Заглaвия в антикварен раздел История на градове и селища, демография
Заглавие Автор изд. Цена
Български именник .. Валентин Бояджиев 2009 4.00 поръчай
Българо-мохамеданите (Помаци) Историко-земеписенъ и народоученъ прегледъ съ образи Ст. Н. Шишковъ 1936 не е налична
Западнотракийските Българи въ своето културно-историческо минало .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 23.00 поръчай
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919-1924 .. Анастасъ П. Разбойниковъ 1940 22.00 поръчай
Проучвания на градското стопанство през 15 - 16 век Бистра Цветкова 72 не е налична
Село Бистрица - селищна монография Драгомир Котев б.г. не е налична
Еврейски извори за обществено икономическото развитие на балканските земи през XVII век Еврейски юридически документи 1960 не е налична
Край Охрида Синъ -Пътни бележки и впечатления .. Босю П. Койчевъ б. г. 16.00 поръчай
Ямбол - фотоалбум Колектив 2007 не е налична
Село Манастир, смолянско Славчо Дичев, Николай Хайтов 1965 не е налична
Еленски сборник Сборник 1968 15.00 поръчай
Хасково в миналото Иван Добрев 1992 36.00 поръчай
Градъ София презъ XVII векъ отъ проф. Д-ръ А. Иширковъ съ 18 образа и планъ А. Иширковъ 1912 не е налична
Книга на Габровската индустрия .. Колектив 1934 не е налична
Приноси къмъ старата история на Пловдивъ .. Димитъръ Цончевъ 1938 160.00 поръчай
Пловдивска хроника Никола Алваджиев 1984 не е налична
Страници из миналото на град Пещера .. Колектив под редакцията на В. Хаджиниколов 1973 19.00 поръчай
История на град Станке Димитров (Дупница) и покрайнината му от XIV век до 1912-1963 г Асен Хр. Меджидиев 1969 не е налична
Училищенъ дневникъ. Книга 1-12. 1884 .. Колектив 1884 120.00 поръчай
Учителъ - педагогическо обшествено списание за учители и възпитатели пълен комплект 1896 г. Колектив 1896 90.00 поръчай
Сръбски свидетелства върху българите в Моравско; Българите в Моравско и Тимошко Христо Герчев; Тихомир Павлов 1993 40.00 поръчай
Писахме да се знае. том 1-4 .. Българският Архипелаг Гулаг Колектив; Съставител Васил Станилов 2006 - 2007 не е налична
Физическа география на България Милан Георгиев 1979 не е налична
Антропогеографски бележки за село Новоселецъ .. Неделчо Г. Йорданов 1941 не е налична
Дружни и единни през вековете - сборник исторически документи и спомени за турското население Петър Петров, Мустафа Мюслюмов 1966 20.00 поръчай
Ахтопол .. мит, история, природа и икономика до края на 20-ти век Г. Долапчиев б.г. не е налична
Широка лъка - просветно огнище в Родопите .. Колектив 1947 30.00 поръчай
Възрожденският процес в България ,, Стоян Михайлов 1992 не е налична
Бургаският край в миналото и днес .. Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 30.00 поръчай
Българската Аркадия Георги Стоянов Онбашиев 1986 не е налична
Старите селища разказват .. Младен Панчев 1980 не е налична
Село Кръстополе (Еникьой), Ксантийско .. Георги Вулев 1972 85.00 поръчай
Стара Загора, Шипка Шейново - Сборник от статии, спомени и документи В. Вълков, В. Койчева, Д. Николов, Ив. Христов, Н. Кънев, Сл. Тодоров 1979 20.00 поръчай
Сопот - фотоалбум / Sopot - Photoalbum Колектив 1974 15.00 поръчай
Велико Търново. Пътеводител Тодорка Драганова, Снежина Попова 1977 не е налична
Пловдивски окръг - пътеводител Донко Дочев, Джовани Димитров, Илко Басмаков 1984 15.00 поръчай
Велико Търново. Пътеводител .. Тодорка Драганова, Снежина Попова, Йордан Димитров 1984 7.00 поръчай
Плевен. Пътеводител Колектив под редакцията на Цветан Симеонов 1985 не е налична
Габровски окръг. Пътеводител .. Марин Тодоров, Димо Тодоров 1984 7.00 поръчай
Из миналото на Смолско част 1 .. Петко Манчев 2001 не е налична
Македония в историята на българския народ Борислав Примов 2000 30.00 поръчай
При изворите на Арда .. Дичо Узунов 1993 15.00 поръчай
Земен в миналото и сега .. Гервази Сотиров 1989 25.00 поръчай
Пчелинци .. Михаил Попов 1984 40.00 поръчай
