Заглaвия в антикварен раздел Технически и специализирани речници
Заглавие Автор изд. Цена
Българско - английски медицински речник .. Медици 1994 60.00 поръчай
Българско-английски разговорник за ресторантьори и хотелиери .. Колектив 2003 16.00 поръчай
Краткий итальянско-русский политехнический словарь / Кратък италянско-руски политехнически речник Коллектив под редакцией И. И. Вольнова и Б. Н. Майзеля 1961 25.00 поръчай
Английско-български политехнически речник по Информатика, Телекомуникации и Радиоелектроника / English-Bulgarian Dictionary - Informatics, Telecommunications, Radioelectronics Никола Хр. Врабчев / Nicola Ch. Vrabtchev 2001 не е налична
Оптична съобщителна техника .. Колектив 1989 14.00 поръчай
Deutsch - Bulgarisches Worterbuch fur BAUWESEN. Немско български речник строителство и архитектура Технически Университет 2004 не е налична
Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия .. Милен Замфиров, Светослава Съева 2004 30.00 поръчай
Кратък английско-български технически речник .. Колектив 1978 10.00 поръчай
Световен речник по социология .. Н. Абъркомби, Ст. Хил, Б. С. Търнър 1993 28.00 поръчай
Английско-български учебен речник по икономика .. Д. Ръдърфорд 1994 25.00 поръчай
Английско португалски / поругалско английски речник English portugese / portugese english dictionary 70000 words and brazilian variants Д. Ръдърфорд 1994 30.00 поръчай
Dictionary of Building ; Строителен илюстрован тълковен речник на английски Скот 1984 не е налична
Английско български речник по информатика .. Боряна Каменова 1995 18.00 поръчай
Световен речник по право и търговия. Том 1-9 .. Колектив 1993 320.00 поръчай
Оксфордски медицински енциклопедичен тълковен речник .. българо - английски илюстрован, термините със пояснения и тълкуване Оксфорд 1996 40.00 поръчай
Енигматичен речник ... Г. Георгиев 1995 5.00 поръчай
Болгарско-русский политехнический словарь .. Българско-руски политехнически речник Коллектив под специальной редакции С. Г. Джамбазова и М. Г. Преславской 1968 18.00 поръчай
Английски правопис и изговор на имената в българския език .. An English Dictionary of Bulgarian Names Spelling and Pronunciation. транскрипция А. Данчев 1989 8.00 поръчай
Речник по генно инженерство Стивън Оливър, Джон Уорд 1987 35.00 поръчай
Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции .. Емилия Стоева 2001 20.00 поръчай
Осемезичен селскостопански речник - руски, български, чешки, полски, унгарски, румънски, немски и английски; съдържа 25800 термина Международен колектив към СИВ 1970 не е налична
Руско-български строително-технически речник Т. Минчев 1966 20.00 поръчай
English For Science .. Fran Zimmerman 1989 9.00 поръчай
Немско-български политехнически речник .. Колектив към издателство "Техника" 1994 50.00 поръчай
English for Students of Sciens and Technology / Учебник по науka и технологии английски език за студенти Alexandra Levkova Александра Левкова 1998 не е налична
Английско - немско - френско - руско - полско - български технически речник по заваръчна техника Колектив към Централния институт по заваряване ГДР, Хале 1976 не е налична
Английско - български политехнически речник (трето преработено и допълнено издание) / English - bulgarian Technical Dictionary Колектив към издателство "Техника" 2007 не е налична
Кратък българско-немски политехнически речник .. Колектив 1987 18.00 поръчай
Бойно братство .. разговорник Колектив към МНО 19?? 10.00 поръчай
Английско - български медицински речник Асен Ст. Георгиев, Лиляна Б Янкова, Вася А. Георгиева, Надя А. Георгиева 1998 не е налична
Българско-английски минен речник / Bulgarian - English Dictionary of Mining Илия Патронев / Ilia Patronev 1988 не е налична
Collins Business English Dictionary . Английски тълковен речник на бизнес терминология M. Wallace 1991 не е налична
Географски речникъ на България .. Жечо Чанковъ 1939 60.00 поръчай
Промените в имената и статута на селищата в България - 1878-1972 .. П. Коледаров, Н. Мичев 1973 28.00 поръчай
Търговска кореспонденция на немски език / Deutsche Handelskorrespondenz Д. Стоянова, Ц. Божилова, Д. Георгиева 1994 не е налична
Речник на съвременната американска лексика за тестовете Toefl, Sat, Gmat & Gre Колектив 2003 не е налична
Българско-английски военен речник .. Bulgarian-English military Dictionary Д. Тосков, Ст. Тоскова-Брешкова 1995 не е налична
Английско-български военен речник .. English-Bulgarian Military Dictionary Д. Тосков, Ст. Тоскова-Брешкова 1993 не е налична
Речник на идиомите в английския език .. Dictionary of Idioms Колектив 1994 не е налична
Кратък българско-английски политехнически речник .. Колектив към издателство Техника 1999 20.00 поръчай
