Заглaвия в антикварен раздел Фотография, полиграфия, Журналистика
Заглавие Автор изд. Цена
Журналистика на словото и образа .. Михаил Минков 1980 14.00 поръчай
Теория и практика на печата .. Стефан Б. Станчев 1964 14.00 поръчай
История на българската журналистика 1844-1877 и 1878-1885 Георги Боршуков 1965 не е налична
Техническо редактиране на книгата .. Текла Малиновски, Людвик Сита 1986 не е налична
Пресжурналистика .. В. Симеонов 2001 не е налична
New Product Shots .. A Guide to professional lighting techniques .. Alex Larg, Jane Wood 1999 90.00 поръчай
Как да правим страхотни цифрови снимки - 153 специални указания Нешънъл джиографик 2008 не е налична
Тайните на фотографията: Вече мога да снимам .. Практическо ръководство за деца Нийл Джонсън 2003 7.00 поръчай
Телевизионна журналистика в термини Младен Младенов 1979 не е налична
Как се правят хубавите снимки .. тайните на фотографията Питър Бъриан, Робърт Капуто 2004 не е налична
Форум-справочник на фотографа .. Румен В. Георгиев 1993 не е налична
Camera Lucida. Записка за фотографията .. Ролан Барт 2001 38.00 поръчай
Forbidden erotica - The Rotenberg Collection .. Editoral Board 2000 35.00 поръчай
Устройство регулиране и експлоатация на офсетовите машини Колектив 1969 не е налична
Телевизионното махало .. Маргарита Пешева 1993 12.00 поръчай
Български възрожденски книжовници от Македония .. К. Босилков, Б. Вълчев, Е. Георгиева, Ст. Жерев, П. Костадинова, В. Попова, Хр. Първев, Р. Цойнска 1983 8.00 поръчай
Печатът и личният режим на Фердинанд Камка Новакова 1975 15.00 поръчай
Журналистическа етика .. Александър Ангелов 2002 5.00 поръчай
Теория и практика на фотографията .. Доц. д-р Димитър Димитров 2002 22.00 поръчай
Журналистическа стилистика .. Стефан Брезински 1976 10.00 поръчай
Христоматия по история на българската журналистика Георги Боршуков, Филип панайотов 1976 не е налична
Българският печат от 20-те години Свилен Стефанов 1994 не е налична
Обективите като изобразително средство .. Вернер Вурст 1981 6.00 поръчай
Обща фотография. Част 2 .. Янка Кюркчиева 1991 не е налична
Светофильтры / Фотография Рекс Хеймен / Э. Митчел 1988 75.00 поръчай
Светофильтры / Фотография .. Рекс Хеймен / Э. Митчел 1988 75.00 поръчай
Портретът в българската фотография - преди и днес (изложба) / The Portrait in Bulgarian Photography - yesterday and today (exhibition) Иглена Русева - автор и изпълнител на проекта 1996 не е налична
Изкуство и техника на визуалните ефекти .. Николай Лазаров 2000 22.00 поръчай
Ключове на журналистиката .. Сборник студии, статии, доклади, спомени Владимир Топенчаров 1972 16.00 поръчай
Обща теория на журналистиката .. Стефан Б. Станчев 1971 10.00 поръчай
Жанрове и форми на фотожурналистиката Васил Д. Кацев 1962 не е налична
Увод в радиотелевизионната журналистика .. Михаил М инков 1973 15.00 поръчай
Увод във фотожурналистиката. Част 1: Фотографско изображение .. Васил Д. Кацев 1964 не е налична
Комуникацията .. Х. Ласуел, У. Шрам, М. де Фльор, Д. Робъртс, Д. Маккуейл 1992 не е налична
Грим и прически .. Марин Бочев 1960 28.00 поръчай
Символна логика .. Д. Спасов, Н. Мерджанов 1975 не е налична
Цвят и принципи на цветната фотография Антон Кацев 1983 не е налична
Спорт и фотография Кл. Бойчев, Ив. Йорданов, В. Бачев 1983 не е налична
Изкуственото осветление във фотографията .. Ян Шмок 1979 12.00 поръчай
Снимки с фотосветкавица .. Евгени Попов 1981 6.00 поръчай
Моят фотоапарат .. Благой Серафимов 1978 7.00 поръчай
Работа с фотоапарата .. Анастас Ташев 1978 7.00 поръчай
Копиране на снимките .. Благой Серафимов 1979 6.00 поръчай
Техника на фотоувеличението .. Живко Арабов 1980 7.00 поръчай
Фотографска химия .. Владислав Киперов 1978 7.00 поръчай
Архитектура на вестника - някои тенденции в графичното оформяне на вестника Димитър Георгиев 1982 не е налична
