Заглaвия в антикварен раздел 30 Евтини книги
Заглавие Автор изд. Цена
Indian art and the art of Ceylon and Sout - East Asia - 97 full color illustrations. (Индийско изкуство 97 цветни фотоси, на английски) Frateli 1972 40.00 поръчай
Кратка история на Индия .. Ален Даниелу 2003 30.00 поръчай
История на дипломацията том1. .. Колектив под редакцията на В. Потемкин 1941 18.00 поръчай
Hymalayan Art Nepal, Sikkin, Bhutan / Изкуството на Хималаите - голямофотматен луксозен албум с цветни фотографии на английски език Колектив 1968 150.00 поръчай
Градината на ароматите .. Филип Дан 2003 36.00 поръчай
История Индии .. Нарендра Кришна Синха, Анил Чандра Банерджи 1954 68.00 поръчай
История на Османската империя Мантран Колектив под редакцията на Робер Мантран 1999 не е налична
Ювелирные изделия Востока А. А. Иванов, В. Г. Луконин, Л. С. Смесова 1984 130.00 поръчай
Turkish Ceramics (75 Plates, 144 drawings, 85 coloured) (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат Турски порцелан - декорация и орнаментика (луксозен албум с множество цветни илюстрации на модели) Tansin Oz 1967 не е налична
Персидские миниатюры XIV - XVII вв. (Представително издание , голям формат Персийски миниатюри - на руски език) Коллектив под редакцией Ю. Е. Борщевского 1968 40.00 поръчай
Восточная миниатюра / Oriental Miniatures (Представително луксозно издание , голям формат Източна миниатюра) И. Е. Маруфовна, П. Е. Артемовна, П. Г. Анатольевна 1980 40.00 поръчай
Миниатюры рукописи поемы " Шахнаме " 1333 года / Миниатюрите от ръкописа на поемата "Шах-Наме" (Представително луксозно издание ) А. Т. Адамова, Л. Т. Гюзальян 1985 40.00 поръчай
Искусство Гандахары (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Пугаченкова 1982 40.00 поръчай
Зодчество Узбекистана .. Галина Анатольевна Пугаченкова 1959 88.00 поръчай
Исторические пямятники ислама в СССР / Historikal Monuments of Islam in the U. S. S. R. / Ислямски архитектурни паметници на културата в СССР (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Коллектив 1960 60.00 поръчай
Искусство Древнего Ирана (Представително луксозно издание , голям формат - Изкуството на Древен Иран на руски) В. Г. Луконин 1977 32.00 поръчай
Искусство Индии ... С. И. Тюляев 1988 40.00 поръчай
Государственный музей искусства народов Востока О. Н. Глухарева 1978 50.00 поръчай
Государственный музей искусства народов Востока, Москва .. Наталия Сычева 1988 40.00 поръчай
The Museum of oriental Art Moscow цветен албум на старинни антики от Средна Африка, Казахстан, Кавказ, Източна Азия, Централна Азия, Югоизточна Азия, Южна Азия, Близкият Изток, Natalia Sychova 1988 не е налична
Kunst des Islam Brentjes, Mittelasien - цветен албум ислямско старинно изкуство и антики Erika Palme 1979 150.00 поръчай
Искусство арабских стран и Ирана Б. В. Веймарн 1974 24.00 поръчай
Искусство стран Магриба - средние века, новое время / Изкуството на Алжир, Тунис и Мароко Т. П. Каптерева 1988 28.00 поръчай