Заглaвия в антикварен раздел Антична литература, поезия и пиеси
Заглавие Автор изд. Цена
Есенна соната - пиеса Ингмар Бергман 1981 не е налична
Сатирикон .. Петроний 1983 5.00 поръчай
Записки под възглавката - старояпонска Сей Шонагон 1985 не е налична
Два антични любовни романа: Харитон - Хелий и Калироя; Ахил Таций - Левкипа и Цитофон Харитон; Ахил Таций 1990 не е налична
Итака .. поезия от Константинос Кавафис Константинос Кавафис 1995 18.00 поръчай
Евклид - Елементи или Начала книги 1 до 10 от 15; превод и коментари с обяснения и чертежи Евклид; коментари Мордухай - Болотовски 1972 не е налична
Антични трагедии - Прикованият Прометей; Антигона; Електра Есхил; Софокъл; Еврипид 1985 не е налична
Крал Ричард II - пиеса Уилям Шекспир 1974 15.00 поръчай
Старогръцка литература - Обзор, анализи и разработки Кристина Стоянова 2000 20.00 поръчай
Гитанджали; Гора .. Рабиндранат Тагор 1990 не е налична
Саади - Гюлестан (Градина на розите) Саади; Предисловие, превод и бележки Йордан Милев; Художник Стефан марков 1983 не е налична
Рубайят .. Луксозно подаръчно издание Омар Хаям 2008 не е налична
Хамса .. Алишер Навои 1981 не е налична
Омировият епос Б. Богданов 1976 не е налична
Одисея от Омир превод отъ оригинала на старогъцки Хомеръ; Преведе отъ старогръцки въ стихове (хексаметри) Николай Вранчевъ 1942 не е налична
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 не е налична
Илиада от Омир .. луксозно издание с илюстрации Омир 1969 20.00 поръчай
Успоредни животописи - Перикълъ Плутархъ 1930 10.00 поръчай
Успоредни животописания - Александъръ и Цезаръ Плутархъ 1920 не е налична
Анабазисъ Ксенофонтъ 1942 не е налична
Плиний Млади .. Писма Плиний Млади 1979 не е налична
Златното магаре .. Апулей 1984 не е налична
Кой Кой е в "Илиада" и "Одисея" .. Детелин Вълков 1999 27.00 поръчай
Енеида Публий Вергилий Марон 1979 5.00 поръчай
Съногадания - Артемидор Далдиански Артемидор Далдиански 1988 не е налична
Рес - трагедия Еврипид 1995 не е налична
Елегии Публий Овидий Назон 1994 не е налична
Хезиод - Теогония. Дела и дни. Омирови химни Хезиод 1988 не е налична
Апология от Апулей Апулей 1990 не е налична
Одисея от Омир .. Омир 1971 4.00 поръчай
Илиада от Омир - световна класика Омир 1976 не е налична
Езоп - басни Езоп 1982 20.00 поръчай
Средновековни източни поети .. Сборник 1973 не е налична
Одисея от Омир .. Георги Батаклиев ( превод от старогръцки ), Любен Диманов ( илюстрации ) 1981 не е налична
Успоредни животописи .. Плутарх 1981 не е налична
Пирине мой .. Евтим Евтимов Евтим Евтимов 1984 9.00 поръчай
От Омир до Еврипид Богдан Богданов 1971 не е налична
История на старогръцката култура .. Богдан Богданов 1989 не е налична
Ниджо - Нечакана повест - старояпонска Ниджо 1981 7.00 поръчай
Дванадесетте цезари .. Гай Светоний Транквил 1981 10.00 поръчай
Атически нощи .. Авъл Гелий 1985 не е налична
Старогръцката литература .. исторически особености и жанрово многообразие Богдан Богданов 1992 7.00 поръчай
Антична поезия превод от старогръцки и латински( антология ) Борислав Георгиев (превод от старогръцки и латински) 1970 не е налична
Антични комедии .. Аристофан, Менандър, Плавт, Теренций 1978 не е налична
Антични романи - сборник Под редакцията на Г. Михайлов 1975 25.00 поръчай
Петото слънце. Поезия на маите и ацтеките Сборник 1984 17.00 поръчай
Хафез - лирика - средновековна древноизточна любовна поезия, ( и за вино ) Йордан Милев (преводач) 1969 не е налична
Фирдоуси - Шах-Наме .. Фирдоуси; Йордан Милев (подбор и превод) 1977 не е налична
Висящи градини .. поезия на древния изток Георги Крумов, Славчо Вълчанов, Борислав Георгиев, Григор Ленков, Любен Любенов (преводачи) 1980 не е налична
Древноегипетска лирика .. Григор Ленков и Любен Любенов (преводачи) 1969 не е налична
На небето и земята .. Шумерска и Акадска поезия Сборник 1986 не е налична
Антични трагедии .. Александър Ничев (превод в стихове) 1977 10.00 поръчай
Аристофан .. комедии Аристофан 1985 25.00 поръчай
Трагедии .. Софокъл 1982 10.00 поръчай
Есхил .. трагедии есхил 1982 не е налична
Звезден венец. Римски поети Георги Батаклиев (подбор и превод от латински език) 1987 12.00 поръчай
Буколики, Георгики, Енеида .. Публий Вергилий Марон 1980 не е налична
Публий Овидий Назон - метаморфози Публий Овидий Назон - Радко Радков (редактор), Георги Батаклиев (превод от латински) 1974 не е налична
Събрани творби .. Квинт Хораций Флак 1992 не е налична
Прокопий Кесарийски - Тайната история Иван Генов (превод от старогръцки) 1983 не е налична
Марк Тулий Цицерон - избрани писма Недялка Георгиева (превод от латински) 1983 не е налична
Хелиодор - Етиопска повест Георги Батаклиев (превод от старогръцки) 1982 не е налична
Юлиан - писма Владимир Атанасов (превод от старогръцки) 1983 не е налична
Избрани животописи .. Плутарх 1969 3.00 поръчай
Лукиан - Диалози А. Ничев (превод от старогръцки) 1971 не е налична
Три антични романа Преводачески колектив 1987 7.00 поръчай
История на античната литература .. И. М. Тронски 1981 не е налична
История на старогръцката литература .. С. И. Радциг 1969 15.00 поръчай
Сатири и пародии .. Лукиан 1986 не е налична
Антична литература .. енциклопедичен справочник Б. Богданов и А. Николова (съставители) 1988 6.00 поръчай