Заглaвия в антикварен раздел Фотография, полиграфия, Журналистика
Заглавие Автор изд. Цена
Журналистика на словото и образа .. Увод в радио и телевизионната журналистика Михаил Минков 1980 22.00 поръчай
Теория и практика на печата .. Стефан Б. Станчев 1964 24.00 поръчай
История на българската журналистика 1844-1877 и 1878-1885 Георги Боршуков 1965 не е налична
Техническо редактиране на книгата .. Текла Малиновски, Людвик Сита 1986 не е налична
Пресжурналистика .. В. Симеонов 2001 не е налична
New Product Shots .. A Guide to professional lighting techniques .. Alex Larg, Jane Wood 1999 90.00 поръчай
Как да правим страхотни цифрови снимки - 153 специални указания Нешънъл джиографик 2008 не е налична
Тайните на фотографията: Вече мога да снимам .. Практическо ръководство за деца Нийл Джонсън 2003 10.00 поръчай
Телевизионна журналистика в термини Младен Младенов 1979 не е налична
Как се правят хубавите снимки .. тайните на фотографията Питър Бъриан, Робърт Капуто 2007 65.00 поръчай
Форум-справочник на фотографа Румен В. Георгиев 1993 10.00 поръчай
Camera Lucida. Записка за фотографията .. Ролан Барт 2001 50.00 поръчай
Forbidden erotica - The Rotenberg Collection / Албум с еротични арт- ретро фотографии от колекцията на Ротенберг Editoral Board 2000 48.00 поръчай
Устройство регулиране и експлоатация на офсетовите машини Колектив 1969 не е налична
Телевизионното махало .. Маргарита Пешева 1993 10.00 поръчай
Печатът и личният режим на Фердинанд Камка Новакова 1975 15.00 поръчай
Журналистическа етика .. Александър Ангелов 2002 20.00 поръчай
Теория и практика на фотографията .. Доц. д-р Димитър Димитров 2002 30.00 поръчай
Журналистическа стилистика .. Стефан Брезински 1976 18.00 поръчай
Христоматия по история на българската журналистика Георги Боршуков, Филип панайотов 1976 не е налична
Българският печат от 20-те години Свилен Стефанов 1994 не е налична
Обективите като изобразително средство .. Вернер Вурст 1981 15.00 поръчай
Обща фотография. Част 2 .. Янка Кюркчиева 1991 не е налична
Фотография .. Учебник по обща фотография на руски. Е. Митчел 1988 35.00 поръчай
Светофильтры .. Светофилтри - изпозване, фотография на руски Рекс Хеймен 1988 35.00 поръчай
Портретът в българската фотография - преди и днес (изложба) / The Portrait in Bulgarian Photography - yesterday and today (exhibition) Иглена Русева - автор и изпълнител на проекта 1996 не е налична
Изкуство и техника на визуалните ефекти Николай Лазаров 2000 35.00 поръчай
Ключове на журналистиката .. Сборник студии, статии, доклади, спомени Владимир Топенчаров 1972 14.00 поръчай
Обща теория на журналистиката .. Стефан Б. Станчев 1971 12.00 поръчай
Жанрове и форми на фотожурналистиката Васил Д. Кацев 1962 не е налична
Увод в радиотелевизионната журналистика .. Михаил М инков 1973 25.00 поръчай
Увод във фотожурналистиката. Част 1: Фотографско изображение .. Васил Д. Кацев 1964 не е налична
Комуникацията - сборник текстове по дисциплината "Теория на комуникацията" Х. Ласуел, У. Шрам, М. де Фльор, Д. Робъртс, Д. Маккуейл 1992 22.00 поръчай
Грим и прически .. Марин Бочев 1960 30.00 поръчай
Символна логика .. Д. Спасов, Н. Мерджанов 1975 не е налична
Цвят и принципи на цветната фотография Антон Кацев 1983 не е налична
Спорт и фотография Кл. Бойчев, Ив. Йорданов, В. Бачев 1983 не е налична
Изкуственото осветление във фотографията .. Ян Шмок 1979 14.00 поръчай
Снимки с фотосветкавица .. Евгени Попов 1981 6.00 поръчай
Моят фотоапарат .. Благой Серафимов 1978 7.00 поръчай
Работа с фотоапарата .. Анастас Ташев 1978 7.00 поръчай
Копиране на снимките .. Благой Серафимов 1979 6.00 поръчай
Техника на фотоувеличението .. Живко Арабов 1980 7.00 поръчай
Фотографска химия .. Владислав Киперов 1978 7.00 поръчай
