Заглaвия в антикварен раздел Древни, екзотични и международни езици
Заглавие Автор изд. Цена
Армяно-русский школьный словарь .. Р. Л. Мелкумян, А. А. Секоян 1966 26.00 поръчай
Старогръцка граматика 1937 Войнов, Милев 1937 не е налична
Латинска юридическа фразеология .. Хуго Баракуда 1998 10.00 поръчай
Съмнението е наполовина постигната мъдрост (798 латински сентенции с превод на български език) Пубилий Сир 2004 не е налична
Българско-ромски (цигански) речник / Dasikanu-rromanu vak Савчо Савчев 2006 50.00 поръчай
The roots verb forms and primary derivates of the sanskrit language. Основни глаголни форми на саанскрит - допълнение към санскритската граматика (!! на английски !!) Уинтил 1979 30.00 поръчай
Старогръцки език .. антични 1979 10.00 поръчай
Tibetan - English dictionary of Buddist terminology .. Tzepak Rizgin 1986 350.00 поръчай
English-Tibetan Dictionary .. английско тибетски речник Tenzin Rikha 1978 100.00 поръчай
Латински език за висшите медицински институти .. Иванова 1987 10.00 поръчай
Латинско български речникъ отъ Хр. Дановъ 20000 думи и поговорки и изрази Хр. М. Дановъ 1936 25.00 поръчай
Lingva Pharmacevtica .. Ръководство по фармацевтична терминология Ирен Кръстева, Петя Стоянова MCMXCV 12.00 поръчай
Латински език за медицинските колежи Ирена Велчева, Августина Джабарова-Попова 1998 30.00 поръчай
Learn Sanskrit in 30 days througt english / Санскрит - самоучител-разговорник за 30 дни за англоговорящи, с транскрипция Шривасахари 2005 50.00 поръчай
Готска граматика / Gotische grammatik .. проф. К. Гълъбов 1939 40.00 поръчай
Phaedri Augusti Liberti - Fabulare Aesopiae / Федър - Басни на латински език Федър 1940 20.00 поръчай
Quinti Horai Flacci - Carmina; Epodi; Sermones; Epistulare; De Arte Poetica Liber; Carmen Saeculare / Квинт Хораций Флак - Съчинения на латински език Квинт Хораций Флак 1941 20.00 поръчай
Старогръцки език за 11 клас на НГДЕК Доротей Гетов 1982 30.00 поръчай
Историческа граматика на гръцкия езикъ .. фонетика и морфология (съществително и прилагателно) Д-ръ Веселинъ Бешевлиевъ 1939 90.00 поръчай
Юридически речник на латинската терминология в римското право Т. Тодорова 1945 не е налична
Курс по Латински език с речник и граматика А. Милев, М. Войнов 1937 50.00 поръчай
Избрани трудове по езикознание .. Иван Гълъбов 1986 50.00 поръчай
Лекции по езикознание Илияна Кръпова 2000 не е налична
Ромска граматика, съставена по ромския софийски ерлийски говор К. Костов, Д. Илиев 2004 не е налична
Арменски именник .. А. Омарджиян 2000 45.00 поръчай
Латински език за начинаещи. Част 1 .. Искра Г. Атанасова, Лили Н. Йорданова, Анна А. Шелудко 1996 - 2010 55.00 поръчай
Русско-еврейский (идиш) словарь .. М. А. Шапиро, И. Г. Спивака 1984 60.00 поръчай
Lingua latina - Учебник по латински език Недялка Георгиева 2004 не е налична
Циганско - български речник Я. Маликов 1992 не е налична
Латински език - учебник за средните медицински училища .. Сл. Милошева-Стаяйкова, Н. Кралева 1990 10.00 поръчай
Методика на обучението по стенография .. Н. Димитров, В. Цолов 1978 38.00 поръчай
Учебник по латински език В. Тодоранова, Ц. Давидкова, П. Лунгарова 1981 не е налична
