Заглaвия в антикварен раздел Евтини книги Антична литература, поезия и пиеси
Заглавие Автор изд. Цена
Есенна соната - пиеса Ингмар Бергман 1981 не е налична
Сатирикон .. Петроний 2000 5.00 поръчай
Записки под възглавката - старояпонска Сей Шонагон 1985 не е налична
Два антични любовни романа: Харитон - Хелий и Калироя; Ахил Таций - Левкипа и Цитофон Харитон; Ахил Таций 1990 не е налична
Итака - поезия от Константинос Кавафис Константинос Кавафис 1995 30.00 поръчай
Евклид - Елементи или Начала книги 1 до 10 от 15; превод и коментари с обяснения и чертежи Евклид; коментари Мордухай - Болотовски 1972 не е налична
Антични трагедии - Прикованият Прометей; Антигона; Електра Есхил; Софокъл; Еврипид 1985 не е налична
Крал Ричард II - пиеса Уилям Шекспир 1974 15.00 поръчай
Старогръцка литература - Обзор, анализи и разработки Кристина Стоянова 2000 20.00 поръчай
Гитанджали; Гора .. Рабиндранат Тагор 1990 не е налична
Саади - Гюлестан (Градина на розите) Саади; Предисловие, превод и бележки Йордан Милев; Художник Стефан марков 1983 не е налична
Рубайят .. Луксозно подаръчно издание Омар Хаям 2008 не е налична
Хамса .. Алишер Навои 1981 10.00 поръчай
Омировият епос Б. Богданов 1976 не е налична
Одисея от Омир превод отъ оригинала на старогъцки Хомеръ; Преведе отъ старогръцки въ стихове (хексаметри) Николай Вранчевъ 1942 не е налична
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 не е налична
Илиада от Омир .. луксозно издание с илюстрации Омир 1969 20.00 поръчай
Успоредни животописи - Перикълъ Плутархъ 1930 10.00 поръчай
Успоредни животописания - Александъръ и Цезаръ Плутархъ 1920 не е налична
Анабазисъ Ксенофонтъ 1942 не е налична
Плиний Млади .. Писма Плиний Млади 1979 не е налична
Златното магаре .. Апулей 1984 не е налична
Кой Кой е в "Илиада" и "Одисея" .. Детелин Вълков 1999 27.00 поръчай
Енеида Публий Вергилий Марон 1979 5.00 поръчай
Съногадания - Артемидор Далдиански Артемидор Далдиански 1988 не е налична
Рес - трагедия Еврипид 1995 не е налична
Елегии Публий Овидий Назон 1994 не е налична
Хезиод - Теогония. Дела и дни. Омирови химни Хезиод 1988 не е налична
Апология от Апулей Апулей 1990 не е налична
Одисея от Омир .. Омир 1971 4.00 поръчай
Илиада от Омир - световна класика Омир 1976 20.00 поръчай
Езоп - басни Езоп 1982 20.00 поръчай
Средновековни източни поети .. Сборник 1973 7.00 поръчай
Одисея от Омир .. Георги Батаклиев ( превод от старогръцки ), Любен Диманов ( илюстрации ) 1981 не е налична
Успоредни животописи .. Плутарх 1981 не е налична
От Омир до Еврипид Богдан Богданов 1971 не е налична
История на старогръцката култура .. Богдан Богданов 1989 не е налична
Ниджо - Нечакана повест - старояпонска Ниджо 1981 7.00 поръчай
Дванадесетте цезари .. Гай Светоний Транквил 1981 10.00 поръчай
Атически нощи .. Авъл Гелий 1985 не е налична
Старогръцката литература .. исторически особености и жанрово многообразие Богдан Богданов 1992 7.00 поръчай
Антична поезия превод от старогръцки и латински( антология ) Борислав Георгиев (превод от старогръцки и латински) 1970 не е налична
Антични комедии .. Аристофан, Менандър, Плавт, Теренций 1978 не е налична
Антични романи - сборник Под редакцията на Г. Михайлов 1975 25.00 поръчай
Петото слънце. Поезия на маите и ацтеките Сборник 1984 17.00 поръчай
Хафез - лирика - средновековна древноизточна любовна поезия, ( и за вино ) Йордан Милев (преводач) 1969 не е налична
Фирдоуси - Шах-Наме .. Фирдоуси; Йордан Милев (подбор и превод) 1977 4.00 поръчай
Висящи градини .. поезия на древния изток Георги Крумов, Славчо Вълчанов, Борислав Георгиев, Григор Ленков, Любен Любенов (преводачи) 1980 не е налична
Древноегипетска лирика .. Григор Ленков и Любен Любенов (преводачи) 1969 12.00 поръчай
На небето и земята .. Шумерска и Акадска поезия Сборник 1986 14.00 поръчай
Антични трагедии .. Александър Ничев (превод в стихове) 1977 10.00 поръчай
Аристофан .. комедии Аристофан 1985 25.00 поръчай
Трагедии .. Софокъл 1982 10.00 поръчай
Есхил .. трагедии есхил 1982 не е налична
Звезден венец. Римски поети Георги Батаклиев (подбор и превод от латински език) 1987 12.00 поръчай
Буколики, Георгики, Енеида .. Публий Вергилий Марон 1980 не е налична
Публий Овидий Назон - метаморфози Публий Овидий Назон - Радко Радков (редактор), Георги Батаклиев (превод от латински) 1974 не е налична
Събрани творби .. Квинт Хораций Флак 1992 26.00 поръчай
Прокопий Кесарийски - Тайната история Иван Генов (превод от старогръцки) 1983 не е налична
Марк Тулий Цицерон - избрани писма Недялка Георгиева (превод от латински) 1983 не е налична
Хелиодор - Етиопска повест Георги Батаклиев (превод от старогръцки) 1982 не е налична
Юлиан - писма Владимир Атанасов (превод от старогръцки) 1983 не е налична
Избрани животописи .. Плутарх 1969 3.00 поръчай
Лукиан - Диалози А. Ничев (превод от старогръцки) 1971 не е налична
Три антични романа Преводачески колектив 1987 7.00 поръчай
История на античната литература .. И. М. Тронски 1981 13.00 поръчай
История на старогръцката литература .. С. И. Радциг 1969 15.00 поръчай
Сатири и пародии .. Лукиан 1986 не е налична
Антична литература .. енциклопедичен справочник Б. Богданов и А. Николова (съставители) 1988 6.00 поръчай