Заглaвия в антикварен раздел 23 Редки книги
Заглавие Автор изд. Цена
Перспектива от Т. Григоров Т. Григоров 1961 не е налична
Konstruierte Perspektiven: Ein Lehr und Nachschlagebuch fur Studierende .. Peter Tank 1951 15.00 поръчай
Биконструкции - противоветрови, противоземетръсни, стабилизиращи, дискови връзки Милчо Брайнов 1982 не е налична
Изчисляване на конструкции върху еластична основа .. Т. Божинов, Т. Етимов, Д. Райкова 1982 15.00 поръчай
Звукоизолацията в строителството .. Фридрих Айхлер 1964 17.00 поръчай
Гаражи .. Стефан Кабакчиев, Асен Стоичков 1964 25.00 поръчай
Основи на промишления дизайн в архитектурата .. Стоян Делчев 1993 не е налична
Тенденции в съвременната архитектура Ян Цейка 2003 не е налична
Греди и рамки .. Найден Танков, Тинко Бобев 1981 не е налична
Сградостроителство .. Чавдар Ангелов 1999 не е налична
Основни черти на дървените конструкции във високите строежи .. Феликс Фонроберт 1950 20.00 поръчай
Архитектурни форми и стилознание .. Св. Ив. Горанов 1959 10.00 поръчай
Университетски сгради. Том 1-2 Г. Атанасов 1973 70.00 поръчай
Атлас стальных конструкций .. В. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг 1977 35.00 поръчай
Въведение в проектирането на малката къща Ст. Стефанов, К. Бойчев, К. Джелебов 1977 не е налична
Архитектурен стил .. Илюстровано стилознание с 238 образи Проф. Николай Райнов 1946 20.00 поръчай
Високи сгради - конструкции и строителство @1 Г. Апостолов 1980 не е налична
Собствени периоди и форми на кулообразни сгради @1 Л. Ценов, Хр. Бончева, А. Канева 1988 не е налична
Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване .. Г. Даскалов, С. Кисляков, Н. Спасов, П. Градев 1979 10.00 поръчай
Стоманобетонни конструкции .. Боян Димитров Боян Димитров 1987 не е налична
Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции .. Б. Льозер 1947 10.00 поръчай
Носещи стенни и смесени конструкции на сгради @1 Хаския Нисимов 1978 не е налична
Методът Крос .. Опростявания и практическо прилагане А. Н. Данаилов 1959 10.00 поръчай
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Книга 1-2 .. А. А. Уманский 1972 - 73 30.00 поръчай
Архитектура на промишления интериор @1 Константин Костов 1977 не е налична
Съвременни градоустройствени постановки @1 Стефчо Димитров 1996 не е налична
Ръководство за упражнения по геодезия Л. Тодоров, Г. Лазаров, И. Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов 1985 не е налична
Интериорът - какво и как / Интериорът през вековете .. Иван Беджев 1984 не е налична
Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради .. С. Стефанов 1989 32.00 поръчай
Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка .. Хаския Нисимов 1967 12.00 поръчай
Въпроси из областта на стоманобетона .. Хаския Нисимов 1957 6.00 поръчай
Изпитване на строителните конструкции .. Ст. Колев 1958 9.00 поръчай
Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) @1 Колектив под редакцията на Румен Гуглев 1981 не е налична
Таблици за трасиране на криви при пътища, жп линии и канали .. Любомир Димов 1955 22.00 поръчай
Числени методи в строителната механика .. Т. Карамански 1976 8.00 поръчай
Архитектурни конструкции - Милко Ангелов- част втора Милко Ангелов 1999 не е налична
Метод на крайните елементи в строителната механика .. Банко П. Банков, Юлиана В. Павлова 1996 38.00 поръчай
Хидравлични изчисления на водоснабдителни и канализационни системи @1 Ц. Цочев, Ц. Цачев, Т. Гърданов, П. Петров 1977 не е налична
Ръководство за проектиране по канализация @1 Тодор Гиргинов 1981 не е налична
