Заглaвия в антикварен раздел 27 Евтини книги
Заглавие Автор изд. Цена
Старобългарски укрепления по долния Дунав .. със карти 7- 9 век Рашо Рашев 1982 94.00 поръчай
Могили храмове гробници Георги Китов 2008 не е налична
Западния бряг на Черно море в древността проф. Хр. М. Дановъ 1947 не е налична
Черно море - общодостъпни студии Сава Ивановъ 1925 не е налична
Римските вили в днешната българска територия .. Венцеслав Динев 1997 135.00 поръчай
Монетосеченето на Месамбрия .. Иван Карайотов 1993 не е налична
Монетосеченето на Кабиле .. Димитър Драганов 1993 не е налична
История на златодобива по българските земи , енеолит антична епоха, средновековие, съвремие Стоян Авдев 2005 не е налична
Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 150.00 поръчай
Монети от Пауталия находки, снимки каталог-опис на немски език / Die Munzen von Pautalia Leon Ruzicka / Леон Ружичка 1933 не е налична
Преславската керамика .. Die Keramik von Preslav Кръстю Миятевъ 1936 75.00 поръчай
Сердика - Т. Герасимов 1962 не е налична
Селищната могила при Голямо Делчево .. Хенриета Тодорова, С. Василев, М. Копф, Х. Квита 1975 80.00 поръчай
Приноси къмъ старата история на Пловдивъ .. Димитъръ Цончевъ 1938 160.00 поръчай
Култура и животъ на предисторическия човекъ въ България - метална епоха Рафаилъ Поповъ 1930 не е налична
Die Grabhügelnekropole bei Duvanlij in Südbulgarien .. Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1934 170.00 поръчай
Надгробните могили при Дуванлий въ пловдивско съ 16 таблиции и 229 образа, чертежи и снимки отъ Богданъ Филовъ Богданъ Филовъ 1934 не е налична
Средновековни графити от Северозападна България Милко Аспарухов 1984 не е налична
Римските фибули от България Е. Генчева 2004 не е налична
Царевград Търнов. Том 2: Дворецът на българските царе през Втората българска държава. Колектив 1973 24.00 поръчай
Бургаският край в миналото и днес .. Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 30.00 поръчай
Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година ХIХ, книга 2 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 не е налична
Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
Разкопки и проучвания - Ранно средновековното селище при село Стръмен Колектив 1982 48.00 поръчай
Der Goldschatz von Nagyszentmiklos .. Cyula Laszlo, Istvan Racz 1983 64.00 поръчай
Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 не е налична
Greek Coins and Their Values. Vol. 1-2 .. David B. Sear 1978 220.00 поръчай
Белинташ - светилището на бесите Никола Боев 2001 не е налична
Упътване за събиране и запазване на старини .. Колективъ къмъ Археологическото дружество въ София 1909 50.00 поръчай
Известия на Археологическия институт. Том XXII .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 не е налична
България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 не е налична
Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
Actes du IV-e Congres international des etudes Byzantines. Vol. 1-2 Bogdan D. Filov 1935-1936 250.00 поръчай
Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 не е налична
Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII - X век .. Людмила Дончева-Петкова 1980 45.00 поръчай
Statuettes en bronze du Musee national archeologique a Sofia .. Liuba Ognenova-Marinova 1975 не е налична
Нумизматика на България .. енциклопедия Христо Харитонов 2000 не е налична
Монетите и монетарниците на Сердика .. Никола А. Мушмов 1926 не е налична
Монетосеченето на градовете в Долна Мизия II-III в. Хадрианопол .. Йорданка Юрукова 1987 не е налична
Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 не е налична
The Riches of the Thracian Rulers .. Editoral Board 1994 50.00 поръчай
Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 не е налична
Дуранкулак. Том 1 .. археологически находки и проучвания ( албум, , голям формат) Колектив 1989 80.00 поръчай
Разградъ. Неговото археологическо и историческо минало. Часть 1 .. Ан. Ив. Явашовъ 1930 90.00 поръчай
Каталог на археологическите паметници в шуменски окръг Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова 1975 не е налична
The Roman and Late Roman City/ Римският и късноантичният град .. Колектив 2002 190.00 поръчай
Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 55.00 поръчай
Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 125.00 поръчай
