Заглaвия в антикварен раздел 19 Антикварни книги
Заглавие Автор изд. Цена
Какво представляват офшорните зони и офшорните компании Арнолд Голдстейн Без година 28.00 поръчай
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи .. Съставители: Иван Д. Никифоров, Янчо А. Янев, Майер Я. Майеров 1973 8.00 поръчай
Противоземетръсни конструкции във високото строителство .. Гено Даскалов, Петър Енчевич, Николай Спасов, Никола Игнатиев, Владимир Неделчев 1968 9.00 поръчай
Изолации и уплътнители при строежите @1 Илия Радков 1956 не е налична
Стоманобетонни конструкции. Том 1-2 .. Спас Памукчиев 1990 45.00 поръчай
Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Част 1 .. Хаския Давидов Нисимов 1992 20.00 поръчай
Архитектурни конструкции .. Атанас Попов 1972 58.00 поръчай
Ръководство по земна механика и фундиране Илия Кръстилов, Добрин Денев, Георги Илов, Трифон Германов, Желю Желев, Борислав Киров 1986 не е налична
Стоманобетонни мостове @1 Иван Христов Лалов, Христо Танев Христов 1999 не е налична
Стоманобетон (учебник за техникумите) Л. Оксанович, П. Благоева, М. Николова 1990 20.00 поръчай
Бетонни и стоманобетонни колони и шайби .. Хаския Нисимов 1985 20.00 поръчай
Малки язовири - проучване, проектиране и строителство .. Х. Петранов, Л. Вълчанов, Л. Антонов, Д. Митев, Б. Попов 1955 не е налична
Непрекъснати греди и рамки с постоянно и променливо напречно сечение на отделните пръти. Част 1-2 .. Г. Иванов, М. Замфиров под редакцията на Х. Нисимов 1971 - 74 30.00 поръчай
Основи на хидравликата; Водоснабдяване и канализация .. Цочо Цанков; Румен Арсов 1991 12.00 поръчай
Наръчник по вътрешни канализации И. Иванов 1985 20.00 поръчай
Водоснабдяване и канализация .. Христо Хаджиев 1975 8.00 поръчай
Фундиране .. В. Минков 1965 6.00 поръчай
Възстановяване и усилване на масивни конструкции на сгради В. Венков, Н. Игнатиев, В. Неделчев 1988 не е налична
Наръчник по водоснабдяване .. 1982 И. Иванов, П. Гоцев, Т. Пейчев, С. Съев 1982 17.00 поръчай
Методът "Кани" .. практическо ръководство Георги Иванов 1980 20.00 поръчай
Строителни елементи от ефективна керамика - проектиране и изпълнение @1 И. Митев, Р. Малчев, П. Софиянски 1981 не е налична
Технология и организация строительства водных путей и портов .. С. Г. Ефимов 1974 18.00 поръчай
Хидротехнически канали @1 В. Фильов, Ст. Пищачев, Г. Аврамов 1959 не е налична
Водно строителство .. Иван Патоков 1977 9.00 поръчай
Противосвлачищни конструкции .. Е. Тошков, М. Стакев 1988 не е налична
Технология на стоманобетонните конструкции .. Вълю Вълев 1988 6.00 поръчай
Геодезически работи в строителството .. Д. Стойчев, Г. Милев, Ал. Гълъбов 1969 10.00 поръчай
Ръководство за упражнения по опорни геодезични мрежи .. Б. Русев, Ст. Атанасов, Б. Иванов 1963 22.00 поръчай
Ръководство по висша геодезия @1 Л. Димов, Н. Цонков 1965 не е налична
Язовири .. Ив. Ганев, Хр. Ганев, Тр. Атанасов, М. Стоянов, А. Пашев, Ст. Николов, Ил. Пеев, Г. Филипов 1965 не е налична
Водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води @1 Л. Д. Мирянова, Е. К. Вълкова, Д. Т. Шиварова 1974 не е налична
Деревянные мосты на автомобильных дорогах / Дървени мостове на автомобилни пътища @1 Е. Е. Гибшман 1948 не е налична
Технология на стоманобетонните елементи за сглобяеми конструкции .. В. Вълев 1977 19.00 поръчай
Наръчник по градска канализация .. Карл Имхоф, Клаус Р. Имхоф 1986 12.00 поръчай
Сградостроителство. Част 1-2 .. Д. Коев, Т. Ничев 1962 58.00 поръчай
Наръчник за архитектурно строителство .. арх. Гугучков 1961 10.00 поръчай
Архитектурни конструкции .. Атанас Попов 1963 не е налична
Водоснабдяване и канализация на сгради .. Х. Хаджиев 1974 10.00 поръчай
Технология на строителните процеси .. Йордан Петков 1978 не е налична
Remodeling Kitchens & Bathrooms Ремонт на кухни и бани на английски цветен учебник Jenepher Walker, William A. Henkin 1987 30.00 поръчай