Село Враня стена в миналото и сега Толстой Милтенов и Мария Дерлипанска 1994 не е налична
Горно и Долно Уйно .. Боян Андонов 1987 не е налична
Бащин край - хроника на гр. Дойран Христо Бръцизов 1968 не е налична
Тектоника на България .. Д. Яранов 1960 не е налична
Село Насалевци: Трънско История, етнография, говор Славчо Атанасов 1987 18.00 поръчай
Чипровци 1688-1968 .. Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, С. Дамянов, Г. Нешев 1971 16.00 поръчай
Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 не е налична
История на Добруджа. том 1 .. Колектив под редакцията на Александър Фол и Страшимир Димитров 1984 38.00 поръчай
Котел - крепост в Балкана Руси Русев 1975 не е налична
Стражица през вековете .. Хараламби Проданов Василев 1977 не е налична
Градъ Пирдопъ въ миналото и сега Методи Стояновъ 1995 не е налична
Трънският край .. Стоянка Миронова 1971 12.00 поръчай
Родове на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирските заточеници Ц. Симеонов 1995 не е налична
Чипровското въстание и европейският свят Йоанна Списаревска 1988 не е налична
Руската емиграция в България Цветана Кьосева 2002 не е налична
Добруджа през Възраждането (Културен живот, църковно-национални борби, революционни движения) Велко Тонев 1973 не е налична
Градъ Горна Джумая - минало и днесъ Василъ Шарковъ 1930 не е налична
Етнографската идея на македонските славяни Ангелъ Диневъ 1944 не е налична
Революционната борба в Битолския окръг - Спомени Георги П. Христов 1953 20.00 поръчай
Стопанскиятъ обликъ на Македония .. Велко Н. Спанчевъ 1943 50.00 поръчай
Егеjска Македониjа / Егейска Македония Христо Андоновски 19?? не е налична
Тракийският въпрос пред мирната конференция Делчо Димитров 1947 не е налична
България и нейният народ Уил Мънроу 1999 не е налична
Село Медвенъ - Котленска околия Велико Йордановъ 1940 не е налична
Смолян - страници из миналото Никола Гигов, Андрей Печилков, Вера Искилиева 1972 не е налична
Троян - Проучвания за развитието на града Ив. Унджиев, И. Пейковски - съставители 1973 не е налична
Свобода и Отечество - Статии, документи, очерци и литаратурни материали за Пиринския край Колектив п 1972 12.00 поръчай
В Македония и Одринско (1908-1912). Младотурската революция видяна от специалния кореспондент на "Дневникъ" Д-р Владимир Бурилков 199? не е налична
Сръбско-българската война 1885 - Сборник документи Колектив към Институт за военна история при ГЩ на БНА 1985 не е налична
Зверствата при потушаването на Илинденско-преображенското въстание Йордан Величков, Никола Б. Вапцаров - съставители 1987 20.00 поръчай
Когато Пловдив беше столица Маньо Стоянов 1973 10.00 поръчай
Шабла А. Атанасов, Л. Бобчева, И. Василчин 1985 не е налична
Белене - сказание за концлагерна България ... Стефан Бочев 1990 10.00 поръчай
Sofia centenaire de Capitale .. Vladimir Topentcharov 1979 30.00 поръчай
Situation demographique de la Peninsule balkanique (fin du XVe s. debut du XVIe s.) / Демографската ситуация на Балканския полуостров в края на 15-ти - началото на 16-ти век Nikolaj Todorov, Asparuh Velkov 1988 не е налична
Возрождение болгар на Украины / Възраждане на българите в Украйна Антон Киссе / Антон Кисе 2006 28.00 поръчай
Говорът на село Зарово Солунско .. Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 65.00 поръчай
С майстора в Рая Владимир Алексов 1989 не е налична
История на Брациговското възстание Никола Хр. Петлешковъ, Иванъ К. Иеремиевъ; Предисловие отъ Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1905 не е налична
Местните названия от Ломско Ив. Дуриданов 1952 не е налична
Географски речникъ на България .. Жечо Чанковъ 1939 25.00 поръчай
Географско историко статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза .. преиздание на оригинал от 1870 Стефан Захариев 1973 не е налична
Промените в имената и статута на селищата в България - 1878-1972 .. П. Коледаров, Н. Мичев 1973 не е налична
Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София К. Пандев, В. Александров; Превод от английски Д. Стефанов 1983 15.00 поръчай
История на Белювското възстание (1876) Н. Iонковъ-Владикинъ 1887 не е налична
Извори за българската история. Том 21: Турски извори за българската история .. Николай Тодоров, Мария Калицин 1977 64.00 поръчай
Гръцки извори за българската история том XI / VI том от сериятаДОКУМЕНТИ ОТЪ АТОНСКИТЕ МАНАСТИРИ,МЕСЕЦОСЛОВ НА ВАСИЛИЙ 2 БРЮКСЕЛСКА ХРОНИКА, ЙОАН МАВРОПУС, МИХАИЛ ПСЕЛ, СКИЛИЦА КЕДРИН Ив. Дуйччев, Л. Йончев, П. Тивчев, В. Тъпкова-Заимова, Г. Цанкова-Петкова 1965 не е налична
Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 130.00 поръчай
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Поземлената собственост в българските земи през XIX век Фани Милкова 1970 40.00 поръчай
Форест Гъмп Уинстън Грум 1998 20.00 поръчай
Село Забърдо - История, бит, народно творчество Чавдар Илиев 1973 не е налична
Портретъ на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела противъ българите въ Родопите .. С. М. Родопски 1887 100.00 поръчай
Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 не е налична
България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 не е налична
Из миналото на Северозападните Родопи .. Александър Арнаудов 1995 40.00 поръчай
Родопите през вековете - историческа христоматия .. Петър Хр. Петров 1966 не е налична
Варна 1444 - Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна Колектив под редакцията на Дим. Ангелов, Ив. Дуйчев, полк. М. Михов, Бистра Цветкова 1969 55.00 поръчай
Енциклопедичен речник Кюстендил .. Колектив 1988 не е налична
София между две столетия .. Георги Тахов, Дафинка Деевска и др. 1987 не е налична
Кипежът - Книга за София 1878-1884 Петър Мирчев 1971 не е налична
Севлиево и севлиевският край през възраждането .. Хр. М. Йонков и Николай П. Ковачев, Йонко Панов 1986 15.00 поръчай
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 Will S. Monroe 1914 не е налична
Град Троян .. Юбилеен сборник по случай 100 години от обявяването му за град Иван Унджиев, Иван Пейковски 1968 16.00 поръчай
Село Горна липница .. Николай Серафимов 1975 50.00 поръчай
Севлиево и Севлиевският край. Том 1-2 .. Сборник 1967 - 70 40.00 поръчай
Летопис на село Бистра .. Симеон Ив. Донев 1970 25.00 поръчай
История на град Толбухин (Добрич) Страшимир Димитров, Любка Бобчева, Петър Тодоров, Иван Георгиев, Неделчо Колев под редакцията на Евлоги Бужашки 1968 не е налична
Гостилица в миналото и сега Гинка Димкова, Николай Димков 1971 не е налична
Враца и врачани в борбата за Освобождение от турско робство (с една карта) Иван Ангелов 1957 25.00 поръчай
Килифарево - история Георги Михайлов 1970 37.00 поръчай
Село Лъки в миналото и сега ,, Кръстьо Спириев 197? 40.00 поръчай
Ломският край през Възраждането Симеон А. Дамянов 1967 30.00 поръчай
Българската емигрантска интелигенция в Румъния през XIX век Елена Сюпюр 1982 25.00 поръчай
Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
История на град Враца .. от древността до Освобождението Евлоги Бужашки, Цено Воденичарски, Петър Петров, Васил Харизанов, Андрей Цветков, Крумка Шарова 1976 20.00 поръчай
Това е България / This is Bulgaria .. Георги Балабанов, Надя Герова, Диана Каменова, Теменуга Ангелова 2005 60.00 поръчай
Търговията на Дубровник с българските земи Екатерина Вечева 1982 не е налична
София преди 50 години .. първо издание с рисунки от Ал. Божинов Георги Каназирски-Верин 1947 не е налична
Еленска духовна твърдина: История на църквата "Успение Пресвета Богородица" - издание 1937 г. допълнения икоментари Митрополит Иларион 2007 30.00 поръчай
Местните названия от севлиевско Н. П. Ковачев 1961 не е налична
Добро поле и пробивътъ на фронта (14, 15 септемврий) Съставилъ по официални документи и лични наблюдения К. А. Янковъ 1919 30.00 поръчай
Народна вяра и религиозни народни обичаи от Димитър Маринов Димитър Маринов 1981 не е налична