Предварително напрегнат стоманобетон @1 Сл. Мирчев, Ив. Калчев, Л. Петров 1964 не е налична
Висша геодезия - математическа геодезия .. Мара Даскалова 1980 не е налична
Високи стоманобетонни комини .. Алекси Илиев Ляев 1962 8.00 поръчай
Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни конструкции .. Х. Нисимов 1981 17.00 поръчай
Статически неопределими конструкции във високите строежи .. Хаския Нисимов 1956 21.00 поръчай
Акустика на околната среда @1 Никола Зарков Любенов 1980 не е налична
Съвременният архитектурен детайл @1 Чавдар Ангелов, Паню Петров 1976 не е налична
Промишлени сгради @1 Атанас Делибашев 1969 не е налична
Съвременни геодезически методи за изследване на деформации @1 Г. Милев 1978 не е налична
Сложни рамки - ускорени решения И. Троев 1980 не е налична
Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране @1 Б. Кръстев 1981 не е налична
Непрекъснати греди - опростени решения И. Троев 1979 не е налична
Сборник от задачи по технология на строителното производство .. В. Вълев, Й. Йорданов, Н. Киров, Б. Белев 1976 6.00 поръчай
Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи .. Колектив под редакцията на Хр. Върбанов 1974 15.00 поръчай
Устойчивост и динамика на еластичните системи .. Хр. Върбанов 1975 8.00 поръчай
Пилотно фундиране от Г. Дингозов, Б. Божинов @1 Г. Дингозов, Б. Божинов 1979 не е налична
Носещи конструкции от стомана и дърво .. Стефан Гочев 1985 15.00 поръчай
Предварително напрегнати покривни пространствени конструкции @1 Д. Дочев, С. Иванов, В. Николов 1978 не е налична
Примери и таблици по масивни конструкции .. Георги Бранков 1974 5.00 поръчай
Конструктивно знание и чертане @1 З. Николов, Г. Николов, Т. Русев 1974 не е налична
Краткий справочник по малым мостам и трубам .. О. В. Андреев, Е. В. Болдаков, К. В. Гайдук, В. А. Кошелев, А. И. Родин, Е. Н. Роер 1953 25.00 поръчай
Хидрология и хидравлика @1 С. Филдишев, М. Соколова 1988 не е налична
Изчисляване на тръби, положени в земята .. Г. К. Клейн 1964 13.00 поръчай
Начертательная геометрия / Дескриптивна геометрия @1 А. Г. Климухин 1973 не е налична
Керамични сушилни и пещи @1 Л. Тончев, Д. Герджиков 1971 не е налична
Наръчник за експлоатация на водопроводите @1 К. Кузуджийски, К. Кузмов 1961 не е налична
Архитектурни форми и стилознание Светослав Горанов 1962 10.00 поръчай
Познания по Практическа и Естетическа Архитектура съ наставления за длъжностите и отговорностите на архитектите и предприемачите, съ най-употребителните практически таблици, съ 582 фигури въ текста и пр. @1 Трендафилъ К. Трендафиловъ 1929 не е налична
Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции .. Х. Нисимов 1973 8.00 поръчай
Индивидуални жилищни сгради .. С. Стефанов 1977 не е налична
Проектиране на пътища @1 Димитър Сотиров 1983 не е налична
Стоманобетон и масивни конструкции @1 Димо Ив. Боздуганов 1965 не е налична
Десет архитектурни заповеди @1 Бойко Кадинов 2000 не е налична
Заваряване в строителството @1 Петър Георгиев 1978 не е налична
Висящи конструкции .. Румен Младжов 1987 не е налична
Интериорът - какво и как / Интериорът през вековете .. Иван Беджев 1984 не е налична
Стоманобетонни конструкции .. К. Сахновски К. Сахновски 1955 15.00 поръчай
Дървени конструкции .. от Карлсен - енциклопедия на на дървените конструкции - чертежи, изчисляване, справочник , пълен наръчник Г. Г. Карлсен, В. В. Болшаков, М. Е. Каган, Г. В. Свенцицки 1955 не е налична
Перспектива от Б. Владков, Г. Арнаудов Б. Владков, Г. Арнаудов 1978 не е налична
