Заглaвия в антикварен раздел Древни, екзотични и международни езици
Заглавие Автор изд. Цена
Армяно-русский школьный словарь .. Р. Л. Мелкумян, А. А. Секоян 1966 26.00 поръчай
Старогръцка граматика 1937 Войнов, Милев 1937 не е налична
Латинска юридическа фразеология .. Хуго Баракуда 1998 10.00 поръчай
Съмнението е наполовина постигната мъдрост (798 латински сентенции с превод на български език) Пубилий Сир 2004 не е налична
Българско-ромски речник / Dasikanu-rromanu vak Савчо Савчев 2006 38.00 поръчай
The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language .. William Dwight Whitney 1979 40.00 поръчай
Старогръцки език .. Зорка Попова, Кирил Влахов, Георги Михайлов 1979 не е налична
Tibetan-English dictionary of Buddist terminology .. Tzepak Rizgin 1986 200.00 поръчай
English-Tibetan Dictionary .. английско тибетски речник Tenzin Rikha 1978 100.00 поръчай
Латински език за висшите медицински институти .. Иванова 1987 не е налична
Латинско български речникъ .. И. Брожка, Д. Делиделвов 1936 не е налична
Ръководство по фармацевтична терминология .. Lingva Pharmacevtica. Ирен Кръстева, Петя Стоянова MCMXCV 7.00 поръчай
Латински език за медицинските колежи Ирена Велчева, Августина Джабарова-Попова 1998 не е налична
Learn Sanskrit in 30 Days: Learn Sanskrit Through English .. Колектив 2005 60.00 поръчай
Готска граматика / Gotische grammatik .. проф. К. Гълъбов 1939 100.00 поръчай
Phaedri Augusti Liberti - Fabulare Aesopiae / Федър - Басни на латински език Федър 1940 20.00 поръчай
Quinti Horai Flacci Квинт Хораций Флак избрани творби Квинт Хораций Флак 1941 20.00 поръчай
Старогръцки език за 11 клас на НГДЕК Доротей Гетов 1982 не е налична
Историческа граматика на гръцкия езикъ .. Веселинъ Бешевлиев 1939 155.00 поръчай
Юридически речник на латинската терминология в римското право Т. Тодорова 1945 не е налична
Курс по Латински език с речник и граматика А. Милев, М. Войнов 1937 20.00 поръчай
Избрани трудове по езикознание .. Иван Гълъбов 1986 45.00 поръчай
Лекции по езикознание Илияна Кръпова 2000 не е налична
Ромска граматика, съставена по ромския софийски ерлийски говор К. Костов, Д. Илиев 2004 не е налична
Арменски именник .. А. Омарджиян 2000 25.00 поръчай
Латински език за начинаещи. Част 1 .. Искра Атанасова, Лили Йорданова, Анна Шелудко 1996 38.00 поръчай
Русско-еврейский (идиш) словарь .. М. А. Шапиро, И. Г. Спивака 1984 не е налична
Lingua latina - Учебник по латински език Недялка Георгиева 2004 не е налична
Циганско - български речник Я. Маликов 1992 не е налична
Латински език - учебник за средните медицински училища .. Сл. Милошева-Стаяйкова, Н. Кралева 1990 16.00 поръчай
Методика на обучението по стенография .. Н. Димитров, В. Цолов 1978 38.00 поръчай
Учебник по латински език В. Тодоранова, Ц. Давидкова, П. Лунгарова 1981 не е налична
Ромско ( циганско )- българско - английски речник / Romany - Bulgarian - English Dictionary Savcho Savchev 2004 45.00 поръчай
Средновековна литературна символика Донка Петканова 1994 не е налична
Елински орфически свидетелства Михаела Йорданова-Алексиева 2004 не е налична
Старогръцки език - учебник за 9 и 10 клас на НГДЕК Богдан Богданов, Румен Стефанов 1982 не е налична
Санскритско-русский словарь .. В. А. Кочергина 1978 34.00 поръчай
Старогръцки език .. Александър Милев 1960 20.00 поръчай
Гръцко-български речникъ къмъ Платонъ .. Методи Бърдаров, Тодор Дончев 1941 50.00 поръчай
Гръцко-български речникъ къмъ Анабазисъ отъ Ксенофонтъ .. М. Бърдаровъ, Т. Дончевъ, Б. Илиевъ (съставители) 1940 50.00 поръчай
Българо-еврейски (ивритски) речник Сасон Леви 1955 не е налична
Латинско-русский словарь .. И. Х. Дворецкий 1976 38.00 поръчай
Помагало за разговор по хинди (в две части) Мехендра Кумар 1988 не е налична
Греческо-русский словарь .. А. Д. Вейсман 1991 44.00 поръчай
Русско-новогреческий словарь / Руско-новогръцки речник А. А. Иоаннидис 1983 не е налична
Русско-бенгальский учебный словарь .. С. А. Цирин 1987 22.00 поръчай
Сравнително индоевропейско езикознание - кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове) Проф. Д-ръ Стефанъ Младеновъ 1936 не е налична
Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянски език Архимандрит Атанасий Бончев 1986 не е налична
Vocabolario. Latino-italiano e italiano-latino .. G. Campanini, G. Carboni 1934 70.00 поръчай
Латинско-български речникъ .. Мих. Войнов, Ал. Милев 1939 20.00 поръчай
Старославянский язык .. Г. А. Хабургаев 1974 17.00 поръчай
Латински език за духовните училища Александър Милев 1976 не е налична
Старогръцко-български речник .. М. Войнов, Вл. Георгиев, Б. Геров, Д. Дечев, Ал. Милев, М. Тонев 1943 не е налична
Палеобалканският вокализъм .. Петър Димитров 1994 14.00 поръчай
Древнегреческо-русский словарь ( в двух томах ) / Старогръцко-руски речник в два тома Й. Х. Дворецкий 1958 не е налична
Санскрит .. Томас Барроу 1976 45.00 поръчай
Есперантско - български речник .. Esperanto - bulgara vortaro Колектив 1963 15.00 поръчай
Българско - есперантски речник .. Bulgara - esperanta vortaro - Колектив 1961 10.00 поръчай
Старогръцка граматика .. Ал. Милев, Г. Михайлов 1961 не е налична
Учебник по гръцки език за Духовните училища .. Ал. Милев, Ап. Михайлов 1956 не е налична
Латинско-български речник .. М. Войнов, Ал. Милев 1971 не е налична
Латински език за 8.-9. клас .. Т. Дончев , М. Бърдаров 1970 20.00 поръчай
Латинска граматика Фонетика. Морфология. Синтаксис .. Руска Гандева, Александър Милев, Йордан Братков, Макарий Порталски 1971 33.00 поръчай
Учебник латинского языка Я. М. Боровский, А. В. Болдырев 1975 не е налична
Латински език учебник за юристи .. Макарий Порталски, Александър Милев 1959 66.00 поръчай
Курс по латински език Руска Гандева, Йордан Братков, Александър Милев 1960 не е налична
Траките и техният език .. Владимир Георгиев 1977 не е налична
Тракийският език .. Владимир Георгиев 1957 55.00 поръчай