Чуждестранни учени за Югозападните български говори .. сборник Колектив под редакцията на К. Мирчев 1979 18.00 поръчай
Игнатица - Древна и Нова .. Петър Вутов 2003 не е налична
Българите потомци на царствените скити и сармати .. Д. П. Даскаловъ 1913 33.00 поръчай
Петър Коледаров - Политическа география на средновековната българска държава - атлас със стари карти и исторически и политически коментари, от 681 - 1018 г. Петър Коледаров 1979 не е налична
Миналото на Чепеларе - том 1 Васил Дечов 1978 не е налична
Копривщица въ картини - юбилеен албум 1876 - 1926 / Koprivchtitza illustree - Album Jubilaire Архимандрит Евтимий 1926 не е налична
Светите места на признателна България Стоянъ Заимов 1912 не е налична
- Житейската философия на един шоп Елена Огнянова 1983 не е налична
Из историята на българската просвета, наука и култура през 19.-ти и 20.-ти век .. Колектив под редакцията на Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков и др. 1986 20.00 поръчай
Стари градски песни - О, спомняте ли си госпожо Колектив 1992 не е налична
Страници за историческото развитие на село Бов Илия Стефанов Петков 1982 не е налична
Из миналото на българите мохамедани в Родопите с карти Колектив под редакцията на Хр. Христов и В. Хаджиниколов 1958 не е налична
Българска военна история от античността до втората четвърт на Х век Димитър Ангелов, Стефан Кашев, Борис Чолпанов 1983 не е налична
Каварна от древността до Освобождението В. Василев, Ц. Генов, Д. Кисьов 1984 22.00 поръчай
Когато Пловдив беше столица Маньо Стоянов 1973 20.00 поръчай
Българската народност и нация през вековете. Част 1-2 Съставители: Йордан Зарчев и Антон Първанов 1988 80.00 поръчай
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
Град Татар-Пазарджик /Историко-географски преглед със 7 факсимилета, 1 чертеж и 11 портрета в текста и 23 фотогр. снимки, 1 карта и 1 план извън текста/ Иван Батаклиев 1923 не е налична
Моят роден град София .. Райна Костенцева 1979 не е налична
Някога в Цариград Христо Бръцизов 1966 7.00 поръчай
Спомени на едно българче Христо Бръцизов 1979 16.00 поръчай
София разказва Христо Бръцизов 1979 не е налична
Някога в София Христо Бръцизов 1970 20.00 поръчай
Пазарджик и пазарджишко - историко-географски преглед (Представително издание) Проф. Иван Батаклиев 1969 не е налична
Македония. Етнография и статистика Васил Кънчов 1996 45.00 поръчай
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Димитър Войников 2002 16.00 поръчай
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
Произходъ и епоха Ю. Грънчаровъ 1925 16.00 поръчай
България - страна на туризма .. Л. Динев, Б. Николов, В. Петров 1977 5.00 поръчай
Елена - пътеводител Колектив 1963 10.00 поръчай
Възпоменания по въстанията в Търновския санджак през 1876 година и по съдението на българските въстаници в Търново ... Юрдан П. Теодоров 1990 19.00 поръчай
Силистра - Летопис за непреклонния град Борис Илиев 1989 не е налична
Разградъ. Неговото археологическо и историческо минало. Часть 1 .. Ан. Ив. Явашовъ 1930 90.00 поръчай
Горна баня - Историко-етнографски очерк Златка Божкова 1989 не е налична
София и софиянци - 1878 - 1944 с оригинални старинни фотографиии. Георги Георгиев 1983 не е налична
Пловдив въ своето минало и настояще .., Ст. Шишков 1926 70.00 поръчай
The Roman and Late Roman City/ Римският и късноантичният град .. Колектив 2002 190.00 поръчай
Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 не е налична
Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908 Стоян Райчевски 2007 не е налична
София тъжна и весела - спомени на един юноша Петър Мирчев 1988 20.00 поръчай
Юбилейна книга на градъ София (1878-1928) Комитетъ за история на София при български археологиченъ институтъ 1928 не е налична
Природна скулптура по високите български планини .. Жеко Радевъ 1920 18.00 поръчай
Селището Перник през вековете .. Петър Кузманов 1963 не е налична
Градъ Никополъ презъ вековете .. Александър Йосифов-Бохачек 1937 35.00 поръчай