Технология на наборните процеси .. Н. Камбуров, И. Домусчиев 1983 28.00 поръчай
Материалознание .. по полиграфия и фотография Б. Березин 1986 не е налична
Радиожурналистика - теория и практика Михаил Минков 1987 не е налична
Пъблик Рилейшънс - медии, корпорации, комуникации, кризисни ситуации Руси Маринов 2001 не е налична
Професия издател. Пътеводител в книгоиздаването .. Дейтъс Клифърд Смит 1992 9.00 поръчай
Технология на полиграфическото производство. Част 1-2 .. Н. Полянски 1986 16.00 поръчай
Фотограметрия .. И. Хайдушки 1978 15.00 поръчай
Художествена фотография .. Васил Д. Кацев 1978 25.00 поръчай
Обща полиграфия Н. Н. Полянски 1976 не е налична
Фотографското изкуство в България .. част 2 1945-1995 Петър Боев 2000 70.00 поръчай
Фотография Питър Хоксби, Джейн Чизъм 1986 не е налична
Увод в образната журналистика Божан Тодоров 1980 не е налична
Графично рисуване със стилознание .. И. Вишков, Т. Долапчиев 1976 не е налична
Aktfotografie .. Klaus Fischer 1974 25.00 поръчай
Nudes. One hundred and seventeen entries by Bulgarian photographers Editoral Board 1991 не е налична
Фотографско изкуство в България. Част 1: 1856-1944 / Фотографското изкуство в България. Част 2: 1945-1995 Петър Боев 1983-2000 124.00 поръчай
Научна фотография .. Янка Кр. Кюркчиева 1983 15.00 поръчай
The World of Cyprus 1960-1974 (Светът на Кипър 1960-1974 фотографски албум) Takis Demetriadis 2006 30.00 поръчай
Практическо ръководство по фотография - Е. А. Йофис Е. А. Йофис 1958 не е налична
Обща фотография. Част 1-2 .. Янка Кюркчиева 1976 - 77 не е налична
Прогностика .. теоретико - методологически проблеми Янко Янков 1993 18.00 поръчай
За фотографията .. Сюзан Зонтаг 1999 не е налична
Цветна фотография .. Е. Тамицки, Вл. Горбатов 1983 5.00 поръчай
Беседи за фотографското майсторство .. Лидия П. Дико 1981 не е налична
Брод .. Визуалната култура 2000 - 1986 Маргарита Пешева 2000 25.00 поръчай
Документалното кино .. Любомир Халачев 1993 не е налична
Професия продуцент Иван Попйорданов, Георги Чолаков 1993 не е налична
Българската журналистика 1885-1903 .. Владимир Топенчаров 1963 15.00 поръчай
Журналист и вестник .. Размисли за творческата лаборатория Димитър Георгиев 1979 14.00 поръчай
Светлочувствителни материали .. Антон Кацев 1979 6.00 поръчай
Репродукционна фотография .. Константин Семерджиев 1980 7.00 поръчай
Любителска фотолаборатория .. Дечко Симеонов 1978 6.00 поръчай
Фотографика Благой Серафимов 1982 не е налична
Диапозитивите в практиката .. Ян Шмок 1978 5.00 поръчай
Фототрикове .. Алфред Улман 1977 15.00 поръчай
Курс по фотография - част II Иван Шибилев 1970 не е налична
Репродукционна техника .. Ролф Име 1990 10.00 поръчай
Цветна фотография за всички .. Рогер Рьосинг 1978 5.00 поръчай
Практическо ръководство по фотография .. Д. Китанов, К. Семерджиев 1974 6.00 поръчай
Да фотографираме без грешка .. Курт Фритче 1979 5.00 поръчай
Съхраняване на фотоматериалите и снимките .. Владислав Киперов 1981 7.00 поръчай
Снимки на море .. Любомир Димов 1981 6.00 поръчай
Проявяване на филмите .. Любомир Димов 1979 4.00 поръчай
Проявяване .. Норберт Гьопел 1978 5.00 поръчай
Справочник фотолюбителя .. Е. А. Йофис 1976 16.00 поръчай
Фотографски рецептурен справочник .. Владислав Киперов 1983 6.00 поръчай
Фотография с полиграфия .. Георги Георгиев 1994 14.00 поръчай
Цветна фотография Янка Кюркчиева 1975 не е налична
Чернобяла и цветна фотография Димитър Минков 1957 не е налична
Портретна фотография .. Панайот Бърнев 1982 15.00 поръчай
Фотографска техника / Научна фотография .. Е. Йофис / Я. Кюркчиева 1975-1983 г. 25.00 поръчай
Българско медиазнание. Том 2 .. Сборник 1998 68.00 поръчай
Как да четем рационално .. Франц Льозер 1979 не е налична