Заглaвия в антикварен раздел създаването на България до XIVв
Заглавие Автор изд. Цена
Културата на средновековна България Иван Божилов 1996 не е налична
Бългатската монархия през средните векове - монография- издадена от Националния център на книгата Ст. Станилов 1994 15.00 поръчай
Възстановяване на българската държава 1185- 1197 г. Петър Петров 1981 не е налична
Международни договори на България 681-1947 г. Сава Пенков 1992 не е налична
Образи на Кирил и Методий в България Асен Василиев 1970 не е налична
Царевград Търнов. Том 2: Дворецът на българските царе през Втората българска държава. Колектив 1973 24.00 поръчай
История на дипломатическите отношения на България .. Мария Матеева под редакцията на П. Константинов 2005 60.00 поръчай
История на Добруджа. том 1 .. Колектив под редакцията на Александър Фол и Страшимир Димитров 1984 38.00 поръчай
Разказ за историята на България .. Божидар Димитров 2005 не е налична
Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III Йордан Андреев, Андрей Пантев 2004 25.00 поръчай
Гръцки извори за българската история том XI / VI том от сериятаДОКУМЕНТИ ОТЪ АТОНСКИТЕ МАНАСТИРИ,МЕСЕЦОСЛОВ НА ВАСИЛИЙ 2 БРЮКСЕЛСКА ХРОНИКА, ЙОАН МАВРОПУС, МИХАИЛ ПСЕЛ, СКИЛИЦА КЕДРИН Ив. Дуйччев, Л. Йончев, П. Тивчев, В. Тъпкова-Заимова, Г. Цанкова-Петкова 1965 не е налична
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Българската средновековна дипломация .. Петър Ангелов 1988 не е налична
Прабългарите през V - VII век Рашо Рашев 2005 40.00 поръчай
История на българската държава през средните векове. Том 1-3 .. Васил Златарски 2012 не е налична
Българска военна история от античността до втората четвърт на Х век Димитър Ангелов, Стефан Кашев, Борис Чолпанов 1983 не е налична
БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ - История на България , цветна Пламен Павлов 2009 не е налична
LA BULGARIE ET LES BULGARES - История на България на френски език, цветна Plamen Pavlov 2009 не е налична
BULGARIEN LAND UND LEUTE История на България на немски език, цветна Plamen Pawlow 2009 не е налична
БОЛГАРИЯ СТРАНА И ЛЮДИ - История на България на руски език, цветна Пламен Павлов 2009 не е налична
BULGARIA AND BULGARIANS - История на България на английски език, цветна Plamen Pavlov 2009 не е налична
БОЛГАРИЯ КОЛЬIБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ - История на България, на руски език цветна Пламен Павлов 2009 не е налична
BULGARIE BERCEAU DE LA CIVILISATION EUROPEENNE - История на България на френски език, цветна Plamen Pavlov 2009 не е налична
BULGARIEN WIEGE DER EUROPAISCHEN ZIVILISATION - История на България на немски език, цветна Plamen Pawlow 2009 не е налична
БЪЛГАРИЯ ЛЮЛКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - История на България , цветна Пламен Павлов 2009 не е налична
BULGARIA CRADLE OF THE EUROPEAN CIVILISATION - История на България на английски език, цветна Plamen Pavlov 2009 не е налична
EIN KLEINES GESCHENKBUCH AUS BULGARIEN - История на България на немски език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Christo Bukowski 2009 не е налична
IL PICCOLO LIBRO OMAGGIO SULLA BULGARIA - История на България на италиански език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Hristo Bukovski 2009 не е налична
PEQUENO LIBRO-REGALO DE BULGARIA - История на България на испански език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Hristo Bukovski 2009 не е налична
PETIT LIVRE-CADEAU DE BULGARIE - История на България на френски език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Hristo Boukovski 2009 не е налична
БОЛГАРИЯ - Фотоалбум на България на руски език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Христо Буковски 2009 50.00 поръчай
БЪЛГАРИЯ - История на България , традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Христо Буковски 2009 не е налична
THE LITTLE GIFT BOOK OF BULGARIA - История на България на английски език, традиции, природа, архитектура, курорти, градове, фотоалбум цветен Hristo Boukovski 2009 не е налична
KLOSTER IN BULGARIEN (Манастирите в България: история и значение за българската държавност, фотоалбум - изгледи, стенописи, иконостаси на светите обители, стожери на българския дух и култура през вековете - на немски език ) Vjara Kandschewa, Antonij Handschijski 2009 не е налична
СВЯТЬIЕ ОБИТЕЛИ БОЛГАРИИ ( Манастирите в България: история и значение за българската държавност, фотоалбум - изгледи, стенописи, иконостаси на светите обители, стожери на българския дух и култура през вековете - на руски език) Вяра Канджева, Антоний Ханджийский 2009 не е налична