Родолюбиво Годлево - сборник Костадин Крайнов - съставител 1989 10.00 поръчай
Миналото на село Енина Петко Китипов 1968 не е налична
Миналото на с. Яврово (Асеновградско) .. Селищна монография Николай Хайтов 1958 74.00 поръчай
Съветска България през три британски мандата (1956-1963) Д. Димитров - съставител 1994 30.00 поръчай
Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 125.00 поръчай
Балчик - древност и съвремие (сборник) Ив. Божилов, Н. Димитров - съставители 1990 не е налична
Българските Алиани .. Иваничка Георгиева 1991 36.00 поръчай
Бяла черква Тодорка Драганова 1984 10.00 поръчай
Оцеляването - сборник от документи 1940-1944 / The Survival - a compilation of Documents1940-1944 Давид Коен - съставител 1995 не е налична
Албумъ - алманахъ "Македония" / Album-almanach "Macédoine" .. Редакционенъ комитетъ 1931 700.00 поръчай
Енциклопедичен справочник Чепино А-Я Колектив под редакцията на Михаил Алексиев 2002 170.00 поръчай
Ликътъ на Македония (репортажи съ 94 клишета) Любенъ Антоновъ 1943 не е налична
Българомохамедански селища в Южни Родопи (Ксантийско и Гюмурджийско) Кирил Патриарх български 1960 не е налична
История на Втората световна война 1939-1945. Том 1-12 Колектив 1976 - 85 95.00 поръчай
Българските славяни. Митология и религия (Светогледен анализ) Анани Стойнев 1988 не е налична
The Gypsies in the Transition Period .. Ilona Tomova 1995 30.00 поръчай
А. Тошевъ - Ранни спомени (1873-1879) А. Тошевъ 1923 не е налична
Източниятъ въпросъ - Победени и победители на Балканите (въ две части) Чезаре Спеланзонъ 1930 60.00 поръчай
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
Някогашните наши градове Димо Казасов 1975 не е налична
Во Прилепа града Христо Д. Бръцизов 1969 не е налична
Евреите по българските земи - родова памет и историческа съдба Еми Барух - съставител 2000 не е налична
Родопите в българската история .. Петър Хр. Петров - съставител 1974 не е налична
Българският кръст в Таврия .. Камен Гарена (Свещ. д-р Петър) 2004 не е налична
Гложене .. Михаил Аначков, Георги Милчев, Крайо Йотов 1981 35.00 поръчай
Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 10.00 поръчай
Народностниятъ образъ на Източния дялъ отъ Западна Тракия .. Ан. Сп. Разбойниковъ 1944 40.00 поръчай
Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 не е налична
Нашите майки са ясните звездици - из героичното минало на странджанци Минко Неволин 1965 30.00 поръчай
Бит и култура на родопските българи (СБНУ-LIV) (Представително, масивно, издание, голям формат) Анастас Примовски 1974 не е налична
Горгулята - Брезникъ, Трънъ и Пиротъ или брезничко-трънский отрядъ въ сръбско-българската война презъ 1885 година. (Материали за описание историята на сръбско-българската война съ една карта и две кроки) П. Г. Х. 1889 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година (съ 65 образа и една карта) Проф. Д-ръ Любомиръ Милетичъ 1918 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година Любомиръ Милетичъ 1989 не е налична
Демографско-исторически очерк на България Анастас Ю. Натев 1974 не е налична
Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 не е налична
Момчилград летописи .. Тодор Коруев 1977 не е налична
България 1000 години 927-1927. Томъ 1.. Колективъ 1930 120.00 поръчай
Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 4.00 поръчай
Българските говори в Румъния ... Максим Сл. Младенов 1993 7.00 поръчай
Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
Български дневник 1879-1884 (в два тома) Константин Иречек Константин Иречек 1995 не е налична
Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. (библиографско-статистични изследвания) Д-ръ. Никола В. Миховъ 1915 не е налична
Из миналото на Угърчин Петко Радоев, Георги Радоев 1978 не е налична
История на България (том 8 от изданието на института по история към БАН) Колектив 1999 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 24.00 поръчай
