Заглaвия в антикварен раздел Исторически пътеписи, стари карти
Заглавие Автор изд. Цена
Паметни битки и сражения - описания с карти на бойни действия на важни за България военни операции Колектив 1993 20.00 поръчай
Другата америка - пътеписъ отъ Светослав Минковъ Светослав Минковъ 1938 не е налична
Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов .. / The Bulgarian Lands from the Antiquity to recent Days in Atlases, Maps, Engravings and books from The Collection of dr. Simeon Simov д-р Симеон Симов 2006 320.00 поръчай
Презъ Македония Стилиянъ Чилингировъ 1941 20.00 поръчай
Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 75.00 поръчай
Христо Попконстантинов - Спомени, пътеписи и писма Христо Попконстантинов 1970 40.00 поръчай
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 / With an Account of the Balkan Wars, Macedonia, and the Macedonian Bulgars / България и нейният народ - първо издание на английски език с автограф от автора Уил Мънро Will S. Monroe 1914 не е налична
Каменна приказка .. Пътеписи Димитър Осинин 1965 5.00 поръчай
Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
Източна стара планина и долината на река Камчия (Съ 26 профили, три скици и 30 фотографии) .. Жеко Радевъ 1926 75.00 поръчай
Търговията на Дубровник с българските земи (XVI-XVIII в.) Екатерина Вечева 1982 26.00 поръчай
Петър Коледаров - Политическа география на средновековната българска държава - атлас със стари карти и исторически и политически коментари, от 681 - 1018 г. Петър Коледаров 1979 не е налична
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРТОГРАФСКИ ПРЕДСТАВИ - Атлас на българските земи, съставен от уникални старинни европейски карти @1 Атанас Орачев 2005 не е налична
Възрожденски пътеписи Колектив под редакцията на П. Динеков 1969 30.00 поръчай
От Цариград до Белово .. Георги Пашев 1965 10.00 поръчай
Балканите и унгарският пазар през XVIII век Марта Бур-Марковска 1977 60.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 70.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 не е налична
Латински извори за българската история - том IV Съставители: М. ВойновВ. Гюзелев, Ст. Лишев, М. Петрова, Б. Примов 1981 не е налична
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Томъ IV; Сражението при Чаталджа (съ 5 картографически приложения) Колективъ 1932 не е налична
Изток и Запад в европейското Средновековие Петър Мутафчиев 1993 15.00 поръчай
Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 не е налична
През тиха бяла Дунава Димитър Осинин 1959 30.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 210.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия презъ 1915 година - Настъплението на I Армия презъ границата отъ 1-и до 14-и Октомврий .. Колективъ 1936 140.00 поръчай
Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 не е налична
Румънски пътеписи от XIX век за българските земи Марина Младенова, Николай Жечев - съставители 1982 не е налична
Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX век Маргарита Николова Кожухарова - съставителство, предговор, коментар и бележки 1986 не е налична
Северна Македония - исторически издирвания (Съ образи и карти) @1 Йорданъ Ивановъ 1906 не е налична
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 не е налична
Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 110.00 поръчай
Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
Български дневник 1879-1884 (в два тома) Константин Иречек Константин Иречек 1995 не е налична
Няколко дена разходка по българските места Кольо Николов, Цветан Пешев, Станислав Стратиев 1970 не е налична
Спомени за Руско-турската война 1877-1878 Ф. М. де Прерадович 1977 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 30.00 поръчай
Пътища и пътешественици (14. - 19. век) Светла Гюрова - подбор и редакция 1982 60.00 поръчай
Учебен факсимиле-атлас - Картографиране на българските земи през вековете (до XVIII век) част 1 .. Лазар Лаков 1984 92.00 поръчай
Историjа срба (прва и дрyга кньига) / История на сърбите в два тома Константин Jиречек / Константин Иречек 1952 не е налична
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Книга за българските хаджии Светла Гюрова, Надя Данова (съставители) 1985 25.00 поръчай
Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 220.00 поръчай
По българската земя - исторически пътепис Иван Богданов 1976 20.00 поръчай
Княжество България - негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история ,частъ първа " Българската държава " Константинъ Иречекъ 1899 100.00 поръчай
Доосвобожденски пътеписи Георги Клисаров - съставител 1969 25.00 поръчай
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси. Част 1: Палеографско и историко-географско изследване .. Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 70.00 поръчай
Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна Василъ Аврамовъ 1929 60.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 20.00 поръчай
Записки за България и българите Любенъ Каравеловъ 1930 30.00 поръчай
Балканската война 1912 - 1913 год. - действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепостъ Н. Ивановъ - генералъ отъ запаса, бившъ командующъ II армия 1924 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том VI ( Действията на Западния операционенъ театъръ ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1935 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том II ( Лозенградската операция съ 20 картографски приложения ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1928 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том III ( сражението при Люле Бургасъ - Бунар Хисаръ съ 17 картографски приложения ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1931 не е налична