Ромско ( циганско )- българско - английски речник / Romany - Bulgarian - English Dictionary Savcho Savchev 2004 45.00 поръчай
Средновековна литературна символика Донка Петканова 1994 не е налична
Елински орфически свидетелства Михаела Йорданова-Алексиева 2004 не е налична
Старогръцки език - учебник за 9 и 10 клас на НГДЕК Богдан Богданов, Румен Стефанов 1982 не е налична
Санскритско-русский словарь .. В. А. Кочергина 1978 64.00 поръчай
Старогръцки език - учебник Александър Милев 1960 не е налична
Гръцко-български речникъ къмъ Платонъ .. Апология на Сократа. Критонъ - Федонъ Методи Бърдаров, Тодор Дончев Методи Бърдаров, Тодор Дончев 1941 28.00 поръчай
Старо - Гръцко-български речникъ къмъ Анабазисъ отъ Ксенофонтъ .. М. Бърдаровъ, Т. Дончевъ, Б. Илиевъ (съставители) 1940 30.00 поръчай
Българо-еврейски (ивритски) речник Сасон Леви 1955 не е налична
Латинско-русский словарь .. И. Х. Дворецкий 1976 35.00 поръчай
Помагало за разговор по хинди (в две части) Мехендра Кумар 1988 не е налична
Греческо-русский словарь .. А. Д. Вейсман 1991 33.00 поръчай
Русско-новогреческий словарь / Руско-новогръцки речник А. А. Иоаннидис 1983 не е налична
Русско-бенгальский учебный словарь .. С. А. Цирин 1987 22.00 поръчай
Сравнително индоевропейско езикознание - кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове) Проф. Д-ръ Стефанъ Младеновъ 1936 не е налична
Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянския език Църковнославянска граматика. Речник на църковнославянския език .. Атанасий Бончев 1995 90.00 поръчай
Vocabolario latino italiano e italiano - latino .. Латинско - италианско - латински речник G. Campanini - G. Garboni 1934 40.00 поръчай
Латинско - български речникъ .. Мих. Войновъ, Ал. Милевъ съ предговоръ отъ д-ръ В. Бешевлиевъ 1939 20.00 поръчай
Старославянский язык .. Г. А. Хабургаев 1974 17.00 поръчай
Латински език за духовните училища Александър Милев 1976 не е налична
Старогръцко - български речник .. М. Войнов, Вл. Георгиев, Б. Геров, Д. Дечев, Ал. Милев, М. Тонев 1943 45.00 поръчай
Палеобалканският вокализъм .. Петър Димитров 1994 20.00 поръчай
Древнегреческо-русский словарь ( в двух томах ) / Старогръцко-руски речник в два тома Й. Х. Дворецкий 1958 не е налична
Санскрит Томас Барроу 1976 60.00 поръчай
Есперантско - български речник .. Esperanto - bulgara vortaro Колектив 1963 15.00 поръчай
Българско - есперантски речник .. Bulgara - esperanta vortaro - Колектив 1961 10.00 поръчай
Старогръцка граматика .. Ал. Милев, Г. Михайлов 1961 не е налична
Учебник по гръцки език за Духовните училища .. Ал. Милев, Ап. Михайлов 1956 40.00 поръчай
Латинско - български речник .. М. Войнов, Ал. Милев 1990 20.00 поръчай
Латински език за 8.-9. клас .. Т. Дончев , М. Бърдаров 1970 25.00 поръчай
Латинска граматика .. Р. Гандева, Ал. Милев, Й. Братков, М. Порталски 1961 18.00 поръчай
Учебник латинского языка Я. М. Боровский, А. В. Болдырев 1975 не е налична
Латински език за юристи М. Порталски, Ал. Милев 1959 50.00 поръчай
Курс по латински език Руска Гандева, Йордан Братков, Александър Милев 1960 не е налична
Траките и техният език .. Владимир Георгиев 1977 не е налична
Тракийският език .. Владимир Георгиев 1957 50.00 поръчай