Заглaвия в антикварен раздел Българска иконопис и християнски изкуства
Заглавие Автор изд. Цена
Криптата - старобългарско изкуство - икони 64 икони каталог 1980 не е налична
Преславската керамична икона .. Тотю Тотев 1988 не е налична
Вечно зеленото клонче .. Драган Тенев 1979 не е налична
Преславската керамика .. Die Keramik von Preslav Кръстю Миятевъ 1936 75.00 поръчай
Старото златарство във Враца .. С. Георгиева, Д. Бучински 1959 98.00 поръчай
Iconos de Bulgaria .. Kostadinka Paskaleva 1989 110.00 поръчай
Образи на Кирил и Методий в България Асен Василиев 1970 не е налична
Български икони - развитие, технология, реставрация Любен Прашков 1985 не е налична
Бачковски ставропигиален манастир "Успение богородично" Колектив 19?? не е налична
Buglarian Icons 9th-19th Century / Голямоформатен албум-папка с 24 репродукции на български икони от IX do XIX век Atanas Bozhkov / Атанас Божков 1990 50.00 поръчай
Църковен историко-археологически музей, София - сувенирен албум Васил Иванов Пандурски 1973 15.00 поръчай
Тревненска живописна школа .. Колектив 1990 не е налична
От ръката тревненска Колектив 1987 10.00 поръчай
The Church of St. Demetrius in Boboshevo / Църквата Св. Димитър в Бобошево (цветен албум на английски език) Hristina Stanewa,Ralitsa Rousseva 2009 не е налична
12 Ikonen aus Bulgarien / 12 икони от България - албум на ненски език Svetlin Bossilkov 1979 не е налична
Боянската църква Ив. Акрабова-Жандова Ив. Акрабова-Жандова 1960 не е налична
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Икони от Балканите голям албум репродукции, стилове, школи - Синай, Гърция, България, Югославия Курт Вайцман, Манолис Хадзидакис, Кръстю Миятев, Светозар Радойчич 1966 не е налична
The Apocalypse .. Mihail Enev 1996 66.00 поръчай
Наченки на ренесанс в Средновековна България .. Кирил Кръстев 1971 15.00 поръчай
CHRISTIAN ART IN BULGARIA - Християнското изкуство в България - на английски език цветен албум @1 Teofana Matakieva 2001 80.00 поръчай
Керамичната икона в средновековна България .. Тотю Тотев 2001 10.00 поръчай
Боянската църква и нейните стенописи Никола Мавродиновъ 1943 25.00 поръчай
Icones: Sinai; Grece; Bulgarie; Yougoslavie .. Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1966 99.00 поръчай
L Ancien art bulgare .. Bogdan D. Filow 1919 500.00 поръчай
Възрожденска декоративна стенопис от самоковски зографи .. Анна Рошковска 1982 38.00 поръчай
Die Ikonen in Bulgarien .. Teofana Matakiewa-Lilkowa 1994 80.00 поръчай
Icons in Bulgaria .. Teofana Matakieva-Lilkova 2000 42.00 поръчай
Българска монументална дърворезба XIV-XX век .. Валентин Ангелов 1992 не е налична
Le grand livre des Icones / Голяма книга за иконите - луксозен албум на френски език K, Weitzmann, M. Chatzidakis, S. Radojcic 1979 не е налична
Етюди по средновековно изкуство Вера Лихачова 1986 не е налична
Тома Вишанов-Молера .. Асен Василиев 1969 не е налична
The Warrior Saints in old Bulgarian Art Legends and Reality/ Светците воини в старото българско изкуство Nikolai Ovcharov 2003 не е налична
Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ .. Кирилъ Мирчевъ 1939 28.00 поръчай
Никола Образописов .. Евдокия Петева-Филова 1994 не е налична
Die Altbulgarische Kunst .. Prof. Dr. Bogdan Filow. Богдан Филов 1919 135.00 поръчай
Сеславската църква - история, архитектура, живопис Дора Каменова 1977 не е налична
Единъ средновековенъ барелефъ отъ Созополъ .. Протойерей Ив. Гошевъ 1929 54.00 поръчай
Engel Ikonen .. Ivan Bentchev 1999 130.00 поръчай
Икони от Странджанския край Костадинка Паскалева 1977 не е налична
А. Грабар - Избрани съчинения в два тома (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Андрей Грабар 1982 - 83 не е налична
Чипровска златарска школа .. Иван Сотиров 1984 не е налична
Чипровска златарска школа .. Средата на XVI - началото на XVIII век Иван Сотиров 2001 200.00 поръчай
La peinture religieuse en Bulgarie / Религиозната живопис в България @1 Andre Grabar 1928 не е налична
Златен манастир / Goldenes Kloster Георги Симеонов 1995 не е налична
Икони от мелнишкия край .. Лозинка Койнова - Арнаудова 1980 не е налична
Българска дърворезба / том 1 - Пластическото богатство на възрожденската църковна дърворезба / Венета Иванова, Маргарита Коева 1979 не е налична
Медицината в българската иконопис Стефан Мутафов 1992 не е налична
Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис .. Иван Дуйчев 1978 17.00 поръчай
Иконы на Балканах .. Синай, Греция, Болгария, Югославия. Курт Вейцман, Манолис Хадзидакис, Крыстю Миятев, Светозар Радойчич 1967 98.00 поръчай
Български светци в изобразителното изкуство Асен Василиев 1987 не е налична
Тревненска живопис .. Атанас Божков 1967 28.00 поръчай
Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 50.00 поръчай
