Заглaвия в антикварен раздел 23 За студенти
Заглавие Автор изд. Цена
Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции Константин Казаков 2010 50.00 поръчай
Перспектива от Т. Григоров Т. Григоров 1961 не е налична
Konstruierte Perspektiven: Ein Lehr und Nachschlagebuch fur Studierende .. Peter Tank 1951 40.00 поръчай
Биконструкции - противоветрови, противоземетръсни, стабилизиращи, дискови връзки Милчо Брайнов 1982 25.00 поръчай
Изчисляване на конструкции върху еластична основа Т. Божинов, Т. Етимов, Д. Райкова 1982 не е налична
Звукоизолацията в строителството @1 Фридрих Айхлер 1964 не е налична
Гаражи - проектиране Стефан Кабакчиев, Асен Стоичков 1964 25.00 поръчай
Основи на промишления дизайн в архитектурата Стоян Делчев 1993 25.00 поръчай
Тенденции в съвременната архитектура Ян Цейка 2003 не е налична
Греди и рамки - Изчисляване по деформирана схема Найден Танков, Тинко Бобев 1981 30.00 поръчай
Сградостроителство - Чавдар Ангелов Чавдар Ангелов 1999 50.00 поръчай
Основни черти на дървените конструкции във високите строежи .. Феликс Фонроберт 1950 50.00 поръчай
Архитектурни форми и стилознание .. Св. Ив. Горанов 1959 12.00 поръчай
Университетски сгради - практически наръчник за проектиране и строителство в два тома Колектив под редакцията на Г. Атанасов 1973 80.00 поръчай
Атлас стальных конструкций - многоэтажные сдания / Атлас стоманени конструкции - многоетажни сгради, небостъргачи, В. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг 1977 60.00 поръчай
Въведение в проектирането на малката къща Ст. Стефанов, К. Бойчев, К. Джелебов 1977 не е налична
Архитектурен стил .. Илюстровано стилознание с 238 образи Проф. Николай Райнов 1946 15.00 поръчай
Високи сгради - конструкции и строителство @1 Г. Апостолов 1980 не е налична
Собствени периоди и форми на кулообразни сгради @1 Л. Ценов, Хр. Бончева, А. Канева 1988 не е налична
Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване .. Г. Даскалов, С. Кисляков, Н. Спасов, П. Градев 1979 25.00 поръчай
Стоманобетонни конструкции от Боян Димитров Боян Димитров 1987 28.00 поръчай
Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции Б. Льозер 1947 40.00 поръчай
Носещи стенни и смесени конструкции на сгради @1 Хаския Нисимов 1978 не е налична
Методът Крос .. Опростявания и практическо прилагане А. Н. Данаилов 1959 25.00 поръчай
Справочник проектировщика - расчетно-теоретический / Справочник на проектанта - математика, строителна механика, таблици за проектиране и изчисления на греди, рамки, колони, арки, трегери, плочи , цилиндри и др. (двата тома) Коллектив 1972 - 73 90.00 поръчай
Архитектура на промишления интериор @1 Константин Костов 1977 не е налична
Съвременни градоустройствени постановки @1 Стефчо Димитров 1996 не е налична
Ръководство за упражнения по геодезия Л. Тодоров, Г. Лазаров, И. Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов 1985 25.00 поръчай
Интериорът - какво и как .. Иван Беджев 1984 18.00 поръчай
Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради .. Практически наръчник за проектиране С. Стефанов 1989 25.00 поръчай
Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка .. Хаския Нисимов 1967 20.00 поръчай
Въпроси из областта на стоманобетона .. Хаския Нисимов 1957 14.00 поръчай
Изпитване на строителните конструкции Ст. Колев 1958 24.00 поръчай
Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) @1 Колектив под редакцията на Румен Гуглев 1981 не е налична
Таблици за трасиране на криви при пътища, ж.п. линии и канали Любомир Димов 1955 25.00 поръчай
Числени методи в строителната механика / Крайни разлики; Крайни елементи; Дискретни модели; Матричен запис; Програмиране Т. Карамански 1976 10.00 поръчай
Архитектурни конструкции - Милко Ангелов- част втора Милко Ангелов 1999 не е налична
Метод на крайните елементи в строителната механика Банко П. Банков, Юлиана В. Павлова 1996 40.00 поръчай
