Заглaвия в антикварен раздел 31 Нумизматика
Заглавие Автор изд. Цена
120 години Българска Народна Банка 1879 - 1999 .. Българска Народна Банка 1999 54.00 поръчай
Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV век Константин Дочев 1992 не е налична
Money of China / Парите на Китай - популярен цветен справочник Колектив към Министерство на културата в Народна република Китай 2006 40.00 поръчай
Каталог на българските монети 1879-1999 Колектив при БНБ 1999 30.00 поръчай
Монетосеченето на Римската република .. Асен Минкин 2004 250.00 поръчай
Bulgarian Orders and Medals .. Todor Petrov 2005 150.00 поръчай
Monnaies du Monde entier de 650 avant J.C. a nos jours/ Монетите по света - подробна цветна енциклопедия Martin Jessop Price 1983 не е налична
Български възрожденски печати .. Анна Рошковска 1982 25.00 поръчай
Каталог на археологическите паметници в шуменски окръг Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова 1975 не е налична
Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 60.00 поръчай
Монетосеченето на Деултум Димитър Драганов 2006 не е налична
Medals and Coins of the Age of Peter the Great / Медали и монети от епохата на Петър Велики И. Г. Спасский, Е. С. Щукина 1974 не е налична
Съкровищата на Армадата Робер Стенюи 1978 не е налична
Съкровищата на Армадата .. Робер Стенюи 1974 6.00 поръчай
Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 14.00 поръчай
Лекции по филателия - начален курс Григор Томанов, Николай Червенков, Христо Николчев 1986 не е налична
World Gold Coins / Златни монети - световен каталог Chester L. Krause, Clifford Mishler,Colin R. Bruce II, Editor 1993 не е налична
Византийски монети. Част 1-2 .. Робърт Кокотейло 1988 70.00 поръчай
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
Бургас - вечното пристанище Иван Карайотов, Петя Кияшкина, Константин Господинов 2000 не е налична
Antike Numismatik (Каталог на монетния кабинет при берлинския музей издание , голям формат Антична нумизматика - енциклопедия - на немски език) Robert Gobl 1978 не е налична
Монетите на македонските царе .. Част 1-2 От Александър I до Александър Велики. От Филип III Аридей до Персей. Номинали, типове, цени Димитър Драганов 2000 320.00 поръчай
Каталог на българските банкноти .. Catalogue of Bulgarian Banknotes цветен юбилеен 125 години Българска народна банка Колектив / Editoral Board 1999 40.00 поръчай
The Coin Atlas / The World of coinage from its origins to the present day Joe Gribb, Barrie Cook, Ian Carradice 1999 не е налична
Монети от русенския край Колектив 1998 не е налична
Mediaeval Coins from Mesemvria / Средновековни монети от Месембрия (несебър) Evtelpa Theoklieva- Stoytcheva 2001 не е налична
Auction XVIII Ancient Coins Part I Greek Coins & Coins of the Seleucid Kings Robert J. Myers 1987 не е налична
Giessener Munzhandlung / Auktion 97 Antike Munzen Dieter Gorny 1999 не е налична
Гръцки монети и техните стойности .. Том Робинсън 1998 120.00 поръчай
Среброто на Византия .. Христо Харитонов 2003 не е налична
Колективна находка от медни /билонови/ скифати от първата половина на ХIIIв. .. Владимир Пенчев 2003 не е налична
Римски монети и техните стойности .. каталог Д. Сиър 2000 260.00 поръчай
Антична нумизматика .. Христо Харитонов 2004 не е налична
Енциклопедия нумизматика - Монетите на Европа в България 15. - 18. век Христо Харитонов 2003 не е налична
Roman Gold Coins of the Medieval World 383 - 1453 A . D. .. Harlan J. Berk 1986 40.00 поръчай
Златото на Византия .. монети каталог цени Х. Харитонов 2003 не е налична
Bulgarische Banknoten 1885 - 1974 ( Katalog ) Lasar Mischev 1982 не е налична
Антична пластика от Видинския музей .. Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 17.00 поръчай
Ритоните в древна Тракия Иван Маразов 1978 не е налична
L Art chretien primitif et L Art Byzantin .. Charles Diehl 1928 30.00 поръчай
L Art antique .. Orient, Grece, Rome G. Contenau et V. Chapot 1930 30.00 поръчай
Наръчник на антикваря .. пътеводител в света на колекционерството Колектив 2000 не е налична
Златото в древността и днес Петър Василев 1969 не е налична
Каталог на българските средновековни монети IX - XV век Aнгел Радушев, Господин Жеков 1999 не е налична
Енциклопедичен справочник по филателия Колектив под редакцията на Богомил Нонев 1989 не е налична
Антични монети Тодор Герасимов 1977 не е налична
Bulgarische munzen 1880 - 1980 Radosvet Kamenov 1983 не е налична
Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-1261 .. Иван Йорданов 1984 35.00 поръчай
Mонетите в българската народна култура (нумизматичен справочник) Христо Харитонов 1990 не е налична
Антични монети по нашите земи Димчо Аладжов 1996 не е налична
Монеты и печати Византийского Херсона И. В. Соколова 1983 не е налична
Монети и монетосечене през вековете .. Хр. Божков и В. Пейков 1988 не е налична
Монетите и печатите на българските царе .. Никола А. Мушмов 1982 30.00 поръчай
Weltmunzkatalog 20 Jahrhundert :1994 / 95 Gunter Schon 1994 не е налична
The coinage of Mesambria vol. 1: Silver and gold coins of Mesambria .. Ivan Karayotov 1994 160.00 поръчай
Aнтични и средновековни монети в България Тодор Герасимов 1975 не е налична
Нумизматична колекция на Смолянския музей V в.пр.н.е. - VI в. / Numismatic collection of historikal museum Smoljan V c.b.c.-VI a.d. Иля Прокопов / Ilia Prokopov 1991 40.00 поръчай
Български средновековни печати и монети .. Йорданка Юрукова и Владимир Пенчев 1990 не е налична
Словарь нумизмата .. Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер 1982 12.00 поръчай
Тракийското съкровище от Рогозен - Албум - папка съдържа 16 снимки Богдан Николов 1987 15.00 поръчай