Заглaвия в антикварен раздел Централно и Източноевропейски езици
Заглавие Автор изд. Цена
Илюстрован английско български речник .. Колектив 1995 18.00 поръчай
Английско български юридически речник .. Х. Данов 1999 20.00 поръчай
Динамична метода по руски езикъ .. Благой Мавровъ 1943 12.00 поръчай
Румънска граматика .. Д. Стоянова 1998 20.00 поръчай
The OXFORD dictionary of modern greek - greek english - english greek - 66000 words, 82000 translations - гръцко - английско - гръцки речник Оксфорд 1989 38.00 поръчай
Словашки език - основен курс - самоучител - уроци, граматика, речник Анна Недерова 1975 не е налична
Сърбохърватска лексика и фразеология - текстове и упражнения В. Иванова 1988 не е налична
Гръцка граматика кратка Стойчо Шишков Стойчо Шишков 1994 не е налична
Елино (гръцко) - български речник / Eллhno-boyлгарiko лeeiko Колектив 2001 не е налична
Новогръцка граматика .. Г. Папагеоргиу 1972 20.00 поръчай
Руска класическа литература Ангел Анчев 1982 30.00 поръчай
Русская грамматика академии наук России / Руска граматика - академично издание в три тома, морфология, синтаксис, пунктуация, Коллектив к Академии наук России 1982 80.00 поръчай
Практическая русская грамматика Бабов Кирил Бабов 1980 не е налична
За пределами русских словарей .. А. Флегон 1992 38.00 поръчай
Этимологический словарь русского языка. том 1-4 .. М. Фасмер 1964 - 73 не е налична
Българско-унгарски разговорник .. Снежина Атанасова, Дьорд Сонди 1984 не е налична
Romano ABC Lil / Ромски (цигански) буквар Христо Кючуков, Мирослав Янакиев, Яшар Маликов, Боян Пенков 19?? не е налична
Руско-български разговорник / Русско-болгарский разговорник Колектив към издателство "Наука и изкуство" 1976 не е налична
Учебник болгарского языка для иностранцев .. Ст. Гинина, Цв. Николова, Л. Сакызова 1966 40.00 поръчай
Историческа граматика на гръцкия езикъ .. фонетика и морфология (съществително и прилагателно) Д-ръ Веселинъ Бешевлиевъ 1939 90.00 поръчай
Словообразовательный словарь русского языка .. А. Н. Тихонов 1985 70.00 поръчай
Грамматика русского языка .. Константин Савченко, Лиляна Дончева, Нина Георгиева, Галина Оранска 1985 10.00 поръчай
Упражнения по практическа граматика на сърбохърватски език Виктория Менкаджиева, Найда Иванова 1986 не е налична
Сърбохърватски текстове Лили Лашкова, Татяна Дункова 1985 не е налична
Кратка сърбохърватска граматика Л. Лашкова 1985 не е налична
Русский речевой этикет .. А. А. Акишина, Н. И. Формановская 1978 8.00 поръчай
Болгарско-русский фразеологический словарь .. Българско-руски фразеологичен речник А. Кошелев и М. Леонидова 1974 14.00 поръчай
Русско-китайский разговорник .. Е. И. Лазарева 2001 30.00 поръчай
Бойно братство .. разговорник Колектив към МНО 19?? 10.00 поръчай
Македонско-англиски и англиско-македонски пословични паралели Боне Величковски 2002 45.00 поръчай
Новогръцки език за начинаещи от Стойна Пороманска Стойна Пороманска 1995 не е налична
Българско-полска съпоставителна граматика (в два тома) Колектив към БАН с редактори: Светомир Иванчев, Виолета Косеска-Тошева, Йордан Пенчев 1988 - 89 не е налична
Словашко-български речник Стефан Знеполски, Светомир Иванчев, Карел мара, Цветана Романска Иван Леков и Винцент Бланар 1970 не е налична
Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език .. Любомир Андрейчин, Михаил Въгленов 1974 15.00 поръчай
Очерки по история на славянските литератури. том 1-2 .. Емил Георгиев 1977 не е налична
Руска граматика .. Дилевски русская грамматика ( червен екземпляр) Николай Дилевски 1981 7.00 поръчай
FJALOR IGJUHES SE SOTME Албански тълковен речник- енциклопедичен речник на албанския език голям колектив 1974 150.00 поръчай
Fjalor anglisht-shqip & shqip-anglisht / Albanian-English & English-Albanian Dictionary (Английско-албански и албанско-английски комбиниран речник) Ilo Stefanllari 1999 50.00 поръчай
Гръцко - български речник .. 70000 думи Авторски колектив към издателство "Маг 77" 1999 125.00 поръчай