Енциклопедичен речник на съвременните литературни термини Иван Богданов 1993 не е налична
Френско - български речник на разговорната и жаргонна реч .. Симеон Ласкаров 1994 10.00 поръчай
Световен речник по Външнотърговски и Финансови операции .. Каролин Гипсън 1995 80.00 поръчай
Юридически речник тълковен за термини и изрази.. Георги Георгиев, Любен Ст. Велинов 1994 не е налична
Българска транскрипция на английски имена .. Bulgarian Transcription of English Names Андрей Данчев 1982 не е налична
Как да усвоим чужд език .. Колектив 1992 22.00 поръчай
Речник на научните термини .. Е. Б. Уваров, Алан Айзакс 1992 8.00 поръчай
Речник на названията на лечебните растения .. Колектив под редакцията на Л. Димитрова 1987 26.00 поръчай
Медицинска терминология на шест езика / Terminologia medica polyglotta .. Д-р Георги Арнаудов, д-р Петя Арнаудова 1970 - 95 40.00 поръчай
Английско-български медицински речник Асен Ст. Георгиев, Лиляна Б Янкова, Вася А. Георгиева, Надя А. Георгиева 1992 не е налична
Испанско-български и българско-испански политехнически речник / Diccionario politechnico espanol-bulgaro y bulgaro-espanol .. Колектива 1994 не е налична
Кратък микробиологичен речник .. Асен Тошков - съставител 1993 14.00 поръчай
Илюстрован речник по химия Джейн Уертхайм, Крис Окслейд, Корин Стокли 2003 не е налична
Речник на общата ни култура .. Дитрих Шваниц 1999 25.00 поръчай
Френско-български минен речник .. Георги Янакиев 1972 24.00 поръчай
Немско-български минен речник Доц. ктн Лилян П. Драганов 1979 не е налична
Dictionnaire francais-bulgare de medecine et de biologie / Френско-български речник по медицина и биология С. Ласкаров, А. Чаушев 1994 не е налична
Longman Dictionary of Business English .. J. H. Adam 1991 10.00 поръчай
Втори и последен речник по етика .. Нихело Немо 1999 15.00 поръчай
Терминологичен речник по акушерство и гинекология / Terminologia obstetrico gynaecologica .. Божил Василев 1984 не е налична
Кратък речник на термините в изобразителното изкуство .. Колектив под редакцията на Ани Павлова 1970 20.00 поръчай
Кратък мимически (жестомимичен) речник Н. Янулов, М. Радулов, Х. Георгиев 1961 не е налична
Речник по международно право .. Димитър Романов 2003 30.00 поръчай
Френско-български речник по биология .. Ал. Кузманова, А. Чаушев 1995 15.00 поръчай
Английско-български военен речник .. English-Bulgarian Military Dictionary Колектив 2002 40.00 поръчай
Немско-български и Българско-немски икономически речник Д. Стоянова, Ц. Божилова, Р. Христова 1993 - 94 20.00 поръчай
Английско-немско-френско-руско-български речник по техника на автоматизацията .. Колектив 1977 30.00 поръчай
Преработка на пластмаси .. технически речник Колектив под редакцията на Гизберт Калиске 1984 60.00 поръчай
Английско-немско-руско-български речник по хидравлика и пневматика Колектив под редакцията на Гунтер Нойберт 1982 не е налична
Българско-немски минно-геоложки речник / Bulgarisch-Deutsches Worterbuch fur Bergbau und Geologie Лилян Драганов, Мария Кетибова 1983 не е налична
Световен речник по финанси Греъм Банък, Уилям Мансър 1991 20.00 поръчай
Българско - френски политехнически речник 30000 термина / Petit dictionnaire polytechnique bylgare - francais Колектив 1984 не е налична
Речник по политическа икономия .. енциклопедия на политически и икономически дейци,събития термини учения за обществото икономика и политика 1984 28.00 поръчай
Българско-английски речник по архитектура, строителство и геодезия / Bulgarian-English Dictionary for students of Architecture, Civil engineering and Geodesy М. Филипова, Л. Иванов 1985 не е налична
English-Bulgarian Dictionary of Abbreviations / Английско-български речник на съкращенията .. Петър Чакъров, Елена Матева - подбор и превод на съкращенията 1992 12.00 поръчай
Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь .. Руско-български и българско-руски икономически речник Колектив под редакцията на Ф. Алев и В. В. Виноградов 1990 15.00 поръчай
Английско-български минен (минногеоложки) речник / English-Bulgarian Dictionary of mining Илия Патронев, Боян Алексиев 1987 не е налична
Англо-русский морской словарь .. Коллектив под редакцией П. А. Фаворова 1973 32.00 поръчай
Болгарско - русский словарь / Българско руски речник .. 25000 думи бяло син доц. д-р Л. Димитрова 2014 10.00 поръчай
Речник по психология .. Колектив 1989 не е налична
Nova terminologia medica polyglotta et eponymica .. Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология на 7 езика Петя Георги Арнаудов 2005 130.00 поръчай
Терминологичен речник по физическа култура и спорт .. Колектив 1970 20.00 поръчай
Френско - български машиностроителен речник / Dictionnaire francais - bulgare de la construction macanique Колектив 1984 не е налична
