 не е налична
Mural Ornaments from South - West Bulgaria / Стенописни орнаменти от югозападна българия Захари Димитров, Борис Шаров 1965 70.00 поръчай
Peinture romane Joseph Pichard 1965 40.00 поръчай