Руско - български речник. Том 1-2 .. Русско - болгарский словарь ( в двух томах ) Д. Божков, В. Велчев, С. Влахов, Е. М. Главнюков, М. Джананова, Н. М. Дилевский, В. е . Церел, А. Людсканов, А. А. Петренко, К. Д. Савченко, Г. А. Тагамлицкая, В. В. Татарова, В. В. Тотева, Н. Е. Ховрина 1960 50.00 поръчай
Руска граматика в картинки .. К. Пехливанова 1972 10.00 поръчай
Bulharsko-cesky slovnik / Българско-чешки речникъ Владиславъ Шакъ 194? не е налична
Учебник по сърбохърватски език .. Л. Божинов, К. Църнушанов 1954 не е налична
Чешко - български речник .. Цветана Вранска 1949 40.00 поръчай
Сърбохърватско-български речникъ .. съ кратка сърбохърватска граматика Михаилъ К. Хаджи 1936 30.00 поръчай
Учебник по унгарски език .. Ищван Шипош 1959 45.00 поръчай
Krievu-latviesu vardnica / Русско-латышский словарь / Руско-латвийски речник Коллектив под редакцией А. Гутманиса 1988 40.00 поръчай
Русско-сербскохорватский словарь / Руско-српскохрватски речник / Руско-сърбохърватски речник С. Иванович, И. Петранович 1976 25.00 поръчай
Руско-српскохрватски - српскохрватски руски речник са кратком граматиком руског jезика / Руско-сърбохърватски и сърбохърватско руски комбиниран речник с кратка граматика на руския език Бранислав Груич, Никола Шубин 1981 30.00 поръчай
Руско-български фразеологичен речник .. Русско-болгарский фразеологический словарь К. Андрейчин, С. Влахов, Ст. Димитрова, Кл. Запрянова 1980 30.00 поръчай
Учебник по румънски език Мария Ръдулеску 1962 не е налична
Грамматика русского языка в иллюстрациях .. К. И. Пехливанова, М. Н. Лебедева 1984 10.00 поръчай
Англиско-македонски - македонско-англиски речник / English-Macedonian - Macedonian-English Dictionary / Английско-македонски и македонско-английски комбиниран речник. (Английско македонско английски речник) Zoze Murgoski 1995 не е налична
Румънско-български фразеологичен речник / Dictionar frazeologic roman-bulgar Стефана Калдиева-Захариева 1997 не е налична
Slovensko-angleski ~ Anglesko-slovenski slovar / Slovene-English & English-Slovene dictionary / Словенско-английски и английско-словенски речник Marija Javorsek 1993 не е налична
Греческо-русский словарь .. А. Д. Вейсман 1991 33.00 поръчай
Русско-новогреческий словарь / Руско-новогръцки речник А. А. Иоаннидис 1983 не е налична
Итальянско-русский словарь .. Dizionario Italiano-Russo Н. А. Скворцова, Б. Н. Майзель 1977 12.00 поръчай
Советский энциклопедический словарь .. Коллектив 1987 10.00 поръчай
Словарь иностранных слов .. Коллектив 1987 10.00 поръчай
Англо-русский словарь / English-Russian Dictionary 36000 слов .. В. Д. Аракин, З. С. Выгодская, Н. Н. Ильина 1990 8.00 поръчай
Русско-румынский словарь .. Н. Г. Корлэяну, Е. М. Руссев 1954 20.00 поръчай
Основен курс по чешки език - част 1 Йозеф Хрон 1978 не е налична
Болгарский язык (учебник для иностранцев) .. Петър Пашов, Христо Първев, Василка Радева 1989 не е налична
Кратка полска граматика .. Р. Михалик 1984 15.00 поръчай
Болгарско - русский словарь / Българско руски речник 12000 думи М. Леонидова 1976 15.00 поръчай
Русско-шведский и шведско русский словарь / Rysk-svensk och svensk-rysk ordbok В. В. Ефремова 1986 не е налична
Украiнсько - болгарський словник / Украинско - български речник К. К. Потапенко 2002 70.00 поръчай
Kieszonkowy slownik bulgarsko - polski .. polsko - bulgarski / българско - полски / полско - български речник Slawski, Radewa 1965 20.00 поръчай
Сърбохърватско - български речник .. Ангел Игов 1983 46.00 поръчай
Учебник по чешки език .. М. Караангова, С. Шимечкова, М. Минчева 1975 25.00 поръчай
Учебник по сърбохърватски език Ангел Игов 1964 не е налична
Учебник по румънски език Бужорел Испас 1984 не е налична
Полско-български речник .. Podreczny Slownik polskо-bulgarski том 1-2 Sabina Radewa / Сабина Радева 1988 30.00 поръчай
Сърбохърватски текстове .. А. Афанасиева - Колева, А. Игов 1966 14.00 поръчай
Славянски текстове с пояснителни бележки и речници .. .. Колектив 1958 20.00 поръчай
Старославянский язык .. Г. А. Хабургаев 1974 17.00 поръчай