Българско - английски строителен и архитектурен речник Колектив 1985 не е налична
Немско - български терминологичен речник .. финансово, банково, борсово и застрахователно дело Петко Мутафчиев 1995 25.00 поръчай
Немецко - русский юридический словарь / Rechtsworterbuch Deutsch - Russisch. ( Немско руски юридически речник) Gesamtredaktion: P. Grischajew, und M. Benjajamin 1988 не е налична
Анатомический словарь (латинско - русский ~ русско - латинский). (Анатомически речник латинско- руско-латински) Т. Г. Казаченок 1976 не е налична
Дванадесетезичен строителен речник. Том на български език / Dictionary of Civil Engineering in twelve laguages. Volume in English .. Колектив 1971 130.00 поръчай
Дванадесетезичен строителен речник. Том на български език / Zwolfsprachlges Worterbuch Bauwesen. Band in Deutscher Sprache Колектив 1980 - 81 130.00 поръчай
Terminologia stomatologica polyglota .. Стоматологична терминология на осем езика Иван Христов Боснев 1983 50.00 поръчай
Английско - български речник по животновъдство .. English - Bulgarian dictionary of Animal husbandry Цанко Яблански, Мария Цочева, Стефана Андонова 1993 14.00 поръчай
Речник на съвременните литературни термини .. Роджър Фаулър 1993 15.00 поръчай
Немецко - русский медицинский словарь А. Болотина, А. Озерский, И. Риман, Е. Ганюшина 1970 не е налична
Търговски енциклопедичен речник .. Сиела Деян Попов 1998 12.00 поръчай
Английско - български и българско - английски търговско - икономически речник Колектив 1991 20.00 поръчай
Френско - български политехнически речник .. Dictionnaire polytechnique francais - bulgare Колектив 1992 70.00 поръчай
Френско - български речник по строителство и архитектура .. Колектив 1980 15.00 поръчай
Немско - български техниески речник по химия, химична технология и металургия .. Deutsch - bulgarisches technishes worterbuch Chemie, Chemische technologie, Metallurgie Колектив 1973 14.00 поръчай
Немско - български технически машиностроителен речник .. Deutsch - bulgarisches worterbuch fur maschinenbau Колектив 1972 10.00 поръчай
Кратък немско - български политехнически речник .. Колектив 1977 14.00 поръчай
Немско - български електротехнически речник .. Deutsch - bulgarisches elektro - technisches Worterbuch Колектив 1972 не е налична
Английско - български технически речник по химия, химична технология и металургия .. English - Bulgarian Technical Колектив 1969 34.00 поръчай
Английско - български електротехнически речник / English - Bulgarian electrotechnical Dictionary Колектив 1972 не е налична
Английско - български машиностроителен речник .. English - Bulgarian Dictionary of mechanical Engineering Колектив 1970 18.00 поръчай
Английско - български речник по строителство и архитектура .. English - Bulgarian Dictionary of Civil Engineering and Architecture Колектив 1990 25.00 поръчай
Световен речник по икономикс. Том 1-2 .. Греъм Банък, Рон Бакстър, Евън Дейвис 1992 12.00 поръчай
Многоезичен речник на съкращенията в търговията, икономиката и мениджмънта .. Красимир Петков 1993 20.00 поръчай
Английско - френско - немско - руско - български текстилен речник .. Колектив 1977 28.00 поръчай
Автомобилен речник .. илюстрован Българско - руско - френско - немско - английско - италиански - Н. Ницов 1969 10.00 поръчай
Испанско - български и българско - испански икономически речник .. Милчо Мирчев 1995 10.00 поръчай
Японско - русский политехнический словарь .. Коллектив под редакцией З. А. Завьяловой 1976 18.00 поръчай
Bulharsko - cesky a cesko - bulharsky tehnicky slovnik .. Българско - чешки и чешко - български технически речник Колектив 1988 19.00 поръчай
Полско - български и българско - полски технически речник .. М. К. Бозгунов, Я. Янушкевич ( научни редактори ) 1982 20.00 поръчай
Англо - русский экономический словарь / Английско - руски икономически речник Коллектив 1981 9.00 поръчай
Българско - руски политехнически речник .. Колектив 1975 14.00 поръчай
Руско - български политехнически речник .. Колектив 1976 20.00 поръчай
Кратък руско - български политехнически речник .. Колектив 1982 10.00 поръчай
Българско - руски строителен речник. Болгарско - русский строительный словарь. Колектив 1985 40.00 поръчай
Руско-български речник по строителство и архитектура .. Русско-болгарский словарь по строительству и архитектуре Колектив 1985 16.00 поръчай
Българско - руски електротехнически речник .. Болгарско русский электротехнический словарь. Колектив 1977 20.00 поръчай
Руско - български технически речник - химия, химична технология, металургия .. Колектив 1973 10.00 поръчай
Руско - български машиностроителен речник .. Колектив 1981 10.00 поръчай
Полско - български речник .. Slownik polsko - bulgarski Колектив 1961 28.00 поръчай