Заглaвия в антикварен раздел 31 Нумизматика
Заглавие Автор изд. Цена
120 години Българска Народна Банка 1879 - 1999 .. Българска Народна Банка 1999 не е налична
Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV век Константин Дочев 1992 не е налична
Money of China Колектив 2006 27.00 поръчай
Каталог на българските монети 1879-1999 .. Колектив при БНБ 1999 не е налична
Монетосеченето на Римската република .. Асен Минкин 2004 не е налична
Bulgarian Orders and Medals .. Todor Petrov 2005 380.00 поръчай
Monnaies du Monde entier de 650 avant J.C. a nos jours/ Монетите по света - подробна цветна енциклопедия Martin Jessop Price 1983 не е налична
Български възрожденски печати .. Анна Рошковска 1982 25.00 поръчай
Каталог на археологическите паметници в шуменски окръг Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова 1975 не е налична
Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 125.00 поръчай
Монетосеченето на Деултум Димитър Драганов 2006 не е налична
Medals and Coins of the Age of Peter the Great / Медали и монети от епохата на Петър Велики И. Г. Спасский, Е. С. Щукина 1974 не е налична
Съкровищата на Армадата Робер Стенюи 1978 не е налична
Съкровищата на Армадата .. Робер Стенюи 1974 6.00 поръчай
Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 10.00 поръчай
Лекции по филателия - начален курс Григор Томанов, Николай Червенков, Христо Николчев 1986 не е налична
World Gold Coins / Златни монети - световен каталог Chester L. Krause, Clifford Mishler,Colin R. Bruce II, Editor 1993 не е налична
Византийски монети и техните стойности. Част 1-2 .. --- 1998 120.00 поръчай
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
Бургас - вечното пристанище Иван Карайотов, Петя Кияшкина, Константин Господинов 2000 не е налична
Antike Numismatik (Каталог на монетния кабинет при берлинския музей издание , голям формат Антична нумизматика - енциклопедия - на немски език) Robert Gobl 1978 не е налична
Монетите на македонските царе .. Част 1-2 Димитър Драганов 2000 250.00 поръчай
Каталог на българските банкноти .. Catalogue of Bulgarian Banknotes Колектив / Editoral Board 2004 38.00 поръчай
The Coin Atlas / The World of coinage from its origins to the present day Joe Gribb, Barrie Cook, Ian Carradice 1999 не е налична
Монети от русенския край Колектив 1998 не е налична
Mediaeval Coins from Mesemvria / Средновековни монети от Месембрия (несебър) Evtelpa Theoklieva- Stoytcheva 2001 не е налична
Auction XVIII Ancient Coins Part I Greek Coins & Coins of the Seleucid Kings Robert J. Myers 1987 не е налична
Giessener Munzhandlung / Auktion 97 Antike Munzen Dieter Gorny 1999 не е налична
Гръцки монети и техните стойности .. Дейвид Сиър 2000 120.00 поръчай
Среброто на Византия .. Христо Харитонов 2003 не е налична
Колективна находка от медни /билонови/ скифати от първата половина на ХIIIв. .. Владимир Пенчев 2003 не е налична
Римски монети и техните стойности .. Д. Сиър 2000 не е налична
Антична нумизматика .. Христо Харитонов 1996 не е налична
Енциклопедия нумизматика - Монетите на Европа в България 15. - 18. век Христо Харитонов 2003 не е налична
Roman Gold Coins of the Medieval World 383 - 1453 A . D. .. Harlan J. Berk 1986 70.00 поръчай
Златото на Византия .. монети каталог цени Х. Харитонов 2003 не е налична
Bulgarische Banknoten 1885 - 1974 ( Katalog ) Lasar Mischev 1982 не е налична
Антична пластика от Видинския музей .. Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 24.00 поръчай
Ритоните в древна Тракия Иван Маразов 1978 не е налична
L Art chretien primitif et L Art Byzantin .. Charles Diehl 1928 30.00 поръчай
L Art antique .. Orient, Grece, Rome G. Contenau et V. Chapot 1930 30.00 поръчай
Наръчник на антикваря .. пътеводител в света на колекционерството Колектив 2000 не е налична
Златото в древността и днес Петър Василев 1969 не е налична
Каталог на българските средновековни монети IX - XV век Aнгел Радушев, Господин Жеков 1999 не е налична
Енциклопедичен справочник по филателия Колектив под редакцията на Богомил Нонев 1989 не е налична
Антични монети Тодор Герасимов 1977 не е налична
Bulgarische munzen 1880 - 1980 Radosvet Kamenov 1983 не е налична
Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-1261 .. Иван Йорданов 1984 22.00 поръчай
Mонетите в българската народна култура (нумизматичен справочник) Христо Харитонов 1990 не е налична
Антични монети по нашите земи Димчо Аладжов 1996 не е налична
Монеты и печати Византийского Херсона И. В. Соколова 1983 не е налична
Монети и монетосечене през вековете .. Хр. Божков и В. Пейков 1988 не е налична
Монетите и печатите на българските царе .. Никола А. Мушмов 1982 25.00 поръчай
Weltmunzkatalog 20 Jahrhundert :1994 / 95 Gunter Schon 1994 не е налична
The coinage of Mesambria vol. 1: Silver and gold coins of Mesambria .. Ivan Karayotov 1994 100.00 поръчай
Aнтични и средновековни монети в България Тодор Герасимов 1975 не е налична
Нумизматична колекция на Смолянския музей V в.пр.н.е. - VI в. / Numismatic collection of historikal museum Smoljan V c.b.c.-VI a.d. Иля Прокопов / Ilia Prokopov 1991 40.00 поръчай
Български средновековни печати и монети .. Йорданка Юрукова и Владимир Пенчев 1990 не е налична
Словарь нумизмата .. Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер 1982 8.00 поръчай
Тракийското съкровище от Рогозен Богдан Николов 1987 8.00 поръчай