Заглaвия в антикварен раздел 18 Средновековие
Заглавие Автор изд. Цена
Справочник по животновъдство за хранене, развъждане, отглеждане на говеда, свине, овце, птици Колектив ветеринари 1979 20.00 поръчай
Българско италиански речник .. dizionario bulgaro italiano Луиджи Рехо 1994 8.00 поръчай
The Story of Writing .. Alphabets, Hieoglifus, Pictogram Andrew Robinson 2013 30.00 поръчай
Small Houses / Малки къщи - външен и вътрешен дизайн Simone Schleifer 2005 20.00 поръчай
Декоративно градинарство - наръчник за оформяне на декоративни площи, размножаване и засаждане на декоративна растителност В. Ангелов 1960 не е налична
Cafe & Restaurant Design / цветен албум бутикови ресторанти и кафенета Editoral Board 2007 не е налична
Кензо Танге 1946-1969 - архитектура и градостроительство (албум на руски език, превод от немски) Удо Култерман 1978 30.00 поръчай
Современная архитектура Франции / Съвременната архитектура на Франция - албум Н. Соловьов 1981 30.00 поръчай
Малки детски стаи - цветен каталог проекти за планиране на пространството и обзавеждане Симоне К. Шлайфер 2010 20.00 поръчай
Съвременна архитектурна утопия и футурология Елена Христова 1981 не е налична
Паркоустройство - учебник за СПТУ по горско стопанство @1 Т. Тончева, В. Тодорова 1993 не е налична
Showrooms .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
Country Hotels .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
Office Design .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
Asian Interior Design .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
Paris Apartments .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
New York Apartments .. Колектив 2003 35.00 поръчай
Miami Houses .. Editoral Board 2003 36.00 поръчай
San Francisco Houses .. Колектив 2003 36.00 поръчай
Детски игрища проектиране и обзавеждане на детски площадки Р. Робев, И. Глухаров 1965 30.00 поръчай
Осветяване на архитектурни и художествени обекти Хр. Божков, Г. Папагалов 1971 60.00 поръчай
Градоустройство .. Л. Тонев, П. Ташев, А. Стоичков, Л. Стойчев, М. Тодорова, В. Йончев, П. Петров, Б. Балушев, Г. Ганев, Т. Гиргинов 1974 18.00 поръчай
Ръководство за курсово проектиране на стоманени конструкции Л. Венков, Д. Даков, В. Митев, А. Лазаров, Г. Линков 1977 20.00 поръчай
Плоски покриви - нови детайли Милко Ангелов 1987 30.00 поръчай
Дизайн на градската среда Тодор Булев 1990 не е налична
Barbecues / Барбекюта - илюстрован албум с модели @1 Gilles Grosset 1971 не е налична
Паркова перспектива Ив. Иванчев 1965 50.00 поръчай
Звукоизолация на жилищните и обществените сгради @1 Антония Кочева 1980 не е налична
Справочник по метални конструкции.Том 1 .. помощни данни за проектиране Колектив под редакцията на М. Брайнов @1 1983 50.00 поръчай
Пешеходни пространства в градските центрове Пенчо Велев 1979 24.00 поръчай
Монтаж на стоманени конструкции @1 В. С. Тимофеевич 1961 не е налична
Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация на въздуха @1 В. М. Гусев, Н. И. Ковалев, В. П. Попов, В. А. Потрошков 1981 не е налична
Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации .. И. Буюклийски, Д. Пантова 1980 не е налична
Санитарно-технически съоръжения в сградите Щ. Щерев 1976 40.00 поръчай
Конструиране на врати и прозорци @1 Г. Дишков, Х. Бояджиев 1991 не е налична
Инженерни съоръжения и конструкции (учебник за строителните техникуми "Проф. гимназии") @1 М. Сафронов 1981 не е налична
Технология на довършителните работи в строителството. Част 1-2 .. Зидарии, мазилки, облицовки, настилки и изолации. Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно обзавеждане А. Стакев, Н. Ранчев, М. Сафронов, П. Стойчев 1987 - 90 30.00 поръчай
Строително декоративно бояджийство Наръчник практическо ръководство А. А. Георгиев, Р. Райков 1962 30.00 поръчай
Водни площи и водни ефекти в парковете Нейчо Стойнов, Васил Зидаров 1962 25.00 поръчай
Справочник по озеленяване (трите тома) Йордан Трифонов, Георги УзуновР. Робев, Ив. Глухаров, 1967 - 68 90.00 поръчай
Инженерни съоръжения .. З. Кривошиев 1978 60.00 поръчай
