Заглaвия в антикварен раздел 19 Съвременност
Заглавие Автор изд. Цена
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи Съставители: Иван Д. Никифоров, Янчо А. Янев, Майер Я. Майеров 1973 30.00 поръчай
Противоземетръсни конструкции във високото строителство .. Гено Даскалов, Петър Енчевич, Николай Спасов, Никола Игнатиев, Владимир Неделчев 1968 20.00 поръчай
Изолации и уплътнители при строежите @1 Илия Радков 1956 не е налична
Стоманобетонни конструкции. Том 1-2 .. Памукчиев общ курс - част 1 и специални - 2 част Спас Памукчиев 1990 70.00 поръчай
Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции - част 1 Хаския Давидов Нисимов 1992 20.00 поръчай
Архитектурни конструкции - ПРАКТИЧЕСКИ СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК ЗА ВСИЧКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ЧЕРТЕЖИ, ОБЯСНЕНИЯ, - Атанас Попов, ПЪЛЕН Атанас Попов 1976 120.00 поръчай
Ръководство по земна механика и фундиране Илия Кръстилов, Добрин Денев, Георги Илов, Трифон Германов, Желю Желев, Борислав Киров 1986 не е налична
Стоманобетонни мостове @1 Иван Христов Лалов, Христо Танев Христов 1999 не е налична
Стоманобетон (учебник за техникумите) Л. Оксанович, П. Благоева, М. Николова 1990 20.00 поръчай
Бетонни и стоманобетонни колони и шайби .. Хаския Нисимов 1985 20.00 поръчай
Малки язовири - проучване, проектиране и строителство Х. Петранов, Л. Вълчанов, Л. Антонов, Д. Митев, Б. Попов 1955 40.00 поръчай
Непрекъснати греди и рамки - 1 и 2 част Г. Иванов, М. Замфиров под редакцията на Х. Нисимов 1971 - 74 60.00 поръчай
Основи на хидравликата; Водоснабдяване и канализация Цочо Цанков; Румен Арсов 1991 25.00 поръчай
Наръчник по вътрешни канализации И. Иванов 1985 20.00 поръчай
Водоснабдяване и канализация Христо Хаджиев 1975 20.00 поръчай
Фундиране .. В. Минков В. Минков 1965 18.00 поръчай
Възстановяване и усилване на масивни конструкции на сгради В. Венков, Н. Игнатиев, В. Неделчев 1988 не е налична
Наръчник по водоснабдяване .. 1982 И. Иванов, П. Гоцев, Т. Пейчев, С. Съев 1982 45.00 поръчай
Методът "Кани" - практическо ръководство Георги Иванов 1980 50.00 поръчай
Строителни елементи от ефективна керамика - проектиране и изпълнение @1 И. Митев, Р. Малчев, П. Софиянски 1981 не е налична
Технология и организация строительства водных путей и портов .. С. Г. Ефимов 1974 50.00 поръчай
Хидротехнически канали @1 В. Фильов, Ст. Пищачев, Г. Аврамов 1959 не е налична
Водно строителство синьо патоков патоков 1977 30.00 поръчай
Противосвлачищни конструкции Е. Тошков, М. Стакев 1988 48.00 поръчай
Технология на стоманобетонните конструкции .. производство на сглобяеми елементи Вълю Вълев 1988 24.00 поръчай
Геодезически работи в строителството .. Д. Стойчев, Г. Милев, Ал. Гълъбов 1969 20.00 поръчай
Ръководство за упражнения по опорни геодезични мрежи Б. Русев, Ст. Атанасов, Б. Иванов 1963 26.00 поръчай
Ръководство по висша геодезия @1 Л. Димов, Н. Цонков 1965 не е налична
Язовири - проучване, проектиране, строеж и експлоатация Ив. Ганев, Хр. Ганев, Тр. Атанасов, М. Стоянов, А. Пашев, Ст. Николов, Ил. Пеев, Г. Филипов 1965 не е налична
Водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води @1 Л. Д. Мирянова, Е. К. Вълкова, Д. Т. Шиварова 1974 не е налична
Деревянные мосты на автомобильных дорогах / Дървени мостове на автомобилни пътища @1 Е. Е. Гибшман 1948 не е налична
Технология на стоманобетонните елементи за сглобяеми конструкции .. В. Вълев 1977 30.00 поръчай
Наръчник по градска канализация Карл Имхоф, Клаус Р. Имхоф 1986 50.00 поръчай
Сградостроителство - част 1 и 2 Д. Коев, Т. Ничев Д. Коев, Т. Ничев 1973 68.00 поръчай
Наръчник за архитектурно строителство ПРАКТИЧЕСКО ИЛЮСТРОВАНО УПЪТВАНЕ, НАРЪЧНИК ЗА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Колектив под редакцията на арх. Гугучков 1961 80.00 поръчай
Химия в строителството Раденкова 1997 40.00 поръчай
Архитектурни конструкции - ПРАКТИЧЕСКИ СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК ЗА ВСИЧКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ЧЕРТЕЖИ, ОБЯСНЕНИЯ - Атанас Попов Атанас Попов 1963 60.00 поръчай
Водоснабдяване и канализация на сгради .. Х. Хаджиев 1974 24.00 поръчай
Технология на строителните процеси .. Йордан Петков 1978 14.00 поръчай
Remodeling Kitchens & Bathrooms Ремонт на кухни и бани на английски цветен учебник Jenepher Walker, William A. Henkin 1987 30.00 поръчай