Заглaвия в антикварен раздел Исторически пътеписи, стари карти
Заглавие Автор изд. Цена
Паметни битки и сражения - описания с карти на бойни действия на важни за България военни операции Колектив 1993 20.00 поръчай
Другата америка - пътеписъ отъ Светослав Минковъ Светослав Минковъ 1938 не е налична
Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов .. / The Bulgarian Lands from the Antiquity to recent Days in Atlases, Maps, Engravings and books from The Collection of dr. Simeon Simov д-р Симеон Симов 2006 110.00 поръчай
Презъ Македония Стилиянъ Чилингировъ 1941 20.00 поръчай
Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 130.00 поръчай
Христо Попконстантинов - Спомени, пътеписи и писма Христо Попконстантинов 1970 не е налична
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 Will S. Monroe 1914 не е налична
Каменна приказка .. Пътеписи Димитър Осинин 1965 5.00 поръчай
Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
Източна стара планина и долината на река Камчия .. Жеко Радевъ 1926 100.00 поръчай
Търговията на Дубровник с българските земи Екатерина Вечева 1982 не е налична
Петър Коледаров - Политическа география на средновековната българска държава - атлас със стари карти и исторически и политически коментари, от 681 - 1018 г. Петър Коледаров 1979 не е налична
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРТОГРАФСКИ ПРЕДСТАВИ - Атлас на българските земи, съставен от уникални старинни европейски карти @1 Атанас Орачев 2005 не е налична
Възрожденски пътеписи Колектив под редакцията на П. Динеков 1969 30.00 поръчай
От Цариград до Белово .. Георги Пашев 1965 10.00 поръчай
Балканите и унгарският пазар през XVIII век .. Марта Бур-Марковска 1977 110.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 50.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 не е налична
Латински извори за българската история - том IV Съставители: М. ВойновВ. Гюзелев, Ст. Лишев, М. Петрова, Б. Примов 1981 не е налична
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Томъ IV; Сражението при Чаталджа (съ 5 картографически приложения) Колективъ 1932 не е налична
Изток и Запад в европейското Средновековие Петър Мутафчиев 1993 15.00 поръчай
Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 не е налична
През тиха бяла Дунава Димитър Осинин 1959 30.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 240.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия .. Колективъ 1936 160.00 поръчай
Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 не е налична
Румънски пътеписи от XIX век за българските земи Марина Младенова, Николай Жечев - съставители 1982 не е налична
Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX век Маргарита Николова Кожухарова - съставителство, предговор, коментар и бележки 1986 не е налична
Северна Македония - исторически издирвания (Съ образи и карти) @1 Йорданъ Ивановъ 1906 не е налична
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 не е налична
Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 89.00 поръчай
Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
Български дневник 1879-1884 (в два тома) Константин Иречек Константин Иречек 1995 не е налична
Няколко дена разходка по българските места Кольо Николов, Цветан Пешев, Станислав Стратиев 1970 не е налична
Спомени за Руско-турската война 1877-1878 Ф. М. де Прерадович 1977 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 18.00 поръчай
Пътища и пътешественици (14. - 19. век) Светла Гюрова - подбор и редакция 1982 60.00 поръчай
Учебен факсимиле-атлас - Картографиране на българските земи през вековете (до XVIII век) част 1 .. Лазар Лаков 1984 80.00 поръчай
Историjа срба (прва и дрyга кньига) / История на сърбите в два тома Константин Jиречек / Константин Иречек 1952 не е налична
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Книга за българските хаджии Светла Гюрова, Надя Данова (съставители) 1985 8.00 поръчай
Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 не е налична
По българската земя - исторически пътепис Иван Богданов 1976 20.00 поръчай
Княжество България - негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история ,частъ първа " Българската държава " Константинъ Иречекъ 1899 100.00 поръчай
Доосвобожденски пътеписи Георги Клисаров - съставител 1969 25.00 поръчай
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 52.00 поръчай
Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна Василъ Аврамовъ 1929 60.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
Записки за България и българите Любенъ Каравеловъ 1930 30.00 поръчай
Балканската война 1912 - 1913 год. - действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепостъ Н. Ивановъ - генералъ отъ запаса, бившъ командующъ II армия 1924 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том VI ( Действията на Западния операционенъ театъръ ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1935 не е налична
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том 2: Лозенградската операция / Лозенградската операция 20 картографски приложения Щабъ на армията Държавна печатница 1928 180.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том 3. Сражението при Люле Бургасъ - Бунар Хисаръ. Приложения Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1931 80.00 поръчай
