Заглaвия в антикварен раздел Старобългарска книжовност и писмени паметници
Заглавие Автор изд. Цена
Яков Крайков - книжовник, издател, график .. Патър Атанасов 1980 18.00 поръчай
Владислав Граматик - книжовник и писател .. Георги Данчев 1969 14.00 поръчай
Бачковски ставропигиален манастир "Успение богородично" Колектив 19?? не е налична
Църковен историко-археологически музей, София - сувенирен албум Васил Иванов Пандурски 1973 15.00 поръчай
Старобългарска литература IX-XVIII век .. Донка Петканова 1992 не е налична
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург / Славянски ръкописи с български произход в Руската национална библиотека в Санкт -Петербург Боряна Христова, Вячеслав Загребин, Генадий Енин, Елена Шварц 2009 не е налична
Българска възрожденска литература (в два тома) Дочо Леков 1993 не е налична
Старобългарският превод на Стария завет - том 1 Под общата редакция и с въведение от Светлина Николова 1998 не е налична
Константин Кирил Философ .. Сборник 1969 6.00 поръчай
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Иван Дуйчев 1993 27.00 поръчай
Козма Пресвитеръ - Болгарский писатель Х века М. Г. Попруженко 1936 50.00 поръчай
Синодикъ царя Борила .. М. Г. Попруженко 1928 120.00 поръчай
Константин-Кирил Философ - материали от научните конференции по случай 1150 годишнината от рождението му / Constantin-Cirille Philosophe - Rapports et interventions des Conferences scientifiques tenues a L Occasion du 1150e anniversaire de sa naissance a Колектив под редакцията на Е. Георгиев, Г. Данчев, Г. Димов, С. Грачиоти, Д. Мирчева 1977 не е налична
Жития Кирилла и Мефодия ... П. Н. Динеков и Д. С. Лихачев 1986 230.00 поръчай
История на българската литература. Том 1: Старобългарска литература .. Колектив 1962 14.00 поръчай
Наченки на ренесанс в Средновековна България .. Кирил Кръстев 1971 15.00 поръчай
Древнобългарска епиграфика Петър Добрев, Милена Добрева 2001 не е налична
Начало на българското книгопечатане Петър Атанасов 1959 не е налична
За книгата "Абагар", за автора и времето й... Георги Нешев 2002 не е налична
Симетрия на времето .. срещи и разговори с академик Дмитрий Лихачов К Канева 1984 8.00 поръчай
История славянобългарска. Зографска чернова 1762. Факсимилно издание 1998 .. Паисий Хилендарски 1998 33.00 поръчай
Събрани съчинения. Том 1-3 .. Климент Охридски Климент Охридски 1970-1973 не е налична
Възрожденски книжари .. Съставил и редактирал Петър Парижков 1980 не е налична
Опис на изданията на БАН 1869-1953 .. Емилия Събева, Мария Станчева 1956 35.00 поръчай
Етимологични етюди: Произход на български думи .. Тодор Ат. Тодоров 1994 37.00 поръчай
Страници из историята на старобългарската литература .. Боню Ангелов 1974 10.00 поръчай
По стъпките на възрожденците (суперлуксозно издание, подвързано с оригинална кожена подвързия) Колективъ 1942 не е налична
Речникъ на блъгарскъiй язъiкъ съ тлъкувание речи-ъi на блъгарскъi и на русскъi / Речник на българския език, съставен от Найден Геров Събралъ, нарядилъ и на светъ изважда Найденъ Геровъ 1895-1908 не е налична
Климент Охридски 916-1966 - Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му Колектив под редакцията на Б. Ст. Ангелов, Д. Ангелов, П. Динеков, К. Куев, К. Мирчев 1966 не е налична
Етюди по средновековно изкуство Вера Лихачова 1986 не е налична
Български ръкописи от 11. до 18. век запазени в България. Своден каталог том 1 Боряна Христова, Даринка Караджова, Анастасия Икономова 1982 не е налична
Опис на славянските ръкописи в пловдивската народна библиотека "Иван Вазов", постъпили след 1920 г. Красимир Станчев 1982 не е налична
Печатите от епохата на българското Възраждане (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Анна Антонова Рошковска 2002 не е налична
"Quellen reinen Wassers...": Eine Anthologie bulgarischer mittelalterlicher Literatur Donka Petkanova 1979 50.00 поръчай
Похвала на старата българска литература .. Петър Динеков 1988 10.00 поръчай
24 миниатюри от Томичовия псалтир Аксиния Джурова 1982 не е налична
Чипровският дискос .. Мила Сантова 1997 15.00 поръчай
Глаголическият текст на "Боянския палимпсест" .. старобългарски паметник от края на XI век Иван Добрев 1972 58.00 поръчай
Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин Климентина Иванова 1981 не е налична