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
Милионът - пътеписите на Марко Поло за Китай Марко Поло 1986 не е налична
Помощни исторически дисциплини - том 1 Колектив 1979 20.00 поръчай
Пътувания из България Павел Делирадев 1979 не е налична
Феликс Каниц и неговата "Оригинална карта на Дунавска България и Балканът" .. Лазар Марков Лаков 1981 95.00 поръчай
Дунавска България и Балканътъ. Томъ 1 .. Феликсъ Каницъ 1935 не е налична
Дунавска България и Балканът от Феликс Каниц Феликс Каниц 1995 - 2000 не е налична
От Черно море до Триглав Любомир Михайлов 1946 30.00 поръчай
Венециански документи за българската история през XVI - XVII век Божидар Димитров 1994 не е налична
България въ образите на Феликсъ Каницъ Стоянъ Романски 1939 не е налична
Неповторимото - пътеписи пътешествия, наблюдения и срещи в САЩ, Мексико и Япония, от Лиляна Стефанова Лиляна Стефанова 1989 не е налична
Славянски ръкописи, документи и карти за българска история от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив на Ватикана (IX-XVII век) .. Аксиния Джурова, Божидар Димитров 1978 не е налична
Български военен атлас / Азбучен указател на географските имена Колектив 1979 55.00 поръчай
Политическа география на средновековната българска държава от 681 г. до 1396 г .. Том 1-2 Петър Коледаров 1979 - 89 110.00 поръчай
България в средновековната морска картография XIV-XVII век .. Божидар Димитров 1984 75.00 поръчай
Българските земи в книги, атласи, карти, гравюри и рисунки от колекцията на д - р Симеон Симов н. с. Боян Бешевлиев ( научен редактор ) 1986 не е налична
Българските земи и българите в сбирките на Военния архив, Виена 1664-1878 .. Ерих Хилбрахд, Петер Броучек, Райнер Егер, Панто Колев ( съставители ) 1986 40.00 поръчай
Атлас по българска история .. цветен, войни, битки, Българската държава през вековете Колектив 1964 18.00 поръчай
Българите въ техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917. Атлас стари карти отДимитър Ризов .. ПЪЛНИЯ ОРИГИНАЛЕН АТЛАС 1917 УНИКАТ КАТО НОВ, от банка. Димитър Ризов 1917 420.00 поръчай
Българите в техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917г. Димитър Ризов 1998 48.00 поръчай
Приключенията на Хаджи Баба от Исфахан .. Джеймс Морие 1982 5.00 поръчай
Пътувания по България .. Константин Иречек 1974 не е налична
Очерк за пътешествие по Европейска Турция Виктор Григорович 1978 25.00 поръчай
Европейска Турция Джеймс Бейкър 1994 не е налична
От Галиполи до Лепанто - Балканите, Европа и османското нашествие 1354-1571 Христо Матанов , Румяна Михнева 1988 не е налична
Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912 - 1916 Богдан Филов 1993 не е налична
Европа отново открива Българите - Българите и българските земи през погледа на чужди пътешественици XV- XVIII век Михаил Йонов 1980 25.00 поръчай
Пътепис - Ханс Шилтбергер - Никополска битка. Ханс Шилтбергер 1971 не е налична
Северна Добруджа - пътеписни бележки и спомени за българите ( 1878 - 1940 ) Жеко Борисов Попов ( съставител ) 1993 не е налична
Ахрида - непозната земя Борис Дерибеев 1986 16.00 поръчай
България .. Френска хроника 1876 - 1878 Васил Василев (съставител) 1988 10.00 поръчай
Английски пътеписи за Балканите .. края на 16 век - 30 те години на 19 век, том 7 Мария Тодорова, увод, съставителство и коментар 1987 40.00 поръчай
Немски и австрийски пътеписи за Балканите 17 - 18 век / том 6 Михаил Йонов - увод подбор и коментар 1986 не е налична
Арменски пътеписи за Балканите 17 - 19 век / том 5 Агоп Орманджиян - съставителство, превод и коментар 1984 40.00 поръчай
Френски пътеписи за Балканите 19 век / том 4, приложение : старинна карта на Балкански п-ов от 1847г. Бистра Цветкова - съставител и редактор 1981 20.00 поръчай
Немски и австрийски пътеписи за Балканите 15 - 16 век .. том 3 Михаил Йонов, увод подбор и коментар 1979 35.00 поръчай
Маджарски пътеписи за Балканите 16-19 век, 2 том Петър Миятев, подбор, превод и коментар 1976 30.00 поръчай
Френски пътеписи за Балканите 15 - 18 век / том 1 Бистра Цветкова - съставител и редактор 1975 30.00 поръчай
Огледало на света Мехмед Нешри 1984 24.00 поръчай
Евлия Челеби .. пътепис Е.Челеби 1972 не е налична
Кипърска хроника .. Леонтий Махера 1974 12.00 поръчай
Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553-1555 .. Ханс Дерншвам 1970 не е налична
Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция .. Джорджина М. Макензи , Аделина П. Ърби 1983 не е налична
Балканите през погледа на две английски пътешественички от XVIII век Мария Киселинчева ( превод, подбор и предговор ) 1979 не е налична
Задморско пътешествие Бертрандон де ла Брокиер Бертрандон де ла Брокиер 1968 не е налична
Пътуване в страната на въстаналите Българи Иван дьо Вестин 1971 15.00 поръчай
Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката Църква .. Пол Рико 1988 не е налична
Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград Стефан Герлах 1976 14.00 поръчай
Дневник на едно пътуване .. Руджер Бошкович 1975 10.00 поръчай
Паметна битка на народите (Европейският югоизток и османското завоевание - края на 14. и първата половина на 15. век) Бистра Цветкова 1969 35.00 поръчай
От Златния рог до Божи гроб и Атон .. Протодякон В. Велянов 1964 17.00 поръчай
Царството на славяните 1601 от Мавро Орбини ... България в творчеството на чуждестранни историци 17-19 век . Книга първа Мавро Орбини 1983 30.00 поръчай