Архитектура на вестника - някои тенденции в графичното оформяне на вестника Димитър Георгиев 1982 не е налична
Технология на наборните процеси .. Н. Камбуров, И. Домусчиев 1983 28.00 поръчай
Материалознание .. Учебник за ССУ по полиграфия и фотография) Б. Березин 1986 30.00 поръчай
Радиожурналистика - теория и практика Михаил Минков 1987 не е налична
Пъблик Рилейшънс - медии, корпорации, комуникации, кризисни ситуации Руси Маринов 2001 не е налична
Професия издател .. пътеводител в книгоиздаването Дейтъс Клифърд Смит 1992 24.00 поръчай
Технология на полиграфическото производство. Част 1-2 .. Н. Полянски 1986 18.00 поръчай
Фотограметрия .. И. Хайдушки 1978 28.00 поръчай
Художествена фотография .. Васил Д. Кацев 1978 25.00 поръчай
Обща полиграфия Н. Н. Полянски 1976 не е налична
Фотографско изкуство в България .. част 2 1945-1995 Петър Боев 2000 90.00 поръчай
Фотография Питър Хоксби, Джейн Чизъм 1986 не е налична
Увод в образната журналистика Божан Тодоров 1980 не е налична
Графично рисуване със стилознание .. И. Вишков, Т. Долапчиев 1976 14.00 поръчай
Aktfotografie .. Klaus Fischer 1974 30.00 поръчай
Nudes. One hundred and seventeen entries by Bulgarian photographers Editoral Board 1991 40.00 поръчай
Фотографско изкуство в България. част 1 .. 1856-1944 Петър Боев 1983 не е налична
Научна фотография .. Янка Кр. Кюркчиева 1975 50.00 поръчай
The World of Cyprus 1960-1974 (Светът на Кипър 1960-1974 фотографски албум) Takis Demetriadis 2006 30.00 поръчай
Практическо ръководство по фотография - Е. А. Йофис Е. А. Йофис 1958 не е налична
Обща фотография. Част 1-2 .. Янка Кюркчиева 1976 - 77 не е налична
Прогностика .. теоретико - методологически проблеми Янко Янков 1993 18.00 поръчай
За фотографията .. Сюзан Зонтаг 1999 не е налична
Цветна фотография .. Е. Тамицки, Вл. Горбатов 1983 10.00 поръчай
Беседи за фотографското майсторство .. Лидия П. Дико 1981 не е налична
Брод .. Визуалната култура 2000 - 1986 Маргарита Пешева 2000 25.00 поръчай
Документалното кино - изкуство и техника Любомир Халачев 1993 16.00 поръчай
Професия продуцент Иван Попйорданов, Георги Чолаков 1993 не е налична
Българската журналистика 1885-1903 .. Владимир Топенчаров 1963 25.00 поръчай
Журналист и вестник .. Размисли за творческата лаборатория Димитър Георгиев 1979 18.00 поръчай
Светлочувствителни материали .. Антон Кацев 1979 6.00 поръчай
Репродукционна фотография .. Константин Семерджиев 1980 7.00 поръчай
Любителска фотолаборатория .. Дечко Симеонов 1978 6.00 поръчай
Фотографика Благой Серафимов 1982 не е налична
Диапозитивите в практиката .. Ян Шмок 1978 12.00 поръчай
Фототрикове .. Алфред Улман 1977 12.00 поръчай
Курс по фотография - част II Иван Шибилев 1970 не е налична
Репродукционна техника .. Ролф Име 1990 24.00 поръчай
Цветна фотография за всички .. Рогер Рьосинг 1978 10.00 поръчай
Практическо ръководство по фотография .. Д. Китанов, К. Семерджиев 1974 15.00 поръчай
Да фотографираме без грешка .. Курт Фритче 1979 15.00 поръчай
Съхраняване на фотоматериалите и снимките .. Владислав Киперов 1981 7.00 поръчай
Снимки на море .. Любомир Димов 1981 6.00 поръчай
Проявяване на филмите .. Любомир Димов 1979 20.00 поръчай
Проявяване .. Норберт Гьопел 1978 10.00 поръчай
Справочник фотолюбителя .. Е. А. Йофис 1976 16.00 поръчай
Фотографски рецептурен справочник .. Черно-бяла фотография Владислав Киперов 1983 14.00 поръчай
Фотография с полиграфия .. Георги Георгиев 1994 14.00 поръчай
Цветна фотография Янка Кюркчиева 1975 не е налична
Чернобяла и цветна фотография Димитър Минков 1957 20.00 поръчай
Портретна фотография .. Панайот Бърнев 1982 25.00 поръчай
Фотографска техника .. Е. А. Йофис 1975 15.00 поръчай
Българско медиазнание. Том 2 .. Сборник 1998 80.00 поръчай
Как да четем рационално .. Франц Льозер 1979 не е налична