Искусство книги (Константинополь XI век) / Изкуството на книгата - Константинопол XI век В. Д. Лихачева 1976 не е налична
Болгарская миниатюра XIV века. Исследование Псалтыри Томича .. Марфа Щепкина, Иван Дуйчев 1963 60.00 поръчай
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI-XIII вв. .. Коллектив 1984 65.00 поръчай
Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянски език Архимандрит Атанасий Бончев 1986 не е налична
Славянски ръкописи в Рилския манастир. Том 1 .. Божидар Райков, Христо Кодов, Боряна Христова 1986 19.00 поръчай
Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 48.00 поръчай
Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 не е налична
Българо-руски литературни връзки през XVII и XVIII .. век Петър Атанасов 1986 23.00 поръчай
История славяноболгарская 1762. Зографска чернова/ Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 .. Паисий Хилендарски 1988 не е налична
Евтимиев служебник .. Елена Коцева 1985 58.00 поръчай
Абагар на Филип Светославов. Рим 1651 .. Божидар Райков 1979 90.00 поръчай
Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г. ). Том 2: Речник-индекс Колектив под редакцията на Петър Динеков 1991 - 93 80.00 поръчай
Христоматия по старобългарска литература .. Петър Динеков, Куйо Куев, Донка Петканова 1978 16.00 поръчай
Прослава на Велико Търново Ангел Ризов и Милко Григоров - съставители 1978 10.00 поръчай
Житие на Св. Климента Охридски Написалъ Теофилактъ Охридски Български Архиепископъ 1916 не е налична
Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис .. Иван Дуйчев 1978 17.00 поръчай
The Miniatures of the Chronicle of Manasses .. Ivan Dujcev 1963 70.00 поръчай
Описъ на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека въ София .. Беньо Цоневъ 1910 300.00 поръчай
Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете К. Куев 1979 не е налична
Опис на славянските ръкописи от Самоков .. Аксиния Джурова, Вася Велинова 2002 135.00 поръчай
Четвероевангелие царя Ивана Александра .. Людмила Живкова 1980 55.00 поръчай
Летописта на Константин Манаси Иван Дуйчев - увод и бележки 1963 не е налична
Балканският контекст на старобългарската писмена култура / VIII - XII век / .. Надежда Драгова 1992 не е налична
Древнерусская книжная гравюра. Орнаменти и миниатюри от староруски писмени паметници. А. А. Сидоров 1951 не е налична
Развитие жанров .. в русской и болгарской литературах XVII и XVIII вв. Людмила Боева 1983 14.00 поръчай
Енински Апостол .. К. Мирчев, Хр. Кордов 1965 не е налична
Служба с житием и страданием светаго великомученика Георгиа Новаго .. Никола Карастоянов 1978 18.00 поръчай
Асеманиево Евангелие. Старобългарски глаголически паметник от Х век. книга 1-2 .. Вера Иванова - Мавродинова, Аксиния Джурова 1981 184.00 поръчай
Климент Охридски - том 3 от събрани съчинения Кл. Охридски; Подготвили за печат Б. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов 1973 35.00 поръчай
1100 години писменост и образование в България ,, Колектив 1963 17.00 поръчай
Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 50.00 поръчай
Естествознанието в средновековна България - сборник от исторически извори Цв. Кристанов, Ив. Дуйчев 1954 не е налична
Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
Народното четиво през XVI - XVIII век .. Д. Петканова ( подбор и редакция ) 1990 не е налична
Кирилометодиевска енциклопедия том 2 И - О Колектив под редакцията на Петър Динеков 1995 не е налична
Помощни исторически дисциплини - том 1 Колектив 1979 20.00 поръчай
Кирилометодиевски страници .. Колектив 1983 не е налична
Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 не е налична
Томичов псалтир. Том 1-2 .. А. Джурова 1988 110.00 поръчай
Супрасълски, или Ретков сборник. Том 1-2 .. Старобългарски 1988 42.00 поръчай
1000 години българска ръкописна книга - орнамент и миниатюра (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Аксиния Джурова 1981 не е налична
Древен и съвременен български шрифт (голям албум, ) Васил Йончев 1982 не е налична
Азбуката от Плиска, Кирилицата и Глаголицата. Васил Йончев 1997 не е налична
Отговорите на Папа Николай I по допитванията на българите ( Responsa Nikolai Papae I. ad consulta Bulgarorum ) Стъкми за издание и преведе Д. Дечевъ 1922 не е налична
