Заглaвия в антикварен раздел Средновековна археология в България
Заглавие Автор изд. Цена
Вечно зеленото клонче .. Драган Тенев 1979 не е налична
Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 150.00 поръчай
Бургаският край в миналото и днес .. Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 30.00 поръчай
Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 не е налична
Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 не е налична
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 не е налична
България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 не е налична
Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
Actes du IV-e Congres international des etudes Byzantines. Vol. 1-2 Bogdan D. Filov 1935-1936 250.00 поръчай
Жития Кирилла и Мефодия ... П. Н. Динеков и Д. С. Лихачев 1986 230.00 поръчай
Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 не е налична
Разградъ. Неговото археологическо и историческо минало. Часть 1 .. Ан. Ив. Явашовъ 1930 90.00 поръчай
Боянската църква Георги Стойков - професионално архитектурно историческо описание чертежи, заснемания, стенописи Георги Стойков 1954 не е налична
Селището Перник през вековете .. Петър Кузманов 1963 не е налична
Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 55.00 поръчай
Печатите от епохата на българското Възраждане (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Анна Антонова Рошковска 2002 не е налична
Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 10.00 поръчай
Археология на българските земи. Том 1-3 / Archaeology of the bulgarian land. Vol. 1-3 .. Румен Иванов 2004 - 08 не е налична
Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 48.00 поръчай
Човек и добре да живее умира Димитър Овчаров 1992 25.00 поръчай
Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
Каменните щитове на България .. Божидар Димитров, Антоний Ханджийски 1988 29.00 поръчай
София през вековете. Част 1-2 .. .. Александра Монеджикова 1946 70.00 поръчай
По някои проблеми на материалната култура в средновековна България .. края на 12.-14 век Янка Николова 1982 25.00 поръчай
Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 не е налична
Прослава на Велико Търново Ангел Ризов и Милко Григоров - съставители 1978 10.00 поръчай
Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 не е налична
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 52.00 поръчай
София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 не е налична
Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 не е налична
Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 не е налична
История, изкуство и култура на средновековна България .. Васил Гюзелев ( съставител ) 1981 не е налична
Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 50.00 поръчай
Перник. Том 1-3 .. Колектив 1981 - 83 130.00 поръчай
Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 не е налична
Славяно-българското селище край село Попина, Силистренско Живка Въжарова 1956 60.00 поръчай
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 не е налична
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 50.00 поръчай
Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 не е налична
Старобългарското изкуство Д - ръ Богданъ Д. Филовъ 1924 не е налична
Rock Monasteries in Bulgaria .. Antoniy Handjiyski 1985 45.00 поръчай
Проучвания върху старобългарското изкуство .. Никола Мавродиновъ 1936 85.00 поръчай
Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 не е налична
Обители в скалите .. Антоний Ханджийски 1985 не е налична
Паметници на изкуството в Църковния музей - София .. Васил Пандурски 1977 45.00 поръчай
Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 не е налична