Форма и композиция в средновековната архитектура .. Мила Иванова 1988 не е налична
Акустика в архитектурата и строителството @1 Ян Новак, Яр. Ледрер 1963 не е налична
Цвет в интерьере @1 Е. С. Пономарева 1984 не е налична
Строителна физика за архитекти @1 Бойка Ц. Дудрева, Паню И. Петров, Сава О. Цанков 1988 не е налична
Вентилация овлажнение и отопление в текстилните фабрики @1 Н. С. Сорокин 1957 не е налична
Краткий справочник архитектора .. Ю. Н. Коваленко, В. П. Шевченко, И. Д. Михайленко 1975 20.00 поръчай
Проектирование и конструирование мебели / Проектиране и конструиране на мебели @1 А. Б. Блехман 1979 не е налична
Архитектурни конструкции .. Атанас Попов 1956 не е налична
Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften .. Ernst Neufert 1939 125.00 поръчай
Das Tischlerhandwerk ( 2 band ). Наръчник - ръководство за дърводелски работи. @1 Prof. H. Sohlemann 1956 - 57 не е налична
Как да си построим дървена къща .. Христо Бояджиев 1984 не е налична
Градоустройство и архитектурно проектиране. част 1 Филип Г. Филев, Мария Д. Нейчева 1990 16.00 поръчай
Търговски центрове .. проектиране и преустройство Иван Никифоров 1979 9.00 поръчай
Сградостроителство Паню Петров, Георги Стойчев @1 Паню Петров, Георги Стойчев 1986 не е налична
Паркинги и големи гаражи - съоръжения за статично движение проектиране и изграждане на многоетажни паркинги и гаражи, Оскар Бютнер 1976 не е налична
Жилищни сгради. Част 1: Жилищни сгради за постоянно обитаване .. Ангел Дамянов 1978 не е налична
Селскостопански сгради .. М. Класанов, Д. Василев 1969 не е налична
Обществени сгради .. Том1-2 В. Лазаров 1975 -76 не е налична
Наръчник по водоснабдяване .. 57 К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев 1957 10.00 поръчай
История на материалната култура и стилознание .. Димитър Друмев 1952 33.00 поръчай
Архитектурни предизвикателства @1 Бруно Дзеви 1984 не е налична
Модулор. Льо Корбюзие .. Льо Корбюзие 1973 29.00 поръчай
Класически архитектурни форми .. Иван Попов, Мила Иванова 1962 25.00 поръчай
Строительное проектирование. Том 1-2 .. Эрнст Нейферт 1965 20.00 поръчай
Свободна конструктивна перспектива .. Борис Денев 1957 24.00 поръчай
Архитектура XX века .. Ле Корбюзье Ле Корбюзье 1970 33.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура. Египет .. Мила Иванова 1977 7.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура: Гърция .. Мила Иванова 1978 13.00 поръчай
Форма и композиция в античната архитектура: Рим .. Мила Иванова 1978 не е налична
Проектиране и изграждане на жизнената среда за инвалиди .. Пенчо Велев 1995 35.00 поръчай
Въведение в архитектурното проектиране .. Основи на архитектурната композиция Иван Попов 1973 не е налична
Архитектурно проектиране. Част 2 .. А. С. Михайловски 1943 - 1946 42.00 поръчай
Площадът .. Любен Тонев 1949 не е налична
Архитектурни конструкции. Част 1: Елементи на сградата .. .. Чавдар Ангелов 1987 не е налична
Архитектурна перспектива .. Славян Ангелов 1963 16.00 поръчай
Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива .. Тодор Данов 1977 не е налична
Съвременни архитектурни конструкции .. Борислав Стоянов 1977 8.00 поръчай
Съвременни архитектурни конструкции .. Б. Стоянов 1963 8.00 поръчай
Методика на архитектурното проектиране @1 Стефан Попов 1983 не е налична
Естетика на архитектурата .. Елена Христова 1979 6.00 поръчай
Оригинални концепции в съвременната архитектура М.Тодорова 1984 12.00 поръчай
Проектиране на жилищния интериор .. Ст.Стефанов 1983 не е налична