Catalogo dei Manoscritti Slavi della Biblioteca Vaticana / Опис на славянските ръкописи във ватиканската библиотека Aksinija Dzurova, Krasimir Stancev, Marko Japundzic / Аксиния Джурова, Красимир Станчев, Марко Япунджич 1985 не е налична
Кирилометодиевска енциклопедия том 1 А - З .. Колектив под редакцията на Петър Динеков 1985 не е налична
Етимологически (етимологичен) и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ Проф. Д - ръ Стефанъ Младеновъ 1941 не е налична
Шрифтът през вековете .. Васил Йончев 1971 не е налична
Литературата на Втората българска държава. Част 1: Литературата на XIII век Емил Георгиев 1977 14.00 поръчай
Търновска книжовна школа 1371 - 1971 г. Колектив 1974 не е налична
Търновска книжовна школа. Том 4: Културно развитие на българската държава, краят на ХІІ-ХІV век .. Колектив 1985 не е налична
Огнища - пътуване из книжовните средища на Възраждането Иван Коларов 1983 не е налична
Болонски псалтир .. Йосиф и Тихота 1968 не е налична
Тихонравовский дамаскин. Том 1-3 .. Евгения И. Демина 1968 - 71 75.00 поръчай
Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора .. Христо Кодов, Божидар Райков, Стефан Кожухаров 1985 50.00 поръчай
Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 не е налична
Банишко евангелие - среднобългарски паметник от XIII век Екатерина Дограмаджиева и Божидар Райков ( подготвили за печат с увод и коментар ) 1981 не е налична
Евангелие "КОХНО" - Болгарский памятник XIII века .. Н. В. Коссек 1986 не е налична
Добромирово евангелие .. български паметник от началото на XII век Боряна Велчева 1975 не е налична
Костурският Българо - Гръцки речник от XVI век .. Александър Ничев 1987 не е налична
Хрониката на Константин Манаси Иван Буюклиев (превод, предговор и коментар) и Иван Божилов (исторически бележки) 1992 не е налична
Естественонаучните знания в средновековна България .. Цветана Благоева Чолова 1988 не е налична
Старе српске повеље и писма. Књига І - Дубровник и суседи његови. Други део / Стари сръбски грамоти и писма. Том 2 Љуб. Стојановић / Любомир Стоянович 1934 не е налична
Старобългарски страници .. антология Петър Динеков - съставител и редактор 1966 5.00 поръчай
Българската книга през вековете .. история, орнаменти, винетки, гравюри, цветни снимки от старинни миниатюри Иван Богданов 1978 не е налична
Българското писмо и средновековният изток Иван Александров 1986 40.00 поръчай
Троянски дамаскин Ана Иванова 1967 не е налична
Черноризец Храбър Куйо М.Куев 1967 не е налична
Черноризец Храбър - О писменехъ (критическо издание) Алда Джамбелука Коссова 1980 не е налична
Въпроси на българския книжовен език до възраждането .. Дора Иванова - Мирчева 1987 не е налична
Из историята на старобългарската и възрожденската ..литература Боню Ангелов 1977 не е налична
Старобългарско книжовно наследство .. Боню Ангелов 1983 10.00 поръчай
Букваръ с различни поучения ... Рибен буквар - юбилейно фототипно издание по случай 150 години от първото издание на буквара Петър Берон 1974 14.00 поръчай
Стара българска литература в седем тома. Том 4: Житиеписни творби .. Сборник 1986 45.00 поръчай
Старобългарска литература - енциклопедичен речник .. Донка Петканова 1992 14.00 поръчай
История славяноболгарская 1762 г ( в два тома, като 1 - ят е копие на зографската чернова а във 2 - ят е даден неин препис. ) Паисий Хилендарски 1989 не е налична
Социални и патриотични теми в старото българско изкуство ( албум ) Асен Василиев 1973 не е налична
Орнаментъ и буква въ славянскитe ръкописи на народната библиотека въ Пловдивъ Николай Райновъ 1925 не е налична
Украса на славянските ръкописи в България .. Маньо Стоянов 1973 не е налична
Старобългарски музикални паметници .. Old Bulgarian musical documents Стоян Петров, Христо Кодов 1973 33.00 поръчай
Четвероевангелието на цар Иван Александър .. Людмила Живкова 1980 не е налична
Das Tetraevangeliar des Zaren Ivan Alexandar .. Ljudmila Shivkova 1977 140.00 поръчай
Die Miniaturen der Manasses-chronik. Миниатюрите от Манасиевата летопис цветен албум Ivan Dujcev 1965 70.00 поръчай
Миниатюрите на Манасиевата летопис Иван Дуйчев 1962 30.00 поръчай
Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица .. Атанас Божков 1972 не е налична
Книгата през вековете .. Васил Йончев 1975 не е налична
Огнища на българщината Пътувания из манастирите .. Б. Николов и М. Манолов 1989 не е налична