Хидравлични изчисления на водоснабдителни и канализационни системи @1 Ц. Цочев, Ц. Цачев, Т. Гърданов, П. Петров 1977 не е налична
Ръководство за проектиране по канализация @1 Тодор Гиргинов 1981 не е налична
Предварително напрегнат стоманобетон @1 Сл. Мирчев, Ив. Калчев, Л. Петров 1964 не е налична
Висша геодезия - математическа геодезия Мара Даскалова 1980 24.00 поръчай
Високи стоманобетонни комини Алекси Илиев Ляев 1962 40.00 поръчай
Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни конструкции Х. Нисимов 1981 28.00 поръчай
Статически неопределими конструкции във високите строежи Хаския Нисимов 1956 25.00 поръчай
Акустика на околната среда @1 Никола Зарков Любенов 1980 не е налична
Съвременният архитектурен детайл @1 Чавдар Ангелов, Паню Петров 1976 не е налична
Промишлени сгради @1 Атанас Делибашев 1969 не е налична
Съвременни геодезически методи за изследване на деформации @1 Г. Милев 1978 не е налична
Перспективата в живописта и архитектурата ( - Практическа перспектива с 170 чертежи и примери в текста) Борис Денев 1948 не е налична
Сложни рамки - ускорени решения И. Троев 1980 не е налична
Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране @1 Б. Кръстев 1981 не е налична
Непрекъснати греди - опростени решения И. Троев 1979 не е налична
Сборник от задачи по технология на строителното производство В. Вълев, Й. Йорданов, Н. Киров, Б. Белев 1976 35.00 поръчай
Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи .. Колектив под редакцията на Хр. Върбанов 1974 8.00 поръчай
Устойчивост и динамика на еластичните системи .. бяла 1989 Хр. Върбанов 1989 12.00 поръчай
Пилотно фундиране от Г. Дингозов, Б. Божинов @1 Г. Дингозов, Б. Божинов 1979 не е налична
Носещи конструкции от стомана и дърво .. Стефан Гочев 1985 30.00 поръчай
Предварително напрегнати покривни пространствени конструкции @1 Д. Дочев, С. Иванов, В. Николов 1978 не е налична
Примери и таблици по масивни конструкции .. Георги Бранков 1974 8.00 поръчай
Конструктивно знание и чертане @1 З. Николов, Г. Николов, Т. Русев 1974 не е налична
Краткий справочник по малым мостам и трубам / Кратък справочник - малки мостове и тръби (изисквания и проектиране) О. В. Андреев, Е. В. Болдаков, К. В. Гайдук, В. А. Кошелев, А. И. Родин, Е. Н. Роер 1953 25.00 поръчай
Хидрология и хидравлика @1 С. Филдишев, М. Соколова 1988 не е налична
Изчисляване на тръби, положени в земята Г. К. Клейн 1964 20.00 поръчай
Начертательная геометрия / Дескриптивна геометрия @1 А. Г. Климухин 1973 не е налична
Керамични сушилни и пещи @1 Л. Тончев, Д. Герджиков 1971 не е налична
Наръчник за експлоатация на водопроводите @1 К. Кузуджийски, К. Кузмов 1961 не е налична
Архитектурни форми и стилознание Светослав Горанов 1962 14.00 поръчай
Познания по Практическа и Естетическа Архитектура съ наставления за длъжностите и отговорностите на архитектите и предприемачите, съ най-употребителните практически таблици, съ 582 фигури въ текста и пр. @1 Трендафилъ К. Трендафиловъ 1929 не е налична
Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции .. Х. Нисимов 1973 30.00 поръчай
Индивидуални жилищни сгради - планове за проектиране на къщи и вили С. Стефанов 1977 25.00 поръчай
Проектиране на пътища @1 Димитър Сотиров 1983 не е налична
Стоманобетон и масивни конструкции @1 Димо Ив. Боздуганов 1965 не е налична
Десет архитектурни заповеди @1 Бойко Кадинов 2000 не е налична
Заваряване в строителството @1 Петър Георгиев 1978 не е налична
Висящи конструкции - видове и системи, изчисляване и оразмеряване, конструктивни решения и изпълнение Румен Младжов 1987 40.00 поръчай
Интериорът през вековете .. Иван Беджев 1984 18.00 поръчай
Стоманобетонни конструкции К. Сахновски К. Сахновски 1955 60.00 поръчай
Дървени конструкции .. от Карлсен - енциклопедия на на дървените конструкции - чертежи, изчисляване, справочник , пълен наръчник Г. Г. Карлсен, В. В. Болшаков, М. Е. Каган, Г. В. Свенцицки 1955 не е налична
Перспектива от Б. Владков, Г. Арнаудов Б. Владков, Г. Арнаудов 1978 не е налична