Наръчник по осветителна техника. Том 1-2 .. Р. Е. Андрейчин, К. Й. Богатев, Н. И. Василев, Д. И. Деянов, Г. И. Диканаров, Д. С. Добрев, Д. М. Минев, Д. Д. Николов, Т. С. Тодоров, В. Е. Винчев, Г. И. Георгиев, К. Д. Костов, П. К. Пенев, А. С. Савов, К. С. Смочевски, А. Н. Щилиянов 1977 20.00 поръчай
Formes nouvelles - Architecture des 90 - Модерни форми - архитектурата на 90 - те години голям цветен албум Philip Jodidio 1997 40.00 поръчай
Contemporary American Architects / Съвременни американски архитекти цветен албум Philip Jodidio 1997 50.00 поръчай
Frank Lloyd Wright / Франк Лойд Райт - цветен албум Bruce Pfeiffer 1994 50.00 поръчай
Стоманени мостове - елементи Христо В. Попов под редакцията на Т. Чавов 1966 50.00 поръчай
Комуникация и транспорт в населените места А. Стоичков, Г. Щилиянов, А. Минчев, Е. Димитров 1987 не е налична
Инженерни съоръжения в зелените площи .. Х. Нисимов 1976 45.00 поръчай
Архитектура театра .. Г. Б. Бархин MCMXLVII 30.00 поръчай
Жилища и жилищни структури на стръмни терени Колектив 1980 45.00 поръчай
Декоративни настилки в зелените площи Първолета Колева 1971 не е налична
Стоманени конструкции .. Чавов 78 Тодор Чавов 1978 24.00 поръчай
Подреждане, поддържане и реконструиране на мебелите в нашият дом @1 Атанас Сирянов 1978 не е налична
Стоманобетонни скелетни конструкции за многоетажни сгради @1 Х. Нисимов 1984 не е налична
Вътрешна архитектура илюстрирано практическо ръководство. Ал. Доросиев, Ил. Калайджиев 1978 38.00 поръчай
Установки кондиционирования воздуха - основы расчета и проектирования - системи за климатизация наръчник за проектиране и изчисляване, справочник, таблици, чертежи О. Я. Кокорин 1970 40.00 поръчай
Проектирование отопления и вентиляции производственных зданий М. Ф. Бромлей, В. П. Щеглов 1965 не е налична
Дървени и стоманодървени конструкции .. М. Брайнов 1965 не е налична
Дървени мостове .. М. Брайнов, Т. Чавов, Ст. Гочев 1957 38.00 поръчай
Derriere le Miroir @1 Henri Maldiney 1964 не е налична
Жилищни клетки - приемни структури @1 С. Мирчев, В. Вълчанов, П. Градев, С. Антова, А. Константинова 1978 не е налична
Детски заведения @1 Йоанна Николова 1986 не е налична
Справочник проектировщика ( архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений ) @1 Коллектив 1990 не е налична
Парково и ландшафтно изкуство Любен Ив. Стойчев 1960 не е налична
История на съвременната архитектура Георги Н. Папагалов 1990 30.00 поръчай
Справочник по парково строителство .. П. Колева, Ц. Цачев, Х. Димов, Г. Димитров, Г. Гунев, И. Даскалова, Е. Желева, И. Василева 1989 не е налична
Гаражи и стоянки / Гаражи и паркинги @1 В. В. Шештонас, В. П. Адомавичюс, П. В. Юшкявичюс 1984 30.00 поръчай
Ландшафтная композиция малого сада. (Ландшафтна паркова архитектура ) П. И. Приходько 1976 20.00 поръчай
Подземна урбанизирана среда Стефчо Димитров 1984 не е налична
Проекти в озеленяването Кр. Каракашев, Ю. Ангелова, М. Кънчева, В. Атанасова 1973 не е налична
Наша квартира ( нашето жилище - учебник-ръководство по вътрешна архитектура и интериорен дизайн) @1 Е. С. Агранович - Пономарева, Н. И. Аладова 1999 не е налична
Основи на парковото изкуство Лидия Фомина 1988 45.00 поръчай
Външни и вътрешни неносещи стени за жилищни и обществени сгради П. Софиянски, Д. Коларов, И. Митев, Д. Вачев, Р. Малчев, П. Пенчев, Л. Харизанова 1980 35.00 поръчай
Архитектурни детайли - врати Г. Арбалиев, Д. Джумаков 1960 80.00 поръчай
Леки неносещи външни стени ( окачени стени ) Н. Николова 1974 40.00 поръчай
Сградостроителство Щ. Щерев, М. Ангелов, Г. Стойчев, Ч. Ангелов, П. Петров Щ. Щерев, М. Ангелов, Г. Стойчев, Ч. Ангелов, П. Петров 1974 40.00 поръчай
Плоски покриви Валтер Хен 1971 26.00 поръчай
Съвременни естетически проблеми на жилищната архитектура Христо Анастасов 1978 не е налична
Interieurs actuels / Интериори цветен албум за обзавеждане Francois Latour 1975 30.00 поръчай
Паркова и ландшафтна архитектура Л. Стойчев 1985 70.00 поръчай
Градинска архитектура @1 Борис Шангов 1945 не е налична
Съвременни архитектурни форми и структури за отдих курорти, хотели, вили Стоянка П. Антова 1981 30.00 поръчай
Оформяване и изпълнение на фасадни стени и елементи Милко Георгиев Ангелов 1973 30.00 поръчай
New York Interiors жилищата на богати и известни личности - Доналд Тръмп и др. цветен албум Editoral Board 1997 70.00 поръчай