Монетосеченето на Деултум Димитър Драганов 2006 не е налична
Прочути, забравени, неизвестни крепости от хасковския край @1 Димчо Аладжов 2001 не е налична
Старата железодобивна индустрия в България .. Георги К. Георгиев 1978 58.00 поръчай
Античната вила Армира край Ивайловград .. Янка Младенова 1991 76.00 поръчай
Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 10.00 поръчай
Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae: Vol. I-V .. Georgius Mihailov 1964-1970 не е налична
Археологическите паметници във Врачански окръг .. Дора Димитрова 1985 не е налична
Археология на българските земи. Том 1-3 / Archaeology of the bulgarian land. Vol. 1-3 .. Румен Иванов 2004 - 08 не е налична
Антични Геми и Камеи .. Александра Димитрова-Милчева 1980 57.00 поръчай
Средна Европа и земите по долния Дунав през XVIII-XIX в. .. Виржиния Паскалева 1986 28.00 поръчай
Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 48.00 поръчай
Географски речник на България .. Николай Мичев, Цветко Михайлов, Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев 1980 не е налична
Владислав Варненчик 1444-1923 г. .. Х. К. Шкорпил 1923 не е налична
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
София през вековете. Част 1-2 .. .. Александра Монеджикова 1946 70.00 поръчай
2000 антични селища и крепости в България Николай Василев 2001 не е налична
Съкровище на хан Кубрат. Култура на българи, хазари, славяни .. Колектив 1989 16.00 поръчай
Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети .. Рафаил Попов, Никола Мушмов 1922 120.00 поръчай
Потъналата флотилия археологическите находки по морското дъно на българското черноморско крайбрежие. Михаил Лазаров 1975 не е налична
София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 не е налична
Антична пластика от Видинския музей .. Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 24.00 поръчай
Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 не е налична
Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 не е налична
Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 не е налична
Известия на българското историческо дружество. книга XXVIII .. Колектив 1972 25.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
24 древни мозайки от България Ваня Попова - Мороз 1987 не е налична
Севтополис. Том 1-2 .. Колектив 1984 190.00 поръчай
Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 50.00 поръчай
Откриване на неочакваното. Том 1-2 .. Богомил Нонев 1976 - 77 не е налична
Послания от далечното минало .. Христо Божков, Венцеслав Пейков 1986 не е налична
Перник. Том 1-3 .. Колектив 1981 - 83 130.00 поръчай
Археологическа карта на толбухински окръг .. Любка Бобчева 1976 34.00 поръчай
Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 не е налична
Славяно-българското селище край село Попина, Силистренско Живка Въжарова 1956 60.00 поръчай
Географски речник на България Жечо Чанков 1958 не е налична
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 не е налична
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
История на България. Том 1: Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки .. Колектив 1979 40.00 поръчай
Въведение в Тракийската археология .. Георги Китов, Даниела Агре 2002 не е налична
Antike gemmen und kameen / Антични геми и камеи албум - каталог на немски език Alexandra Dimotrowa-Milchewa 1980 60.00 поръчай
Ulpia Oescus. Улпия Ескус. Римски и ранновизантийски град. Том 1 Теофил Иванов, Румен Иванов 2000 129.00 поръчай
Римски и ранновизантийски селища в България. Том 2 / Roman and early Byzantine Settlements in Bulgaria. Vol. 2 prof. R. Ivanov 2003 99.00 поръчай
Антични лампи .. Г. Кузманов 1992 не е налична
Тракийското съкровище от Рогозен .. Александър Фол 1988 15.00 поръчай
Култура и религия в Североизточна Тракия ( Хелис III - част I ) Колектив 1994 не е налична
Приноси към българската археология .. част I Колектив 1992 16.00 поръчай
Преслав. Том 5 .. Колектив 1993 не е налична
Филипопол през римската епоха Елена Кесякова 1999 не е налична
Печатите на комеркиарията Девелт / Печатите от стратегията в Преслав.. Иван Йорданов 1993 54.00 поръчай
Библиография на българската археология (1879-1966) .. Соня Георгиева, Велизар Велков 1974 35.00 поръчай
Древният Филипопол - архитектура и градоустройство Матей Матеев 1993 не е налична
Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 не е налична
