Заглaвия в антикварен раздел 22 За архитекти
Заглавие Автор изд. Цена
Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността .. Г. Попов, Г. Кацаров, Ю. Трифонов 1921 58.00 поръчай
Сецесионът и българската архитектура @ Петър Йокимов 2005 не е налична
Български манастири - архитектура, история, украса, стенописи, иконостаси от Любен Прашков - цветен албум Любен Прашков 2004 50.00 поръчай
Nessebur - History and Architecture / Несебър - цветни снимки, графики, чертежи, история и архитектура на английски език Velizar Velkov 1989 не е налична
Калиакра - крепостно строителство Георги Джингов 1990 60.00 поръчай
Църковната архитектура на първата българска държава Нели Чанева-Дечевска Нели Чанева-Дечевска 1984 не е налична
Българският средновековен град - технологии Ирина Щерева, Катя Меламед, Снежана Горянова и Евгения Пазвантова 1999 не е налична
Църковната архитектура в България през XI-XIV век Нели Чанева-Дечевска 1988 не е налична
Пътеводител на култовата архитектура в България - енциклопедия - Християнски, еврейски, мюсюлмански паметници том 1 - Западна България Юлия Минева-Милчева, Елисавета Александрова 2006 60.00 поръчай
София сега в 105 рисунки Арх. Спиридон Ганев 2003 25.00 поръчай
Batschkowo kloster / Бачковски манастир - представителен албум с цветни фотографии на немски език - история иконопис, стенописи, архитектура, иконостаси @1 Колектив 1993 не е налична
София. Списание на софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се. Година първа депутатите на трудещите се. Година първа - 1953 Колектив 1953 100.00 поръчай
Сердика - материали за изучаване топографията, устройството и архитектурата на града .. Сава Н. Бобчевъ 1943 90.00 поръчай
L Architecture en Bulgarie / Българската архитектура снимки, чертежи на френски език Milko Bitchev / Милко Бичев 1961 не е налична
София - 120 години столица .. Антон Попов, Елена Тончева, Елка Дроснева 2000 80.00 поръчай
Ловеч - Възрожденска архитектура (фотографски албум) @1 Ана Бъчварова 1978 не е налична
Уникалните пернишки църкви @1 Божидар Димитров 2009 не е налична
Старата църква на Драгалевския манастир @1 Елена Флорева-Димитрова 1968 не е налична
София 100 години столица .. фотографски албум, голям , Колектив под редакцията на Владимир Топенчаров 1979 27.00 поръчай
История болгарской архитектуры / История на българската архитектура - на руски език @1 Коллектив под редакцией Д. П. Димитрова, Й. Йорданова и другие 1969 не е налична
Каменните щитове (история и чертежи по възстановки на българските крепости) Борис Чолпанов 1989 20.00 поръчай
Архитектурата на съвременна България българската архитектура от 50 до 70 години на XX век) Й. Тангъров, М. Тодорова, А. Шарлиев 1972 не е налична
София - Древна и млада история, археология, значение на града през вековете, архитектура, паметници , забележителности @1 Съставители: В. Велков, М. Станчева, Б. Чолпанов, Ж. Купенова 1980 не е налична
Стенната живопис в България до края на 14.-ти век .. Лиляна Н. Мавродинова 1995 не е налична
Първомайстор Генчо Кънев .. Живот и творчество Маргарита Коева, Николай Тулешков 1987 не е налична
Боянская церковь / Боянската църква Георги Стойков - професионално архитектурно историческо описание чертежи, заснемания, стенописи на руски език Георги Стойков 1954 68.00 поръчай
Архитектоническата форма на софийската църква "Св. София" - художествено-историческо изследване съ 30 плана, скици и фотографии въ текста Андрей Протич 1912 не е налична
Българската архитектура през вековете голям албум цветни снимки, чертежи, история на българската архитектура Ст. Бояджиев, Н. Чанева-Дечевска, Ст. Стамов, Р. Ангелова, М. Коева, Г. Стойков, Хр. Атанасов, И. Глухаров, М. Тодорова, И. Иванчев 1982 не е налична
Архитектурни паметници в София, Пловдив, Търново и Копривщица @1 Рачо Г. Рачев 1956 не е налична
Черепишки манастиръ "Успенiе Прстыа Богородицы" .. Асен Василиев 1944 16.00 поръчай
Архитектурата в България 1944-1960 @1 Любен Тонев 1962 не е налична
Стари мостове в кърджалийски окръг Иван Балкански 1978 не е налична
Дворцовият манастир в Преслав .. Тотю Тотев 1998 55.00 поръчай
Средновековната крепост край Сопот @1 Иван Джамбов 1991 не е налична
Архитектурата на Народна Република България - материали @1 Колектив под редакцията на Л. Тонев 1975 не е налична
Троянски манастир @1 Асен Василиев 1962 не е налична