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
Милионът - пътеписите на Марко Поло за Китай Марко Поло 1986 не е налична
Помощни исторически дисциплини - том 1 Колектив 1979 20.00 поръчай
Пътувания из България Павел Делирадев 1979 не е налична
Феликс Каниц и неговата "Оригинална карта на Дунавска България и Балканът" .. Лазар Марков Лаков 1981 128.00 поръчай
Дунавска България и Балканътъ. Томъ 1 .. Феликсъ Каницъ 1935 не е налична
Дунавска България и Балканът от Феликс Каниц Феликс Каниц 1995 - 2000 не е налична
От Черно море до Триглав Любомир Михайлов 1946 30.00 поръчай
Венециански документи за българската история през XVI - XVII век Божидар Димитров 1994 не е налична
България въ образите на Феликсъ Каницъ Стоянъ Романски 1939 не е налична
Неповторимото - пътеписи пътешествия, наблюдения и срещи в САЩ, Мексико и Япония, от Лиляна Стефанова Лиляна Стефанова 1989 не е налична
Славянски ръкописи, документи и карти за българска история от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив на Ватикана (IX-XVII век) .. Аксиния Джурова, Божидар Димитров 1978 не е налична
Български военен атлас .. Колектив 1979 35.00 поръчай
Политическа география на средновековната българска държава от 681 г. до 1396 г .. Том 1-2 Петър Коледаров 1979 - 89 135.00 поръчай
България в средновековната морска картография XIV-XVII век .. Божидар Димитров 1984 70.00 поръчай
Българските земи в книги, атласи, карти, гравюри и рисунки от колекцията на д - р Симеон Симов н. с. Боян Бешевлиев ( научен редактор ) 1986 не е налична
Българските земи и българите в сбирките на Военния архив, Виена 1664-1878 .. Ерих Хилбрахд, Петер Броучек, Райнер Егер, Панто Колев ( съставители ) 1986 35.00 поръчай
Атлас по българска история .. Колектив 1964 12.00 поръчай
Българите въ техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917. .. Димитър Ризов 1917 390.00 поръчай
Българите въ техните исторически, етнографически и политически граници 679-1917 Димитър Ризов 1998 35.00 поръчай
Приключенията на Хаджи Баба от Исфахан .. Джеймс Морие 1982 5.00 поръчай
Пътувания по България .. Константин Иречек 1974 не е налична
Очерк за пътешествие по Европейска Турция .. Виктор Григорович 1978 20.00 поръчай
Европейска Турция Джеймс Бейкър 1994 не е налична
От Галиполи до Лепанто - Балканите, Европа и османското нашествие 1354-1571 Христо Матанов , Румяна Михнева 1988 не е налична
Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912 - 1916 Богдан Филов 1993 не е налична
Европа отново открива Българите .. Михаил Йонов 1980 10.00 поръчай
Пътепис - Ханс Шилтбергер - Никополска битка. Ханс Шилтбергер 1971 не е налична
Северна Добруджа - пътеписни бележки и спомени за българите ( 1878 - 1940 ) Жеко Борисов Попов ( съставител ) 1993 не е налична
Ахрида - непозната земя Борис Дерибеев 1986 не е налична
България .. Френска хроника 1876 - 1878 Васил Василев (съставител) 1988 10.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 7: Английски пътеписи за Балканите Мария Тодорова, увод, съставителство и коментар 1987 18.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 1-7 Сборник 1975-1987 210.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 5: Арменски пътеписи за Балканите XVII-XIX в. Агоп Орманджиян - съставителство, превод и коментар 1984 23.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 4: Френски пътеписи за Балканите XIX в. Бистра Цветкова - съставител и редактор 1981 10.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 3: Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI в. Михаил Йонов, увод подбор и коментар 1979 18.00 поръчай
Чужди пътеписи за Балканите. Том 1-7 Сборник 1975-1987 240.00 поръчай
Френски пътеписи за Балканите 15 - 18 век / том 1 Бистра Цветкова - съставител и редактор 1975 не е налична
Огледало на света .. Мехмед Нешри 1984 14.00 поръчай
Евлия Челеби .. пътепис Е.Челеби 1972 10.00 поръчай
Кипърска хроника .. Леонтий Махера 1974 12.00 поръчай
Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553-1555 .. Ханс Дерншвам 1970 не е налична
Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция .. Джорджина М. Макензи , Аделина П. Ърби 1983 10.00 поръчай
Балканите през погледа на две английски пътешественички от XVIII век Мария Киселинчева ( превод, подбор и предговор ) 1979 не е налична
Задморско пътешествие Бертрандон де ла Брокиер Бертрандон де ла Брокиер 1968 не е налична
Пътуване в страната на въстаналите Българи .. Иван дьо Вестин 1971 8.00 поръчай
Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката Църква .. Пол Рико 1988 не е налична
Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград .. Стефан Герлах 1976 8.00 поръчай
Дневник на едно пътуване .. Руджер Бошкович 1975 10.00 поръчай
Паметна битка на народите (Европейският югоизток и османското завоевание - края на 14. и първата половина на 15. век) Бистра Цветкова 1969 35.00 поръчай
От Златния рог до Божи гроб и Атон .. Протодякон В. Велянов 1964 11.00 поръчай
Царството на славяните 1601 от Мавро Орбини ... България в творчеството на чуждестранни историци 17-19 век . Книга първа Мавро Орбини 1983 30.00 поръчай