Форма и композиция в средновековната архитектура .. Мила Иванова 1988 15.00 поръчай
Акустика в архитектурата и строителството @1 Ян Новак, Яр. Ледрер 1963 не е налична
Цвет в интерьере @1 Е. С. Пономарева 1984 не е налична
Строителна физика за архитекти @1 Бойка Ц. Дудрева, Паню И. Петров, Сава О. Цанков 1988 не е налична
Вентилация овлажнение и отопление в текстилните фабрики @1 Н. С. Сорокин 1957 не е налична
Краткий справочник архитектора - справочник на архитекта руски, Коллектив 1975 50.00 поръчай
Проектирование и конструирование мебели / Проектиране и конструиране на мебели @1 А. Б. Блехман 1979 не е налична
Архитектурни конструкции .. Атанас Попов 1956 22.00 поръчай
Bau- entwurfslehre. Строително проектиране Нойферт оригинално издание на немски език. Prof. Ernst Neufert. Ернст Нойферт. 1939 70.00 поръчай
Das Tischlerhandwerk ( 2 band ). Наръчник - ръководство за дърводелски работи. @1 Prof. H. Sohlemann 1956 - 57 не е налична
Как да си построим дървена къща .. Христо Бояджиев 1984 30.00 поръчай
Градоустройство и архитектурно проектиране - част 1 Филип Г. Филев, Мария Д. Нейчева 1990 18.00 поръчай
Търговски центрове проектиране и преустройство Иван Никифоров 1979 26.00 поръчай
Сградостроителство Паню Петров, Георги Стойчев @1 Паню Петров, Георги Стойчев 1986 не е налична
Паркинги и големи гаражи - съоръжения за статично движение проектиране и изграждане на многоетажни паркинги и гаражи, Оскар Бютнер 1976 не е налична
Жилищни сгради - първа част Ангел Дамянов 1978 40.00 поръчай
Селскостопански сгради - наръчник за проектиране и изграждане на селскостопански сгради М. Класанов, Д. Василев 1969 50.00 поръчай
Обществени сгради .. Том1-2 В. Лазаров 1975 -76 не е налична
Наръчник по водоснабдяване .. 57 К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев 1957 20.00 поръчай
История на материалната култура и стилознание .. Димитър Друмев 1952 40.00 поръчай
Архитектурни предизвикателства @1 Бруно Дзеви 1984 не е налична
Модулор. Льо Корбюзие Льо Корбюзие 1973 не е налична
Класически архитектурни форми .. албум - папка с чертежи Иван Попов, Мила Иванова 1962 40.00 поръчай
Строительное проектирование. Том 1-2 .. Э. Нейферт / Ернст Нойферт 1965 45.00 поръчай
Свободна конструктивна перспектива .. Борис Денев 1957 50.00 поръчай
Архитектура XX века. Льо Корбюзие. Ле Корбюзье - на руски език Ле Корбюзье 1970 40.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура. Египет .. Мила Иванова 1977 15.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура: Гърция .. Мила Иванова 1978 25.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура: Рим .. Мила Иванова 1978 не е налична
Проектиране и изграждане на жизнената среда за инвалиди - архитектурен справочник Пенчо Велев 1995 40.00 поръчай
Въведение в архитектурното проектиране .. Основи на архитектурната композиция Иван Попов 1973 30.00 поръчай
Архитектурно проектиране ( втора част - арх. обект в специална, паркова и градска остановка, проект. на сграда ритмично и живописно- пластично, пропорции в архит. -класична, антична, средновек. , ренесанс, ) А. С. Михайловски 1943 - 1946 50.00 поръчай
Площадът .. Любен Тонев 1949 48.00 поръчай
Архитектурни конструкции Чавдар Ангелов 1. Общи въпроси, Въведение, Нулев цикъл на строителство, Стени, Скелет на сградата, Подове, Покриви, Врати и прозорци Чавдар Ангелов 1987 70.00 поръчай
Архитектурна перспектива .. Славян Ангелов 1963 28.00 поръчай
Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива .. Тодор Данов 1977 не е налична
Съвременни архитектурни конструкции Борислав Стоянов 1977 30.00 поръчай
Съвременни архитектурни конструкции Б. Стоянов 1963 25.00 поръчай
Методика на архитектурното проектиране @1 Стефан Попов 1983 не е налична
Естетика на архитектурата Елена Христова 1979 30.00 поръчай
Оригинални концепции в съвременната архитектура М.Тодорова 1984 28.00 поръчай
Проектиране на жилищния интериор Ст.Стефанов 1983 30.00 поръчай