Изобразително изкуство и архитектура - международен конгрес по българистика Колектив под редакциата на Чавдар Добрев, Аксиния Джурова и Методи Класанов 1988 не е налична
Die Wandmalereien in Bojana @1 Krastju Mijatev 1961 не е налична
Архитектурата на България след 9 септември 1944 @1 Колектив под редакцията на Любен Тонев 1954 не е налична
The architecture of modern Bulgaria (Съвременна българска архитектура) @1 Editoral board 1972 не е налична
Обществени сгради - проектиране ( двата тома ) Владимир Лазаров 1956 - 59 70.00 поръчай
Мелник 2 - Манастир "Св. Богородица Спилеотиса" - Историко - археологическо изследване. Колектив под редакцията на М. Станчева, Ст. Бояджиев, В. Нешева 1994 не е налична
Архитектурата на Първата и Втората българска държава .. Колектив под редакцията на Георги Кожухаров 1975 60.00 поръчай
Архитектурата на българското Възраждане - материали Колектив под редакцията на Георги Стойков и Рашел Ангелова 1975 не е налична
Национални традиции в архитектурата .. Георги Арбалиев 1982 45.00 поръчай
Архитектурата на София Георги В. Лабов 1979 не е налична
Българският град през епохата на възраждането .. Тодор Златев 1955 50.00 поръчай
Градили майстори болгаре .. Георги Тахов 1980 8.00 поръчай
Тектоника и конструкции на архитектурното наследство в България .. Храбър Попов 1972 40.00 поръчай
Архитектурата в средновековна България - фотографии, планове на крепости, манастири, църкви, рисунки, възстановки Кръстю Миятев 1965 70.00 поръчай
Кратка история на българската архитектура .. Колектив под редакцията на Д. Димитров, Й. Иванов, Г. Кожухаров, Кр. Миятев, Г. Стойков, Л. Тонев, Хр. Христов 1965 60.00 поръчай
Мегалитни архитектурни паметници в България и други страни .. Лила Захариева 1999 25.00 поръчай
Пропорции в българската архитектура. чертежи и планове - Култови сгради от 5. до 14. век И. Попов 1955 не е налична
Сводът в античността и средните векове .. Метод за установяване на статическото равновесие Г. Кожухаров 1974 54.00 поръчай
Архитектурното изкуство на старите българи @1 Николай Тулешков 2001 не е налична
Червената църква при Перущица .. реставрация Дора Панайотова 1956 74.00 поръчай
Ранновизантийски паметници от България IV - VII век. архитектура, мозайки стенописи Д. Овчаров М. Ваклинова 1978 60.00 поръчай
Принос към метричното изследване на средновековната култова архитектура в България Л. Динолов 1963 не е налична
Паметници на културата през българското Възраждане - архитектура и изкуство на българските църкви .. Маргарита Коева 1977 не е налична
Атон - Манастирът Зограф Михаил Енев 1994 не е налична
Строителната традиция въ прабългарските дворци отъ Плиска Димитъръ Василевъ - архитектъ 1937 120.00 поръчай
Бачковската костница .. Елка Бакалова 1977 не е налична
Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien - Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk 4. bis 18. Jahrhundert ( Християнско изкуство в България - архитектура, икони , резби Assen Tschilingirov 1978 120.00 поръчай
Хрельовата кула .. Любен Прашков 1973 30.00 поръчай
История на българското изобразително изкуство. Том1 Колектив 1976 28.00 поръчай
Архитектурното наследство по българските земи .. Бербенлиев Пейо Бербенлиев 1987 70.00 поръчай
Стари Български столици .. Д. Овчаров, Т. Тотев, А. Попов 1980 20.00 поръчай
Архитектурното наследство на България .. стамов Стефан Стамов и колектив 1988 50.00 поръчай
Архитектурное наследство Болгарии .. С. Стамов Р. Ангелова Н. Чанева - Дечевска В. Коларова 1972 30.00 поръчай
Архитектура Болгарии Милко Бичев 1961 10.00 поръчай
Архитектура Болгарии .. М. П. Цапенко 1953 12.00 поръчай
Архитектура на българските манастири .. чертежи, скици, планове Николай Тулешков 1988 40.00 поръчай
Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България @1 Павел Георгиев 1993 не е налична
Църкви и манастири от Велики Преслав Нели Чанева - Дечевска 1980 68.00 поръчай
Български манастири Чавръков Георги Чавръков 1974 70.00 поръчай
Rila monastery Mihail Enev / Михаил Енев 1997 400.00 поръчай
Das Rila - Kloster ( Рилският манастир - албум на немски език ) Christo Christov, Georgi Stojkov, Krastju Mijatev 1957 не е налична
Рилският манастир .. история, архитектура, резбарското изкуство и стенописи Христо Христов, Георги Стойков, Кръстю Миятев 1957 50.00 поръчай
L eglise de Bojana - Боянската църква от Андрей Грабар - албум с паралелен текст на френски и на български език Andre Grabar Андрей Грабар 1978 130.00 поръчай