Bulharsko - cesky/ Cesko - bulharsky kapesni slovnik .. Българско - чешки и чешко - български джобен речник 5000 + 7000 думи оранжев Мария Бублова, Михаил Виденов 1987 18.00 поръчай
Българско-унгарски туристически речник / Унгарско-български туристически речник .. József Bödey / Йозеф Бьодеи 1981 30.00 поръчай
Българско - чешки и чешко - български комбиниран речник .. Bulharsko - Cesky ~ Cesko - bulharsky kapesni slovnik среден 14000 + 13000 думи Bohdan Prosek 1969 18.00 поръчай
Българско - сърбохърватски речник .. Бугарско - српскохрватски речник Марин Младенов 1967 40.00 поръчай
Славянски разговорник .. А. Людсканов, Н. Мънков, Ив. Натанаилов, Д. Попов 1966 10.00 поръчай
Българско - македонски речник М. Младенов, Д. Црвенкоски, Б. Благоески 1968 не е налична
Русско - украинский словарь М. Я. Калинович ( главный редактор ) 1948 не е налична
Българско - гръцки речник. том 1-2 .. 65000 думи Колектив 1991 30.00 поръчай
Гръцко - български речник .. - 40000 думи Колектив 1985 20.00 поръчай
Румъно - български речник Валентин Арнаудов, Лукреция Мишу 1955 не е налична
Bulharstina pro samouky .. Karel Hora, Nikolaj Nikolaev, Ruzena Nikolaevova 1977 20.00 поръчай
Комбиниран българско - полски и полско - български речник - зеления с полска и българска граматика/ Kieszonkowy slownik Bulgarsko - Polski i Polsko - Bulgarsk 30000 думи и граматика Францишек Славски, Сабина Радева / Franciszek Slawski, Sabina Radewa 1973 20.00 поръчай
Румънско български речник .. 18000 думи Спаска Кануркова 1972 10.00 поръчай
Русско - болгарский словарь .. Руско - български речник от Сава Чукалов Сава Чукалов 1975 10.00 поръчай
Руско - български речник. Том 1-2 .. Русско - болгарский словарь ( в двух томах ) С. Влахов, Г. Тагамлицкая и А. Людсканов ( редактори ) 1985 - 86 60.00 поръчай
Словарь русского языка - С. И. Ожегов С. И. Ожегов 1986 не е налична
Словарь русского языка. том 1-4 .. Коллектив при Академии наук СССР 1981 - 84 90.00 поръчай
Гръцко - български речник на катаревуса и димотики .. от Анастас Коджаев Анастас Коджаев 1972 40.00 поръчай
Сербскохорватско - русский словарь .. Српскохрватско - руски речник И. И. Толстой / И. И. Толстоj 1976 45.00 поръчай
Българско - албански речник .. Колектив 1959 70.00 поръчай
Учебник по албански език .. Тома Кацори 1972 45.00 поръчай
A handbook of Albanian. (Учебник по албански) Thoma Kacori 2002 не е налична
Учебник по полски език .. Тереса Домбек 1980 не е налична
Българско - полски речник .. Podreczny slownik bulgarsko - polski .. том 1-2 Францишек Славски / Franciszek Slawski 1987 20.00 поръчай
Джобен българско - полски речник .. Kieszonkowy slownik bulgarsko - polski Францишек Славски / Franciszek Slawski 1985 18.00 поръчай
Kieszonkowy slovnik polsko - bulharski / Полско - български джобен речник Sabina Radewa / Сабина Радева 1985 не е налична
Чешко - български речник .. Цветана Романска 1961 14.00 поръчай
Bulharsko - cesky slovnik / Българско - чешки речник .. Karel Hora / Карел Хора 1959 70.00 поръчай
Slovensko - bulharsky slovnik .. Словашко - български речник Колектив 1982 60.00 поръчай
Bulharsko - slovensky slovnik / Българско - словашки речник Luba Zemkova 1977 не е налична
Slovensko - bulharsky ~ bulharsko - slovensky turisticky slovnik / Словашко - български и българско - словашки туристически речник Milan Odran / Милан Одран 1979 не е налична
Кратка словашка граматика Иван Буюклиев 1995 не е налична
Учебник по румънски език .. Дорин Гъмулеску 1976 30.00 поръчай
Унгарско - български речник .. Magyar - bolgar szotar Колектив 1956 50.00 поръчай
Bolgar - magyar szotar / Голям Българско - унгарски речник Колектив 1956 50.00 поръчай
Унгарски език за българи .. Ищван Шипош, Йожеф Сюч 1980 40.00 поръчай
Bolgar - magyar szotar .. Българско - унгарски речник Bodey Jozsef 1985 15.00 поръчай
Dictionar Bulgar-Roman / Българско-румънски речник Тибери Йован 1994 не е налична
Българско румънски речник 40000 думи Г. Болокан 1972 40.00 поръчай
Румънско - български речник .. Ст. Романски ( редактор ) 1962 40.00 поръчай