Старините по долния басейн на Янтра Ст. Стефанов 1956 не е налична
Rock Monasteries in Bulgaria .. Antoniy Handjiyski 1985 45.00 поръчай
Съкровище на хан Кубрат / Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren Колектив / Joachim Werner 1984-1989 70.00 поръчай
Тракийското изкуство .. Иван Венедиков, Тодор Герасимов 1973 99.00 поръчай
Известия на Българския археологически институтъ - томъ VIII съ 291 образа въ текста Kолектив 1935 не е налична
Археологическа карта на Белоградчишко .. И. Балкански 1965 не е налична
Тайните съкровища в България - част 1 и 2 В. Божинов и Н. Янков, Хр. Иванов 1994 - 96 не е налична
Тайните съкровища в България - книга 2 Христо Иванов 1996 не е налична
Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни Георги Костов 1998 не е налична
Калояновото погребение Веселина Инкова 1979 не е налична
Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 не е налична
Стари градища и друмове изъ долините на Стряма и Тополница Петъръ Мутафчиевъ 1915 не е налична
Славянска керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана Кръстю Миятев 1948 не е налична
Надписътъ на Мадарския конникъ .. Геза Фехеръ 1928 70.00 поръчай
Обители в скалите .. Антоний Ханджийски 1985 не е налична
Средновековна Виница .. Тотю Тотев 1996 120.00 поръчай
Известия на Българското археологическо дружество. Томъ 5: 1915 .. Колектив 1915 99.00 поръчай
Царевград - Търнов 4 том Атанас Попов 1984 не е налична
. Том 2: Дворецът на българските царе през Втората българска държава. Кр. Миятев, Д. Ангелов, С. Георгиева, Т. Герасимов 1974 25.00 поръчай
Манастирът в "Тузалъка" - център на рисувана керамика в Преслав през 9-10 век. Тотю Тотев 1982 не е налична
Средновековният Червен 1 том Колектив под редакцията на Стамен Михайлов 1985 не е налична
Мелник - градът в подножието на Славова крепост - том 1 В. Нешева, П. Вълев, Иван Дуйчев и др. 1989 не е налична
Плиска - Преслав. том 2 .. Колектив 1981 не е налична
Кабиле - том 2 Колектив с редактор В. Велков 1991 70.00 поръчай
Овчарово .. Х. Тодорова, В. Василев, З. Янушевич, М. Ковачева, П. Вълев 1983 68.00 поръчай
Пауталия. Част 1: Топография, градоустройство и укрепителна система Пауталия. Част 1: Топография, градоустройство и укрепителна система Людмила Русева Слокоска 1989 18.00 поръчай
Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг 6 - 11 век Живка Н. Въжарова 1986 не е налична
Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 не е налична
Сердика. Том 1-2 .. Археологически материали и проучвания Колектив 1964-1989 200.00 поръчай
Музеи, старини и паметници в България .. Михаил Г. Райчев 1981 7.00 поръчай
Преслав 1 сборник Колектив 1968 не е налична
Преслав. Том 3 Колектив 1983 40.00 поръчай
Византийски и Български крепости 5 - 10 век Димитър Овчаров 1982 не е налична
Крепостни и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област Атанас Попов 1982 не е налична
Български средновековни градове и крепости. Том 1: Градове и крепости по Дунав и Черно море .. Александър Кузев, Васил Гюзелев 1981 не е налична
Царевградъ Търновъ - пътни картини, легенди и видения .. Любомир Владикин 1928 45.00 поръчай
Келтите на Балканския полуостров .. Мечислав Домарадски 1984 не е налична
Амфори и амфорни печати от Кабиле ( 4 - 2 в. пр. е. ) Людмил Гетов 1995 не е налична
Тракийското съкровище от Рогозен Богдан Николов 1987 8.00 поръчай
Наколенникът от Враца .. Иван Маразов 1980 30.00 поръчай
Археологически паметници от Кюстендилски окръг .. Цв. Дремсизова - Нелчинова, Л. Слокоска 1978 35.00 поръчай
Археологическите паметници в Ямболски окръг .. Д. Димитрова, Ж. Попов 1978 не е налична
Археологически паметници в Плевенски окръг .. Димитрина Митова - Джонова 1979 165.00 поръчай
Аполония. Разкопките в некропола на Аполония през 1947 - 1949 г. Ив. Венедиков, Т. Герасимов и др. 1963 не е налична
Антична рисувана керамика в България цветен албум .. Михаил Лазаров 1990 не е налична
Късноантичната гробница при Силистра .. Д. Димитров, М. Чичикова 1986 24.00 поръчай
Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI -XI в. на територията на България .. Живка Въжарова 1976 не е налична
Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат - хан на българите .. Йоахим Вернер 1988 не е налична
Антична скулптура в България .. Людмила Мънзова 1978 80.00 поръчай