LES MONASTERES EN BULGARIE ( Манастирите в България: история и значение за българската държавност, фотоалбум - изгледи, стенописи, иконостаси на светите обители, стожери на българския дух и култура през вековете - на френски език) Viara Kandjeva, Antoniy Handjiiski 2009 не е налична
BULGARIAN SCRIPT A EUROPEAN PHENOMENON (Българската писменост - европейски феномен - на английски език) Plamen Pavlov, Atanas Orachev, Antoniy Handjiyski 2008 не е налична
L ECRITURE BULGARE UN PHENOMENE EUROPEEN ( Българската писменост - европейски феномен - на френски език) Plamen Pavlov, Atanas Orachev, Antoniy Handjiiski 2008 не е налична
БОЛГАРСКАЯ ПИСМЕНОСТЬ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕНОМЕН (Българската писменост - европейски феномен - на руски език) Пламен Павлов, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски 2008 не е налична
Българската писменост - европейски феномен .. Антоний Ханджийски, Атанас Орачев, Пламен Павлов 2008 42.00 поръчай
BULGARIA IN THE EUROPEAN CARTOGRAPHIC CONCEPTS (Атлас на българските земи, уникални старинни европейски карти, на фона на които авторът ерудирано и завладяващо представя значението на България в развитието на европейската цивилизация - на английски език) Atanas Orachev 2005 не е налична
MARIN VARBANOV ( Марин Върбанов - живот и творчество 1932 -1989 на английски език) Незабравка Йорданова 2008 не е налична
MARYN VARBANOV (Марин Върбанов живот и творчество 1932 -1989 - на френски език) Незабравка Йорданова 2008 не е налична
Марин Върбанов ( живот и творчество 1932 -1989) Незабравка Йорданова 2008 не е налична
PERPERIKON LA CIVILISATION DES HOMMES DES ROCHES ( ПЕРПЕРИКОН цивилизация на скалните хора - на френски език) Nikolai Ovtchаrov 2005 не е налична
ПЕРПЕРИКОН цивилизация на скалните хора Николай Овчаров 2005 не е налична
История на България XV-XIX век - том втори от История на България три тома на "Анубис" Цветана Георгиева, Николай Генчев 1999 не е налична
История на Средновековна България VII-XIV век том първи от История на България три тома на "Анубис" Иван Божилов, Васил Гюзелев 1999 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 1 Колектив под редакцията на Димитър Ангелов 1977 не е налична
Небето помни - Протобългарска история (прабългарска история) Константин Каменов 2001 не е налична
Златна България - есета и пътеписи Хр. Маджаров, Г. Колева, М. Юхма 2002 не е налична
Подбрани извори за историята на българските земи в древността .. А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов 1993 не е налична
Прабългарите .. Произход, език, култура Петър Добрев 1991 9.00 поръчай
Възстанието на Петър Делян 1040 - 1041 .. Васил Златарски 1927 10.00 поръчай
Иванъ Екзархъ .. Минко Геновъ 1931 не е налична
Латински извори за българската история - том IV Съставители: М. ВойновВ. Гюзелев, Ст. Лишев, М. Петрова, Б. Примов 1981 не е налична
Зараждане и развитие на българското военно изкуство 681-1945 .. Полк. проф. Атанас Г. Пейчев, д.и.н. 1988 не е налична
България при Асеневци Г. Цанкова-Петкова 1978 6.00 поръчай
Анонимът на Хазе. България и Византия на Долни Дунав в края на X век Иван Божилов 1979 не е налична
Дипломацията на Древна Русия IX - първата половина на X век А. Н. Сахаров 1984 не е налична
Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 55.00 поръчай
Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 125.00 поръчай
Военното и административното устройство на България през IX и X век Иван Венедиков 1979 не е налична
Последните шишмановци Вера Мутафчиева 1969 15.00 поръчай
Именник на българските ханове .. Иван Богданов 1981 5.00 поръчай
Самуиловата държава Сърджан Пириватрич 2000 не е налична
Така беше някога... - в Средновековието Василка Тъпкова - Заимова 1997 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 24.00 поръчай
Българска военна история. част 1-2 .. Д. Ангелов, Ст. Кашев, Б. Чолпанов 1983-1994 не е налична
Очерци върху историята на българския Североизток и черноморието (края на 12. - началото на 15. век) Васил Гюзелев 1995 не е налична
Царственик на българското достолепие .. Петър Добрев 1998 15.00 поръчай
Човек и добре да живее умира Димитър Овчаров 1992 25.00 поръчай
Българска военна история. Том 1-3 .. Колектив 1977-1986 не е налична
По някои проблеми на материалната култура в средновековна България .. края на 12.-14 век Янка Николова 1982 25.00 поръчай
Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 не е налична
Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 52.00 поръчай
Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна .. Василъ Аврамов 1929 75.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
История, изкуство и култура на средновековна България .. Васил Гюзелев ( съставител ) 1981 не е налична
Средновековна България в светлината на нови извори .. Васил Гюзелев 1981 не е налична
Tarnovo - Zarenstadt des Balkan Manfred Oppermann 1981 15.00 поръчай
Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 не е налична
Седем етюда по Средновековна история Иван Божилов 1995 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 не е налична
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
Естествознанието в средновековна България - сборник от исторически извори Цв. Кристанов, Ив. Дуйчев 1954 не е налична
Българските ханове и царе VII - XIVвек .. Историко - хронологичен справочник Йордан Андреев 1992 15.00 поръчай
Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
Общество и обществена мисъл в средновековна България ( IX - XIV век ) .. Димитър Ангелов 1979 не е налична
Власт и авторитет в ранносредновековна България VII - ср. IX в. Цветелин Степанов 1999 30.00 поръчай
Българската история в трудовете на европейски учени. том 1 .. Колектив 1970 не е налична
Западните краища на българската земя - бележки и материяли съ 11 карти А. Иширковъ 1915 не е налична
Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква .. Ганчо Ценовъ 2002 47.00 поръчай
Васил Златарски История на българската държава презъ средните векове - томъ 3 ( Второ българско царство - България при Асеневци - 1187 - 1280 г. ) В. Н. Златарски 1940 не е налична
Васил Златарски История на българската държава презъ средните векове - том 2 ( България подъ византийско владичество 1018 - 1187г. ) В. Н. Златарски 1934 не е налична
История на първото българско царство, том 1 - частъ 1 ( епоха на хунно - българското надмощие - 679 - 852 г. ) Васил Златарски В. Н. Златарски 1918 не е налична
Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 не е налична
Отговорите на Папа Николай I по допитванията на българите ( Responsa Nikolai Papae I. ad consulta Bulgarorum ) Стъкми за издание и преведе Д. Дечевъ 1922 не е налична
Из средновековното ни минало .. Държава, народност, култура Димитър Ангелов 1990 7.00 поръчай
Търновска книжовна школа. Том 4: Културно развитие на българската държава, краят на ХІІ-ХІV век .. Колектив 1985 не е налична
Паметна битка на народите (Европейският югоизток и османското завоевание - края на 14. и първата половина на 15. век) Бистра Цветкова 1969 35.00 поръчай
Йордан Иванов .. избрани произведения том 1 Йордан Иванов 1982 28.00 поръчай
Избрани трудове Том 1-2 .. Спиридон Палаузов Спиридон Палаузов под редакцията на В. Гюзелев 1974 - 77 28.00 поръчай
Именник на българските ханове .. Моско Москов 1988 9.00 поръчай
Българинът в средновековието .. Димитър Ангелов 1985 10.00 поръчай
Фамилията на Асеневци 1186 - 1460 (генеалогия и просопография; ) Иван Божилов 1985 не е налична
История на българския народ .. (681 - 1323) Петър Мутафчиев Петър Мутафчиев 1992 не е налична
България и латинската империя (1204 - 1261) А. Данчева - Василева 1985 не е налична
Рим и св. братя Кирил и Методий Д. В. Дюлгеров 1934 не е налична
България и Византия (11-12 век) Генадий Литаврин 1987 не е налична
Княз Борис I .. Васил Гюзелев 1969 не е налична
1100 години от покръстването на българския народ Иван Снегаров 1966 20.00 поръчай
Българско средновековие .. Иван Дуйчев 1972 не е налична
Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 не е налична
Естественонаучните знания в средновековна България .. Цветана Благоева Чолова 1988 не е налична
Старобългарски страници .. антология Петър Динеков - съставител и редактор 1966 5.00 поръчай
Българската книга през вековете .. история, орнаменти, винетки, гравюри, цветни снимки от старинни миниатюри Иван Богданов 1978 не е налична
Социални и патриотични теми в старото българско изкуство ( албум ) Асен Василиев 1973 не е налична
Византия и славянският свят Иван Дуйчев 1998 не е налична
Българска военна история .. Димитър Ангелов, Борис Чолпанов 1989 не е налична
Българско средновековие .. сборник в чест на Иван Дуйчев Колектив с редактор Васил Гюзелев 1980 15.00 поръчай
Царевград - Търнов 4 том Атанас Попов 1984 не е налична