Old Bulgarian Painting / Стара българска живопис Kiril Krustev, Vassil Zahariev 1961 не е налична
Икони от Самоковската школа (албум с репродукции) Владимир Свинтила 1979 не е налична
Die Bulgarische monumentalmalerei im 14. Jahrhundert / Български средновековни стенописи, църковна живопис, иконопис на немски Dora Panajotova 1966 18.00 поръчай
1000 години българска ръкописна книга - орнамент и миниатюра (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Аксиния Джурова 1981 не е налична
Връзките между българското и руското изкуство ( албум ) Н. Мавродинов 1955 не е налична
Fruhe Ikonen .. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien .. Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1965 70.00 поръчай
Bulgarian Icons .. Atanas Bozhkov /Атанас Божков 1987 240.00 поръчай
Icons from Bulgaria .. Kostadinka Paskaleva 1989 42.00 поръчай
Ikonen aus Bulgarien ( Иконите в България - луксозен албум на немски език ) Kostadinka Paskalewa / Костадинка Паскалева 1989 60.00 поръчай
Icones de Bulgarie .. Kostadinka Pascaleva 1989 42.00 поръчай
Иконы Болгарии .. Костадинка Паскалева 1981 65.00 поръчай
Frescoes in Boyana Church .. Cyril Tsonev 1957 28.00 поръчай
Les Icones Bulgares IX-e - XIX-e siecles .. Kostadinka Paskaleva 1988 189.00 поръчай
Bulgarian Icons Through the Centuries IX - XIX .. Kostadinka Paskaleva 1987 90.00 поръчай
Старобългарското изкуство @1 Богдан Филов 1993 не е налична
Старинни трактати по технология и техника на живописта. Том 1. Книга 1-2 Атанас Шаренков 1988-94 130.00 поръчай
Възрожденски щампи и литографии .. Евтим Томов 1962 25.00 поръчай
Български възрожденски щампи .. Евтим Томов 1975 не е налична
Златарско изкуство .. Димитър Друмев 1976 130.00 поръчай
Златарските произведения от 16.-19.век в музея на Бачковския манастир .. Мина Иванов 1967 не е налична
Миниатюрна дърворезба 17.-19. век .. Елена Генова 1986 не е налична
Болонски псалтир .. Йосиф и Тихота 1968 не е налична
Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора .. Христо Кодов, Божидар Райков, Стефан Кожухаров 1985 50.00 поръчай
Банишко евангелие - среднобългарски паметник от XIII век Екатерина Дограмаджиева и Божидар Райков ( подготвили за печат с увод и коментар ) 1981 не е налична
Стенописите в Иваново ( луксозен албум ) Милко Бичев 1965 не е налична
Изображенията на Кирил и Методий през вековете .. Атанас Божков 1989 24.00 поръчай
Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг Иванка Гергова 1983 не е налична
Early Bulgarian iconostases 16th - 18th century .. Ранният български иконостас 16. - 18. век Ivanka Gergova 1993 не е налична
Художественото наследство на манастира Зограф Атанас Божков, Асен Василиев 1981 не е налична
La Peinture Bulgare .. Atanas Boschkov 1974 22.00 поръчай
Die Bulgarische Malerei .. Atanas Boschkov 1969 60.00 поръчай
Старобългарското изкуство и архитектура - илюстрована история комплект първи и втори том Никола Мавродинов 1959-66 60.00 поръчай
Паметници на изкуството в Църковния музей - София .. Васил Пандурски 1977 45.00 поръчай
Кирил и Методий в Рим .. Васил Пандурски, Светлин Босилков 1969 25.00 поръчай
Търновска средновековна художествена школа .. Атанас Божков 1985 40.00 поръчай
Стара българска живопис .. Кирил Кръстев, Васил Захариев 1961 не е налична
Старобългарската живопис .. Никола Мавродинов Никола Мавродинов 1946 16.00 поръчай
Социални и патриотични теми в старото българско изкуство ( албум ) Асен Василиев 1973 не е налична
Българско възрожденско изобразително и приложно изкуство .. Колектив 1985 не е налична
Български средновековни рисунки - графити .. Димитър Овчаров 1982 не е налична
Украса на славянските ръкописи в България .. Маньо Стоянов 1973 не е налична
Старобългарски музикални паметници .. Old Bulgarian musical documents Стоян Петров, Христо Кодов 1973 33.00 поръчай
Четвероевангелието на цар Иван Александър .. Людмила Живкова 1980 не е налична
Die Miniaturen der Manasses-chronik. Миниатюрите от Манасиевата летопис цветен албум Ivan Dujcev 1965 70.00 поръчай
Миниатюрите на Манасиевата летопис Иван Дуйчев 1962 30.00 поръчай
Икони от врачанския край .. Румяна Савова - Касабова 1977 не е налична
Икони от пловдивски край .. Петрана Тотева 1975 22.00 поръчай
Икони от сливенски край .. Костадинка Паскалева 1975 35.00 поръчай
Икони от тревненски зографи (луксозен албум) Цанко Петров 1978 не е налична
Arbanassi .. Svetlin Bossilkov 1988 240.00 поръчай
Боянските стенописи .. Академик Кръстю Миятев 1961 не е налична
Българската икона .. Атанас Божков 1984 178.00 поръчай
Апокалипсисът на Св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове .. Михаил Енев 1996 115.00 поръчай
Die Bulgarische Ikone .. Kostadinka Paskaleva 1981 44.00 поръчай