Миналото на Чепеларе - приносъ за историята на Родопите (въ два тома съ ликове и други фотографски снимки на сгради, заселища, местности и др.) Василъ Дечовъ 1928-36 не е налична
Средновековният български град през 13.-14. век .. Д. И. Поливянни 1989 14.00 поръчай
Българският средновековен град .. Страшимир Н. Лишев 1970 33.00 поръчай
Българска военна история. част 1-2 .. Д. Ангелов, Ст. Кашев, Б. Чолпанов 1983-1994 не е налична
Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт .. Бистра А. Цветкова 1958 не е налична
Етногенезис и културно наследство на българския народ Сборник 1971 8.00 не е налична
Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV-XVIII век Антонина Желязкова 1990 20.00 поръчай
История на Велико Търново - том 1 Колектив под редакцията на Петър Петров 1986 10.00 поръчай
Очерци върху историята на българския Североизток и черноморието (края на 12. - началото на 15. век) Васил Гюзелев 1995 не е налична
Сборник за народни умотворения и народопис - книга LV СБНУ. Книга LV. Сокайни шевици; Пастирска дърворезба и др. [Евгения Лепавцова; Багра Георгиева; Иван Коев; Захари Димитров; Хана Хинкова] Евгения Лепавцова, Иван Коев, Захарий Димитров, Багра Георгиева, Хана Хинкова 1976 не е налична
Дипломатика на средновековните извори - Владетелски документи Валери Стоянов 1991 не е налична
Видин и видинският санджак през 15.-16. век (документи от архивите на Цариград и Анкара) Д-р Душанка Боянич-Лукач 1975 не е налична
Село Петково .. Георги Ташев 1966 95.00 поръчай
Личните документи като исторически извор .. Колектив под редакцията на Кънчо Георгиев, Стефка Петкова, Стоян Радев 1987 не е налична
Народностна и битова общност на родопските българи (сборник от статии) Колектив под редакцията на М. Костова 1969 не е налична
История на Чирпан и Чирпанско .. Никола Кондарев, Никола Гарвалов, Тошо Атанасов-Тимошкин 1987 не е налична
Сборникъ по случай стогодишнината на Заверата отъ 1835 г. Български народенъ комитетъ за чествуване на стогодишнината отъ Велчовата Завера 1935 не е налична
История на 9-те дни въ Дряновския манастиръ 1876. Хр. Марковъ 1912 не е налична
Географски речник на България .. Николай Мичев, Цветко Михайлов, Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев 1980 не е налична
Материали за Дунавския вилает .. Славка Драганова 1980 130.00 поръчай
Паметник на пловдивското население .. Константин Моравенов 1984 15.00 поръчай
Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
История на Стара Загора .. Хр. Буюклиев, В. Вълканов, М. Димитров, В. Койчева, А. Михайлов, И. Неделчев и др. 1966 не е налична
Каменните щитове на България .. Божидар Димитров, Антоний Ханджийски 1988 29.00 поръчай
Българско обичайно право .. Димитър Маринов 1995 8.00 поръчай
Димитър Маринов - избрани произведения - том 2 - Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) Димитър Маринов 1984 не е налична
Български именник .. част 1 - лични имена у българите от 4. до 20. век; част 2 - фамилни имена от чужд произход Йордан Заимов 1994 не е налична
София през вековете. Част 1-2 .. .. Александра Монеджикова 1946 70.00 поръчай
Изъ стопанското минало на Габрово - монографични изследвания Д-ръ Петъръ Цончевъ 1929 не е налична
Бургас - вечното пристанище Иван Карайотов, Петя Кияшкина, Константин Господинов 2000 не е налична
Селото, градът и езикът в ловешкия край .. Боян Байчев 1996 19.00 поръчай
По някои проблеми на материалната култура в средновековна България .. края на 12.-14 век Янка Николова 1982 25.00 поръчай
Осогово - популяренъ очеркъ Павелъ Делирадевъ 1927 не е налична
Българска географска христоматия .. Павелъ Делирадевъ 1943 35.00 поръчай
И белите пътища плачеха под нозете им .. Популярна история за еврейството по българските земи Мая Калбург Тодорова 1991 18.00 поръчай
Наследственость, раса и народъ .. Методий Попов 1938 33.00 поръчай
Македония въ образи / La Macedoine Illustree Колективъ 1919 190.00 поръчай
Прослава на Велико Търново Ангел Ризов и Милко Григоров - съставители 1978 10.00 поръчай
Образуване на българската народност .. Димитър Ангелов 1971 не е налична
Кратка история на селищното развитие по българските земи .. Марин Деведжиев 1979 12.00 поръчай
Възрожденският Пловдив ( принос в българското духовно възраждане ) Николай Генчев 1981 не е налична
Банско - биография на един град .. Димитър Кръстев 1959 15.00 поръчай
Сопот през Възраждането .. Цочо Петров 1986 30.00 поръчай
Костенец от древността до днес Атанас Кулински 1982 10.00 поръчай
Асеновград в миналото .. Николай Хайтов 1983 не е налична
Лясковец Колектив под редакцията на Д. Мичев и Ст. Поптонев 1970 20.00 поръчай
Географски речникъ на България, Македония, Добруджа и Поморавия .. Жечо Чанков 1918 не е налична
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 52.00 поръчай
Калофер в миналото книга 1 Н. Начов 1990 не е налична
София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 не е налична
От Средец до София .. Георги Тахов 1987 не е налична
Евреите и българската градска култура .. Анна Рошковска, Саша Лозанова 1998 14.00 поръчай
Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 не е налична
Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 не е налична
Известия. Том 1 Църковноисторически и архивен институт. Църковноисторически и архивен институт. Централнен църковен историкоархеологически музей Колектив 1978 28.00 поръчай
Доказателства за българския произход на населението от Източните Родопи Петър Н. Боев, Борис Дерибеев, Георги Кулов, Мария Николчовска, Георги Каменов, Иван Стефанов 1985 не е налична
Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 не е налична
Тетевен .. Колектив 1977 15.00 поръчай
Страданията на българите и освобождението на България презъ 1877 - 1878 год. Г. Димитровъ 1899 не е налична
Народопсихология на българите .. антология Колектив под общата редакция на Минчо Драганов 1984 15.00 поръчай
Етнонимът "Българи" в светлината на една еволюционна теория. За българо - тюркските смешения и произхода на турското малцинство Валери Стоянов 1997 25.00 поръчай
Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 50.00 поръчай
Tarnovo - Zarenstadt des Balkan Manfred Oppermann 1981 15.00 поръчай
Османотурска дипломатика и палеография (в два тома: том 1 - документи; том 2 - документи и речник) Борис Недков 1966 - 72 не е налична
Хрупищко .. Георги Христов Марков 2002 не е налична
Старите якорудчани Битоописание Пепа Масларова 1980 10.00 поръчай
Непресъхващи извори .. историята на Пловдив и пловдивско Кирила Възвъзова - Каратеодорова 1975 4.00 поръчай
Циганите в България .. Елена Марушиакова, Веселин Попов 1993 не е налична
Перник. Том 1-3 .. Колектив 1981 - 83 130.00 поръчай
Странджа - древност и съвремие ЕНЦИКЛОПЕДИЯ 1988 не е налична
Балканите геополитика .. Халис Окан 1994 6.00 поръчай
Родопските българи мохамедани .. Кирил Василев 1961 не е налична
Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 не е налична
Турски извори за българската история том II част 2 ( том XIII от поредицата " Извори за българската история " ) Николай Тодоров, Борис Недков - съставителство и редакция 1966 не е налична
Славяно-българското селище край село Попина, Силистренско Живка Въжарова 1956 60.00 поръчай
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат .. Любомир Милетич 1987 35.00 поръчай
Географски речник на България Жечо Чанков 1958 не е налична
Възродителният процес ..Теза. Антитеза. Отрицание на отрицанието. ) Орлин Загоров 1993 не е налична
История на България. Том 1-7 комплект от 1 до 7 том издание на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 - 91 не е налична
Експедиция в Северозападна България 1956 .. Колектив 1958 не е налична
Родопска експедиция 1953 .. Колектив 1955 110.00 поръчай
Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите XVI - XIXвек ( серия извори - 2 част ) Колектив 1990 не е налична
Миналото на Яврово, Девин, Манастир .. Николай Хайтов 1985 35.00 поръчай
Българска възрожденска интелигенция .. справочник, статистика Николай Генчев 1991 не е налична
Феликс Каниц и неговата "Оригинална карта на Дунавска България и Балканът" .. Лазар Марков Лаков 1981 128.00 поръчай
Дунавска България и Балканътъ. Томъ 1 .. Феликсъ Каницъ 1935 не е налична
Дунавска България и Балканът от Феликс Каниц Феликс Каниц 1995 - 2000 не е налична
Западните краища на българската земя - бележки и материяли съ 11 карти А. Иширковъ 1915 не е налична
Поморавия по сръбски свидетелства .. Ст. Чилингиров 1942 26.00 поръчай
Добруджа . том 4 - сборник от студии .. Петър Мутафчиев 1947 45.00 поръчай
Оптимистична теория за нашия народ. Бит и душевност на нашия народ .. Иван Хаджийски 1974 не е налична
История на църквата "Успение пресвета Богородица" в гр. Т. - Пазарджикъ Ив. Батаклиевъ 1932 не е налична
Русе някога .. Петър Иванов 1986 7.00 поръчай
Балканският град XV - XIX век .. Николай Тодоров 1972 не е налична
Речник на личните и фамилни имена у българите .. Стефан Илчев 1969 не е налична
Речник на селищата и селищните имена в България 1878 - 1987 .. Н. Мичев, П. Коледаров 1989 не е налична
Произходъ и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места .. Василъ Миковъ - уредникъ въ Народния музей 1943 не е налична
Политическа география на средновековната българска държава от 681 г. до 1396 г .. Том 1-2 Петър Коледаров 1979 - 89 110.00 поръчай
Циганите в преходния период Илона Томова 1995 14.00 поръчай
Figürliches Gestalten: Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende .. Gottfried Bammes 1978 не е налична
Българите през 16 век Елена Грозданова и Стефан Андреев 1986 не е налична
Антропология на българския народ том - 1 Академик Методий Попов 1959 не е налична
Българска диалектология. Книга 4 .. Говорът на село Смолско, Пирдопско, Троянския говор Сборник 1968 75.00 поръчай
Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура Стоян Радев 1990 17.00 поръчай
Българската народност през XV век Христо Гандев 1972 не е налична
Българската народност през XVII век ,, Елена Грозданова 1989 30.00 поръчай
Българската народност през вековете .. Димитър Ангелов 1994 16.00 поръчай
Българите мохамедани .. Стоян Райчевски 1998 не е налична
Асимилаторската политика на турските завоеватели .. Доцент Петър Петров - съставител и редактор 1962 15.00 поръчай
Българската култура XV-XIX в. .. Николай Генчев 1988 не е налична
Социално-психологически типове в българската история .. очерци Николай Генчев 1987 не е налична
Тырново Светлин Босилков 1960 50.00 поръчай
Търново .. Светлин Босилков 1960 20.00 поръчай
История на град Дряново .. Петър Чолов 1969 15.00 поръчай
Самоков и околността му Х. Семерджиев 1986 20.00 поръчай
Тъмраш .. Ангел Вълчев 1973 не е налична
Улици, хора, събития Димо Казасов 1968 10.00 поръчай
Книга за София .. събития, случки, спомени Петър Мирчев 1979 9.00 поръчай
София в края на XIX век .. Георги Каназирски - Верин, Рисунки - А. Божинов 1992 14.00 поръчай
Литературна София Георги Тахов 1983 не е налична
Тристахилядна София и аз между двете войни .. Драган Тенев 1992 не е налична
Панагюрище и панагюрско в миналото / Панагюрище и Панагюрският край в миналото. Том 2 Колектив 1956-1961 99.00 поръчай
Миналото на село Момчиловци, Смолянско .. Константин Канев; Предговор от Николай Хайтов 1975 не е налична
Карлово .. Иван Унджиев 1968 18.00 поръчай
Пловдивски архитектурни хроники @1 Никола Чинков 2002 не е налична
Жеравна в миналото и до днешно време .. Данаил Константинов 1948 не е налична
София в акварелите на Обербауер Христо Марков 1983 не е налична
Село Зарово - Солунско Антон Попстоилов 1979 38.00 поръчай
Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI -XI в. на територията на България .. Живка Въжарова 1976 не е налична
Троянският манастир "Успение Пресвети Богородици" .. Харитон, Драговитийски епископ 1958 22.00 поръчай